Welkom op remadux.nl

Dit domein gaat er mee stoppen. Het rooster is omgezet naar een Google Agenda, die hier opgehaald kan worden.

Deze site is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij kerkelijke vieringen op zon- en (christelijke) feestdagen.

Allereerst voor voorgangers, maar ook voor organisten, dienstroosterplanners, makers van liturgische bloemschikkingen, kosters, etc.

Op deze site staan gegevens van maar liefst zeven leesroosters naast elkaar gezet op datum. Wilt u weten op wat voor datum Pasen in 2017 valt en wat dan de (alternatieve) lezingen zijn — u ziet het in één oogopslag. Van 1977 tot 2100 zijn alle zon-, feest- en gedenkdagen uit de christelijke traditie te vinden.

Wordt u niet wijs uit de verschillende benamingen van de leesroosters, ook dat ziet u keurig naast elkaar vermeld staan.

Op een andere pagina kunt u ook opzoeken welk lied uit een oude, vertrouwde liedbundel is terug te vinden in het nieuwe Liedboek en omgekeerd. En als een lied in meerdere bundels is opgenomen, dan krijgt u dat ook op een presenteerblaadje aangereikt. Zoekt u op melodie, of op beginregel? Grote kans dat u het vindt! Ruim 8500 liederen uit meer dan 70 liedbundels zijn zo te vinden. Let wel, de teksten zelf dient u in een van de betreffende bundels op te zoeken.

De site is nog in de opbouwfase en oogt mogelijk nog wat Spartaans. We zijn dan ook zeer geïnteresseerd in suggesties voor verbetering.

Het gebruik van deze site is gratis, maar mogelijk komt er nog de mogelijkheid om eigen gegevens (preken, dienstroosters, orden van dienst) op te slaan.


Bekijk hier wat er nieuw is op de site.