Evangelische Liedbundel
Evangelische Liedbundel
Uitgever: Boekencentrum Zoetermeer
1e druk: 2002
Afkorting: ELB
ELB 1
ELB 2
ELB 3
ELB 4
ELB 5
ELB 6
ELB 7
ELB 8
ELB 9
♪ God is ons een toevlucht en sterkte
ELB 10
ELB 11
ELB 12
ELB 13
ELB 14
ELB 15
ELB 16
Psalm 67
♪ Terre entière chante ta gloire
ELB 17
♪ Psalm 66 / 98 / 118
ELB 18
ELB 19
ELB 20
ELB 21
ELB 22
Psalm 96
♪ Zing een nieuw lied, alle landen
ELB 23
ELB 24
ELB 25
ELB 26
ELB 27
ELB 28
ELB 29
ELB 30
ELB 31
Laudate omnes gentes
♪ Laudate omnes gentes
ELB 32
ELB 33
ELB 34
ELB 35
ELB 36
ELB 37
♪ Psalm 146
ELB 38
ELB 39
ELB 40
♪ In het begin lag de aarde verloren
ELB 41
ELB 42
Abraham
♪ Abraham, Abraham
ELB 43
ELB 44
♪ De koning van Egypteland
ELB 45
ELB 46
♪ Dit is het lied van de man die overwon
ELB 47
♪ De dorre vlakte der woestijnen
ELB 48
♪ De steppe zal bloeien
ELB 49
ELB 50
ELB 51
ELB 52
♪ Daar komt de man uit Anatot
ELB 53
♪ Psalm 136
ELB 54
♪ Waarom, waarom?
ELB 55
Autem in Domino gaudebo
ELB 56
ELB 57
ELB 58
♪ Seek ye first the kingdom of the Lord
ELB 59
ELB 60
ELB 61
♪ Gods liefde is te groot
ELB 62
♪ Als een wijngaard is de aarde
ELB 63
♪ Met lampen voor het feest gereed
ELB 64
ELB 65
ELB 66
ELB 67
ELB 68
♪ Zoon van David, kijk naar mij
ELB 69
ELB 70
ELB 71
ELB 72
ELB 73
ELB 74
ELB 75
ELB 76
ELB 77
ELB 78
ELB 79
♪ Vrede zij u, vrede zij u
ELB 80
ELB 81
♪ Truro
ELB 82
God die ons heeft voorzien
♪ Gelukkig is het land
ELB 83
♪ So nimm denn meine Hände
ELB 84
ELB 85
ELB 86
Gerechtigheid
♪ Gerechtigheid
ELB 87
ELB 88
ELB 89
ELB 90
ELB 91
ELB 92
ELB 93
ELB 94
ELB 95
De paradijselijke stad
♪ Morning Hymn
ELB 96
ELB 97
ELB 98
Lofzang van Maria
♪ Lofzang van Maria
ELB 99
Veni, veni Emmanuel
ELB 100
ELB 101
Ere zij God
♪ Gloria
ELB 102
ELB 103
ELB 104
ELB 105
ELB 106
♪ Midden in de winternacht
ELB 107
ELB 108
ELB 109
♪ Irby
ELB 110
ELB 111
ELB 112
ELB 113
ELB 114
♪ Als ik in gedachten sta
ELB 115
ELB 116
ELB 117
ELB 118
ELB 119
ELB 120
♪ Wij roemen in 't kruis van de Heer Jezus Christus
ELB 121
ELB 122
♪ Daar juicht een toon
ELB 123
ELB 124
Dit is de dag
♪ Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
ELB 125
ELB 126
ELB 127
ELB 128
ELB 129
ELB 130
ELB 131
♪ Richmond
ELB 132
A Toi la gloire
♪ Judas Maccabaeus
ELB 133
♪ Thomas heeft Jezus niet gezien
ELB 134
ELB 135
ELB 136
ELB 137
ELB 138
ELB 139
ELB 140
ELB 141
ELB 142
ELB 143
ELB 144
♪ De Geest des Heren, die het leven
ELB 145
ELB 146
ELB 147
ELB 148
ELB 149
♪ Laat ons de Heer aanbidden
ELB 150
♪ O gesegnetes Regieren
ELB 151
ELB 152
Tui amoris ignem (Veni Sancte Spiritus)
♪ Tui amoris ignem (Veni Sancte Spiritus)
ELB 153
ELB 154
ELB 155
ELB 156
♪ Psalm 46 / 82
ELB 157
ELB 158
ELB 159
ELB 160
ELB 161
♪ Komt, laat ons vrolijk zingen
ELB 162
♪ Melita
ELB 163
ELB 164
ELB 165
ELB 166
♪ Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
ELB 167
