Orde van dienst voor 'Septuagesima'

(Luthers Klassiek Leesrooster)

paars of groen
Introïtus: Ps 18:2-3.28-29 - 7
Antifoon: Toen het mij bang te moede was, riep ik de Heer aan. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis.
Introïtus Psalm: Ik heb U hartelijk lief, Heer, mijn sterkte, o Heer, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, mijn burcht. Gij toch verlost het ellendige volk en vernedert de hovaardige ogen. Gij toch doet mijn lamp schijnen, mijn God, Gij Heer, doet mijn duisternis opklaren.
Heer, God, hemelse Vader, verhoor in genade
de smekingen van uw volk opdat wij,
die om onze ongerechtigheid uw straf verdienen,
bevrijd worden door uw barmhartigheid,
omwille van uw naam.
Door Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
O HEER, hoor de gebeden van Uw volk
en door Uw genade verhoor ze!
Wij worden terecht getuchtigd om onze zonden, -
laat ons barmhartig worden bevrijd
tot eer van Uw Naam.
Door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
Luthers Dienstboek:

Heer, God, hemelse Vader, verhoor in genade
de smekingen van uw volk opdat wij,
die om onze ongerechtigheid uw straf verdienen,
bevrijd worden door uw barmhartigheid,
omwille van uw naam.
Door Jezus Christus, onze Heer,
die met U en de Heilige Geest,
Tenachlezing: Mal 3:16-20 !
Graduale: Psalm 130
Epistellezing: 1Kor 9:24-27
Evangelielezing: Mat 20:1-16a
Zondagslied: Gezang 344