Verzameld Liedboek
Verzameld Liedboek
Uitgever: Kok / Halewijn Kampen
1e druk: 2004
Afkorting: VLB
Huub Oosterhuis  ° 1933
Huub Oosterhuis ° 1933
VLB p. 2
Dit ene weten wij
♪ Dit ene weten wij
VLB p. 5
Hier ben ik
♪ Ik hoorde je hebt me geroepen
VLB p. 6
Psalm 1 - gezang
♪ Boom geplant aan stromen water
VLB p. 8
Psalm 1, vrij
♪ Goed is dat je niet doet wat slecht is
VLB p. 10
Psalm 4 - gezang
♪ Als ik U aanroep
VLB p. 11
Psalm 6, vrij
♪ Ontferm U ik ben uitgebloeid
VLB p. 12
Psalm 8
♪ Psalm 8
VLB p. 14
Psalm 8 - gezang
♪ Psalm 8
VLB p. 16
Psalm 10, vrij
♪ Zie deze aarde
VLB p. 18
Psalm 11 - gezang
♪ Mijn schuilplaats is bij Hem
VLB p. 19
Psalm 12, vrij [Handschrift van licht]
♪ Onkreukbare woorden
VLB p. 22
Psalm 14, vrij
♪ Niksers, leeghoofden
VLB p. 25
Psalm 15, vrij
♪ Wie mag te gast zijn
VLB p. 26
Psalm 16, vrij
♪ Hoor je mij?
VLB p. 27
Psalm 19, eerste deel
♪ Psalm 19, eerste deel
VLB p. 28
Psalm 19, eerste deel
♪ Psalm 19, eerste deel
VLB p. 32
Psalm 19, tweede deel
♪ Het woord des Heren is volmaakt
VLB p. 34
Psalm 22 - gezang (1)
♪ God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten
VLB p. 36
Psalm 22 - gezang (2)
♪ Gij zijt mijn God van de moederschoot af
VLB p. 37
Psalm 22 - gezang (3)
♪ Nooit hebt Gij de arme veracht
VLB p. 38
Mijn herder, Gij alleen
♪ Mijn herder, Gij alleen
VLB p. 40
Psalm 23, vrij
♪ Was jij mijn herder
VLB p. 43
Psalm 24 (1)
♪ Psalm 24
VLB p. 45
Psalm 24 (2)
♪ Van God is de aarde in volle omvang
VLB p. 48
Psalm 24, vrij
♪ Van God is de aarde en die haar bewonen
VLB p. 52
Psalm 25 - gezang (1)
♪ Naar U gaat mijn verlangen, Heer
VLB p. 53
Psalm 25 - gezang (2)
♪ Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
VLB p. 54
Psalm 25 - gezang (3)
♪ Van mijn ellende, keer U niet af
VLB p. 55
Psalm 25 - gezang (4)
♪ Naar U klimt mijn ziel
VLB p. 56
Psalm 25 - gezang (5)
♪ Naar U, Levende, gaat mijn verlangen
VLB p. 57
Psalm 27 - gezang
♪ Dit ene heb ik jou gevraagd
VLB p. 58
Psalm 30 - gezang
♪ Van U wil ik spreken, God
VLB p. 60
Psalm 36 - gezang
♪ Gij met uw Naam
VLB p. 63
Psalm 42 - gezang (Ik zal op U wachten)
♪ Zoals een hert reikhalst naar levend water, dorst
VLB p. 64
Psalm 42 - gezang (2)
♪ Zoals een hert reikhalst naar levend water
VLB p. 66
Psalm 46
♪ God, onze toevlucht
VLB p. 69
Psalm 51 - gezang
♪ Wees mij genadig, Gij die genade zijt
VLB p. 70a
Psalm 53, vrij [De dwaas zegt in zijn hart]
♪ De nietsontziende, niemand erkennende
VLB p. 70b
Psalm 53, vrij [De dwaas zegt in zijn hart]
♪ De nietsontziende, niemand erkennende
VLB p. 72
Psalm 63, vrij
♪ Naar jou sta ik op in de morgen
VLB p. 73a
Psalm 69 - gezang (Ik hoopte op iemand)
♪ Keer U niet af, ontferm U
VLB p. 73b
Psalm 69 - gezang (Ik hoopte op iemand)
♪ Keer U niet af, ontferm U
VLB p. 76
Psalm 72 - gezang
♪ Voor kleine mensen is Hij bereikbaar
VLB p. 78
Psalm 73 - gezang
♪ Ik was verbitterd en opstandig
VLB p. 79
Psalm 80
♪ Wees hier aanwezig, licht in ons midden (Psalm 80)
VLB p. 82
Psalm 82, vrij
♪ In de vergaderzaal der goden
VLB p. 84
Psalm 85
♪ Psalm 85
VLB p. 87
Psalm 88, vrij
♪ Ons genaket die avondstar
VLB p. 88
Psalm 90 - gezang (1)
♪ Gij zijt voor ons van geslacht op geslacht
VLB p. 91
Psalm 90 - gezang (2)
♪ Gij doet de mensen tot stof vergaan
VLB p. 92a
Psalm 91
♪ Psalm 91
VLB p. 92b
Psalm 91
♪ Psalm 91
VLB p. 96a
Psalm 93
♪ Psalm 93
VLB p. 96b
Psalm 93
♪ Psalm 93
VLB p. 98a
Psalm 97 - gezang
♪ Responsorium breve
VLB p. 98b
Psalm 97 - gezang
♪ God is Hij alleen
VLB p. 100
Psalm 103
♪ Barmhartige Heer, genadige God
VLB p. 101
Psalm 103 - gezang (2)
♪ Gij roept mijn leven weg uit het graf
VLB p. 102
Psalm 103 - gezang (Duren zal de liefde)
♪ Duren zal de liefde van God
VLB p. 104
Psalm 104 - gezang (U wil ik noemen)
♪ U wil ik noemen, God, bij uw Naam
VLB p. 107
Psalm 104 - gezang (2)
♪ Alles wacht op U vol hoop
VLB p. 108
Psalm 114
♪ Toen Israël uit Egypte trok
VLB p. 110
Psalm 115 - gezang (1)
♪ Niet aan ons komt de eer toe
VLB p. 112
Psalm 115 - gezang (2)
♪ De hemel is de hemel van God
VLB p. 113-I
Psalm 117, vrij
♪ Psalm 117, vrij
VLB p. 113-IIa
Psalm 117, vrij
♪ Psalm 117, vrij
VLB p. 113-IIb
Psalm 117, vrij
♪ Gezegend Gij van hier tot waar ter wereld
VLB p. 114
Psalm 118 - gezang
♪ Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
VLB p. 116
Psalm 121
♪ Ik sla mijn ogen op naar de bergen
VLB p. 118
Psalm 122
♪ Stad van mijn hart, Jeroesjalajiem
VLB p. 119
Psalm 123 - gezang
♪ Naar U sla ik mijn ogen op
VLB p. 120
Psalm 124 (Terecht)
♪ Terecht kan Israël zeggen
VLB p. 122
Psalm 126
♪ Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
VLB p. 124
Psalm 127
♪ Als de Heer het huis niet bouwt
VLB p. 126
Psalm 128