ELB 168
♪ Danke für diesen guten Morgen
ELB 169
ELB 170
ELB 171
Dans nos obscurités
♪ Dans nos obscurités
ELB 172
♪ Psalm 12
ELB 173
ELB 174
♪ Lux Benigna
ELB 175
ELB 176
ELB 177
♪ Herr und Ältster deiner Kreuzgemeinde
ELB 178
ELB 179
ELB 180
ELB 181
ELB 182
ELB 183
ELB 184
ELB 185
ELB 186
ELB 187
ELB 188
♪ 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
ELB 189
♪ Rock of ages, cleft for me
ELB 190
♪ Christus, der ist mein Leben
ELB 191
ELB 192
ELB 193
ELB 194
♪ Hatikva / Jerusalaïm
ELB 195
ELB 196
ELB 197
ELB 198
ELB 199
ELB 200
ELB 201
ELB 202
♪ Mendip
ELB 203
♪ Amazing grace
ELB 204
ELB 205
♪ Psalm 119
ELB 206
ELB 207
ELB 208
ELB 209
ELB 210
ELB 211
ELB 212
ELB 213
ELB 214
ELB 215
♪ O Durchbrecher aller Bande
ELB 216
ELB 217
ELB 218
ELB 219
Ubi caritas
♪ Ubi caritas
ELB 220
ELB 221
ELB 222
El Senyor
♪ El Senyor
ELB 223
ELB 224
ELB 225
ELB 226
Power of Your love
ELB 227
ELB 228
ELB 229
ELB 230
ELB 231
ELB 232
ELB 233
ELB 234
ELB 235
♪ So nimm denn meine Hände
ELB 236
ELB 237
ELB 238
ELB 239
ELB 240
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
ELB 241
ELB 242
Vriendelijk licht
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
ELB 243
ELB 244
♪ Ein feste Burg
ELB 245
ELB 246
ELB 247
ELB 248
ELB 249
ELB 250
ELB 251
♪ Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
ELB 252
ELB 253
ELB 254
ELB 255
♪ Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons licht
ELB 256
ELB 257
ELB 258
♪ Eer zij de God van de hemel
ELB 259
Gloria, gloria
♪ Gloria, gloria
ELB 260
♪ Wij kiezen voor de vrijheid
ELB 261
ELB 262
♪ Uw woord is een lamp voor mijn voet
ELB 263
♪ Door de wereld gaat een woord
ELB 264
Veni Creator Spiritus
♪ Veni Creator Spiritus
ELB 265
♪ Alleluja 11
ELB 266
ELB 267
Acclamatie
♪ Acclamatie
ELB 268
Magnificat anima mea Dominum
♪ Magnificat anima mea Dominum
ELB 269
♪ Wij leggen onze gaven
ELB 270
♪ Land of hope and glory
ELB 271
ELB 272
ELB 273
ELB 274
♪ Credo
ELB 275
♪ Beecher
ELB 276
ELB 277
ELB 278
Laat de kinderen tot Mij komen
♪ Laat de kind'ren tot Mij komen
ELB 279
ELB 280
♪ O Durchbrecher aller Bande
ELB 281
Dooplied
♪ Dooplied
ELB 282
ELB 283
♪ Christus die verrezen is
ELB 284
ELB 285
♪ Wilder dan wild, wie zal mij temmen
ELB 286
ELB 287
ELB 288
ELB 289
♪ Beecher
ELB 290
♪ Becker-Psalter 15
ELB 291
ELB 292
♪ Ik zal er zijn voor jou
ELB 293
ELB 294
♪ Wie kent er niet het oud verhaal
ELB 295
♪ Wij worden genodigd aan tafel te gaan
ELB 296
Bleibet hier
♪ Bleibet hier
ELB 297
ELB 298
ELB 299
ELB 300
♪ Mon âme se repose
ELB 301
♪ Psalm 61
ELB 302
ELB 303
ELB 304
ELB 305
ELB 306
ELB 307
Lied tegen de Derde Wereldoorlog
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
ELB 308
ELB 309
ELB 310
ELB 311
ELB 312
ELB 313
ELB 314
ELB 315
ELB 316
ELB 317
ELB 318
ELB 319
ELB 320
Heer, hoort Gij niet de wereld
