Orde van dienst voor '1e van de Zomer'

(Gemeenschappelijk Leesrooster)

Cyclus C Lucas
groen
Kyrie:
Gebed A: Laat ons vol zijn, God,
van eerbied en liefde voor uw Naam,
want nooit trekt Gij uw handen af
van hen die Gij gegrondvest hebt
op de vaste bodem van uw liefde.
Gebed B: Gij, onze Beschermer,
die ons zoekt en ons vindt,
bij wie wij thuis mogen zijn,
open ons in dit uur
voor die ene mens
in wie uw woorden
zo betrouwbaar tot ons klinken:
Jezus, uw Gezalfde,
onze tochtgenoot ten leven,
deze dag en al onze dagen.
Amen.
Tenachlezing: Jes 65:1-9
Graduale: Ps 89:1-9 / 22:19-28
Epistellezing:
Evangelielezing: Luc 8:26-39
Zondagslied: LB 779
Slotgebed: Gij, die ons geneest
en onze honger naar leven voedt,
wij danken U
voor uw bevrijdend Woord
dat Jezus, uw Zoon,
tot ons gesproken heeft.
Moge zijn Geest ons bezielen,
opdat wij het kwade wegdoen
en onszelf prijsgeven
voor het welzijn van anderen
en zo het ware leven vinden,
vandaag en al onze dagen.
Amen.