Voor onderweg
Voor onderweg
Uitgever: Gooi & Sticht Kampen
1e druk: 2005
Afkorting: VO
Henk Jongerius OP  ° 1941
Henk Jongerius OP ° 1941
Jan Raas  ° 1942
Jan Raas ° 1942
VO 1
♪ Niet tot de dienst der wraak
VO 2
♪ Belijd mij voor de mensen
VO 3
♪ Kom en volg mij
VO 4
♪ Ik geloof in de God die het begin
VO 5
♪ Zing een lied
VO 6
♪ Voor mensen die naamloos
VO 7
♪ Gij die ons het leven geeft
VO 8
♪ Zeg mijn broeders dat Ik leef
VO 9
♪ Voor mensen geboren
VO 10
♪ Gezegend die de wereld schept
VO 11
♪ Messias, neem verblijf bij ons
VO 12
♪ Zing nu voor God
VO 13
♪ Ga met ons mee
VO 14
♪ Israël, jij vocht met God
VO 15
♪ Gij die de last van 't leven draagt
VO 16
♪ Nu het brood gebroken is
VO 17
♪ Alle grenzen zijn verdwenen
VO 18
♪ Maak ons tot het zout der aarde
VO 19
♪ Nu het leven is verschenen
VO 20
♪ Beziel ons met uw woorden
VO 21
♪ Die de mensen heeft geroepen
VO 22
♪ Zegen onze oren, Heer
VO 23
♪ Vervul ons verlangen
VO 24
♪ In wie van hun armoe delen
VO 25
♪ Voor wie op de aarde wonen
VO 26
♪ Zegen ons allen
VO 27
♪ Gij die mijn wezen
VO 28
♪ De aarde zal uw woning zijn
VO 29
♪ Wanneer de avond komt
VO 30
♪ Nu ons het morgenlicht verschijnt
VO 31
♪ Wie leven van genade
VO 32
♪ Het donker is ons licht genoeg
VO 33
♪ Oorsprong van licht en duisternis
VO 34
♪ Laat uw hart zich niet verharden
VO 35
♪ Zolang gij ons de dagen geeft
VO 36
♪ De avond en de morgen
VO 37
♪ Gij die van oudsher mensen maakt
VO 38
♪ Gij die met maan en sterren
VO 39
♪ Roep ons in het morgenlicht
VO 40
♪ Gij geeft ons oren voor uw woord
VO 41
♪ Blijf bij ons nu de avond daalt
VO 42
♪ Wanneer Gij niet gesproken had
VO 43
♪ Geen kracht die u weerhouden kan
VO 44
♪ Gij die het licht geschapen hebt
VO 45
♪ Gij die behoedt
VO 46
♪ Wie leven van verwondering
VO 47
♪ Gij die uw volk in de woestijn
VO 48
♪ Bezing en prijs de Naam
VO 49
♪ Kom, Vader van allen
VO 50
♪ Wanneer de aarde hemel wordt
VO 51
♪ Uw koninkrijk kome
VO 52
♪ Gever van alle goed
VO 53
♪ Vergeef ons onze schuld
VO 54
♪ Nergens ben ik
VO 55
♪ Als een schaduw aan mijn zijde
VO 56
♪ Schouder aan schouder leven
VO 57
♪ Gezien zijn wij, van meet af aan
VO 58
♪ Die de aarde hemel maakt
VO 59
♪ Sterk als een berg
VO 60
♪ Droom die ons maar niet verlaat
VO 61
♪ Geen woning komt tot stand
VO 62
♪ Mij moet je niet vrezen
VO 63
♪ Het kwaad heeft niet het laatste woord
VO 64
♪ Wanneer geen ander woord mij rest
VO 65
♪ Zoals een kind
VO 66
♪ Wij bouwen hier huizen
VO 67
♪ Leven is de moeite waard
VO 68
♪ Zult gij, wanneer de avond daalt
VO 69
♪ Onbekend dag en tijd
VO 70
♪ Als zoon van Abraham
VO 71
♪ Blinde ogen zien het licht
VO 72
♪ Gij die u in dromen hult
VO 73
♪ Van brood alleen
VO 74
♪ Luister naar de Welbeminde
VO 75
♪ Kom naar het levend water
VO 76
♪ Blinde ogen gaan weer open
VO 77
♪ Wie als leerling willen leven
VO 78
♪ Om in water te geloven
VO 79
♪ Vanuit de dromen
VO 80
♪ In de schaduw leven
VO 81
♪ Al wie bemint
VO 82
♪ Bekleed ons met eerbied
VO 83
♪ Gij verschijnt als een bron
VO 84
♪ Als handen open
VO 85
♪ Het is geen nieuw gebod
VO 86
♪ Meer is er niet
VO 87
♪ Ik sla mijn ogen op tot God
VO 88
♪ Gij waakt en draagt
VO 89
♪ Zien wij u dan niet
VO 90
♪ Hoor ik stil uw stem
VO 91
♪ Als handen zijn gevouwen
VO 92
♪ Gij die uw mensen onderweg
VO 93
♪ Herinner u de naam
VO 94
♪ Gij woont niet waar het onrecht heerst
VO 95
♪ Wij zijn van u met al ons kwaad
VO 96
♪ Gij die de nood van mensen ziet
VO 97
♪ Wek onrust in ons hart
VO 98
♪ Gij die vertrouwen in ons wekt
VO 99
♪ Het morgenlied in onze mond
VO 100
♪ Gij houdt ons gaande door uw woord
VO 101
♪ Gezegend gij om deze dag