Zingt Jubilate
Zingt Jubilate
Uitgever: Altiora Averbode
1e druk: 2006
Afkorting: ZJ
ZJ 1a
♪ Broeders en zusters belijden wij onze zonden
ZJ 1b
♪ Bidden wij met geloof in ons hart
ZJ 1c
♪ Laten wij roepen tot God onze Heer
ZJ 1d
♪ God, wij roepen uit de diepte
ZJ 1e
♪ Kyrie eleison
ZJ 1f
♪ Kyrie eleison
ZJ 1g
Kyrië: Om de mensen en de dieren
♪ Om de mensen en de dieren
ZJ 1h
♪ Vredevorst kom tot ons
ZJ 2
♪ Glorie de Eeuwige, Hem alle eer
ZJ 3a
♪ Bereid de weg des Heren (Advent)
ZJ 3b
♪ Ik verkondig u een blijde boodschap (Kersttijd)
ZJ 3c
♪ Barmhartig de Heer (Veertigdagentijd)
ZJ 3d
♪ Lof en eer zij U (Veertigdagentijd)
ZJ 3e
♪ Christus, ons Paaslam (Paastijd)
ZJ 3f
♪ Verheugt u, allen (Paastijd)
ZJ 3g
♪ Kom, heilige Geest (Pinksteren)
ZJ 4a
ZJ 4b
ZJ 4c
ZJ 4d
ZJ 4e
ZJ 4f
♪ Het woord is nabij
ZJ 4g
♪ Uw woord is een lamp
ZJ 4h
♪ Uw woorden, o Heer
ZJ 4i
♪ Geprezen de Heer
ZJ 4j
♪ Maak ons hart ontvankelijk
ZJ 4k
♪ Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften
ZJ 5a
♪ Halleluja
ZJ 5b
♪ Alleluja
ZJ 5c
♪ Halleluja 1
ZJ 5d
♪ Alleluja
ZJ 5e
♪ Alleluja 4
ZJ 5f
♪ Alleluja 7
ZJ 5g
♪ Alleluja 11
ZJ 6
ZJ 7a
♪ Gij hebt woorden van eeuwig leven
ZJ 7b
♪ Lof aan U
ZJ 7c
♪ Dat uw woorden in ons branden
ZJ 7d
ZJ 8a
Acclamatie
♪ U komt de lof toe, U het gezang
ZJ 8b
Acclamatie
♪ U komt de lof toe, U het gezang
ZJ 8c
Acclamatie
♪ U komt de lof toe, U het gezang
ZJ 8d
Acclamatie
♪ Acclamatie
ZJ 9a
♪ Ik geloof in een God
ZJ 9b
♪ Ik geloof in een God
ZJ 9c
Apostolicum
♪ Apostolicum
ZJ 9d
♪ Irby
ZJ 9e
♪ Ik geloof
ZJ 10a
♪ God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons
ZJ 10b
♪ Laat ons bidden in de stilte van ons hart
ZJ 10c
ZJ 10d
♪ Heer, ontferm U
ZJ 10e
♪ Wij bidden U
ZJ 10f
♪ Wij bidden U
ZJ 10g
♪ Luister Heer, verhoor ons bidden
ZJ 10h
♪ Heer, wees ons genadig
ZJ 10i
♪ God, onze Vader
ZJ 10j
♪ Naar U verhef ik mijn handen (naar ps. 28,2)
ZJ 11a
♪ Kom, o Heer (Advent)
ZJ 11b
♪ God van liefde (Kersttijd)
ZJ 11c
♪ Luister, Heer (Veertigdagentijd)
ZJ 11d
♪ God van leven en licht (Paastijd)
ZJ 11e
♪ Zend uw Geest (Pinksteren)
ZJ 11f
♪ Kome over ons uw geest (Pinksteren)
ZJ 12
ZJ 13a
♪ Heilig o God
ZJ 13b
♪ Heilig, de God van leven
ZJ 13c
♪ Heilig, heilig
ZJ 14a
ZJ 14b
♪ Heer Jezus, wij verkondigen II
ZJ 14c
Acclamatie bij de instellingswoorden (Vogel, 'U alle eer' / 'Glorie de Eeuwige')
♪ Als wij dan eten van dit brood
ZJ 14d
Acclamatie bij de instellingswoorden (Vogel, 'U alle eer' / 'Glorie de Eeuwige')
♪ Acclamatie bij de instellingswoorden
ZJ 14e
Acclamatie bij de instellingswoorden (Vogel, 'U alle eer' / 'Glorie de Eeuwige')
♪ Acclamatie bij de instellingswoorden
ZJ 14f
♪ Redder van de wereld, bevrijd ons (Willibrordusmis
ZJ 15a
Doxologie
ZJ 15b
Doxologie
♪ Doxologie
ZJ 15c
♪ Dan zal er vreugde zijn op aarde
ZJ 16
♪ Pater noster 1
ZJ 17
♪ Onze Vader
ZJ 18
♪ Onze Vader
ZJ 19
♪ Onze Vader
ZJ 20
♪ Onze Vader
ZJ 21
ZJ 22
ZJ 23
ZJ 24a
ZJ 24b
ZJ 25a
♪ Gij opent mijn lippen (Invitatorium)
ZJ 25b
♪ God, kom mij te hulp
ZJ 25c
