Zingend Geloven 8
Zingend Geloven 8
Copyright: ISK
Uitgever: Boekencentrum Zoetermeer
1e druk: 2004
Afkorting: ZG
ZG 1
♪ Nu Gij nader komt
ZG 2
Drempelgebed voor de Adventstijd
♪ Kom tot ons, God
ZG 3
♪ Psalm 74 / 116
ZG 4
♪ De hemel van hier
ZG 5
♪ Storm en regen, woedende golven
ZG 6
♪ Unto us is born a son
ZG 7
♪ Het Licht is uitgezaaid
ZG 8
♪ Wees als een licht
ZG 9
Lofzang van Simeon
♪ De glorie van de Eeuwige
ZG 10
Lofzang van Simeon
♪ Lofzang van Simeon
ZG 11
♪ Hij die in Gods naam
ZG 12
Stabat mater
♪ Stabat mater
ZG 13
♪ O, kon ik je maar vinden
ZG 14
♪ Ons geluk staat U voor ogen
ZG 15
♪ Hij leeft
ZG 16
♪ Psalm 149
ZG 17
♪ Wij wachten op de Geest beloofd
ZG 18
♪ Darwall's 148th
ZG 19
♪ Heer, herinner U de namen
ZG 20
Stefanus
♪ Everton
ZG 21
♪ Willibrord doorklieft de vloed
ZG 22
♪ Aberystwyth
ZG 23
ZG 24
♪ Nu de avond valt
ZG 25
♪ Nu hier de avond valt
ZG 26
♪ Nu de avond valt
ZG 27
♪ Nu hier de avond valt
ZG 28
Ich liege, Herr, in deiner Hut
♪ Ich liege, Herr, in deiner Hut
ZG 29
♪ Als Gij ons zegent
ZG 30
♪ Gij hebt de lichten aangedaan
ZG 31
♪ Het leven verliest zijn glans
ZG 32
♪ Ik zie een slagveld
ZG 33
♪ Dat ons zorgen en werken
ZG 34
♪ Talloos de liederen, talloos
ZG 35
♪ Hoe ik ook ben
ZG 36
♪ Als Gij er zijt, wees dan aanwezig
ZG 37
♪ Wat te kiezen, leven, dood
ZG 38
♪ Een levensweg te gaan
ZG 39
♪ Gij die vooreerst de tijd genomen hebt
ZG 40
♪ Vroeg in de morgen - dauw lag op het land -
ZG 41
♪ Mijn reizen, mijn rusten, Gij draagt mij
ZG 42
♪ Horen en zien wil ik
ZG 43
♪ Dat wij onszelf gewonnen geven
ZG 44
♪ Een koning die regeert
ZG 45
♪ Niet zonder de aarde
ZG 46
♪ Mendip
ZG 47
♪ Nu klinkt een danklied
ZG 48
Toen en nu
♪ Wat geschreven staat, wordt in ons vervuld
ZG 49
♪ Uit chaos, vuur en rotsen
ZG 50
♪ Veelvuldig zijt Gij aan het licht gekomen
ZG 51
♪ Wij aarde onvoltooid
ZG 52
♪ Geen taal bij machte U te meten
ZG 53
♪ Leven als de bomen
ZG 54
♪ Alleen te leven om te zwoegen
ZG 55
♪ Wijze, leer mij, leer mij leven
ZG 56
In ballingschap
♪ In ballingschap
ZG 57
♪ Sta, dag, na duizend jaren op in mij
ZG 58
♪ Als golven stormen eeuwen aan
ZG 59
Van de tiende melaatse
♪ God heeft een kring getrokken
ZG 60
♪ Jij hebt van tranen en van pijn geweten
ZG 61
♪ Ontmoeten wil ik het volmaakte licht
ZG 62
♪ Zwervers met voor zich een wijkende verte
ZG 63
♪ Die nooit te ver zijt om ons te horen
ZG 64
♪ Vrede voor dit huis
ZG 65
♪ Die ons gedenkt en van geen mensenkind de naam vergeet
ZG 66
Ere wie ere toekomt
♪ Ere wie ere toekomt
ZG 67
♪ Wij geloven in de schepper van het leven
ZG 68
♪ Je bent gekomen onder ons
ZG 69
♪ Die met ons deelt het brood als onder vrienden
ZG 70
♪ Wie kent de eenvoud van het breken
ZG 71
♪ Wie kent de eenvoud van het breken
ZG 72
ZG 73
♪ Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist
ZG 74
♪ Verzadigd de honger
ZG 75
♪ Leicester
ZG 76
♪ Lofzang van Maria
ZG 77
Jordanis oras praevia
♪ Jordanis oras praevia
ZG 78
Agnoscat omne saeculum
♪ Hereford
ZG 79
Agnoscat omne saeculum
♪ Agnoscat omne saeculum
ZG 80
Iam lucis orto sidere
♪ Iam lucis orto sidere
ZG 81
Audi benigne conditor
♪ Audi benigne conditor
ZG 82
Audi benigne conditor
♪ Audi benigne conditor
ZG 83
Gloria, laus et honor
♪ Gloria, laus et honor
ZG 84
Nunc sancte nobis Spiritus
♪ Nunc sancte nobis Spiritus
ZG 85
Te lucis ante terminum
♪ Te lucis ante terminum
ZG 86
Jesu salvator saeculi
♪ Jesu salvator saeculi
ZG 87
Jesu corona celsior
♪ Jesu corona celsior
ZG 88
o vos qui Batavus
♪ O vos qui Batavus
ZG 89
Supreme quales arbiter
♪ Jesu sacerdotum deus