♪ Gelukkig is de man die leven mag met God
VLB p. 130
Psalm 130 (Israël, volhard in Hem)
♪ Uit de diepten roep ik jou, jij, Heer
VLB p. 132
Psalm 131 [God ik ben niet hooghartig]
♪ God ik waan mij niet wijzer
VLB p. 133
Psalm 139 - gezang
♪ Zegen ons met het licht van uw ogen
VLB p. 136
Psalm 139 - gezang (2)
♪ Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij
VLB p. 138
Psalm 139, vrij
♪ Gij Gij peilt mijn hart
VLB p. 142
Psalm 139, vrij
♪ Gij Gij peilt mijn hart
VLB p. 146
Psalm 150, vrij
♪ Eeuwige hier nu
VLB p. 149
Als Gij bestaat
VLB p. 150
Hoe is uw Naam
♪ Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden
VLB p. 152a
Zolang er mensen zijn
♪ Psalm 140
VLB p. 152b
Zolang er mensen zijn
♪ Zolang er mensen zijn
VLB p. 153a
Zolang er mensen zijn
♪ Psalm 140
VLB p. 153b
Zolang er mensen zijn
♪ Zolang er mensen zijn
VLB p. 154
Lied van Gods aanwezigheid
♪ Bedroefde herteken
VLB p. 155a
Lied in de vuuroven
♪ Nu dyn leven is gedreven
VLB p. 155b
Lied in de vuuroven
♪ Lied in de vuuroven
VLB p. 156
♪ Ik geloof in de levende God
VLB p. 160
Ik geloof in Een
♪ Ik geloof in Een, die naar het woord van Jezus
VLB p. 162a
Lied voor alle steden
♪ Lied voor alle steden
VLB p. 162b
Lied voor alle steden
♪ Roept het tot alle steden
VLB p. 163
Over de mensen, over de wereld
♪ Over de mensen, over de wereld
VLB p. 164a
Overal zijt Gij (1)
♪ Overal zijt Gij
VLB p. 164b
Overal zijt Gij (1)
♪ Overal zijt Gij
VLB p. 165
Overal zijt Gij (1)
♪ Overal zijt Gij
VLB p. 166
Het Zonnelied, vrij
♪ U eeuwige die ver weg zijt en ongezien
VLB p. 168
Vanwaar zijt Gij gekomen
♪ Es ist ein Ros entsprungen
VLB p. 169
Omdat Hij niet ver wou zijn
♪ Omdat Hij niet ver wou zijn
VLB p. 170a
♪ Psalm 36 / 68
VLB p. 170b
♪ Jij die voor alle namen wijkt
VLB p. 172
Jij bent (2)
♪ Jij bent de god die mij gegeven is
VLB p. 173a
Jij bent (2)
♪ Jij bent de god die mij gegeven is
VLB p. 173b
Jij bent (2)
♪ Jij bent de god die mij gegeven is
VLB p. 174
Vriendelijk licht
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
VLB p. 175
De Heer heeft mij gezien
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
VLB p. 176a
God die ons heeft voorzien
♪ Gelukkig is het land
VLB p. 176b
God die ons heeft voorzien
♪ God die ons heeft voorzien
VLB p. 177a
Verberg U niet
♪ Toen hebt Gij ons gezien nog voor wij waren
VLB p. 177b
Verberg U niet
♪ Toen hebt Gij ons gezien nog voor wij waren
VLB p. 178a
Lied van weg en omweg [Ongezien]
♪ Die mij getrokken uit de schoot
VLB p. 178b
Lied van weg en omweg [Ongezien]
♪ Die mij getrokken uit de schoot
VLB p. 180
Gezien
♪ Gezien van ooit af, en nog steeds
VLB p. 181
Grote litanie
♪ Wees hier aanwezig, licht in ons midden (Grote litanie)
VLB p. 190
Dan nog
♪ Dan nog, dan nog, klamp ik mij
VLB p. 191
Roep ons, vandaag nog
♪ Gij die ons in dit leven hebt geroepen
VLB p. 192
Gij die gezegd hebt
♪ Gij die gezegd hebt dat Gij nooit
VLB p. 193
Gij die gezegd hebt: troost mijn volk
♪ Gij die gezegd hebt: troost mijn volk
VLB p. 194-I
Verdeeld, verstroefd (2)
♪ Verdeeld, verstroefd, niet met mijzelf verzoend
VLB p. 194-IIa
Verdeeld, verstroefd (2)
♪ Verdeeld, verstroefd, niet met mijzelf verzoend
VLB p. 194-IIb
Verdeeld, verstroefd (2)
♪ Verdeeld, verstroefd
VLB p. 195
U moet ik
♪ U moet ik spreken, U wil ik alleen
VLB p. 196
Ik zal
♪ Ik zal mijn mond niet houden tegen U
VLB p. 198
Jou gezocht [Breek de duisternis]
♪ Jou gezocht bij dag
VLB p. 201
Die zegt god te zijn (2)
♪ Die zegt god te zijn
VLB p. 202a
Die zegt god te zijn (2)
♪ Die zegt god te zijn
VLB p. 202b
Die zegt god te zijn (2)
♪ Die zegt god te zijn
VLB p. 204
Verdoofd en schamper (2)
♪ Verdoofd en schamper van gemis
VLB p. 205a
Verdoofd en schamper (2)
♪ Verdoofd en schamper van gemis
VLB p. 205b
Verdoofd en schamper (2)
♪ Verdoofd en schamper van gemis
VLB p. 206a
Niemand anders
♪ Scheur de wolken uiteen en kom
VLB p. 206b
Niemand anders
♪ Scheur de wolken uiteen en kom
VLB p. 207
Hoor mij
♪ Hoor mij
VLB p. 208
Zijn alsof niet
♪ Psalm 65 / 72
VLB p. 209a
Gehoord in mensen
♪ Psalm 47
VLB p. 209b
Gehoord in mensen
♪ Zij die stom zijn, ver heen, koud, steen in steen
VLB p. 210
Gij die niemand naar de ogen ziet (2)
♪ Gij die niemand naar de ogen ziet
VLB p. 212a
Gij die niemand naar de ogen ziet (2)
♪ Gij die niemand naar de ogen ziet
VLB p. 212b
Gij die niemand naar de ogen ziet (2)
♪ Gij die niemand naar de ogen ziet
VLB p. 214
Keer u om
♪ Keer u om naar ons toe
VLB p. 215a
♪ Gelukkig is het land
VLB p. 215b
♪ Te doen gerechtigheid
VLB p. 216a
Lied van de stem
♪ Lied van de stem
VLB p. 216b
Lied van de stem
♪ Lied van de stem
VLB p. 217a
Hij die gesproken heeft
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
