Tussentijds
Tussentijds
Uitgever: Kok Kampen
1e druk: 2005
Afkorting: T
T 1
♪ De vreugde voert ons naar dit huis
T 2
Lied van Gods aanwezigheid
♪ Bedroefde herteken
T 3
♪ Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten
T 4
♪ Dominus regit me
T 5
♪ Rust mijn ziel, uw God is Koning
T 6
♪ Nun jauchzt dem Herren, alle Welt
T 7
♪ Wij komen hier ter ere van uw naam
T 8
♪ Becker-Psalter 138
T 9
♪ Whitsun
T 10
Lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn
♪ Komt nu met zang van zoete tonen
T 11
♪ Die de morgen ontbood
T 12
♪ Eeuwige, onze God
T 13
Wees hier aanwezig
♪ Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
T 14
Kyrie-litanie
♪ Kyrie-litanie
T 15
♪ God, wij roepen uit de diepte
T 16
♪ Laat ons bidden uit gemis
T 17
♪ Alle eer en alle glorie
T 18
♪ Komt, laat ons vrolijk zingen
T 19
♪ Lobet den Herren alle, die ihn ehren
T 20
Schriftlied
♪ Schriftlied
T 21
♪ In het begin lag de aarde verloren
T 22
Abraham
♪ Abraham, Abraham
T 23
Lied van Sara
♪ Lied van Sara
T 24
♪ Wij gaan met heel Gods volk
T 25
De doortocht
♪ Met Mozes zijn wij meegegaan
T 26
♪ Het waren tien geboden
T 27
Zomaar te gaan
♪ Zomaar te gaan met een stok in je hand
T 28
♪ Hoor. Maar ik kan niet horen
T 29
Psalm 8
♪ Psalm 8
T 30
♪ Tallis' canon
T 31
Psalm 23
♪ Le Seigneur est mon berger
T 32
Psalm 25 - gezang (2)
♪ Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
T 33
Psalm 63
♪ God, mijn God, naar U blijf ik zoeken
T 34
Psalm 67
♪ Terre entière chante ta gloire
T 35
♪ Nu mag uw land onder uw glimlach liggen
T 36
♪ Licht dat ons aanstoot in de morgen
T 37
Psalm 96
♪ Zing een nieuw lied, alle landen
T 38
Psalm 98
♪ Psalm 98
T 39
Psalm 103
♪ Barmhartige Heer, genadige God
T 40
Laudate omnes gentes
♪ Laudate omnes gentes
T 41
Psalm 118 - gezang
♪ Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
T 42
♪ Uw woord omvat mijn leven
T 43
Psalm 126
♪ Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
T 44
Psalm 130
♪ Psalm 130
T 45
La ténèbre
♪ La ténèbre
T 46
Psalm 150
♪ Alles wat adem heeft love de Heer
T 47
♪ Psalm 77 / 86
T 48
Liefde eenmaal uitgesproken
♪ Love divine
T 49
♪ De steppe zal bloeien
T 50
♪ O Heiland, reiß die Himmel auf
T 51
Blijf niet staren
♪ Blijf niet staren
T 52
Lied van de lijdende Gods
♪ Het heeft de Heilige behaagd
T 53
Lied van woord en weg
♪ Lied van woord en weg
T 54
♪ O Traurigkeit, o Herzeleid
T 55
Lied in de vuuroven
♪ Nu dyn leven is gedreven
T 56
♪ Psalm 136
T 57
Marcusliedje
♪ Daar komt een man uit Nazareth
T 58
♪ Jezus, diep in de woestijn
T 59
♪ Gelukkig de mens
T 60
♪ Heer Jesu heeft een hofken
T 61
♪ Klim in de hoogste bomen
T 62
Wie oren om te horen heeft
♪ Wie was diegene die die loverkens brak
T 63
♪ Het waren tien geboden
T 64
Ballade over Jezus
♪ Ballade over Jezus
T 65
Samen delen
♪ Aan de oever van het meer
T 66
♪ Het brood, het goede brood
T 67
Laat de kinderen tot Mij komen
♪ Laat de kind'ren tot Mij komen
T 68
Lofzang van Maria
♪ Lofzang van Maria
T 69
Lofzang van Zacharias
♪ Gezegend de Heer, gezegend Isrels God
T 70
Een schoot van ontferming
♪ Een schoot van ontferming
T 71
Lofzang van Simeon
♪ Lofzang van Simeon
T 72
♪ De Geest des Heren is op hem
T 73
♪ Ich dank dir schon durch deinen Sohn
T 74
Wil je wel geloven
♪ Wil je wel geloven dat het groeien gaat
