102 gezangen
102 gezangen
Uitgever: Boekencentrum Den Haag
1e druk: 1965
Afkorting: 102G
102G 1
♪ Psalm 113
102G 2
Lofzang van Hanna
♪ Lofzang van Maria
102G 3
♪ De aarde is vervuld
102G 4
♪ Coleshill
102G 5
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
♪ Aus tiefer Not schrei ich zu dir
102G 6
♪ De wijsheid van vóór alle tijden
102G 7
Van de messiaanse maaltijd
♪ De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan
102G 8
♪ O alle gij dorstigen, komt tot de stromen
102G 9
♪ Verheug u, gij dochter van Sion
102G 10
♪ Zijt Gij waarop de wereld wacht
102G 11
♪ Een zaaier ging uit om te zaaien
102G 12
Zeven was voldoende
♪ Zeven was voldoende
102G 13
♪ O Christus, Heer der heerlijkheid
102G 14
♪ Verblijdt u in de Heer te allen tijd!
102G 15
♪ God heeft vanouds gesproken
102G 16
♪ Christus heeft voor ons geleden
102G 17
♪ Een stem, die niemand stuit
102G 18
♪ Als Koning opgetreden
102G 19
♪ Psalm 91
102G 20
Splendor paternae gloriae
♪ Splendor paternae gloriae
102G 21
Aeterne rex altissime
♪ Aeterne rex altissime
102G 22
Ad coenam agni providi
♪ Ad coenam agni providi
102G 23
Nox et tenebrae et nubila
♪ Nox et tenebrae et nubila
102G 24
Quicumque Christum quaeritis
♪ Quicumque Christum quaeritis
102G 25
A solis ortus cardine
♪ A solis ortus cardine
102G 26
Hostis Herodes impie
♪ Hostis Herodes impie
102G 27
Pange lingua gloriosi
♪ Pange lingua gloriosi
102G 28
Iam Christus astra ascenderat
♪ Iam Christus astra ascenderat
102G 29
Anasteoos hèmera
♪ O dag van de verrijzenis
102G 30
Ich wollt, daß ich daheime wär
♪ Ich wollt, daß ich daheime wär
102G 31
Ich weiss ein lieblich Engelspiel
♪ Ich weiss ein lieblich Engelspiel
102G 32
Hinunter ist der Sonnen Schein
♪ Hinunter ist der Sonne Schein
102G 33
Quem pastores laudavere
♪ Quem pastores laudavere
102G 34
O süsser Herre Jesu Christ
♪ O süsser Herre Jesu Christ
102G 35
Gelobt sei Gott im höchsten Thron
♪ Gelobt sei Gott im höchsten Thron
102G 36
Nun laßt uns den Leib begraben
♪ Nun laßt uns den Leib begraben
102G 37
Nun komm der Heiden Heiland
♪ Nun komm der Heiden Heiland
102G 38
Christ unser Herr zum Jordan kam
♪ Christ, unser Herr, zum Jordan kam
102G 39
All Morgen ist ganz frisch und neu
♪ Vom Himmel hoch da komm ich her
102G 40
Herzlich tut mich erfreuen
♪ Herzlich tut mich erfreuen
102G 41
Es ist gewisslich an der Zeit
♪ Es ist gewisslich an der Zeit
102G 42
Nun lasst uns Gott dem Herren
♪ Nun laßt uns Gott dem Herren
102G 43
Singen wir aus Herzensgrund
♪ Da Christus geboren war
102G 44
Heut triumphieret Gottes Sohn
♪ Heut triumphieret Gottes Sohn
102G 45
Mein schönste Zier und Kleinod bist
♪ Mein schönste Zier und Kleinod bist
102G 46
O Jesu Christe, wahres Licht
♪ Herr Jesu Christ, mein Lebens Licht
102G 47
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
♪ Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
102G 48
O Heiland, reiß die Himmel auf
♪ O Heiland, reiß die Himmel auf
102G 49
Auf, auf, mein Herz, mit Freuden
♪ Auf, auf, mein Herz, mit Freuden
102G 50
Du meine Seele, singe
♪ Du meine Seele, singe
102G 51
Herr Jesu, Licht der Heiden
♪ Herr Jesu, Licht der Heiden
102G 52
Jesu, meine Freude
♪ Jesu, meine Freude
102G 53