VLB p. 217b
Hij die gesproken heeft
♪ Hij die gesproken heeft
VLB p. 218
Die om mij smeekt
♪ Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd
VLB p. 220
Wek uw kracht
♪ Wek uw kracht en kom ons bevrijden
VLB p. 221
Gij die ons nooit geknecht hebt
♪ Gij die ons nooit geknecht hebt, met geen woord
VLB p. 226a
Veel te laat [Om vrede]
♪ Veel te laat heb ik jou liefgekregen
VLB p. 226b
Veel te laat [Om vrede]
♪ Veel te laat [Om vrede]
VLB p. 228a
Tijdloos lied
♪ Dieper dan de brandhaard in het vuur is
VLB p. 228b
Tijdloos lied
♪ Tijdloos lied
VLB p. 230a
Vriend
♪ Alles ontgrenzende alles doordringende ruimte
VLB p. 230b
Vriend
♪ Vriend
VLB p. 231
Lied van Gij en ik
♪ Mijn God, ik weet niet wie Gij zijt
VLB p. 232
Gij die alles weet van mij
♪ Gij die alles weet van mij, Liefde, Eerste Laatste
VLB p. 233
Wij zullen kennen
♪ Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn
VLB p. 234
Eerste liefde
♪ Ondenkbaar eerste liefde is uw Naam
VLB p. 235
Gij levende eerste en laatste
♪ Gij levende eerste en laatste
VLB p. 236
Een schoot van ontferming
♪ Een schoot van ontferming
VLB p. 237a
Lied van woord en weg
♪ Lied van woord en weg
VLB p. 237b
Lied van woord en weg
♪ Zoals een moeder zorgt
VLB p. 238a
Die mij droeg
♪ Die mij droeg
VLB p. 238b
Die mij droeg
♪ Die mij droeg
VLB p. 239a
Die mij droeg
♪ Die mij droeg
VLB p. 239b
Die mij droeg
♪ Die mij droeg
VLB p. 240
Ik droomde U
♪ Ik droomde U van jongs af aan
VLB p. 241
In de hemel onze vader
♪ In de hemel onze vader
VLB p. 244
Hij die onze God en Vader is
♪ Hij die onze God en Vader is
VLB p. 245a
♪ Uit uw hemel zonder grenzen
VLB p. 245b
♪ Uit uw hemel zonder grenzen
VLB p. 246
Onze Vader
♪ Onze Vader
VLB p. 247
Onze Vader die in de hemel zijt
♪ Onze Vader die in de hemel zijt
VLB p. 248
Onze Vader in het verborgene (1)
♪ Onze Vader in het verborgene
VLB p. 249
Onze Vader in het verborgene (2)
♪ Onze Vader in het verborgene
VLB p. 250
Onze Vader verborgen
♪ Onze Vader verborgen
VLB p. 252
Wat vrolijk over U geschreven staat (1)
♪ Wat vrolijk over U geschreven staat
VLB p. 253a
Wat vrolijk over U geschreven staat (1)
♪ Wat vrolijk over U geschreven staat
VLB p. 253b
Wat vrolijk over U geschreven staat (1)
♪ Wat vrolijk over U geschreven staat
VLB p. 254a
Ere wie ere toekomt
♪ Ere wie ere toekomt
VLB p. 254b
Ere wie ere toekomt
♪ Ere wie ere toekomt
VLB p. 256
Ere wie ere toekomt
♪ Ere wie ere toekomt
VLB p. 258
Gij die boven mensen uit
♪ Gij die boven mensen uit
VLB p. 259
Vroeg in de morgen
♪ Vroeg in de morgen, donker was het nog
VLB p. 262
God op aarde
♪ Die het licht riep
VLB p. 269
Schriftlied
♪ Schriftlied
VLB p. 270
In den beginne
♪ In den beginne was er geen wereld
VLB p. 276
Met niets van niets [Lied van de schepping] (1)
♪ Met niets van niets zijt Gij begonnen
VLB p. 277
Met niets van niets [Lied van de schepping] (1)
♪ Met niets van niets zijt Gij begonnen
VLB p. 278
Ballade van de mens [Lied van de mens]
♪ Ten dage dat Hij maakte hemel en aarde
VLB p. 281
Lied om schepping
♪ Vechtende schimmen mensen gelijkend
VLB p. 282
Dat ik aarde zou bewonen (2)
♪ Dat ik aarde zou bewonen
VLB p. 284a
Dat ik aarde zou bewonen (2)
♪ Dat ik aarde zou bewonen
VLB p. 284b
Dat ik aarde zou bewonen (2)
♪ Dat ik aarde zou bewonen
VLB p. 286a
Lied van Kaïn
♪ Waarom viel je gezicht
VLB p. 286b
Lied van Kaïn
♪ Lied van Kaïn
VLB p. 287a
Lied van zonde en genade
♪ Dat duren zal, zolang er leven is
VLB p. 287b
Lied van zonde en genade
♪ Lied van zonde en genade
VLB p. 288a
Lied van de vloed
♪ Lied van de vloed
VLB p. 288b
Lied van de vloed
♪ De vloed van vóór de tijd
VLB p. 289
Lied van Abraham
♪ Tempeltorens hoog oprijzend
VLB p. 292a
Lied van Ismaël
♪ Psalm 42
VLB p. 292b
Lied van Ismaël
♪ Van één vader vele zonen
VLB p. 294a
Lied van Izaäk
♪ 't Was op enen Driekoningenavond
VLB p. 294b
Lied van Izaäk
♪ Lied van Izaäk
VLB p. 296
Lied van Rebekka
♪ Ik was rondom de bron
VLB p. 298
Lied van Jakob
♪ Kwam op gevleugelde voeten
VLB p. 300
Lied voor slaven en gevangenen
♪ Zo zong dat volk
VLB p. 302a
Spiritual op de uittocht
♪ Go down Moses
VLB p. 302b
Spiritual op de uittocht
♪ Spiritual op de uittocht
VLB p. 306a
Toen en nu
♪ Wat geschreven staat, wordt in ons vervuld
VLB p. 306b
Toen en nu
♪ Toen en nu
VLB p. 307a
Uittocht-lied
♪ Alsof de richting ons werd ingeschapen
VLB p. 307b
Uittocht-lied
♪ Uittocht-lied
VLB p. 309
Vrees niet
♪ Bloemen afgerukt zijn wij
VLB p. 310
Lied van de doortocht
♪ Over ons kwam zijn woord
VLB p. 313
Woestijn-lied
♪ Geen huis. Een tent nog niet eens
VLB p. 316
Lied van het bittere water
♪ Die wij niet kennen, die nieuwe
VLB p. 318
Hoe ver te gaan
♪ Hoever te gaan? En of er wegen zijn?
