Orde van dienst voor 'Kanazondag'

(Luthers Klassiek Leesrooster)

groen
Introïtus: Ps 66:1.2.5.19.20 - 4
Antifoon: De ganse aarde aanbidde U, en psalmzinge U, zij psalmzinge uw naam.
Introïtus Psalm: Juicht Gode, gij ganse aarde, psalmzingt de heerlijkheid van zijn naam; maakt zijn lof heerlijk. Komt en ziet Gods daden; Hij is geducht in zijn doen jegens de mensenkinderen. Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield.
Heer, onze God, Gij,
die de hemel en de aarde omvat,
verhoor in genade
het zuchten van uw volk, zo bidden wij;
geef ons uw vrede
alle dagen van ons leven
en maak ons
Almogende, eeuwige God,
de dingen dezer aarde bestiert Gij
in
Luthers Dienstboek:

Heer, onze God, Gij,
die de hemel en de aarde omvat,
verhoor in genade
het zuchten van uw volk, zo bidden wij;
geef ons uw vrede
alle dagen van ons leven
en maak ons
Tenachlezing: Num 20:2-13
Epistellezing: Rom 12:6-16
Evangelielezing: Joh 2:1-11
Zondagslied: Gezang 166