Wees hier aanwezig
♪ Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
ZJ 25d
♪ Wij die U nooit hebben gezien
ZJ 25e
♪ Onze hulp in de naam van de Heer
ZJ 25f
♪ Die de morgen ontbood
ZJ 26a
♪ Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige
ZJ 26b
♪ Geprezen zijt Gij, Heer
ZJ 26c
♪ Lof en dank
ZJ 26d
♪ De Levende zegene en behoede u
ZJ 26e
♪ Zegenbede met acclamatie
ZJ 26f
♪ Lof en heerlijkheid
ZJ 26g
♪ God heeft Hem hoog verheven
ZJ 26h
♪ De Heer zij jou tot zegen
ZJ 27a
♪ Hoop op de Heer (Advent)
ZJ 27b
♪ Gij zijt het licht (Advent)
ZJ 27c
♪ Wij hebben uw goedheid gezien (Kersttijd)
ZJ 27d
♪ Kind ons geboren (Kersttijd)
ZJ 27e
ZJ 27f
ZJ 27g
♪ Gij leeft nu bij de Vader (Paastijd)
ZJ 27h
♪ Kom met uw Geest (Pinksteren)
ZJ 27i
♪ Geest van vuur, drijf uw mensen voort (Pinksteren)
ZJ 27j
♪ Geest van vuur, wees onze kracht (Pinksteren)
ZJ 27k
♪ Vervul, o heil’ge Geest (Pinksteren)
ZJ 27l
♪ Vervul ons met uw kracht (Pinksteren)
ZJ 28a
♪ Wees mij genadig (Verzoeningsliturgie)
ZJ 28b
ZJ 28c
♪ Wij hebben nood (Verzoeningsliturgie)
ZJ 28d
Psalm 67
♪ Psalm 67
ZJ 29a
♪ Niets gaat verloren (Uitvaartliturgie)
ZJ 29b
ZJ 29c
♪ Eeuwige Vader (Uitvaartliturgie)
ZJ 29d
♪ In uw handen, Heer (Uitvaartliturgie)
ZJ 30a
Toi, tu nous aimes
♪ Toi, tu nous aimes
ZJ 30b
♪ Laudate Dominum
ZJ 30c
Mon âme se repose
♪ Mon âme se repose
ZJ 30d
Gloria, gloria
♪ Gloria, gloria
ZJ 30e
Christus is in ons de bron
♪ Christus is in ons de bron
ZJ 31
Kyriale De Sutter I
♪ Kyriale I
ZJ 32
Kyriale de Sutter II
♪ Kyriale II
ZJ 34
Kyriale van Eeckhout
♪ Kyriale
ZJ 35
Kyriale François
♪ Kyriale
ZJ 36
Kyrië eleison
♪ Kyrie eleison
ZJ 37
Kyriale Lerinckx
♪ Kyriale
ZJ 38
Kyriale Philippeth
♪ Kyriale
ZJ 39
Kyriale Schollaert I
♪ Kyriale I
ZJ 40
Kyriale Schrooten
♪ Kyriale
ZJ 41
Kyriale Schollaert II
♪ Kyriale II
ZJ 42
Kyriale Van den Broeck
♪ Kyriale
ZJ 43
Kyriale Vervenne
♪ Kyriale
ZJ 44
Kyriale Weemaes
♪ Kyriale
ZJ 45
Kyriale van der Putt
♪ Kyriale
ZJ 50
Asperges me
ZJ 51
Vidi aquam
ZJ 52
Kyriale voor de Advent en Veertigdagentijd (XVII)
ZJ 53
Kyriale voor de Paastijd (I)
ZJ 54
Kyriale voor de feestdagen (VIII)
ZJ 55
Kyriale voor de Mariafeesten (IX)
ZJ 56
Kyriale voor de zondagen door het jaar (XI)
ZJ 57
Kyriale voor de weekdagen door het jaar (XVIII)
ZJ 58
Credo I
ZJ 59
Credo III
ZJ 60
Uitvaartliturgie
ZJ 61
Ave maris stella
ZJ 62
Ave Maria
ZJ 63
Alma redemptoris mater
ZJ 64
Ave Regina caelorum
ZJ 65
Regina caeli
ZJ 66
Salve Regina
ZJ 67
Sub tuum praesidium
ZJ 68
Rorate caeli
ZJ 71
Lumen ad revelationem
ZJ 72
Attende Domine
ZJ 73
Hosanna
ZJ 74
Pueri Hebraeorum portantes
ZJ 75
Pueri Hebraeorum vestimenta
ZJ 80
Ecce lignum
ZJ 83
Victimae pascali
ZJ 84
Veni, Sancte Spiritus
♪ Veni, sancte spiritus
ZJ 85
Veni Creator Spiritus
♪ Veni Creator Spiritus
ZJ 86
Tantum ergo
ZJ 87
Te Deum laudamus
ZJ 88
Pater Noster
ZJ 101
O Heiland, reiß die Himmel auf
♪ O Heiland, reiß die Himmel auf
ZJ 102
♪ Heer, wij roepen om erbarmen
ZJ 103
♪ Ik heb mijn hart tot U geheven
ZJ 104
Nun komm der Heiden Heiland