♪ Nous adorons, Seigneur, prosternés dans ton temple
ELB 321
♪ Dank U, Vader in de hemel
ELB 322
ELB 323
Aan allen die wij liefhebben
ELB 324
ELB 325
ELB 326
ELB 327
ELB 328
Give thanks
ELB 329
ELB 330
♪ Golden Sheaves
ELB 331
Bless the Lord, my soul
♪ Bless the Lord, my soul
ELB 332
ELB 333
ELB 334
ELB 335
ELB 336
ELB 337
ELB 338
ELB 339
ELB 340
ELB 341
ELB 342
ELB 343
ELB 344
ELB 345
ELB 346
ELB 347
Jubilate Deo
♪ Jubilate Deo
ELB 348
ELB 349
ELB 350
ELB 351
ELB 352
ELB 353
ELB 354
ELB 355
ELB 356
ELB 357
♪ Alle Menschen werden Brüder
ELB 358
ELB 359
ELB 360
ELB 361
ELB 362
♪ Schoonste Heer Jezus
ELB 363
ELB 364
ELB 365
ELB 366
ELB 367
ELB 368
ELB 369
ELB 370
ELB 371
ELB 372
ELB 373
ELB 374
ELB 375
ELB 376
ELB 377
ELB 378
♪ Vader, ik aanbid U
ELB 379
ELB 380
ELB 381
ELB 382
ELB 383
ELB 384
ELB 385
ELB 386
ELB 387
ELB 388
ELB 389
ELB 390
ELB 391
ELB 392
ELB 393
ELB 394
ELB 395
ELB 396
ELB 397
ELB 398
♪ Handen heb je om te geven
ELB 399
ELB 400
♪ Venice
ELB 401
♪ Wij willen gaven delen
ELB 402
Toen Ik naar mijn naaste zocht
ELB 403
♪ St. Cecilia
ELB 404
ELB 405
♪ Dat eens de Heer zal komen
ELB 406
ELB 407
ELB 408
ELB 409
ELB 410
ELB 411
ELB 412
ELB 413
ELB 414
ELB 415
ELB 416
ELB 417
ELB 418
Advent is dromen
♪ Advent is dromen dat Jezus zal komen
ELB 419
ELB 420
ELB 421
ELB 422
Als je geen liefde hebt voor elkaar
♪ Als je geen liefde hebt voor elkaar
ELB 423
♪ De grote mensen durven niet
ELB 424
ELB 425
♪ Dit is de dag
ELB 426
ELB 427
De Heer is waarlijk opgestaan
♪ De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
ELB 428
♪ Dit is m'n hand en dat m'n voet
ELB 429
ELB 430
ELB 431
♪ Er is geen plaats, er is geen plaats
ELB 432
ELB 433
♪ God die alles maakte
ELB 434
ELB 435
ELB 436
ELB 437
ELB 438
ELB 439
ELB 440
ELB 441
ELB 442
ELB 443
ELB 444
♪ Ik zegen jou in Jezus' naam
ELB 445
♪ Ik zag een kuikentje
ELB 446
ELB 447
ELB 448
♪ Je hoeft niet bang te zijn
ELB 449
♪ Jericho, Jericho, is een sterke stad
ELB 450
ELB 451
ELB 452
ELB 453
Jozef
♪ Jozef zoekt z’n grote broers
ELB 454
♪ Jesus bids us shine
ELB 455
ELB 456
Samen spelen
♪ Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen
ELB 457
Mozes' moeder zingt
♪ Klein, klein kindje
ELB 458
ELB 459
ELB 460
ELB 461
ELB 462
ELB 463
ELB 464
ELB 465
ELB 466
♪ Onze Vader, die in de hemelen zijt
ELB 467
ELB 468
ELB 469
Wil je wel geloven
♪ Wil je wel geloven dat het groeien gaat
ELB 470
We hebben allemaal wat
♪ We hebben allemaal wat
ELB 471
ELB 472
ELB 473
ELB 474
ELB 475
ELB 476
ELB 477
Zomaar te gaan
♪ Zomaar te gaan met een stok in je hand
ELB 478
ELB 479
ELB 480
ELB 481
ELB 482
ELB 483
ELB 484
ELB 485
ELB 486
ELB 487
ELB 488
ELB 489
♪ He's got the whole world
ELB 490
ELB 491
ELB 492
ELB 493
ELB 494
ELB 495
ELB 496
ELB 497
ELB 498
ELB 499
ELB 500
ELB 501
ELB 502
ELB 503
ELB 504
ELB 505
ELB 506
ELB 507
ELB 508
ELB 509