VLB p. 320
Lied van sabbat en oase
♪ De slavende handen wenkten de slepende voeten
VLB p. 324a
Lied van het land
♪ Hoe verder onze ogen reiken
VLB p. 324b
Lied van het land
♪ Lied van het land
VLB p. 325
Lied bij de Berg
♪ Zoals op de bergen
VLB p. 326
Lichaam van zon [Liefde lichaam van zon]
♪ Liefde. Liefde
VLB p. 328
Lied van de Naam
♪ Lied van de naam (tafelgebed) [uit Dood en opstanding]
VLB p. 330
Lied van Mozes (1)
♪ De hemel mag horen
VLB p. 332
Lied van Mozes (1)
♪ De hemel mag horen
VLB p. 335a
Lied van de overtocht
♪ Wij wisten dat het moest bestaan
VLB p. 335b
Lied van de overtocht
♪ O Christus, woord der eeuwigheid
VLB p. 336
Lied van Jozua
♪ Kies maar uit, goden genoeg
VLB p. 338
Klaaglied van Jeftas dochter
♪ Schoon boven alle schone
VLB p. 340a
Land in onweer
♪ Een land in onweer verward
VLB p. 340b
Land in onweer
♪ Land in onweer
VLB p. 341
Geen koning
♪ Geen koning
VLB p. 342
Aan de koning
♪ Vandaag doet de hand
VLB p. 343a
Lied van Saul
♪ Als David op zijn citer speelde
VLB p. 343b
Lied van Saul
♪ Als David op zijn citer speelde
VLB p. 344
Psalm van David [Ik zal niet rusten]
♪ Psalm van David [Ik zal niet rusten]
VLB p. 346
Lied van David
♪ Lied van David
VLB p. 347
Lied van Rispa
♪ Jouw recht is slecht, koning
VLB p. 348
Lied van Amos
♪ Klaagzang en klacht over u
VLB p. 350
Lied van de wijngaard
♪ Ik zing mijn geliefde
VLB p. 352
Blindenlied
♪ Als blinden tasten wij langs de muur
VLB p. 353
Lied van de dienstknecht
♪ Het volk dat tast in het duister
VLB p. 358
Lied van het verloren land
♪ Neerdalen als dauw uit de hemel
VLB p. 359
Klaaglied over Jeruzalem
♪ De bekers waaruit wij dronken
VLB p. 360
Lied aan Babels stromen [Het lied Rorate coeli]
♪ Lied aan Babels stromen [Het lied Rorate coeli]
VLB p. 362
Lied van Ezechiël
♪ Toen ik daar zat, verweesd
VLB p. 363
Zo heeft gesproken, zo spreekt
♪ Zo heeft gesproken, zo heeft gesproken
VLB p. 364a
♪ De steppe zal bloeien
VLB p. 364b
VLB p. 366a
Lied van nieuw begin
♪ Leliën draagt de woestijn
VLB p. 366b
Lied van nieuw begin
♪ Lied van nieuw begin
VLB p. 368
Lied van Esther
♪ Was Esther niet zo mooi geweest
VLB p. 370
Lied van Judith
♪ Om slaande goden geven de mensen
VLB p. 371
Lied van Micha
♪ In 't laatste van de dagen zal het zijn
VLB p. 372
Lied van Ezra en Nehemia
♪ Wij hadden de muren steen voor steen
VLB p. 374
Levend Boek
♪ Levend Boek
VLB p. 375
Een mens, geboren uit een vrouw
♪ Een mens, geboren uit een vrouw
VLB p. 376
Lied van Job
♪ Ga ik slapen, dan denk ik
VLB p. 378
Lied van Prediker [Een levensliedje]
♪ Het ene geslacht gaat en het andere komt
VLB p. 380a
Lieve boetseerder
♪ Célébrons sans cesse
VLB p. 380b
Lieve boetseerder
♪ Lieve boetseerder
VLB p. 381
Lied van Maria (2)
♪ Schoot die niemand draagt
VLB p. 382
Lied van Maria (2)
♪ Schoot die niemand draagt
VLB p. 384a
De lofzang Magnificat
♪ Magnificat
VLB p. 384b
De lofzang Magnificat
♪ Magnificat
VLB p. 386
Lied van Zacharias
♪ Gezegend de God van Israël, Hij
VLB p. 388
Eerste en Laatste 8 - Hoever is de nacht
♪ Hoever is de nacht, hoever
VLB p. 389
Eerste en Laatste 8 - Hoever is de nacht
♪ Hoever is de nacht, hoever
VLB p. 390
De nacht loopt ten einde
♪ De nacht loopt ten einde
VLB p. 391
Klein kerstoratorium
♪ In die dagen
VLB p. 394
Nieuw kerstoratorium
♪ Deze nacht doe ons weten
VLB p. 402a
Komt ons in diepe nacht ter ore
♪ Psalm 66 / 98 / 118
VLB p. 402b
Komt ons in diepe nacht ter ore
♪ Komt ons in diepe nacht ter ore
VLB p. 403
♪ Heden zult gij
VLB p. 406
Geschreven staat dat uw messias komt
♪ Geschreven staat dat uw messias komt
VLB p. 408
Uit het duister hier gekomen
♪ Irby
VLB p. 409a
Gij zijt een mensenzoon
♪ Gij zijt een mensenzoon, Gij komt van ver
VLB p. 409b
Gij zijt een mensenzoon
♪ Gij zijt een mensenzoon, Gij komt van ver
VLB p. 410
Het verhaal van de drie
♪ Toen Jezus geboren was in Betlebem
VLB p. 416
Lied van de kindermoord
♪ Hij zou al in zijn eerste levensdagen
VLB p. 418
Tien liederen over de geboorte van Jezus 8 - Wij waren kinderen
♪ Wij waren kinderen toen het gebeurde
VLB p. 420
Lied van Simeon
♪ Nu meester, doe uw dienstknecht heengaan
VLB p. 422a
Lied van de Doper
♪ Kwam van Godswege
VLB p. 422b
Lied van de Doper
♪ Kwam van Godswege
VLB p. 424
Ballade over Jezus
♪ Ballade over Jezus
VLB p. 426
Ballade over Jezus
♪ Ballade over Jezus
VLB p. 431
♪ Hij ging van stad tot stad, Hij sprak
VLB p. 432a
Wie heeft zijn geld verloren
♪ Wie heeft zijn geld verloren
VLB p. 432b
Wie heeft zijn geld verloren
♪ Wie heeft zijn geld verloren
VLB p. 433
Wie heeft zijn geld verloren
♪ Wie heeft zijn geld verloren
VLB p. 434
Een vriend
♪ Een vriend gaat door het holste van de nacht
VLB p. 435
Lied van Lazarus en de rijke vrek
♪ Een rijke ging in purper en kristal
VLB p. 438
Lied van de wijnstok
♪ Lied van de wijnstok
VLB p. 439
De heilige Geest
♪ De heilige Geest
VLB p. 440
♪ Wie zijn leven niet wil geven
VLB p. 441a
♪ Wie zijn leven niet wil geven
VLB p. 441b
♪ Wie zijn leven niet wil geven
VLB p. 442
♪ Toen Jezus in zijn uur gekomen was
VLB p. 444a
Lied van een messias
♪ Ik wou een tuin, ik moest in een woestijn
VLB p. 444b
Lied van een messias
♪ Ik wou een tuin, ik moest in een woestijn
VLB p. 445
Het verhaal van een levende
♪ Hij wierp zich op de aarde neer en bad
VLB p. 449
Lied van de vrouwen bij het graf
♪ De vroegte van de eerste dag
VLB p. 452
Moge ons verschijnen
♪ Moge ons voor waar verschijnen
VLB p. 454
Soms breekt uw licht
♪ Soms breekt uw licht in mensen door
VLB p. 456
Lied van de deemoed
♪ Die rechtens God gelijk
VLB p. 457
Het lied van de mensenzoon
♪ Dominus Jesus
VLB p. 460
♪ Christus, de gestalte van God
VLB p. 461a
Word wakker
♪ Word wakker
VLB p. 461b
Word wakker
♪ Word wakker
VLB p. 462a
♪ Belle, qui tiens ma vie
VLB p. 462b
♪ Gij zijt voorbij gegaan
VLB p. 463
Negenentwintig namen voor Jezus van Nazaret
♪ Naaste. Vreemde
VLB p. 464
Negenentwintig namen voor Jezus van Nazaret
♪ Naaste. Vreemde
VLB p. 466a
De Geest des Heren
♪ De Geest des Heren heeft
VLB p. 466b
De Geest des Heren
♪ Gelukkig is het land
VLB p. 467
Toen de dag gekomen was (pinkstercantate)
♪ Toen de dag gekomen was
VLB p. 470
Lied van de vijftigste dag
♪ Toen hij lag daar, verstomd
VLB p. 473
Naam uit het vuur
♪ Naam uit het vuur, één eeuwig
VLB p. 476
Hierheen adem
♪ Hierheen, Adem, steek mij aan
VLB p. 478
Hierheen adem
♪ Hierheen, Adem, steek mij aan
VLB p. 481
Lied van de vijftig dagen
♪ Dat hij verrezen is ten derde dage
VLB p. 484
Lied van Paulus
♪ Ik zag ze zitten aan één tafel
VLB p. 487
Wij zullen, Jood en Griek [Pauluslied]
♪ Wij zullen, Jood en Griek, zijn lichaam worden
VLB p. 488
Ik zag een nieuwe hemel
♪ Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
VLB p. 490
Wie wil mag komen
♪ Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste
VLB p. 491
Boek jij bent geleefd
♪ Boek jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven
VLB p. 494
Alleluia, vrij
♪ Gezegend om uw woord
VLB p. 497
Dit huis vol mensen
♪ Dit huis vol mensen weet Jij wie het zijn?
