Liederen voor de toekomst
Liederen voor de toekomst
Uitgever: Kok Kampen
1e druk: 2005
Afkorting: LvdT
Marijke de Bruijne
Marijke de Bruijne
LvdT 1
♪ Nu wij samenzijn en wachten
LvdT 2
♪ Heel geworden in ontmoeting
LvdT 3a
Dooplied: In je moeders schoot geweven
♪ Dooplied: In je moeders schoot geweven
LvdT 3b
Dooplied: In je moeders schoot geweven
♪ In babilone
LvdT 4
♪ De eerste keer dat het brood werd gedeeld
LvdT 5
♪ Bidden is verbonden zijn
LvdT 6
♪ Bidden, een manier van leven
LvdT 7
♪ Als Jij het kwaad niet zendt
LvdT 8
♪ Wie niet de schaduw kent
LvdT 9
♪ Aanwezigheid, Jij waarvandaan
LvdT 10
♪ Vaak zoeken wij geborgenheid
LvdT 11
♪ Dat wij als boden, wit als sneeuw
LvdT 12
♪ Is het Licht te groot voor aanschouwing
LvdT 13
♪ Soms, in de wind
LvdT 14
♪ Verlies en verlangen
LvdT 15
♪ Leer ons zo onze dagen tellen
LvdT 16
♪ Een lied, ik zing een lied voor Jou
LvdT 17
♪ Wilde vreugde breekt zich baan
LvdT 18
♪ O schepping, o schoonheid
LvdT 19
♪ Wij danken Jou voor het geluk
LvdT 20
♪ Het leven keert naar binnen
LvdT 21
♪ Hoog als de hemel de liefde
LvdT 22
♪ De liefde door de wereld gaat
LvdT 23
♪ Als geluk verkeert in lijden
LvdT 24
♪ Hoe zwaar het lijden soms kan zijn
LvdT 25
♪ Waartoe zijn wij op aarde
LvdT 26
♪ Wij willen afscheid nemen
LvdT 27
♪ Als de dag niet meer glanst
LvdT 28
♪ Niets keert terug
LvdT 29
♪ Houd Jij ons bij de hand
LvdT 30
♪ Moment van stilstaan
LvdT 31
♪ De stad, een schepping van de mens
LvdT 32
♪ Wie denkt slechts bij God te zijn
LvdT 33
♪ Hoe Jou te vinden
LvdT 34
♪ Zweef Jij in de vlucht van vogels
LvdT 35
♪ Zomaar midden in de stad
LvdT 36
♪ In de drukte van de steden
LvdT 37
♪ In huizen, langs straten
LvdT 38
♪ Zijn wij van sterrenstof gemaakt
LvdT 39
♪ Zoveel lagen kent de aarde
LvdT 40
♪ Wat stuurt de winden aan?
LvdT 41
♪ Zwevend tussen de planeten
LvdT 42
♪ In mijn leven waar zoveel is
LvdT 43
♪ Die eens de wereld schiep
LvdT 44
♪ Vroeger was Jij in verhalen
LvdT 45
♪ Geen taal die Jou beschrijft
LvdT 46
♪ Wie Jou mag kennen
LvdT 47
♪ Geboren met verlangen
LvdT 48
♪ Wat zijn mensen zonder dromen
LvdT 49
♪ Soms, in de stilte
LvdT 50
♪ Dragende armen