Zingend Geloven 7
Zingend Geloven 7
Copyright: ISK
Uitgever: Boekencentrum Zoetermeer
1e druk: 2000
Afkorting: ZG
ZG 1
♪ Eeuwenoude woorden
ZG 2
Hymne naar Filippenzen
♪ Hymne naar Filippenzen
ZG 3
♪ Wij wachten op de koning
ZG 4
In excelsis gloria
♪ Une jeune pucelle
ZG 5
♪ Een ster gaat op te middernacht
ZG 6
♪ Een engel heeft de toon gezet
ZG 7
♪ Werd jij ooit bij ons geboren
ZG 8
♪ D’où viens-tu, bergère
ZG 9
De wijzen uit het oosten
♪ De wijzen uit het oosten
ZG 10
♪ Laat, HEER, uw knecht in vrede gaan
ZG 11
♪ 'Jozef', - zei de engel
ZG 12
♪ Het waren tien geboden
ZG 13
♪ Come faithfull people
ZG 14
♪ Trotting
ZG 15
♪ Waarom is deze nacht zo anders
ZG 16
Kinderliedje bij de maaltijdviering
♪ Kinderliedje bij de maaltijdviering
ZG 17
♪ Christus, Gij zijt het licht (canon)
ZG 18
♪ Psalm 136
ZG 19
♪ De Heer is waarlijk opgestaan
ZG 20
ZG 21
♪ Kom vogel, we laten je vrij
ZG 22
♪ Ik weet van een vogel
ZG 23
♪ Jeden Morgen geht die Sonne auf
ZG 24
♪ Weer is een dag voorbij, nu ben ik moe
ZG 25
♪ Wij danken U, God, voor het lieve licht
ZG 26
♪ Regen en zon, aarde en hemel
ZG 27
Vier seizoenen
♪ Vier seizoenen
ZG 28
♪ Als ik groot ben zal ik weten
ZG 29
♪ De profeten die je kent
ZG 30
Storm en stilte
♪ Storm en stilte
ZG 31
Marcusliedje
♪ Daar komt een man uit Nazareth
ZG 32
♪ In een bootje van gevlochten hout
ZG 33
♪ Mensen lopen af en aan
ZG 34a
♪ De oorsprong van leven en licht
ZG 34b
♪ De oorsprong van leven en licht
ZG 35
Hoe lang mag een mens wel leven?
♪ Hoe lang mag een mens wel leven?
ZG 36
♪ Ken je wel het lied van Lamech
ZG 37
Noach, de ark en de dieren
♪ Noach, de ark en de dieren
ZG 38
♪ Hij wandelt in zijn koningsjas
ZG 39
♪ Ik droomde een droom
ZG 40
♪ Jakobs zonen gingen wonen
ZG 41
♪ Jij bent niet meer van mij
ZG 42
♪ De engel zei tot Mozes
ZG 43
♪ Uit het slavenhuis getogen
ZG 44
♪ Wij trekken door de zee
ZG 45
♪ Wij gaan met heel Gods volk
ZG 46
♪ De woorden alle tien
ZG 47
♪ Zij hebben Mozes nagekeken
ZG 48
Jozuaballade
♪ Jozuaballade
ZG 49
♪ Wij zijn de bomen
ZG 50
♪ Samuel, Samuel, lig je te dromen
ZG 51
ZG 52
♪ Geen nood als de reus zich driest vertoont
ZG 53
♪ Kom mee, zei David
ZG 54
ZG 55
♪ De koning heeft gebeden
ZG 56
♪ Vrolijk schaap
ZG 57
♪ Wij zijn hier vreemdelingen
ZG 58
♪ Hé, jij, god met oren
ZG 59
ZG 60
♪ Waar haal jij het lef vandaan
ZG 61
♪ Wie wil uit zijn hokje komen
ZG 62
♪ Meisje, sta op
ZG 63
♪ Talitha koem, je hebt het speelkwartier vergeten
ZG 64
♪ Een heel klein zaadje
ZG 65
♪ Over het meer vaart Jezus
ZG 66
Wie zeggen de mensen, dat Jezus is
♪ Wie zeggen de mensen dat Jezus is?
ZG 67
♪ Wij wonen in de tuin van God
ZG 68
♪ Tien meisjes hebben in de nacht
ZG 69
♪ Johannes doopte bij de Jordaan
ZG 70
♪ De visser ging uit vissen
ZG 71
Ein Sämann säte Korn auf's Feld
♪ Ein Sämann säte Korn auf's Feld
ZG 72
♪ Een man, alleen op reis gegaan
ZG 73
Ballade van de verloren zoon
♪ Een vader had twee zonen
ZG 74
♪ Toen Jezus kwam van de Jordaan
ZG 75
♪ Paulus, apostel, ga op reis
ZG 76
♪ Demetrius smeedde zijn zilveren stier
ZG 77
♪ De nacht is voorbij
ZG 78
♪ Ik heb vannacht een mooie droom gehad
ZG 79
Toen Mozes was geboren
♪ Toen Mozes was geboren
ZG 80
♪ Water, water van de doop
ZG 81
♪ Met de engelen mee op reis
ZG 82
♪ Wat klaarstaat op de tafel
ZG 83
♪ Wij delen ons hart met elkaar
ZG 84
♪ Het licht is ons voorgegaan
ZG 85
♪ Wanneer het water ons te na komt
ZG 86
Kyrië: Om de mensen en de dieren
♪ Om de mensen en de dieren
ZG 87
♪ Eer zij de God van de hemel
ZG 88
♪ De hoge God zij alle eer
ZG 89
♪ Nu wij uiteengaan