VLB p. 498
Dag en welkom
♪ Dag en welkom lieve die en die
VLB p. 500
Wees hier aanwezig
♪ Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
VLB p. 502
Klankresten
♪ Klankresten van onvoltooid verhaal
VLB p. 503
Onze hulp in de Naam
♪ Onze hulp in de Naam die hemel en aarde gemaakt heeft
VLB p. 504a
Klein woord
♪ Klein woord vluchtig leeg gevloekt
VLB p. 504b
Klein woord
♪ Klein woord vluchtig leeg gevloekt
VLB p. 505
Gij wacht op ons
♪ Gij wacht op ons todat wij opengaan voor U
VLB p. 506
Onze hulp is de naam van de Heer
♪ Psalm 103
VLB p. 508
Strek naar mij uit uw gedachten
♪ Strek naar mij uit uw gedachten
VLB p. 509
Kyrië eleison
♪ Kyrie eleison
VLB p. 510
Onstilbare tonen
♪ Onstilbare tonen, zwijgende woorden
VLB p. 512a
Dit huis van steen en woord
♪ Belle, qui tiens ma vie
VLB p. 512b
Dit huis van steen en woord
♪ Dit huis van steen en woord
VLB p. 513
Dit huis van steen en woord
♪ Dit huis van steen en woord
VLB p. 514
Het woord dat Ik u heden geef
♪ Het woord dat Ik je heden geef
VLB p. 515a
Hoor mensenkind
♪ Hoor mensenkind
VLB p. 515b
Hoor mensenkind
♪ Hoor mensenkind
VLB p. 516
Deze woorden
♪ Deze woorden aan jou opgedragen
VLB p. 518
Terzake Gij die leeft
♪ Terzake Gij die leeft, geef hier aanwezig
VLB p. 519
Mensen van God
♪ Niet als een storm, als een vloed
VLB p. 520a
Mensen van God
♪ Niet als een storm, als een vloed
VLB p. 520b
Mensen van God
♪ Niet als een storm, als een vloed
VLB p. 522a
Deze wereld omgekeerd
♪ Zo spreekt de Heer
VLB p. 522b
Deze wereld omgekeerd
♪ Deze wereld omgekeerd
VLB p. 524a
Wie oren om te horen heeft
♪ Wie was diegene die die loverkens brak
VLB p. 524b
Wie oren om te horen heeft
♪ Wie oren om te horen heeft
VLB p. 525
♪ Ik zeg adieu
VLB p. 526
De woorden die wij spraken
♪ De woorden die wij spraken tot elkaar
VLB p. 527
♪ Hoor. Maar ik kan niet horen
VLB p. 528a
In den beginne was
♪ In den beginne was
VLB p. 528b
In den beginne was
♪ In den beginne was het woord
VLB p. 532
In den beginne
♪ In den beginne was het woord
VLB p. 534
In den beginne het woord
♪ In den beginne het woord
VLB p. 535
Gij met uw woord
♪ Gij met uw woord, waarom bezoekt Gij mij
VLB p. 536
Gij met uw onverwacht woord
♪ Gij met uw onverwacht woord
VLB p. 537a
Woord dat ruimte schept
♪ Woord dat ruimte schept, toekomst
VLB p. 537b
Woord dat ruimte schept
♪ Woord dat ruimte schept, toekomst
VLB p. 538
Wees hier aanwezig, dat het goed mag zijn
♪ Wees hier aanwezig, dat het goed mag zijn
VLB p. 539
Wek uw kracht en kom
♪ Wek uw kracht en kom. Gedenk uw woord van trouw
VLB p. 540a
Open de woorden die geschreven staan
♪ Strek uw handen naar mij
VLB p. 540b
Open de woorden die geschreven staan
♪ Open de woorden die geschreven staan (viering)
VLB p. 542
Gezegend zijt Gij
♪ Gezegend zijt Gij om uw wijsheid
VLB p. 543
Gij in licht
♪ Gij in uw grenzeloos licht
VLB p. 544
Gij zijt de lucht om mij heen
♪ Gij zijt de lucht om mij heen
VLB p. 545
Voor uw Aangezicht
♪ Voor uw Aangezicht gedenken wij onze doden
VLB p. 546
Gij die het sprakeloze bidden hoort
♪ Gij die het sprakeloze bidden hoort
VLB p. 547a
Gij die het sprakeloze bidden hoort
♪ Gij die het sprakeloze bidden hoort
VLB p. 547b
Gij die het sprakeloze bidden hoort
♪ Gij die het sprakeloze bidden hoort
VLB p. 548
Gij die het woordenloze bidden hoort
♪ Gij die het woordenloze bidden hoort
VLB p. 550
Ik zal er zijn
♪ Ik zal er zijn
VLB p. 553
Gedenk ons hier bijeen
♪ Gedenk ons hier bijeen
VLB p. 554
Dat wij niet slapen
♪ Dat wij niet slapen, daglichtbewoners
VLB p. 555
Dat wij niet slapen
♪ Dat wij niet slapen, daglichtbewoners
VLB p. 556
Kome wat komt
♪ Kome wat komt
VLB p. 557
Gij die een en eeuwig zijt
♪ Gij die een en eeuwig zijt
VLB p. 558
Groter dan ons hart
♪ Groter dan ons hart
VLB p. 564
Dank zij de woorden
♪ Dank zij de woorden
VLB p. 566
Roep onze namen
♪ Roep onze namen dat wij u horen
VLB p. 567
Gij die uw Naam hebt uitgeroepen
♪ Gij die uw Naam hebt uitgeroepen in ons gezicht
VLB p. 568
Blinde ogen
♪ Blinde ogen verlicht ze
VLB p. 569
Voor het licht
♪ Die ons voor het licht gemaakt hebt
VLB p. 570
Gezegend zijt Gij om uw woord
♪ Gezegend zijt Gij om uw woord
VLB p. 571a
Verheft uw hart
♪ O Heiland, reiß die Himmel auf
VLB p. 571b