♪ Nun komm der Heiden Heiland
ZJ 105
Omdat Hij niet ver wou zijn
♪ Omdat Hij niet ver wou zijn
ZJ 106
Lofzang van Zacharias
♪ An Wasserflüssen Babylon
ZJ 107
Een lied om vrede
♪ Een lied om vrede
ZJ 108
♪ Merton
ZJ 109
ZJ 110
♪ Als groen dat in de wintertijd
ZJ 111
ZJ 112
Lied van de Doper
♪ Kwam van Godswege
ZJ 113
Psalm 25 - gezang (1)
♪ Naar U gaat mijn verlangen, Heer
ZJ 114
Psalm 25
♪ Naar U gaat mijn verlangen
ZJ 115
De nacht loopt ten einde
♪ De nacht loopt ten einde
ZJ 116
Tussen licht en donker
♪ Von Gott will ich nicht lassen
ZJ 117
Verheft uw hart
♪ O Heiland, reiß die Himmel auf
ZJ 118
Psalm 25 - gezang (2)
♪ Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
ZJ 119
♪ Verblijdt u in de Heer te allen tijd!
ZJ 120
Gij zijt een mensenzoon
♪ Gij zijt een mensenzoon, Gij komt van ver
ZJ 121
♪ Veni, veni Emmanuel
ZJ 123
♪ Christus, der ist mein Leben
ZJ 124
ZJ 125
Zal er ooit een dag van vrede
♪ Goldschmidt (English Hymnal 382)
ZJ 126
♪ Als die koning zal verschijnen
ZJ 127
♪ Glenfinlas
ZJ 128
♪ Wij zingen door de tranen heen
ZJ 129
♪ Wij wachten op de koning
ZJ 130
♪ Tastend langs de wand
ZJ 131
♪ Bode die zijn weg bereidde
ZJ 132
ZJ 133
♪ Gij die aangeroepen wordt
ZJ 134
♪ Whitsun
ZJ 201
♪ Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer
ZJ 202
♪ Fonteine, Moedermaged reine
ZJ 203
♪ De mensen die gaan in het duister
ZJ 204
♪ Irby
ZJ 205
♪ Irby
ZJ 206
Komt ons in diepe nacht ter ore
♪ Psalm 66 / 98 / 118
ZJ 207
Psalm 72 - gezang
♪ Psalm 72 - gezang
ZJ 208
Es ist ein Ros entsprungen
♪ Es ist ein Ros entsprungen
ZJ 209
♪ Gods genade is verschenen
ZJ 210
De Heer gekomen
♪ Heer, hoe zijt Gij gekomen
ZJ 211
Wat werd verhoopt
♪ Wat werd verhoopt
ZJ 212
♪ Uit uw hemel zonder grenzen
ZJ 213
♪ Heden zult gij
ZJ 214
Vanwaar zijt Gij gekomen
♪ Es ist ein Ros entsprungen
ZJ 215
♪ Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God
ZJ 218
♪ Adeste fideles
ZJ 219
♪ Het volk dat wandelt in het duister
ZJ 220
♪ Es kommt ein Schiff, geladen
ZJ 221
Gloria in excelsis
♪ Les anges dans nos campagnes
ZJ 225
In den beginne
♪ Vom Himmel hoch da komm ich her
ZJ 227
Het woord van God
♪ In den beginne was het Woord
ZJ 228
♪ Als een ster in lichte luister
ZJ 229
♪ All for Jesus
ZJ 230
♪ Gezegend Woord
ZJ 231
♪ Forest green
ZJ 232
♪ Nun jauchzt dem Herren, alle Welt
ZJ 233
♪ Gods woord van het begin
ZJ 234
♪ Whitsun
ZJ 235
♪ Psalm 66 / 98 / 118
ZJ 236
Wie schön leuchtet der Morgenstern
♪ Wie schön leuchtet der Morgenstern
ZJ 301
♪ Veel hoger dan Abraham klom
ZJ 302
Danklied na de lering
♪ Lofzang van Maria
ZJ 303
♪ Uit diepten van ellende roep ik, Heer
ZJ 304
Psalm 42
♪ Psalm 42
ZJ 305
♪ Het waren tien geboden
ZJ 306
♪ Een mens te zijn op aarde
ZJ 309
Zo spreekt de Heer
♪ Zo spreekt de Heer
ZJ 310
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
♪ Aus tiefer Not schrei ich zu dir
ZJ 312
♪ Wie soll ich dich empfangen
ZJ 313
ZJ 314
♪ Psalm 130
ZJ 315
♪ Jesu redemptor omnium
ZJ 316
Psalm 103
♪ Barmhartige Heer, genadige God
ZJ 317
