Op de wijze van het Lied
Op de wijze van het Lied
Uitgever: Boekencentrum Zoetermeer
1e druk: 2005
Afkorting: WL
Hans Mudde  ° 1939
Hans Mudde ° 1939
WL 1
♪ Großer Gott, wir loben dich
WL 2
♪ Toen door het Woord der woorden
WL 3
♪ Ist Gott für mich, so trete
WL 4
♪ Als zijn broeder aangenomen
WL 5
♪ Die Tugend wird durchs Kreuz geübet
WL 6
♪ Het was het land van Efratha
WL 7
♪ Zijn broeders diep gebogen
WL 8
♪ Naamloos op het wijde water
WL 9
♪ O God, bedacht op louter leven
WL 10
♪ Beveel gerust uw wegen
WL 11
♪ Entlaubet ist der Walde
WL 12
♪ Tien woorden zijn gegeven
WL 13
♪ Toen Mozes op de Nebo stond
WL 14
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
WL 15
♪ Elia eenzaam bij de beek
WL 16
♪ Als Gij in donkerheid wilt wonen
WL 17
♪ Llangloffan
WL 18
♪ Voorgoed verloren ga de dag
WL 19
♪ Die in de hoge hemel
WL 20
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
WL 21
♪ Eén ding wil ik U vragen
WL 22
♪ Op vleugels van een arend
WL 23
♪ Een vogel ver nog van de morgen
WL 24
♪ Psalm 150
WL 25
♪ Nun sich der Tag geendet hat
WL 26
♪ Wat is het ware vasten
WL 27
♪ Waar zullen wij van leven
WL 28
♪ De waarheid van ons leven
WL 29
♪ Wie is de grote vis
WL 30
♪ Ootmoedig was het water
WL 31
♪ Gelukkig al wie arm
WL 32
♪ Als bij het oversteken
WL 33
♪ Jezus, wandlend langs de wegen
WL 34
♪ Wie zich op het water waagt
WL 35
♪ Mendip
WL 36
♪ St. Peter
WL 37
♪ De mens van God bemind
WL 38
♪ O Durchbrecher aller Bande
WL 39
♪ O gesegnetes Regieren
WL 40
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
WL 41
♪ Een mensenkind melaats
WL 42
♪ Psalm 128
WL 43
♪ Veraf van land en haven
WL 44
♪ Aurelia
WL 45
♪ Llangloffan
WL 46
♪ O gesegnetes Regieren
WL 47
♪ Ist Gott für mich, so trete
WL 48
♪ Wie was de ware naaste
WL 49
♪ O Durchbrecher aller Bande
WL 50
♪ Entlaubet ist der Walde
WL 51
♪ Een vader had twee zonen
WL 52
♪ Eens riepen luid tien mensen tot
WL 53
♪ In den beginne was het woord
WL 54
♪ Het ware licht dat ieder mens
WL 55
♪ Het Woord is mens geworden
WL 56
♪ Van geboorte af een blinde
WL 57
♪ In de hoede van het duister
WL 58
♪ Johannes heeft geschreven
WL 59
♪ In de wereld nog zo krachtig
WL 60
♪ St. Cecilia
WL 61
♪ Aurelia
WL 62
♪ De aarde is vervuld
WL 63
♪ Die niet voor eigen eer koos
WL 64
♪ d' Almachtige-is mijn Herder en Geleide
WL 65
♪ O gesegnetes Regieren
WL 66
♪ Nu Gij nader komt
WL 67
♪ Geboren in een stal
WL 68
♪ O laten wij bewaren
WL 69
♪ Drie koningen de kronen nog op
WL 70
♪ Es kommt ein Schiff, geladen
WL 71
♪ Vom Himmel hoch da komm ich her
WL 72
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
WL 73
♪ Praise my soul, the King of heaven
WL 74
♪ Het licht waarvan wij dromen
WL 75
♪ Mateloos alleen
WL 76
♪ Nu wij naad'ren tot het water
WL 77
♪ Gedoopt in woord en water
WL 78
♪ Van hogerhand gegeven
WL 79
♪ Jona uit de grote vis
WL 80
♪ Reizend naar het land van ons verlangen
WL 81
♪ Laat ons in U geloven
WL 82
♪ Heer, herinner U de namen
WL 83
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
WL 84
♪ Te sterven is ons lot
WL 85
WL 86
♪ Aurelia
WL 87
♪ Psalm 66 / 98 / 118
WL 88
♪ Gelukkig al wie binnentreedt
WL 89
♪ O God, Gij weet hoe wij hier komen
WL 90
♪ God zij vóór ons
WL 91
♪ Caswall
WL 92
♪ Laat vrede gaan
WL 93
♪ Vrede is het woord
WL 94a
♪ naar een Luthers avondgebed
WL 94b
♪ Naar een Luthers avondgebed
WL 95
♪ O König Jesu Christe
WL 96
♪ Psalm 128
WL 97
♪ De vrijheid is de staat
WL 98
♪ Die Tugend wird durchs Kreuz geübet
WL 99
♪ Zoals van hoge bomen
WL 100
♪ Psalm 140
WL 101
♪ Ottery St. Mary
WL 102
♪ Verborgen God, oneindig ver
WL 103
♪ Waar de lofzang wordt gezongen
WL 104
Zij is mij lief: de ware kerk
♪ Zij is mij lief: de ware kerk
WL 105
♪ Eindeloos lang duren dagen en nachten
WL 106
♪ Waar het Woord nog wordt gelezen
WL 107
♪ De zwaan kan over 't water gaan
WL 108
♪ Wie klaagt heeft niet verloren
WL 109
♪ Er weckt mich alle Morgen
WL 110
♪ Wir glauben Gott im höchsten Thron
WL 111
♪ Tröstet, tröstet, spricht der Herr
WL 112
♪ Je kunt niet dieper vallen
WL 113
♪ Meinem Gott gehört die Welt
WL 114
WL 115
♪ Wil onze kindren, Heer, bewaren
WL 116
♪ Psalm 134