Verheft uw hart
♪ Verheft uw hart
VLB p. 572
Lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn
♪ Komt nu met zang van zoete tonen
VLB p. 573a
Lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn
♪ Zomaar een dak boven wat hoofden
VLB p. 573b
Lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn
♪ Lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn
VLB p. 574
Hoort en ziet het levend woord
♪ Hoort en ziet het levend woord
VLB p. 575
Hoort en ziet het levend woord
♪ Hoort en ziet het levend woord
VLB p. 576
♪ Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God
VLB p. 577
Kleinst denkbare bron (3)
♪ Kleinst denkbare bron
VLB p. 578
Kleinst denkbare bron (3)
♪ Kleinst denkbare bron
VLB p. 579a
Kleinst denkbare bron (3)
♪ Kleinst denkbare bron
VLB p. 579b
Kleinst denkbare bron (3)
♪ Kleinst denkbare bron
VLB p. 580
Alles is nog maar woord
♪ Alles is nog maar woord
VLB p. 582
Hier nu in ons midden (tafelgebed)
♪ Wij bidden U, genadige God
VLB p. 588
Vrede zij u van God onze Vader (tafelgebed)
♪ Vrede zij u van God onze Vader
VLB p. 595
Vrede voor jou (tafelgebed voor een huwelijksviering)
♪ Vrede voor jou en vrede voor jou
VLB p. 603
Onvergetelijke mens (tafelgebed)
♪ Gezegend Gij, heilige Vader
VLB p. 604
Acclamatie bij de instellingswoorden (Vogel, 'U alle eer' / 'Glorie de Eeuwige')
♪ Als wij dan eten van dit brood
VLB p. 607
Vrede zij u van God in de hemel (tafelgebed)
♪ Vrede zij u van God in de hemel
VLB p. 608a
Open uw hart (tafelgebed)
♪ Open uw hart en bid met mij
VLB p. 608b
Open uw hart (tafelgebed)
♪ Open uw hart (tafelgebed)
VLB p. 612
Gij die weet (tafelgebed)
♪ Gij die weet wat in mensen omgaat
VLB p. 620
Wie zullen wij aanbidden en geloven (tafelgebed)
♪ Wie zullen wij aanbidden en geloven
VLB p. 626-Ia
Het brood in de aarde
♪ Het brood in de aarde
VLB p. 626-Ib
Het brood in de aarde
♪ Ballade over Jezus
VLB p. 626-II
Het brood in de aarde (tafelgebed)
VLB p. 628
Die naar menselijke gewoonte (tafelgebed)
♪ Die naar menselijke gewoonte
VLB p. 633a
Avondmaal ter heiliging (tafelgebed)
♪ Avondmaal ter heiliging
VLB p. 633b
Avondmaal ter heiliging (tafelgebed)
♪ Avondmaal ter heiliging
VLB p. 634
Klok stilgezet (tafelgebed)
♪ Ik kende nauwelijks je naam toen je mij vroeg
VLB p. 638
Kom over ons (tafelgebed)
♪ Hier begint de dienst van de tafel
VLB p. 643a
Gezegend de onzienlijke (tafelgebed)
♪ Gezegend de onzienlijke (tafelgebed)
VLB p. 643b
Gezegend de onzienlijke (tafelgebed)
♪ Gezegend de onzienlijke (tafelgebed)
VLB p. 646
Gezegend Gij Eeuwige (tafelgebed)
♪ Gezegend Gij Eeuwige
VLB p. 648
Brood des levens (tafelgebed)
♪ Niemand heeft U ooit gezien
VLB p. 650
Is hier de plaats (tafelgebed)
♪ Is hier de plaats waar hij met zijn leerlingen bijeen kan zijn
VLB p. 653a
Zend uw geest (tafelgebed)
♪ Wees hier aanwezig in uw woord
VLB p. 653b
Zend uw geest (tafelgebed)
♪ Zend uw geest (tafelgebed)
VLB p. 656
Waar vriendschap is
♪ Waar vriendschap is en liefde
VLB p. 658
Gij die de stomgeslagen mond verstaat (tafelgebed)
♪ Gij die de stomgeslagen mond verstaat
VLB p. 661
Om zegen (tafelgebed)
♪ Deze bijeenkomst zij ons tot zegen
VLB p. 664
Dat wij leven (tafelgebed)
♪ Gij die ons voor het licht gemaakt hebt
VLB p. 668
Totdat hij komt (tafelgebed)
♪ Wees hier aanwezig, rondom deze tafel
VLB p. 670a
Gezegend zijt Gij, levende God (tafelgebed)
♪ Gezegend zijt Gij, levende God (tafelgebed)
VLB p. 670b
Gezegend zijt Gij, levende God (tafelgebed)
♪ Gezegend zijt Gij, levende God (tafelgebed)
VLB p. 671
Lied van de naam (tafelgebed) [uit Dood en opstanding]
♪ Lied van de naam (tafelgebed) [uit Dood en opstanding]
VLB p. 674
Sacrament van hoop (tafelgebed)
♪ Zoudt Gij ooit mij beschamen?
VLB p. 677
Hij onze God, Hij een (viering)
♪ Hij onze God, Hij een (viering)
VLB p. 685
Missa Brevis (viering)
♪ Missa Brevis (viering)
VLB p. 691
Missa Solemnis (viering)
♪ Missa Solemnis (viering)
VLB p. 703
Open de woorden die geschreven staan (viering)
♪ Open de woorden die geschreven staan (viering)
VLB p. 711
Om de tafel (viering)
♪ Om de tafel (viering)
VLB p. 727
Verberg uw aangezicht niet
♪ Verberg uw aangezicht niet voor mij
VLB p. 728
Aarde, deze (uit Het lied van de aarde)
♪ Aarde. Deze. Enig denkbare.