♪ Israël trok Egypte uit
ZJ 318
Psalm 103
♪ Psalm 103
ZJ 319
♪ Innsbruck, ich muss dich lassen
ZJ 320
♪ Erbarm U, God, en delg genadig
ZJ 322
♪ Psalm 128
ZJ 323
Psalm van David [Lied om leven / Lied om nieuw begin]
♪ Psalm 42
ZJ 324
♪ Waar is de plaats die vrede lacht?
ZJ 325
Van de verheerlijking
♪ Die in de hoogte woont
ZJ 326
♪ Hanover
ZJ 327
♪ Alles wat over ons geschreven is
ZJ 328
♪ Broeders die op uittocht gaat
ZJ 329
♪ Whitsun
ZJ 330
♪ Johannes doopt bij de Jordaan
ZJ 331
♪ Jezus, diep in de woestijn
ZJ 351
♪ De koning van de vrede
ZJ 352
♪ Naam van Jezus, nu verheven
ZJ 353
♪ Met de boom des levens
ZJ 354
♪ Eén is tot ons gezonden
ZJ 355
♪ Herzlich tut mich verlangen
ZJ 356
♪ Onze redding uit het kwade
ZJ 357
♪ Van allen verlaten vond Christus de dood
ZJ 358
♪ Samenzijn van ons begeren
ZJ 359
♪ Toen Jezus in zijn uur gekomen was
ZJ 360
♪ Christus heeft voor ons geleden
ZJ 361
Het Beklag Gods
♪ Het Beklag Gods
ZJ 362
♪ Aanbidt het Kruis des Heren
ZJ 363
♪ Dit is het kruis
ZJ 364
♪ Jezus Christus is het beeld van God
ZJ 365
♪ Glorie, lof en eer aan U
ZJ 366
♪ Laat ons als weleer de kinderen de Joden
ZJ 367
♪ Wij roemen in 't kruis van de Heer Jezus Christus
ZJ 368
Psalm 22 - gezang (1)
♪ God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten
ZJ 369
Hoort en ziet het levend woord
♪ Hoort en ziet het levend woord
ZJ 370
♪ Alles wat over ons geschreven is
ZJ 371
O Haupt voll Blut und Wunden
♪ Herzlich tut mich verlangen
ZJ 372
Jésus, au nom saint et doux
♪ Jésus, au nom saint et doux
ZJ 373
♪ Mogen allen één zijn
ZJ 374
Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen
♪ Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
ZJ 375
♪ O Traurigkeit, o Herzeleid
ZJ 376
Psalm 22
♪ Herzlich tut mich verlangen
ZJ 377
♪ Aan uw stam, o Kruis, ligt Gods Vaderhuis
ZJ 378
♪ Stil ligt de tuin rondom het witte graf
ZJ 379
♪ Door wat voor grote eenzaamheden
ZJ 380
ZJ 381
In stiller Nacht
♪ In stiller Nacht
ZJ 382
♪ Herzlich tut mich verlangen
ZJ 383
♪ Stabat mater
ZJ 401
♪ Zingt jubilate voor de Heer
ZJ 402
Lied voor zondag Cantate
♪ Lied voor zondag Cantate
ZJ 403
Van de verheerlijking
♪ Van de verheerlijking
ZJ 404
♪ Juicht Jahweh toe, heel 't aardrijk rond
ZJ 405
♪ Christ ist erstanden
ZJ 406
♪ Kondig het aan: de Heer is verrezen
ZJ 407
♪ In eigen kracht verrezen
ZJ 408
Naam van Jezus
♪ Naam van Jezus, nu verheven
ZJ 409
Veni Creator Spiritus
♪ Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist
ZJ 410
De Geest des Heren
♪ De Geest des Heren
ZJ 411
♪ De Geest uit vier gewesten
ZJ 412
Hemelvaartslied
♪ Wie soll ich dich empfangen
ZJ 413
Dit is de dag
♪ Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
ZJ 414
De Heer is waarlijk opgestaan
♪ De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
ZJ 415
Een Paashymne
♪ Airs sur les hymnes sacrez
ZJ 416
Het ledige graf
♪ Erschienen ist der herrlich Tag
ZJ 418
♪ Zingt voor de Heer van liefde en trouw
ZJ 419
Lied van vandaag en morgen
♪ Lied van vandaag en morgen / Geen taal die hem vertaalt
