Orde van dienst voor 'Pasen IV, Misericordias Domini'

(Gemeenschappelijk Leesrooster)

Cyclus C Lucas
wit
Kyrie:
Gebed A: Grote en goede God,
voeg ons bij al diegenen
die zich verheugen
en laat ons samen
in alle bescheidenheid
en alle vrijmoedigheid
de weg gaan
waarop uw herder ons voorgaat.
Gebed B: Gij, die uw Woord
van geslacht op geslacht doet klinken
en uw hand niet loslaat van uw dienaren,
vervul ons met uw Geest
die vrijheid en vrede schept,
en leid ons in het voetspoor
van Jezus, de Christus,
de goede Herder,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.
Amen.
Tenachlezing: Num 27:12-23
Graduale: Ps 100
Epistellezing: Op 7:9-17
Evangelielezing: Joh 10:22-30
Zondagslied: LB 650
Slotgebed: Gij, die ons roept
om onbezorgd te leven
voor uw aangezicht,
maak uw belofte waar
dat allen
die horen naar de stem van uw Zoon
leven en geluk zullen vinden.
Maak ons bereid en geschikt
voor het werk van vrede en verzoening,
waartoe de goede Herder ons roept,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.
Amen.