Orde van dienst voor '5e na Epifanie'

(Gemeenschappelijk Leesrooster)

Cyclus C Lucas
groen of wit
Kyrie:
Gebed A: Omring met uw liefdevolle zorg, God,
allen die zich aan U hebben toevertrouwd.
Wil ons zo doordringen van uw liefde,
dat wij zorgzaam zijn voor elkaar
en leren zorgvuldig om te gaan
met uw kostbare en kwetsbare schepping.
Gebed B: Gij,
die het maaksel van uw handen
niet vergeten zult,
wil ons bezielen met uw geestkracht
om uw Naam bekend te maken
bij al wat wij doen.
Laat uw stem ons bereiken
en wees zelf genadig onder ons aanwezig,
opdat wij uw wegen vinden,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.
Tenachlezing: Jes 6:1-8
Graduale: Ps 138
Epistellezing:
Evangelielezing: Luc 5:1-11
Zondagslied: LB-Gz 163
Slotgebed: Verborgen God,
Gij gaat ons mensen ver te boven
en toch zijt Gij ons nabij
in Jezus, de Zoon van de mensen.
Schenk ons vertrouwen in de weg
waartoe Hij ons roept,
opdat wij kunnen leven als uw kinderen
in gerechtigheid en vrede,
vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.