Het lied op onze lippen
Het lied op onze lippen
Uitgever: Gooi & Sticht Kampen
1e druk: 2003
Afkorting: LL
Tom Naastepad  1921-1996
Tom Naastepad 1921-1996
LL 1a
Vreugde der Wet
♪ Jesus, meine Zuversicht
LL 1b
Vreugde der Wet
♪ Tora, oudste boom die God
LL 2a
De taal van Kanaan
♪ Wie soll ich dich empfangen
LL 2b
De taal van Kanaan
♪ Psalm 130
LL 3a
Het lied op onze lippen
♪ Innsbruck, ich muss dich lassen
LL 3b
Het lied op onze lippen
♪ Het lied op onze lippen
LL 4
De harp van David
♪ Wenn meine Sünd' mich kränken
LL 5
Danklied na de lering
♪ Lofzang van Maria
LL 6a
Het lied van de Tien Woorden
♪ Mendip
LL 6b
Het lied van de Tien Woorden
♪ Dit is mijn woord: Ik ben uw God
LL 7
De drie feesten
♪ Psalm 145
LL 8a
'Mijn vader'
♪ Lobt Gott, ihr Christen alle gleich
LL 8b
'Mijn vader'
♪ Mijn vader was een dolend man
LL 9-I
Het lied van Mozes I
♪ Psalm 89
LL 9-II
Het lied van Mozes II
♪ Psalm 56
LL 9-III
Het lied van Mozes III
♪ Psalm 123
LL 9-IV
Het lied van Mozes IV
♪ Psalm 101
LL 10
De laatste zegen
♪ Geen schepsel ter wereld is Gode gelijk
LL 11
De koningskeus
♪ Martyrs
LL 12
De helden zijn gevallen
♪ Psalm 12
LL 13
Tot de koning
♪ Der Herr ist mein getreuer Hirt
LL 14
De dansende David
♪ Psalm 105
LL 15
Davids dankgebed
♪ Psalm 31
LL 16
De nalezing
♪ Wo Gott der Herr nicht bei uns hält
LL 17
De wonderlijke oogst
♪ Psalm 37
LL 18
Het gebed van Habakuk
♪ Psalm 102
LL 19
Het heil uit de Joden
♪ Psalm 22
LL 20a
Benedicite opera omnia / Lofzang van de drie mannen in de vurige oven
♪ Benedicite opera omnia
LL 20b
Benedicite opera omnia / Lofzang van de drie mannen in de vurige oven
♪ Michael
LL 21
Lofzang van Simeon
♪ Lofzang van Simeon
LL 22a
Gerechtigheid
♪ Gerechtigheid
LL 22b
Gerechtigheid
♪ Layriz
LL 23a
De goede wandel
♪ Jesu Kreuz, Leiden und Pein
LL 23b
De goede wandel
♪ De goede wandel
LL 24a
De paradijselijke stad
♪ Morning Hymn
LL 24b
De paradijselijke stad
♪ Tallis' canon
LL 24c
De paradijselijke stad
♪ De paradijselijke stad
LL 25
De verdreven Koning
♪ Die Nacht ist kommen, drin wir ruhen sollen
LL 26a
Een klein lied tegen de reuzen
♪ Gelijk als de witte zwanen
LL 26b
Een klein lied tegen de reuzen
♪ David heeft de reus verslagen
LL 27a
Het gouden kalf
♪ David heeft de reus verslagen
LL 27b
Het gouden kalf
♪ Veertig dagen, veertig nachten
LL 28a
Tegen de valse profeten
♪ De wijsheid van vóór alle tijden
LL 28b
Tegen de valse profeten
♪ Lied van het gezaaide
LL 29
Gods ontferming
♪ Windsor
LL 30
Onze vele zonden
♪ O, du armer Judas
LL 31a
De angst
♪ Wie soll ich dich empfangen
LL 31b
De angst
♪ Psalm 128
LL 32
De hel
♪ Von Gott will ich nicht lassen
LL 33
Inkeer
♪ Psalm 38
LL 34a
Lied van het gezaaide
♪ Vater unser im Himmelreich
LL 34b
Lied van het gezaaide
♪ Lied van het gezaaide
LL 35
Excita
♪ Psalm 110
LL 36
Jeruzalem
♪ Psalm 110
LL 37
Maranatha
♪ Wachters van de tijd
LL 38a
In den beginne
♪ Psalm 134
LL 38b
In den beginne
♪ Vom Himmel hoch da komm ich her
LL 39a
De Heer gekomen
♪ Heer, hoe zijt Gij gekomen
LL 39b
De Heer gekomen
♪ Herr Christ, der einig Gotts Sohn
LL 40a
De besnijdenis
♪ Wij klommen op hoge bergen
LL 40b
De besnijdenis
♪ God heeft de stam besneden
LL 41a
Bar Mitswa
♪ Psalm 128
LL 41b
Bar Mitswa
♪ Aan wie heeft God gegeven
LL 42a
Epifanie
♪ Psalm 66 / 98 / 118
LL 42b
Epifanie
♪ Epifanie
LL 43
De gewonde liefde
♪ O süsser Herre Jesu Christ
LL 44a
Jezus, Jona en het lot
♪ Jezus, Meester aller dingen
LL 44b
Jezus, Jona en het lot
♪ Quem pastores laudavere
LL 45
Rebekka
♪ Jesu Kreuz, Leiden und Pein
LL 46
Tot Jezus die het land verspiedde
♪ O Traurigkeit, o Herzeleid
LL 47
Tot Jezus ben Jozef
♪ Southwell
LL 48
De zieke in Bethesda
♪ O, du armer Judas
LL 49a
Te elfder ure
♪ Jesu corona
LL 49b
Te elfder ure
♪ O invidenda martyrum
LL 50
Een Paashymne
♪ O Filii et Filiae
LL 51
Het ledige graf
♪ Erschienen ist der herrlich Tag
LL 52a
De Hovenier
♪ Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand
LL 52b
De Hovenier
♪ Ik ben in mijn hof gekomen
LL 53
De heerlijkheid des Heren
♪ Psalm 65 / 72
LL 54
Rogate
♪ Auf meinen lieben Gott
LL 55
Danklied
♪ Psalm 126
LL 56
Lied van de tafelgenoten
♪ Vanwaar leidt het voetspoor der tafelgenoten?