ZJ 420
♪ Gelukkig is het land
ZJ 421
♪ Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag
ZJ 422
Vocem jucunditatis
♪ Vocem jucunditatis
ZJ 424
Gelobt sei Gott im höchsten Thron
♪ Gelobt sei Gott im höchsten Thron
ZJ 425
Heut triumphieret Gottes Sohn
♪ Heut triumphieret Gottes Sohn
ZJ 426
Erstanden is der heilig Christ
♪ Erstanden ist der heilig Christ
ZJ 427
Mit Freuden zart
♪ Mit Freuden zart zu dieser Fahrt
ZJ 428
Gen Himmel aufgefahren ist
♪ Gen Himmel aufgefahren ist
ZJ 430
Nun bitten wir den Heiligen Geist
♪ Nun bitten wir den Heiligen Geist
ZJ 431
♪ Wat zijn de goede vruchten
ZJ 432
♪ De wereld is gewonnen
ZJ 433
♪ In dir ist Freude
ZJ 434
♪ Laat juichen heel het koor van Gods gemeente
ZJ 435
ZJ 436
Der Heilig Geist vom Himmel kam
♪ Der Heilig' Geist vom Himmel kam
ZJ 437
♪ De koning van Egypteland
ZJ 438
♪ Licht, ontloken aan het donker
ZJ 439
♪ De Geest des Heren
ZJ 440
Klein Paaslied: Tussen waken, tussen dromen
♪ Klein Paaslied: Tussen waken, tussen dromen
ZJ 441
♪ Kom, laat ons Christus loven
ZJ 442
♪ Staat op en weest niet bang
ZJ 443
♪ Christus is uit de dood verrezen
ZJ 444
♪ Christe der du bist Tag und Licht
ZJ 445
♪ Zingen zal dit huis
ZJ 446
♪ Om Christus die verrezen is
ZJ 447
♪ Geest van God, adem van leven
ZJ 448
♪ Brandend van verlangen
ZJ 449
♪ Whitsun
ZJ 450
♪ Whitsun
ZJ 501
♪ Nu looft en prijst mijn ziel de Heer
ZJ 502
♪ Verkondig alle mensen
ZJ 503
Psalm 96
♪ Zing een nieuw lied, alle landen
ZJ 504
♪ Wanneer ik door de velden ga
ZJ 505
♪ Zoals een hert verlangt naar stromend water
ZJ 506
♪ Mijn Herder zijt Gij, o mijn Heer
ZJ 507
♪ Gij zijt een bron
ZJ 508
Lied van de deemoed
♪ Lied van de deemoed
ZJ 509
♪ Mens voor de mensen
ZJ 511
♪ Psalm 93
ZJ 512
♪ Eert God die onze Vader is
ZJ 514
Zolang er mensen zijn
♪ Psalm 140
ZJ 516
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
ZJ 518
Psalm 118
♪ Psalm 66 / 98 / 118
ZJ 519
♪ Psalm 66 / 98 / 118
ZJ 520
♪ Psalm 8
ZJ 521
Van de messiaanse maaltijd
♪ De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan
ZJ 522
♪ Heer, laat mij voor uw altaar komen
ZJ 523
♪ O godd'lijk alvermogen
ZJ 524
♪ Samen op de aarde
ZJ 525
Om Kanaan
♪ Heut singt die liebe Christenheit
ZJ 526
♪ Al wat er nodig is om te bestaan
ZJ 527
Gerechtigheid
♪ Gerechtigheid
ZJ 528
♪ Wilder dan wild, wie zal mij temmen
ZJ 529
Psalm 134
♪ Psalm 134
ZJ 530
Vriendelijk licht
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
ZJ 531
God die ons heeft voorzien
♪ Gelukkig is het land
ZJ 532
♪ O Heer, die overwint
ZJ 533
Magnificat
♪ Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade naar allen
ZJ 534
Lied van de Broederschap
♪ Lied van de Broederschap
ZJ 535
♪ Het brood, het goede brood
ZJ 537
'En het geschiedde'
♪ Il me suffit de tous mes maulx
ZJ 539
Ballade over Jezus
♪ Ballade over Jezus
ZJ 540
Lied van Gods aanwezigheid
♪ Bedroefde herteken
ZJ 541
God heeft het eerste woord
♪ God heeft het eerste woord
ZJ 543
Zeven was voldoende
♪ Zeven was voldoende
ZJ 544
♪ Psalm 89
ZJ 545
