Orde van dienst voor 'Pasen IV, Jubilate'

(Luthers Klassiek Leesrooster)

wit
Introïtus: Ps 66:4-5.8-9 - 1.2b
Antifoon: Halleluja! Juicht voor God gij ganse aarde. Maakt zijn lof heerlijk. Halleluja!
Introïtus Psalm: De ganse aarde aanbidde U, en psalmzinge U, zij psalmzinge uw naam. Komt en ziet Gods daden; Hij is geducht in zijn doen jegens de mensenkinderen. Prijst, o volken, onze God, en laat luide zijn lof weerklinken, die onze ziel herleven deed, en niet toeliet, dat onze voet wankelde.
Heer, God, van eeuwigheid tot eeuwigheid,
die het licht van uw waarheid
laat schijnen over hen die dwalen,
opdat zij opnieuw de weg der gerechtigheid
mogen vinden,
wij bidden U, geef genade aan allen,
die Christus zijn toegewijd,
opdat zij verachten wat tegen de naam van Christus is
en zoeken wat Hem groot maakt.
Door Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
HERE-God,
die het licht van Uw waarheid laat schijnen
over wie dwalen mochten
opdat zij de weg (der gerechtigheid)
terug zouden kunnen vinden:
geef allen, die in Christus onderricht zijn,
kracht genoeg
om met beslistheid te verfoeien
wat zijn naam weerspreekt
maar daarentegen na te jagen
wat die naam eerbiedigt.
Door Hem, uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
Luthers Dienstboek:

Heer, God, van eeuwigheid tot eeuwigheid,
die het licht van uw waarheid
laat schijnen over hen die dwalen,
opdat zij opnieuw de weg der gerechtigheid
mogen vinden,
wij bidden U, geef genade aan allen,
die Christus zijn toegewijd,
opdat zij verachten wat tegen de naam van Christus is
en zoeken wat Hem groot maakt.
Door Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
Tenachlezing: Jes 40:26-31
Epistellezing: 1Pet 2:11-20
Evangelielezing: Joh 16:16-23a
Zondagslied: Gezang 425