Herr und Ältster deiner Kreuzgemeinde
Herr und Ältster deiner Kreuzgemeinde
volkslied / Herrnhut 1748
volkslied / Herrnhut 1748
volkslied / Herrnhut 1748
 Wees gegroet, gij eersteling der dagen
Wees gegroet, gij eersteling der dagen
Liedboek voor de Kerken - Gezang - 221
Liedboek voor de Kerken - Gezang - 221
Hervormde Bundel - 53
Hervormde Bundel - 53
 Halleluja, eeuwig dank en ere
Halleluja, eeuwig dank en ere
Liedboek voor de Kerken - Gezang - 257
Liedboek voor de Kerken - Gezang - 257
Hervormde Bundel - 94
Hervormde Bundel - 94
 Halleluja, prijst de Onbegonnen
Halleluja, prijst de Onbegonnen
Hervormde Bundel - 297
Hervormde Bundel - 297
 Eeuwig woord, U willen wij bezingen
Eeuwig woord, U willen wij bezingen
Liedboek voor de Kerken - Gezang - 476
Liedboek voor de Kerken - Gezang - 476
 Halleluja, prijst de Onbegonnen
Halleluja, prijst de Onbegonnen
Adem van het jaar - p. 46
Adem van het jaar - p. 46
Evangelische Liedbundel - 177
Evangelische Liedbundel - 177
 Wij geloven dat het leven goed wordt
Wij geloven dat het leven goed wordt
Geroepen om te zingen - 179
Geroepen om te zingen - 179
 Trouwe God, wij bidden om uw zegen
Trouwe God, wij bidden om uw zegen
Zingenderwijs - 130
Zingenderwijs - 130