♪ Wij willen samen vieren de daden van de Heer
ZJ 546
♪ Hij nam de Schrift, Hij las en zei
ZJ 547
Het brood in de aarde
♪ Het brood in de aarde
ZJ 548
♪ Zo lief heeft God de wereld gehad
ZJ 549
♪ Psalm 134
ZJ 550
Psalm 119
♪ Psalm 119
ZJ 551
♪ De heiligen, ons voorgegaan
ZJ 552
♪ Voor de toegewijden
ZJ 553
Psalm 92
♪ Psalm 92
ZJ 554
♪ God groet u, zuivere bloeme
ZJ 556
Maranatha
♪ Wachters van de tijd
ZJ 557
♪ Maria, schone Vrouwe, Maria maged zoet
ZJ 558
♪ Maria, poort van Gods genade
ZJ 559
De Heer heeft mij gezien
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
ZJ 560
♪ Zalig zij die Jezus' naam belijden
ZJ 561
♪ Wij zijn uw volk, uw broers en zonen
ZJ 562
♪ Jezus die langs het water liep
ZJ 563
♪ Heer, Gij zijt burcht en toren
ZJ 564
♪ Weest niet bezorgd voor uw leven
ZJ 565
♪ Ik verheerlijk de Heer, en geheel mijn gemoed
ZJ 566
Hoe is uw Naam
♪ Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden
ZJ 567
Psalm 119
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
ZJ 569
♪ God, die leven hebt gegeven
ZJ 570
Tot Jezus die het land verspiedde
♪ O Traurigkeit, o Herzeleid
ZJ 571
Mensen van God
♪ Niet als een storm, als een vloed
ZJ 572
♪ De aarde is vervuld
ZJ 575
Zolang er mensen zijn
♪ Zolang er mensen zijn
ZJ 576
♪ Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid
ZJ 578
♪ Volk van God zijn wij hier samen
ZJ 579
♪ Uw Koninkrijk komt - vrede en vreugde -
ZJ 580
Psalm 42 - gezang (2)
♪ Zoals een hert reikhalst naar levend water
ZJ 581
Psalm 118 - gezang
♪ Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
ZJ 583
Lobe den Herren, o meine Seele
♪ Lobe den Herren, o meine Seele
ZJ 585
Nun danket alle Gott
♪ Nun danket alle Gott
ZJ 588
Allein Gott in der Höh sei Ehr
♪ Allein Gott in der Höh sei Ehr
ZJ 589
♪ De eersten zijn de laatsen
ZJ 590
♪ De eersten zijn de laatsen
ZJ 591
♪ Psalm 12
ZJ 593
♪ Ga in het schip, zegt Gij
ZJ 594
Wie oren om te horen heeft
ZJ 595
Lofzang van Maria
♪ Lofzang van Maria
ZJ 596
♪ Zij zullen de wereld bewonen
ZJ 597
Van het zaad in de akker
♪ Zij zullen de wereld bewonen
ZJ 598
♪ De schapen alle honderd
ZJ 599
♪ Looft uwen God
ZJ 603
♪ Jouw leven staat aan het begin
ZJ 604
♪ In de schoot van mijn moeder geweven
ZJ 606
♪ Wie ingaat tot dit water
ZJ 607
♪ Doop ons, Heer, in levend water
ZJ 608
♪ Nog maar nauw'lijks uitgeslapen
ZJ 609
♪ Water, water van de doop
ZJ 610
Erneure mich, o ewigs Licht
♪ Herr Jesu Christ, mein Lebens Licht
ZJ 660
♪ Maak ons uw liefde, God
ZJ 662
Een huwelijkslied
♪ De Geest des Heren heeft
ZJ 664
♪ Om niet alleen en onvoldaan
ZJ 665
♪ Nun danket alle Gott
ZJ 666
God die in het begin
♪ De Geest des Heren heeft
ZJ 667
♪ Zoals een man zich verheugt in zijn vrouw
ZJ 669
♪ Kom, God, en schrijf uw eigen Naam
ZJ 670
Liefde eenmaal uitgesproken
♪ Love divine
ZJ 671
♪ Wij zijn geroepen tot het feest
ZJ 672
♪ De Heer komt met het woord van zijn verbond
ZJ 673
♪ De hemel reikt ons leeftocht aan
ZJ 701
♪ Psalm 84
ZJ 702
De Heer die leeft
♪ Heft op mijn cruys, wel soete bruyt!
