<< September 2020 >>
SuMoTuWeThFrSa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Welkom op de leesrooster pagina.

Kies een datum op de kalender om een leesrooster op te vragen.

Het leesrooster

Wat verstaan we onder een leesrooster?

Een leesrooster is een geheel van lezingen uit de bijbel in een kerkelijke viering. In de regel gaat het om drie lezingen per zon- of feestdag. De eerste lezing is uit het Oude of Eerste Testament en wordt Profeten- of Tenachlezing genoemd. De tweede lezing is uit de Brieven en wordt de Epistellezing genoemd. De derde lezing tenslotte is uit het Evangelie. Een leesrooster kan een periode van een jaar beslaan, zoals de klassieke leesroosters, terwijl de moderne leesroosters driejarig zijn.

Op deze site zijn zeven leesroosters opgenomen. Het zijn vijf kerkelijke leesroosters, te weten het Luthers-Klassieke Leesrooster met nauw daaraan verwant het Missale Romanum van 1570 (de klassieke eenjarige leesroosters), het Ordo Lectionum Missae (van 1969 en herzien in 1981), het Oud-Katholiek Leesrooster en het Gemeenschappelijk Leesrooster (de moderne driejarige leesroosters). Daarnaast is er de driejarige Thoracyclus. Deze vijf leesroosters worden per zon- of feestdag naast elkaar weergegeven.

Verder is het Aanvullend Leesrooster van Wegman opgenomen. Dit laatste is geen leesrooster in de strikte betekenis. Het beslaat formeel negen jaar, maar is niet gekoppeld aan een bepaalde datum. Er is eerder een indeling naar seizoenen, terwijl dit rooster vooral bedoeld is om voor een bepaalde periode op over te schakelen voor een lectio continua (doorgaande lezing).

De lezing uit de Thoracyclus zal in de regel rond de Paastijd redelijk betrouwbaar zijn, maar in de loop van het jaar kan de keuze van het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken, dat door De Eerste Dag wordt gehanteerd, soms sterk afwijken. Dit heeft te maken met het feit dat het Thora-rooster in zijn aard flexibel is en er geregeld kan en moet worden geschoven om weer uit te komen bij de volgende Paascyclus.

Oecumenisch Leesrooster

Het Oecumenisch Leesrooster tenslotte is niet zozeer een zesde leesrooster naast de vijf andere kerkelijke roosters. Het is een initiatief van de Raad van Kerken en gaat in de regel uit van het Gemeenschappelijk Leesrooster (dat grote overeenkomst vertoont met de twee andere driejarige leesroosters), maar daar met enige regelmaat van afwijkt om een ander (klassiek) leesrooster te volgen. Zo wordt in 2017 (Lutherjaar) het Lutherse leesrooster gevolgd. Meestal zal het Gemeenschappelijk Leesrooster echter niet zo drastisch worden verlaten, maar kiest het Oecumenisch Leesrooster een of twee alternatieve lezingen, die dan niet teruggaan op een ander leesrooster, maar min of meer een lectio continua bieden.

Bij het vergelijken van de verschillende leesroosters zie je dat er niet alleen verschil bestaat in naamgeving van de zon- of feestdag, dan wel de keuze van de perikopen. De telling van de zondagen na Epifanie gaat bij de klassieke leesroosters door tot hooguit 6, terwijl men bij de moderne 3-jarige roosters theoretisch tot 9 komt. Dit heeft te maken met het feit dat telling en kleur zich in het eerste geval al drie zondagen voor Aswoensdag richt op de Paascyclus, terwijl de nieuwe leesroosters pas met Aswoensdag naar Pasen toe leven. Een vergelijkbare situatie doet zich tussen Pinksteren en de 1e zondag van de zomer voor. Voor details verwijs ik naar de overzichten van de leesroosters in "De Weg van de Liturgie" en in het "Dienstboek".

Het was niet mogelijk om alle verschil in één rooster onder te brengen, zodat ik gekozen heb voor een parallelle vermelding van de propria van de betreffende zondag. Op deze site vindt men de verschillende roosters gerangschikt naast elkaar, inclusief het Luthers vignet met toelichting. Het loopt van Advent 1977 tot 31 december 2100.

Soms vallen op een datum twee zon-, feest- of gedenkdagen samen. Dat is structureel het geval op 24 december (Kerstnacht en - in de Oud-Katholieke traditie - de gedenkdag van de profeet David). Incidenteel gebeurt dat bijvoorbeeld op 24 augustus 2014. Dat is de 10e zondag van de zomer, maar ook de gedenkdag van Bartolomeüs, apostel. Deze laatste komt overigens niet in alle leesroosters voor, alleen in de Ordo Lectionem Missae en het Oud-Katholiek leesrooster.

Wanneer twee zon-, feest- of gedenkdagen samenvallen, wordt eerst de zon- of feestdag vermeld en daaronder de gegevens van de gedenkdag.

Behalve de bovengenoemde lezingen worden per traditie ook andere gegevens vermeld: de kleur, de naam, eventueel introïtus en antifoon, de Graduale of Antwoordpsalm en het lied van de dag.

Lezingen staan in de groene stroken en achter een lezing zie je een heel klein bijbeltje staan. Wanneer je daarop klikt, wordt je doorgelinkt naar betreffende lezing op de site van Biblija.net.

In de lichtgele stroken staan de liederen (indien onderstreept, anders betreft het de onberijmde tekst) vermeld. Als je daarop klikt kom je op een andere pagina van de site.

Wij tonen bij alle liederen de basale informatie (beginregel, herkomst van tekst en melodie). De aanwezige liedteksten worden wel doorzocht, maar niet getoond. De vindplaatsen van een lied worden wel vermeld, zodat u ze in de betreffende bundel zelf kunt opzoeken.