Orde van dienst voor '4e na Epifanie'

(Gemeenschappelijk Leesrooster)

Cyclus C Lucas
groen of wit
Kyrie:
Gebed A: God die met ons zijt,
geef Gij ons in uw goedheid
dat wij in staat zijn
U van harte te eren,
elkaar lief te hebben
in alle oprechtheid
en in goede en kwade dagen
mens te zijn met U.
Gebed B: Eeuwige God,
maak ons bereid
te luisteren naar Hem
die in zijn vaderstad niet ge
Tenachlezing: Jer 1:4-10
Graduale: Ps 71:1-6(9)
Epistellezing:
Evangelielezing: Luc 4:21-30
Zondagslied: LB 528
Slotgebed: Gij, die mensen en volkeren
wilt samenbrengen in uw huis:
verwijder uit ons midden
alles wat ons van elkaar scheidt
en laat rechtvaardige goedheid
uw wereld bewoonbaar maken,
omwille van Hem
die de hoeksteen is
welke ons verbindt:
Jezus, onze Heer,
vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.