T 75
Wat vrolijk over U geschreven staat (1)
♪ Wat vrolijk over U geschreven staat
T 76
♪ Caton
T 77
De Hovenier
♪ Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand
T 78
♪ Roept God een mens tot leven
T 79a
♪ Maak ons uw liefde, God
T 79b
♪ Nun danket alle Gott
T 80
Niemand leeft voor zichzelf
♪ Niemand leeft voor zichzelf
T 81
♪ Geef, o Heer, dat onze namen
T 82
♪ Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven
T 83
♪ Uit uw verborgenheid
T 84a
Gerechtigheid
♪ Gerechtigheid
T 84b
Gerechtigheid
♪ Almsgiving
T 85
♪ Laat onder u de gezindheid zijn
T 86
Lied van de deemoed
♪ Die rechtens God gelijk
T 87
♪ Van hemels dauwe
T 88
Een kettinglied van zeven schakels
♪ Glorie zij gegeven
T 89
Ere wie ere toekomt
♪ Ere wie ere toekomt
T 90
♪ Ik zeg adieu
T 91
Danklied na de lering
♪ Lofzang van Maria
T 92
♪ Het woord dat Ik jou geef
T 93
♪ Kom, Geest van God
T 94
♪ St. Denio
T 95
♪ Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
T 96
Klein Credo
♪ Klein Credo
T 97
♪ Heer, een nieuwgeboren kind
T 98
♪ In de schoot van mijn moeder geweven
T 99
♪ Jouw leven staat aan het begin
T 100
♪ O God, die uit het water
T 101
Lied van de stem
♪ Lied van de stem
T 102
♪ Als wij weer het brood gaan breken
T 103
♪ De mens die ons beminde
T 104
♪ De hemel reikt ons leeftocht aan
T 105
♪ De tafel van samen
T 106
♪ Hij nam de Schrift, Hij las en zei
T 107
Het brood in de aarde
♪ Het brood in de aarde
T 108
♪ Horsham
T 109
♪ Saffron Walden
T 110
♪ Reizend naar het land van ons verlangen
T 111
♪ Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist
T 112
♪ Verleih uns Frieden gnädiglich
T 113
Hij die gesproken heeft
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
T 114
♪ Nu wij uiteengaan
T 115
Wonen overal
♪ Suze Naanje
T 116
♪ De Levende zegene en behoede u
T 117
♪ De dag gaat open voor het Woord des Heren
T 118
Lied aan het licht
♪ Licht dat ons aanstoot in de morgen
T 119
♪ Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon
T 120
Vriendelijk licht
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
T 121
♪ De dag gaat nu bij ons vandaan
T 122
♪ Die ons schiep
T 123
Phoos hilaron, 2
♪ Lofzang van Simeon
T 124
♪ Vriendelijk licht, dat heel de dag
T 125
♪ Glenfinlas
T 126
♪ Een lied om vrede
T 127
♪ Gij die aangeroepen wordt
T 128
♪ Het zal geschieden in de laatste dagen
T 129
Tussen licht en donker
♪ Von Gott will ich nicht lassen
T 130
Verheft uw hart
♪ O Heiland, reiß die Himmel auf
T 131
♪ Wij wachten op de koning
T 132
Maranatha
♪ Wachters van de tijd
T 133
De nacht loopt ten einde
♪ De nacht loopt ten einde
T 134
♪ O Heiland, reiß die Himmel auf
T 135
♪ De mensen die gaan in het duister
T 136
♪ In de duisternis verwachten wij
T 137
Uit het duister hier gekomen
♪ Irby
T 138
♪ Uit uw verborgenheid
T 139
Het woord van God
♪ In den beginne was het Woord
T 140
Vanwaar zijt Gij gekomen
♪ Es ist ein Ros entsprungen
T 141
♪ Als een ster in lichte luister
T 142
De Heer gekomen
♪ Heer, hoe zijt Gij gekomen
T 143
Wat heeft Maria ons bewaard
♪ Maria
T 144
♪ Hij ging van stad tot stad, Hij sprak
T 145
♪ Alles wat over ons geschreven is
T 146
Zo spreekt de Heer
♪ Zo spreekt de Heer
T 147
♪ Het waren tien geboden
T 148
Van de verheerlijking
♪ In eigen kracht verrezen