Schmücke dich, o liebe Seele
♪ Schmücke dich, o liebe Seele
102G 54
Nun sich der Tag geendet hat
♪ Nun sich der Tag geendet hat
102G 55
Es glänzet der Christen inwendiges Leben
♪ Es glänzet der Christen inwendiges Leben
102G 56
Ich habe nun den Grund gefunden
♪ O daß ich tausend Zungen hätte
102G 57
Ich einsam Turteltäubelein
♪ Ich einsam Turteltäubelein
102G 58
Nun sich der Tag geendet
♪ Innsbruck, ich muss dich lassen
102G 59
Der Mond ist aufgegangen
♪ Der Mond ist aufgegangen
102G 60
Mit Beten und mit Flehen
♪ Valet will ich dir geben
102G 61
Ich komme bald, ruft Jesus Christ
♪ Was Gott tut, das ist wohlgetan
102G 62
Let all the world in every corner sing
♪ High road
102G 63
Awake my soul and with the sun
♪ Angel's song (Song 34)
102G 64
Glory to Thee, my God, this night
♪ Tallis' canon
102G 65
Give me the wings of faith to rise
♪ Give me the wings of faith to rise (Song 67)
102G 66
There is a land of pure delight
♪ Mendip
102G 67
Jesus shall reign wherer the sun
♪ Truro
102G 68
God moves in a mysterious way
♪ London new
102G 69
There is a fountain filled with blood
♪ There is a fountain filled with blood
102G 70
When God of old came down from heaven
♪ Winchester old
102G 71
Dear Lord and Father of mankind
♪ Rest of Elton
102G 72
O lead my blindness by the hand
♪ Leicester
102G 73
Judge eternal, throned in splendor
♪ Picardy
102G 74
Herren han har besøgt sit folk
♪ Herren han har besøgt sit folk
102G 75
Als Godes Zoon, de heerser overal
♪ Wanneer ik slaap voel ik mijns levens vreugd
102G 76
Zolang als ik op aarde leven zal
♪ Tant que vivrai en âge florissant
102G 77
Pinksterlied
♪ Psalm 100 / 131 / 142
102G 78
Christus' geboorte
♪ Christus' geboorte
102G 79
Christus' lijden
♪ Ik hoorde dees dagen een magetje klagen
102G 80
Van den Here Jezus, die kostelijke parel
♪ Psalm 6
102G 81
Morgenzang
♪ Psalm 25
102G 82
Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen
♪ Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
102G 83
Christus wandelt langs de straten
♪ Christus wandelt langs de straten
102G 84
Een landheer had met eigen hand
♪ Een landheer had met eigen hand
102G 85
Gebed voor het eten
♪ O Vader, die al 't leven voedt
102G 86
Danklied na het eten
♪ O Vader, die al 't leven voedt
102G 87
Slaap
♪ Psalm 132
102G 88
Media morte
♪ Midden in de dood
102G 89
God heeft het eerste woord
♪ God heeft het eerste woord
102G 90
Hervormingslied
♪ Psalm 36 / 68
102G 91
Kinderlied bij de eerste steenlegging van een kerk
♪ Komt nu met zang van zoete tonen
102G 92
Aan U behoort, o Heer der heren
♪ Wer nur den lieben Gott lässt walten
102G 93
Hemelvaartslied
♪ Hemelvaartslied
102G 94
Oogstlied
♪ Heer Halewijn zong een liedekijn
102G 95
Zalig zijn de doden die in den Heer sterven
♪ Gods kinderen op aarde
102G 96
Avondmaalslied
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
102G 97
Gij zijt de zin van wat wij zijn
♪ Gij zijt de zin van wat wij zijn
102G 98
Lied voor zondag Cantate
♪ Lied voor zondag Cantate
102G 99
Gebed om de Heilige Geest
♪ Psalm 134
102G 100
Lied voor de jaarwisseling
♪ Lied voor de jaarwisseling
102G 101
Zolang er mensen zijn
♪ Zolang er mensen zijn
102G 102
Excita
♪ Psalm 110