LL 57
Het huis van David
♪ Wie schön leuchtet der Morgenstern
LL 58a
De plaats die God verkoren heeft
♪ Gerechtigheid
LL 58b
De plaats die God verkoren heeft
♪ De plaats die God verkoren heeft
LL 59
Tussen Pasen en Pinksteren
♪ Psalm 101
LL 60
Landinwaarts onder Gods bewind
♪ Psalm 101
LL 61a
Honger
♪ Sussex
LL 61b
Honger
♪ Honger
LL 62a
Het land in vogelvlucht
♪ Valet will ich dir geben
LL 62b
Het land in vogelvlucht
♪ Het land in vogelvlucht
LL 63
Het lengen der dagen
♪ Zwoegend volk van zwervelingen
LL 64a
De ark van het verbond
♪ Christus, der ist mein Leben
LL 64b
De ark van het verbond
♪ Het waren tien geboden
LL 65a
Dit sterven
♪ Wanneer dit kleed wordt afgelegd
LL 65b
Dit sterven
♪ Heut triumphieret Gottes Sohn
LL 66a
Voor hen die ons regeren
♪ Becker-Psalter 119 - 3
LL 66b
Voor hen die ons regeren
♪ Voor hen die ons regeren
LL 67
Tegen het lot
♪ Psalm 149
LL 68
Het andere leven
♪ Rhuddlan
LL 69
Om Kanaan
♪ Heut singt die liebe Christenheit
LL 70a
Geest van leven
♪ Geest van leven
LL 70b
Geest van leven
♪ Psalm 5 / 64
LL 71a
Gericht en genade
♪ Vater unser im Himmelreich
LL 71b
Gericht en genade
♪ Gericht en genade
LL 72a
'Er staat geschreven'
♪ Eastergate
LL 72b
'Er staat geschreven'
♪ Alles wat er staat geschreven
LL 73
Een lied van de dienst des Heren
♪ Herzlich tut mich erfreuen
LL 74
Een tafellied
♪ Het woord tot ons gesproken
LL 75
Alles is bij God begonnen
♪ Alles is bij God begonnen
LL 76a
Het lied van de eerste dag
♪ Schoon lief, hoe ligt gij hier
LL 76b
Het lied van de eerste dag
♪ Het lied van de eerste dag
LL 77a
Het lied van de tweede dag
♪ Het regende zeer
LL 77b
Het lied van de tweede dag
♪ Het lied van de tweede dag
LL 78a
Het lied van de derde dag
♪ Wij klommen op hoge bergen
LL 78b
Het lied van de derde dag
♪ Het lied van de derde dag
LL 79a
Het lied van de vierde dag
♪ Schoon jonkvrouw, ik moet u klagen
LL 79b
Het lied van de vierde dag
♪ Het lied van de vierde dag
LL 80a
Het lied van de vijfde dag
♪ 's Nachts rusten meest de dieren
LL 80b
Het lied van de vijfde dag
♪ Het lied van de vijfde dag
LL 81
Het lied van de zesde dag
♪ Ik zeg adieu
LL 82
Hoe lang mag een mens wel leven?
♪ Hoe lang mag een mens wel leven?