T 149a
♪ Op de berg van het verbond
T 149b
♪ Morgenglanz der Ewigkeit
T 150
♪ Psalm 130
T 151
Klein-Pasen
♪ Klein-Pasen
T 152
♪ Wie soll ich dich empfangen
T 153
♪ Becker-Psalter 118
T 154
♪ Driewerf een gloria
T 155
Korn das in die Erde
♪ Noël nouvelet
T 156
♪ U komt mij, lieve God
T 157
♪ Wilder dan wild, wie zal mij temmen
T 158
♪ Wil onze kindren, Heer, bewaren
T 159
In stiller Nacht
♪ In stiller Nacht
T 160
Kinderliedje bij de maaltijdviering
♪ Kinderliedje bij de maaltijdviering
T 161
Neemt Gods Woord
♪ Neemt Gods Woord
T 162
Ubi caritas
♪ Ubi caritas
T 163
Dans nos obscurités
♪ Dans nos obscurités
T 164
♪ Von Gott will ich nicht lassen
T 165
♪ Licht, ontloken aan het donker
T 166
Klein Paaslied: Tussen waken, tussen dromen
♪ Werd jij ooit bij ons geboren
T 167
♪ De toekomst is al gaande
T 168
♪ Voor mensen die naamloos
T 169
De Heer is waarlijk opgestaan
♪ De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
T 170
Dit is de dag
♪ Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
T 171
Paaslied: Het pure witte licht van Gods aanwezigheid
♪ De aarde is vervuld
T 172
♪ Judas Maccabaeus
T 173
♪ Wij zullen leven, God zij dank
T 174
♪ Zingt jubilate voor de Heer
T 175
♪ Llangloffan
T 176
♪ De Heer is opgetogen
T 177
♪ St. Cuthbert
T 178
De Geest van God waait als een wind
♪ De Geest van God waait als een wind
T 179
Pinksterlied: Als alle hoop vervlogen is
♪ Als alle hoop vervlogen is
T 180
♪ Heilige Geest, Gij zijt als de wind
T 181
Lied van vandaag en morgen
♪ Lied van vandaag en morgen / Geen taal die hem vertaalt
T 182
't Is feest vandaag
♪ 't Is feest vandaag, ‘t is pinksterfeest
T 183
She sits like a bird
♪ She sits like a bird
T 184
♪ Wij danken U, God, voor het lieve licht
T 185
♪ Licht om te leven
T 186
♪ Het jaar neigt zich tot stille groet
T 187
♪ Slechts uit de verte zagen zij
T 188
♪ Vergeet niet hoe wij heten
T 189
♪ Voor de toegewijden
T 190
♪ Stabat mater
T 191
♪ O Heer, die daer des hemels tente spreidt
T 192
Licht en stem
♪ Licht en stem
T 193
Zal er ooit een dag van vrede
♪ Goldschmidt (English Hymnal 382)
T 194
♪ Zoals het witte bliksemlicht
T 195
♪ Hoog in de hemelen heeft God gesproken
T 196
♪ In de ongerepte morgen
T 197
Samen spelen
♪ Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen
T 198
Liefde is blij zijn
♪ Liefde is blij zijn
T 199
♪ Tussentijds
T 200
♪ Intercessor
T 201
Een huwelijkslied
♪ De Geest des Heren heeft
T 202
♪ Kom, God, en schrijf uw eigen Naam
T 203a
♪ Cruelle departie
T 203b
♪ Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild
T 204
♪ Roept God een mens tot leven
T 205
Ik sta voor U
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
T 206
♪ Bangor
T 207
Deze wereld omgekeerd
♪ Zo spreekt de Heer
T 208
♪ Door de wereld gaat een woord
T 209
In Christ there is no East or West
♪ St. Peter
T 210
♪ Glenfinlas
T 211
Komm, Herr, segne uns
♪ Komm, Herr, segne uns
T 212
♪ Te doen gerechtigheid
T 213
Groot is de wereld
♪ Groot is de wereld
T 214
Voor hen die ons regeren
♪ Becker-Psalter 119 - 3
T 215
Waar zou de stad van vrede zijn
♪ Waar zou de stad van vrede zijn?
T 216
Komen ooit voeten gevleugeld
♪ Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
T 217
Lied tegen de Derde Wereldoorlog
♪ Ik wil mij gaan vertroosten