Hoop van alle volken
Hoop van alle volken
Uitgever: Generale Diakonale Raad van de NHK Driebergen
1e druk: 1998
Afkorting: HAV
HAV 1
♪ O Heer, wees ons genadig
HAV 2
♪ Heer, ontferm U, ontferm U over ons
HAV 3
♪ Kyrie eleison
HAV 4
♪ Kyrie eleison
HAV 5
♪ Gij o Heer, God hoe heilig
HAV 6
HAV 7
♪ O Heer, geef ons vrede
HAV 8
♪ Heer, ontferm U over ons
HAV 9
♪ Kyrie eleison
HAV 10
HAV 11
♪ O God, ontferm U over ons
HAV 12
♪ Kyrie eleison
HAV 13
♪ Kyrie eleison
HAV 14
HAV 15
♪ In Gloria!
HAV 16
♪ Gloria
HAV 17
♪ Hallelujah
HAV 18
♪ Puji Tuhan (Loof de Heer)
HAV 19
♪ Heleluyan
HAV 20
♪ Halle-, Halle-, Hallelujah
HAV 21
♪ Alleluia (Schotland)
HAV 22
♪ Halleluja
HAV 23
HAV 24
HAV 25
♪ Sanctus
HAV 26
♪ Sanctus
HAV 27
♪ Christus, Lam van God
HAV 28
♪ Behold the Lamb of God
HAV 29
HAV 30
♪ Amen (India)
HAV 31
♪ Amen, alleluia
HAV 32
♪ Zing Amen
HAV 33
♪ Alles wat wij zijn, gave van God
HAV 34
HAV 35
HAV 36
♪ Waar er twee of drie bijeen zijn
HAV 37
♪ Halleluja
HAV 38
♪ Kom, ga met mij naar het Vaderhuis
HAV 39
♪ God zond zijn Zoon de wereld in
HAV 40
♪ Hosanna
HAV 41
♪ Weg met de kruik die jij bij je draagt
HAV 42
HAV 43
HAV 44
♪ Kom, o kom, Heilige Geest
HAV 45
HAV 46
HAV 47
HAV 48
HAV 49
♪ Wij zijn hier gekomen als kinderen van één Heer
HAV 50
HAV 51
♪ Wij danken God de Heer
HAV 52
♪ Heer, erbarm U
HAV 53
HAV 54
HAV 55
♪ Mijn God, mijn God, waarom, waarom
HAV 56
♪ Golgotha! Golgotha!
HAV 57
♪ Halleluja, Christus is opgestaan
HAV 58
♪ Heilige Geest, gegeven zijt Gij ons
HAV 59
♪ Wees stil, mijn ziel
HAV 60
♪ I owe my Lord a morning song
HAV 61
♪ In Jezus wordt ons leven geheeld
HAV 62
♪ Hoor de leeuwerik boven het graan
HAV 63
♪ Kind van God ontvangen
HAV 64
♪ Kom, Geest van God
HAV 65
HAV 66
HAV 67
HAV 68
♪ Jeya ho (Wij buigen voor U)
HAV 69
♪ Niemand bezit hem
HAV 70
♪ O God van liefde, wij danken U
HAV 71
HAV 72
♪ Wie verbant alle nacht?
HAV 73
♪ Toen de angst mij bekroop
HAV 74
♪ Vredevorst kom tot ons
HAV 75
♪ Zoals de regen de aarde besproeit
HAV 76
♪ In mijn gezang stroom ik tot God
HAV 77
♪ Zegt het voort wereldwijd
HAV 78
♪ Zie het vredeskind
HAV 79
♪ La paz del Señor
HAV 80
♪ Dank, Heer, onze dank
HAV 81
♪ Heer, zegen ons dagelijks brood
HAV 82
HAV 83
Jesus tu reuniste os teus amigos
♪ Jesus tu reuniste os teus amigos
HAV 84
♪ Een rijsje is ontsproten
HAV 85
♪ God onze Heer zal ons uit de woestijn bevrijden
HAV 86
♪ Hemelen zingen van vreugde
HAV 87
HAV 88
HAV 89
♪ Ik heb mijn handen vol
HAV 90
♪ Jesus, where can we find you in our world today
HAV 91
♪ Koning der wereld, U is de kracht
HAV 92
HAV 93
♪ Naar Zijn stad, naar Jeruzalem
HAV 94
♪ Uw Woord komt in ons tot leven
HAV 95
♪ Wij danken voor de tafel
HAV 96
♪ Zie toch hoe heerlijk, hoe goed het is
HAV 97a
♪ Wat doe ik nu ik Christus ken
HAV 97b
♪ Wat doe ik nu ik Christus ken
HAV 98
HAV 99
HAV 100
HAV 101
Kindle a flame
♪ Kindle a flame
HAV 102
From the falter of breath
♪ From the falter of breath
HAV 103
HAV 104
I walked through lonley streets
♪ I walked through lonley streets
HAV 105
♪ Mij leidt een goede sterke hand
HAV 106
♪ Laudato si
HAV 107
O Lord, my God
♪ O Lord, my God
HAV 108
She sits like a bird
♪ She sits like a bird
HAV 109
Lågorna är många, ljuset är ett
♪ Lågorna är många, ljuset är ett
HAV 110
♪ Jezus, uw lieve naam willen wij eren