VLB p. 729a
Een mens te zijn op aarde (1)
♪ Een mens te zijn op aarde
VLB p. 729b
Een mens te zijn op aarde (1)
♪ Een mens te zijn op aarde
VLB p. 730
Een mens te zijn op aarde (1)
♪ Een mens te zijn op aarde
VLB p. 731
Een mens te zijn op aarde (1)
♪ Een mens te zijn op aarde
VLB p. 732
Het lied van alle zaad
♪ Al van den droogen haring willen wij zingen
VLB p. 733a
Het lied van alle zaad
♪ Al van den droogen haring willen wij zingen
VLB p. 733b
Het lied van alle zaad
♪ Het lied van alle zaad
VLB p. 734
Lied voor bijna iedereen
♪ Lied voor bijna iedereen
VLB p. 736a
Lied voor bijna iedereen
♪ Ergens komt een kind vandaan
VLB p. 736b
Lied voor bijna iedereen
♪ Lied voor bijna iedereen
VLB p. 739a
Een engel met een lied
♪ Een engel met een lied
VLB p. 739b
Een engel met een lied
♪ Een engel met een lied
VLB p. 740
Groot is de wereld
♪ Groot is de wereld
VLB p. 741
Dat wij volstromen
♪ Dat wij volstromen
VLB p. 742-I
Voor de zevende dag
♪ Voor de zevende dag
VLB p. 742-IIa
Voor de zevende dag
♪ Voor de zevende dag
VLB p. 742-IIb
Voor de zevende dag
♪ Voor de zevende dag
VLB p. 743
Kom in mij
♪ Kom in mij, win, ontwapen mij
VLB p. 744
Delf mijn gezicht op (2)
♪ Delf mijn gezicht op
VLB p. 746a
Delf mijn gezicht op (2)
♪ Delf mijn gezicht op
VLB p. 746b
Delf mijn gezicht op (2)
♪ Delf mijn gezicht op
VLB p. 747
Staan in winterlicht
♪ Staan in winterlicht twee bomen
VLB p. 748
Winterlied
♪ Geen zilveren sleeën
VLB p. 752
Ik zie de mensen
♪ Ik zie de mensen - als bomen zie ik ze gaan
VLB p. 754
Honderd bloemen
♪ Honderd bloemen
VLB p. 756a
Honderd bloemen
♪ Honderd bloemen
VLB p. 756b
Honderd bloemen
♪ Honderd bloemen
VLB p. 758
Uit staat en stand
♪ Uit staat en stand
VLB p. 759a
Uit staat en stand
♪ Uit staat en stand
VLB p. 759b
Uit staat en stand
♪ Uit staat en stand
VLB p. 760a
Vier muren
♪ Heer Halewijn zong een liedekijn
VLB p. 760b
Vier muren
♪ Vier muren
VLB p. 762a
Lied van de stad
♪ Lied van de stad
VLB p. 762b
Lied van de stad
♪ Hier is een stad gebouwd
VLB p. 763
Lied van de stad
♪ Hier is een stad gebouwd
VLB p. 764a
Wonen overal
♪ Suze Naanje
VLB p. 764b
Wonen overal
♪ Wonen overal
VLB p. 765a
Als een lichaam
♪ Verte landschap licht op water
VLB p. 765b
Als een lichaam
♪ Verte landschap licht op water
VLB p. 766
Op mijn levenslange reizen
♪ Op mijn levenslange reizen
VLB p. 768
Om warmte gaan wij
♪ Om warmte gaan wij
VLB p. 770a
Lied van de geliefde
♪ Puer nobis nascinatur
VLB p. 770b
Lied van de geliefde
♪ Lied van de geliefde
VLB p. 771a
Om liefde
♪ Om liefde gaan wij een leven
VLB p. 771b
Om liefde
♪ Om liefde gaan wij een leven
VLB p. 774a
Een nieuw bruiloftslied
♪ Uit vuur en ijzer, zuur en zout
VLB p. 774b
Een nieuw bruiloftslied
♪ Een nieuw bruiloftslied
VLB p. 775
Gegaan
VLB p. 776
Aan de mens
♪ Boom je stam was koud en bloot
VLB p. 777
Voordat ik bomen zag
♪ Voordat ik bomen zag
VLB p. 780
Zomerlied
♪ De boom is de aarde dankbaar
VLB p. 782
Lied om zegen
♪ Dichtstbijzijnde onbekende
VLB p. 784
God die in het begin
♪ De Geest des Heren heeft
VLB p. 785a
Behoed de liefde
♪ Behoed de liefde
VLB p. 785b
Behoed de liefde
♪ Behoed de liefde
VLB p. 786
Hooglied-lied
♪ Je lippen de lijn van je lippen
VLB p. 788
Trouwlied
♪ Komt nu met zang van zoete tonen
VLB p. 789
Een psalm een huwelijkslied
♪ Op deze gegeven aarde
VLB p. 792
Lied bij psalm 22
♪ Liefde wanhoop droeve woede
VLB p. 794
♪ Psalm 77 / 86
VLB p. 795a
♪ Tijd van vloek en tijd van zegen
VLB p. 795b
♪ Tijd van vloek en tijd van zegen
VLB p. 796
Lied om vrijheid
♪ Als vrijheid was wat vrijheid lijkt
VLB p. 798
Staan in licht
♪ Waarom, wanneer, uit welke luchtlaag
VLB p. 801
Jij bent van jou
♪ Ik zeg adieu
VLB p. 802
Aan de liefde
♪ Liefde heeft geen longen
VLB p. 804
Lied van alle dagen
♪ Nooit hoorden wij andere stemmen
VLB p. 806
Aan de schoonheid
♪ O schoonheid uw verbrand gezicht
VLB p. 807
Tijd voor liefde
♪ Wij waren jong
VLB p. 808a
Zeven maal
♪ Zeven maal
VLB p. 808b
Zeven maal
♪ Zevenmaal opnieuw geboren
VLB p. 809
Zevenmaal
♪ Zevenmaal opnieuw geboren
VLB p. 810a
Afscheidslied [Lied van David]
♪ Nu staan in dun gewaad van groen
VLB p. 810b
Afscheidslied [Lied van David]
♪ Nu staan in dun gewaad van groen
VLB p. 814
Zend mij de engel van de laatste troost
♪ Zend mij de engel van de laatste troost
VLB p. 815
Jaag me niet op
♪ Jaag me niet op met je tikkende klokken
VLB p. 816
Mensenlied
♪ Mensenlied
VLB p. 817a
Mensenlied
♪ Zoals de mensen leven
VLB p. 817b
Mensenlied
♪ Mensenlied
VLB p. 820
Zwart als git
♪ Zwart als git wordt het licht
VLB p. 822a
Nachtlied
♪ Nacht omkerkert mij
VLB p. 822b
Nachtlied
♪ Nachtlied
VLB p. 823
Zwemmen en varen
♪ Hij is een zwarte vlek in het donker
VLB p. 828
Zwemmen en varen
♪ Hij is een zwarte vlek in het donker
VLB p. 830a
Dodenlied
♪ Schoon lief, hoe ligt gij hier
VLB p. 830b
Dodenlied
♪ Dodenlied
VLB p. 831
Dodenlied
♪ Dodenlied
VLB p. 832a
Lied voor de gevallenen
♪ Hoe zijn de helden gevallen
VLB p. 832b
Lied voor de gevallenen
♪ Hoe zijn de helden gevallen
VLB p. 834
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
VLB p. 835
Geef een weg
♪ Gij hebt ons in de moederschoot gekend
VLB p. 836
Niemand leeft voor zichzelf
♪ Niemand leeft voor zichzelf
VLB p. 837a
Lied 'Hier ben ik'
♪ Lied 'Hier ben ik'
VLB p. 837b
Lied 'Hier ben ik'
♪ Lied 'Hier ben ik'
VLB p. 838
Liefde is uw Naam
♪ Doe mij binnengaan
VLB p. 840
Geschreven staat
♪ Geschreven staat uw Naam
VLB p. 842a
Ogen die mij zoeken
♪ Ogen die mij zoeken
VLB p. 842b
Ogen die mij zoeken
♪ Ogen die mij zoeken
VLB p. 844
Eerste en Laatste 1 - Doe mij binnengaan
♪ Doe mij binnengaan