LL 83
Reuzen op aarde
♪ De winter is vergangen
LL 84
De twist en de rust
♪ Gute Bäume bringen
LL 85
De gedachtenis
♪ Heiliger Geist, du Tröster mein
LL 86
De blinde vader en de verloren zoon
♪ Uit uw hemel zonder grenzen
LL 87a
Egypteland
♪ De koningen kwamen van verre
LL 87b
Egypteland
♪ Een zaaier ging uit om te zaaien
LL 88a
De brandende braamstruik
♪ Veni Redemptor gentium
LL 88b
De brandende braamstruik
♪ Andernach
LL 89
De zwervelingen
♪ Kingsfold
LL 90
De avond
♪ Psalm 38
LL 91a
De stem van God
♪ O Christus, Heer der heerlijkheid
LL 91b
De stem van God
♪ God sprak: Ik ben uw God alleen
LL 92
Zegening
♪ Christus heeft voor ons geleden
LL 93a
Gods handschrift
♪ O Christus, Heer der heerlijkheid
LL 93b
Gods handschrift
♪ Gods handschrift
LL 94a
O volk dat van uw Koning weet
♪ Psalm 30 / 76 / 139
LL 94b
O volk dat van uw Koning weet
LL 95a
Het zevende jaar
♪ naar een Masurisch lied
LL 95b
Het zevende jaar
♪ Het jaar genaakt van vrijheid voor den lande
LL 96
Het rechte gericht
♪ Christus, der ist mein Leben
LL 97a
Om vrede uit Sion
♪ Ach Heer, geef vrede aan het land
LL 97b
Om vrede uit Sion
♪ Winchester old
LL 98a
Met al de heiligen
♪ Psalm 31 / 71
LL 98b
Met al de heiligen
♪ Dit is de volheid van de tijden
LL 99
De zegen
♪ Zeuch ein zu deinen Toren
LL 100a
'En het geschiedde'
♪ God heeft gesproken in de tijd
LL 100b
'En het geschiedde'
♪ Il me suffit de tous mes maulx
LL 101
'Uw dienaar luistert'
♪ Lofzang van Simeon
LL 102a
'Eben haezer'
♪ Psalm 141
LL 102b
'Eben haezer'
♪ God Gij hebt tot hiertoe geholpen
LL 103a
De toonbroden
♪ Es wolle Gott uns gnädig sein
LL 103b
De toonbroden
♪ De toonbroden
LL 104
'Waarom vervolgt gij Mij?'
♪ Mach's mit mir, Gott, nach deiner Güt
LL 105
Pastorale
♪ Batty
LL 106
De ondertrouw
♪ Psalm 129
LL 107
De vijgenboom
♪ Het waren tien geboden
LL 108a
Een lied op Jeremia 9:23-24
♪ Wordt krachtig in de Heer
LL 108b
Een lied op Jeremia 9:23-24
♪ Psalm 32
LL 109a
Tot de Koning
♪ Nun sich der Tag geendet hat
LL 109b
Tot de Koning
♪ O Koning, hoge majesteit
LL 110
Kohelet
♪ Wij zoeken naar uw aangezicht
LL 111
Habel habelim
♪ De mens in zijn bestaan
LL 112a
De vreemdelingen in Jeruzalem
♪ Jeruzalem, lees uw profeten
LL 112b
De vreemdelingen in Jeruzalem
♪ Psalm 140
LL 113
Het teken van tegenspraak
♪ Het teken van tegenspraak
LL 114
Van komst en verwachting
♪ Ad perennis vitae fontem
LL 115
Het volk van Mozes
♪ St. Flavian
LL 116
De vriend van de bruidegom
♪ Ach Gott, vom Himmel sieh darein
LL 117
Een lied naar Handelingen 1:1-11
♪ Wat Gij zijt begonnen in Jeruzalem, uw stad
LL 118
Een lied van de besnijdenis
♪ Wie heeft zijn geld verloren
LL 119
Het lied van de vrouw
♪ Was führt den Pilger dieser Erde
LL 120
Tussen licht en donker
♪ Von Gott will ich nicht lassen
LL 121
Engelen, mensen en dieren
LL 122
'Halleluja'
♪ Das Leiden des Herrn
LL 123
'Wij gaan op naar Jeruzalem'
♪ Vater unser im Himmelreich
LL 124a
De kinderen, uit de stenen verwekt
♪ De kinderen, uit de stenen verwekt
LL 124b
De kinderen, uit de stenen verwekt
♪ Plaistow
LL 125
De intocht
♪ Christus der uns selig macht
LL 126
De Olijfberg
♪ Herzlich lieb hab ich dich, o Herr
LL 127a
De Alfa en de Omega
♪ Kent gij uw goede Herder?
LL 127b
De Alfa en de Omega
♪ Innsbruck, ich muss dich lassen
LL 128
Het Beklag Gods
♪ Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?
LL 129
EenPaaslied
♪ Auf, auf, mein Herz, mit Freuden
LL 130a
Aan de stormwind
♪ Geweldige, gedreven wind
LL 130b
Aan de stormwind
♪ Wicklow
LL 131
De wachters
♪ Wachet auf ruft uns die Stimme