ZJ 703
Lied tegen de Derde Wereldoorlog
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
ZJ 704
♪ Vrede voor alle mensen
ZJ 705
♪ Het eerste woord zal vrede zijn
ZJ 707
♪ Indien de Heer het huis niet bouwt
ZJ 709
♪ Wij hebben een sterke stad
ZJ 710
Forgive, o Lord, our severing ways
♪ Vergeef, o Heer, dat duizendvoud
ZJ 712
♪ Jezus, wandlend langs de wegen
ZJ 713
♪ God is de Herder die waakt over mij
ZJ 714
♪ Weet gij waarmee het koninkrijk
ZJ 715
♪ Gij komt tot ons, gans onverwacht
ZJ 716
Het lengen der dagen
♪ Zwoegend volk van zwervelingen
ZJ 717
♪ Wie ons zijn voorgegaan
ZJ 718
♪ Een schare die niemand kan tellen
ZJ 719
♪ Zij zullen de wereld bewonen
ZJ 720
♪ Door de wereld gaat een woord
ZJ 721
♪ Weest niet verbaasd als u de wereld haat
ZJ 722
♪ Wees niet bezorgd, heeft Hij gezegd
ZJ 723
♪ Zalig zij die zich op de Heer verlaten
ZJ 724
♪ Om eenvoudigen van geest
ZJ 725
Laat de kinderen tot Mij komen
♪ Laat de kind'ren tot Mij komen
ZJ 726
♪ De Geest des Heren is op hem
ZJ 727
♪ Alleen wie het gegeven is
ZJ 728
♪ Wer nur den lieben Gott lässt walten
ZJ 729
♪ De mensen spreken woorden
ZJ 730
♪ Wij gaven and’re namen
ZJ 731
♪ De avond voor zijn dood
ZJ 733
♪ Wij zijn de druppels van één stroom
ZJ 734
♪ St. Flavian
ZJ 735
Lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn
♪ Komt nu met zang van zoete tonen
ZJ 736
♪ Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
ZJ 737
♪ Uw woord omvat mijn leven
ZJ 738
Wat vrolijk over U geschreven staat (1)
♪ Wat vrolijk over U geschreven staat
ZJ 739
ZJ 740
ZJ 741
♪ Ihr lieben Christen, freut euch nun
ZJ 742
♪ Maria, boven allen uitverkoren
ZJ 743
♪ Ick heb die groene straete
ZJ 744
♪ Dat u alle zegen zij
ZJ 745
♪ Daar bloeid' ene lelie
ZJ 746
♪ Lieve Vrouwe van ons land
ZJ 747
♪ Wie luistert naar de Moeder
ZJ 748
♪ Mijn hart zingt voor de Heer
ZJ 749
♪ Maria, wij komen u zingende begroeten
ZJ 750
♪ Wees gegroet Maria
ZJ 751
♪ St. Peter
ZJ 752
♪ Il me suffit de tous mes maulx
ZJ 753
♪ Llangloffan
ZJ 754
♪ De vreugde voert ons naar dit huis
ZJ 755
♪ Sta gelovig in het leven
ZJ 756
♪ Wij komen als geroepen
ZJ 757
♪ Het woord, het goede woord van God
ZJ 758
♪ Jij die bent
ZJ 759
ZJ 760
♪ Psalm 134
ZJ 761
♪ Een lamp voor mijn voet is uw woord
ZJ 762
Psalm 92
♪ Psalm 92
ZJ 763
♪ Als jij wil, zal ik jou dienen
ZJ 764
♪ Dank U, Vader
ZJ 765
♪ Laten wij met vreugde
ZJ 766
♪ Brood zal ik u geven
ZJ 767
♪ Alle eer en alle glorie
ZJ 768
♪ Wij reizen rusteloos naar waar de vrede woont
ZJ 769
♪ Dat wij als wachters op de muren zijn
ZJ 770
ZJ 771
♪ Nu mag uw land onder uw glimlach liggen
ZJ 772
Het lied van alle zaad
♪ Het lied van alle zaad
ZJ 773
♪ Uw woord, Heer, heeft een wond’re kracht
ZJ 774
♪ Voor mensen die naamloos
ZJ 775
♪ Vater unser im Himmelreich
ZJ 776
♪ Stem die ons roept
ZJ 777
Schriftlied
♪ Schriftlied
ZJ 778
♪ Whitsun
ZJ 779
Lied van de wijnstok
♪ Lied van de wijnstok
ZJ 780
♪ Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
ZJ 781
Wat de Heer genadig verleende
ZJ 782
ZJ 801
♪ Vriendelijk Licht van de heilige Glorie