VLB p. 845-I
Eerste en Laatste 2 - De doden, vergaan
♪ De doden, vergaan in de aarde
VLB p. 845-II
Eerste en Laatste 3 - Kyrie eleison
♪ Kyrie eleison Heer ontferm U
VLB p. 846-I
Eerste en Laatste 4 - Wat ik gewild heb
♪ Wat ik gewild heb wat ik gedaan heb
VLB p. 846-II
Eerste en Laatste 5 - Die van oertijd af
♪ Die van oertijd af onwankelbaar God is
VLB p. 847
Eerste en Laatste 6 - Gelezen heb ik
♪ Gelezen heb ik wat geschreven staat
VLB p. 848-I
Eerste en Laatste 7 - Het was middag
♪ Het was middag
VLB p. 848-II
Eerste en Laatste 8 - Hoever is de nacht
♪ Hoever is de nacht, hoever
VLB p. 849-I
Eerste en Laatste 9 - Die heeft gezegd
♪ Die heeft gezegd dat hij verrijzen zou
VLB p. 849-II
Eerste en Laatste 10 - Onze Vader
♪ Onze Vader in de hemel
VLB p. 850-I
Die mij droeg
♪ Die mij droeg
VLB p. 850-II
Eerste en Laatste 12 - Ogen die je zoeken
♪ Ogen die je zoeken
VLB p. 851
Eerste en Laatste 13 - Onnoembaar
♪ Onnoembaar
VLB p. 852
Eerste en Laatste 14 - Naar het paradijs
♪ Naar het paradijs mogen engelen jou begeleiden
VLB p. 855
Blijf niet staren
♪ Blijf niet staren
VLB p. 856a
Toekomstlied
♪ Dat blinde ogen worden geopend
VLB p. 856b
Toekomstlied
♪ Toekomstlied
VLB p. 857
♪ O Heiland, reiß die Himmel auf
VLB p. 858a
♪ Scheur toch de wolken weg en kom
VLB p. 858b
♪ Scheur toch de wolken weg en kom
VLB p. 860a
Deze wereld
♪ Wat geen oog heeft gezien, geen oor gewaagd te horen
VLB p. 860b
Deze wereld
♪ Deze wereld
VLB p. 862
Deze wereld
♪ Deze wereld
VLB p. 864a
Aardelied
♪ Aarde, werk van uw handen
VLB p. 864b
Aardelied
♪ Aarde, werk van uw handen
VLB p. 866a
Om wat misdaan wordt
♪ Christe, qui lux est et dies
VLB p. 866b
Om wat misdaan wordt
♪ Om wat misdaan wordt
VLB p. 867
Mens op aarde
♪ Lichtrood eiland in een lucht van donderkoppen
VLB p. 868
De tafel der armen
♪ Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen
VLB p. 870
Tien liederen over de geboorte van Jezus 1 - Hoog te paard
♪ Hoog te paard rijdt onrecht langs de wegen
VLB p. 871a
Lied tegen de nieuwe armoede
♪ Er schreeuwt een mens, onrecht
VLB p. 871b
Lied tegen de nieuwe armoede
♪ Er schreeuwt een mens, onrecht
VLB p. 872a
Lied tegen de Derde Wereldoorlog
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
VLB p. 872b
Lied tegen de Derde Wereldoorlog
♪ Lied tegen de Derde Wereldoorlog
VLB p. 874
Bomen schreeuwen niet
♪ Bomen schreeuwen niet
VLB p. 876a
Bomen schreeuwen niet
♪ Bomen schreeuwen niet
VLB p. 876b
Bomen schreeuwen niet
♪ Bomen schreeuwen niet
VLB p. 878
Mocht het waar zijn [Lied tegen de laatste oorlog]
♪ Mocht het waar zijn wat gegrift staat
VLB p. 880a
Komen ooit voeten gevleugeld
♪ Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
VLB p. 880b
Komen ooit voeten gevleugeld
♪ Komen ooit voeten gevleugeld
VLB p. 881a
Psalm van David [Lied om leven / Lied om nieuw begin]
♪ Oud het leven dat wij leiden
VLB p. 881b
Psalm van David [Lied om leven / Lied om nieuw begin]
♪ Oud het leven dat wij leiden
VLB p. 882a
Het was een nacht
♪ Het was een nacht
VLB p. 882b
Het was een nacht
♪ Het was een nacht door merg en been
VLB p. 884
Het was een nacht
♪ Het was een nacht door merg en been
VLB p. 886a
Uit de diepte
♪ Uit de diepte, jou vergeten
VLB p. 886b
Uit de diepte
♪ Uit de diepte, jou vergeten
VLB p. 887
Uit de diepte, jou vergeten
♪ Uit de diepte, jou vergeten
VLB p. 890a
Ballade van de goden
♪ Op zeven tronen van zoden
VLB p. 890b
Ballade van de goden
♪ Op zeven tronen van zoden
VLB p. 892a
Ze zijn van vlees
♪ Ignaci dat de Heer u segen
VLB p. 892b
Ze zijn van vlees
♪ Ze zijn van vlees
VLB p. 893
Vergeet niet
♪ Vergeet niet dat woord van oudsher
VLB p. 894
Tien liederen over de geboorte van Jezus 5 - Niemand dan jij
♪ Niemand dan jij. Geen van de goden werd mijn bevrijder
VLB p. 898
Lied van vandaag en morgen
♪ Lied van vandaag en morgen / Geen taal die hem vertaalt
VLB p. 900a
♪ Lied van vandaag en morgen / Geen taal die hem vertaalt
VLB p. 900b
♪ Geen taal die hem vertaalt
VLB p. 902
Om water
♪ Moge mij schoonwassen
VLB p. 904
Lied van de reis
♪ Je hoeft er niet heen maar je mag
VLB p. 906
Lied van de grote reis
♪ Lied van de grote reis
VLB p. 907
Tien liederen over de geboorte van Jezus 7 - Ander, ouder [Jij nog naamloze]
♪ Ander, ouder, iemand in ons verborgen
VLB p. 910
Licht en stem
♪ Licht en stem
VLB p. 912
Van de stormzee
♪ Van de stormzee, de holle golven
VLB p. 914
God weet komt het goed
♪ Godweet komt het goed
VLB p. 916
Ooit in schaduw van rozen
♪ Ooit, in schaduw van rozen
VLB p. 918
Dan zal ik leven (1)
♪ Dan zal ik leven
VLB p. 919
Dan zal ik leven (2)
♪ Het zal in alle vroegte zijn
VLB p. 922
In uw handen
♪ In uw handen beveel ik mijn geest
VLB p. 923a
In uw handen
♪ In uw handen beveel ik mijn geest
VLB p. 923b
In uw handen
♪ In uw handen beveel ik mijn geest
VLB p. 924-I
Deze nachtdag
♪ Deze nachtdag. Deze berg van afgrond
VLB p. 924-II
Deze lichtdag
♪ Deze lichtdag. Deze berg van hemel
VLB p. 925a
Lied aan het licht
♪ Licht dat ons aanstoot in de morgen
VLB p. 925b
Lied aan het licht
♪ Lied aan het licht
VLB p. 926
Het licht is zoet
♪ Damp, schaduwen, leegte
VLB p. 928
Van twee woorden wil ik eten
♪ Van twee woorden wil ik eten
VLB p. 932
♪ O Heer, die daer des hemels tente spreidt
VLB p. 933a
♪ Nu nog met halve woorden, hier en daar
VLB p. 933b
♪ Nu nog met halve woorden, hier en daar
VLB p. 934
Al spreek ik met tongen [Liefde]
♪ Al spreek ik met tongen van engelen en mensen
VLB p. 938a
Lied van nacht en dag
♪ Leegte, schaduw, damp
VLB p. 938b
Lied van nacht en dag
♪ Leegte, schaduw, damp
VLB p. 944
Vrede voor jou (canon)
♪ Vrede voor jou, vrede voor jou