Orde van dienst voor 'Pasen IV, Misericordias Domini'

(Gemeenschappelijk Leesrooster)

Cyclus A Matteüs
wit
Kyrie:
Gebed A: Grote en goede God,
voeg ons bij al diegenen
die zich verheugen
en laat ons samen
in alle bescheidenheid
en alle vrijmoedigheid
de weg gaan
waarop uw herder ons voorgaat.
Gebed B: Gij, die ons toegang geeft tot U
in Jezus, de Levende,
de goede Herder,
leer ons hier
te luisteren naar zijn stem,
opdat wij U kennen,
en doe ons met Hem
uw rust binnengaan,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven
Amen.
Tenachlezing: Neh 9:6-15
Graduale: Ps 23
Epistellezing: 1Pet 2:19-25
Evangelielezing: Joh 10:1-10
Zondagslied: LB 651
Slotgebed: Gij, goede Herder,
die zoekt wat verloren is geraakt,
wij danken U voor de overvloed van leven,
die Gij ons belooft in Jezus, de Levende.
Verzamel alle mensen rond zijn Woord,
opdat zij horen naar zijn stem,
en laat er zo vrede komen op aarde,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.
Amen.