ZJ 802
Lied in de vuuroven
♪ Nu dyn leven is gedreven
ZJ 803
♪ Vriendelijk licht, dat heel de dag
ZJ 808
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
♪ Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
ZJ 809
Liebster Jesu, wir sind hier
♪ Liebster Jesu, wir sind hier
ZJ 811
Abide with me; fast falls the eventide
♪ Eventide
ZJ 813
Was Gott tut, das ist wohlgetan
♪ Was Gott tut, das ist wohlgetan
ZJ 814
Cantico de le creature
♪ Cantico de le creature
ZJ 816
♪ Hoor, God, ons roepen, of wij gaan verloren
ZJ 817
♪ Ad sacros virgo
ZJ 818
♪ Dat het licht
ZJ 819
♪ Becker-Psalter 150
ZJ 821
♪ Leer ons het wonder van de schepping zien
ZJ 822
♪ Alles begon met God
ZJ 823
♪ In het begin lag de aarde verloren
ZJ 825
Lied aan het licht
♪ Licht dat ons aanstoot in de morgen
ZJ 826
♪ Gij die mijn wezen
ZJ 827
♪ Wanneer Gij niet gesproken had
ZJ 828
♪ Rust mijn ziel, uw God is Koning
ZJ 829
♪ Nu ons het morgenlicht verschijnt
ZJ 830
♪ Het donker is ons licht genoeg
ZJ 831
♪ Gij die met maan en sterren
ZJ 832
Phoos hilaron, 1
♪ Phoos hilaron
ZJ 833
The day Thou gavest Lord is ended
♪ St. Clement
ZJ 834
Slaap
♪ Psalm 132
ZJ 835
♪ De dag, geboren uit het duister
ZJ 836
♪ Wees bij ons, wees ons een geleide
ZJ 837
Luthers avondgebed
♪ Luthers avondgebed
ZJ 838
♪ Wanneer de avond komt
ZJ 839
♪ De avond en de morgen
ZJ 840
♪ Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven
ZJ 841
♪ Hoe zouden wij geloven, Heer
ZJ 906
Media morte
♪ Media morte
ZJ 907
Het andere leven
♪ Het andere leven
ZJ 908
♪ Heer, herinner U de namen
ZJ 909
♪ O Christus, Heer der heerlijkheid
ZJ 911
♪ Breng ons weer thuis
ZJ 912
Lofzang van Simeon
♪ Lofzang van Simeon
ZJ 913
There is a land of pure delight
♪ Mendip
ZJ 914a
♪ Christus, der ist mein Leben
ZJ 914b
♪ Roept God een mens tot leven
ZJ 916
♪ Heer, herinner U de namen
ZJ 918
Herzlich tut mich erfreuen
♪ Herzlich tut mich erfreuen
ZJ 919
♪ Het mensenvolk dat in het duister leeft
ZJ 920
♪ Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven
ZJ 921
♪ Gestorven graan wordt brood
ZJ 922
Psalm 126
♪ Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
ZJ 923
Niemand leeft voor zichzelf
♪ Niemand leeft voor zichzelf
ZJ 924
Ik sta voor U
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
ZJ 925
♪ Nu geef ik U mijn ziel in handen
ZJ 926
In Paradisum
♪ In paradisum
ZJ 927
Der Herr bricht ein zu Mitternacht
♪ Nun danket all und bringet Ehr
ZJ 928
♪ Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen
ZJ 929
♪ Het einde aller dingen is nabij
ZJ 930
Een mens te zijn op aarde (1)
♪ Een mens te zijn op aarde
ZJ 931
♪ Psalm 122
ZJ 932
♪ In uw diepe droefenis
ZJ 933
♪ De dood is ons te machtig
ZJ 934
♪ Die ons in 't hart geschreven staan
ZJ 935
♪ Wie in de schaduw Gods mag wonen
ZJ 936
♪ Wie Gods rechte wegen gaat
ZJ 937
♪ Het graan slaapt in de aarde
ZJ 938
♪ Uit de graven en spelonken
ZJ 939
Hij die gesproken heeft
♪ Hij die gesproken heeft
ZJ 940
♪ Mogen de engelen, boden van licht
ZJ 941
♪ Niets gaat verloren
ZJ 999
♪ Heer, ontferm U over ons