Dienstboek I
Dienstboek I
Uitgever: Boekencentrum Zoetermeer
1e druk: 1998
Afkorting: DB
DB 1
Ordinarium 1
♪ Ordinarium
DB 2
Ordinarium 2
♪ Heer ontferm U
DB 3
Ordinarium 3
♪ Ordinarium
DB 4
Ordinarium 4
♪ Heer, ontferm U
DB 5
Ordinarium 5
♪ Ordinarium
DB 6
Ordinarium 6
♪ Ordinarium
DB 7
Ordinarium 7
♪ Ordinarium
DB 8
Ordinarium 8
♪ Ordinarium
DB 9a
♪ Psalm 130
DB 9b
♪ Verleih uns Frieden gnädiglich
DB 10
♪ Jezus Christus is het licht van God
DB 11
DB 12
♪ Onze hulp in de naam van de Heer
DB 13
♪ Eeuwige, onze God
DB 14
Eer aan de Vader / Klein Gloria
♪ Ehre sei dem Vater und dem Sohn
DB 15
DB 16
♪ Heer, ontferm U
DB 17
DB 18
DB 19
♪ Kyrie eleison
DB 20
♪ Kyrie eleison
DB 21
Kyrie-litanie
♪ Heer Jezus, koning en gezalfde Gods
DB 22
♪ Vanwege alle pijn
DB 23
♪ Heer, ontferm U
DB 24
DB 25
♪ Gloria
DB 26
Gloria, gloria
♪ Gloria, gloria
DB 27
♪ Eer aan God
DB 28
♪ Verlos ons, Heer, en wijs ons de weg
DB 29
♪ U roepen wij aan
DB 30
♪ Zie naar ons om en bevrijd ons
DB 31
♪ Geprezen zijt Gij in eeuwigheid
DB 32
♪ Eer aan U
DB 33
♪ Wij loven en wij danken U
DB 34
♪ Allen die leven in deze wereld
DB 35
♪ Wij geloven met hart en ziel
DB 36
♪ Amen. Zo zal het zijn
DB 37
♪ Met uw woord in ons hart
DB 38
Het lied van de Tien Woorden
♪ Dit is mijn woord: Ik ben uw God
DB 39
♪ Tien leefregels gaf de Heer
DB 40
♪ Wij kiezen voor de vrijheid
DB 41
DB 42
♪ Halleluja 2
DB 43
♪ Halleluja 1
DB 44
♪ Halleluja 3
DB 45
♪ Halleluja 2
DB 46
♪ Halleluja
DB 47
♪ Halleluja
DB 48
♪ Hallelujah
DB 49
♪ Halleluja
DB 50
♪ Halleluja
DB 51
DB 52
♪ Halleluja
DB 53
DB 54
DB 55
♪ Halleluja
DB 56
Halleluja met evangelievers
DB 57
DB 58
Acclamatie
♪ Acclamatie
DB 59
♪ Gij zijt het licht der wereld
DB 60
♪ Heer, tot wie zullen wij gaan?
DB 61
♪ Heerlijkheid en sterkte, wijsheid, macht en dank
DB 62
♪ Wij geloven in één God
DB 63
♪ Credo
DB 64
Apostolicum
♪ Ik geloof in God, de almachtige Vader
DB 65
♪ Ik geloof in de levende God
DB 66
Groter dan ons hart
♪ Groter dan ons hart
DB 67
♪ Laat ons bidden uit gemis
DB 68
Ik zal er zijn
♪ Ik zal er zijn
DB 69
♪ Kom, Heer, en toef niet langer
DB 70
♪ Licht der wereld, sta ons bij
DB 71
♪ Doe lichten over ons uw aangezicht
DB 72
♪ Verschijn ons, Heer, in uw liefde
DB 73
♪ Schep in ons een nieuwe geest
DB 74
♪ Onderricht ons, Heer, in uw ontferming
DB 75
♪ Houd ons in leven, wees onze redding
DB 76
♪ Gij die de dood bedwingt, doe ons opstaan
DB 77
♪ Adem van God, vernieuw ons bestaan
DB 78
♪ Heilig uw Naam, o God, en bevrijd ons
DB 79
Acclamatie bij de voorbeden
♪ Acclamatie bij de voorbeden
DB 80
Acclamatie bij de voorbeden
♪ Acclamatie bij de voorbeden
DB 81
Acclamatie bij de voorbeden
♪ Acclamatie bij de voorbeden
DB 82
♪ Kyrie - Halleluja
DB 83
Acclamatie bij de voorbeden
♪ Acclamatie bij de voorbeden
DB 84
♪ Heer, onze God, hoor ons gebed
DB 85
♪ Luister Heer, ontferm U over ons
DB 86
♪ Gij die onze gedachten raadt
DB 87
DB 88
♪ Vrede u allen, vrede ook u
DB 89
Gij louter licht
♪ Die wij kennen als een Vader
DB 90
♪ Goede God, wij zijn blij en wij danken U
DB 91
♪ Danken wij de goede God
DB 92
♪ Wij zegenen U, Vader
DB 93
Gij die weet (tafelgebed)
♪ Gij die weet wat in mensen omgaat
DB 94
♪ Heilig, heilig, heilig, o Heer van alle machten
DB 95
♪ Heilig, heilig, heilig, Heer in kracht en macht
DB 96
♪ Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus Sebaoth
DB 97
♪ Heilig, heilig, heilig de Heer
DB 98
♪ Heilig, heilig, heilig is de Heer
DB 99
Benedictus
♪ Benedictus
DB 100
♪ Heilig, heilig, heilig, Gij, kwetsbare God
DB 101
♪ Christus gestorven, Christus verrezen
DB 102
♪ Amen
DB 103
♪ Heilig, heilig, heilig, God van de opstanding
DB 104
♪ Heilig, heilig, heilig, God van de machten
DB 105
♪ Christus' dood gedenken wij
DB 106
♪ Dit is het geheim van het geloof
DB 107
DB 108
♪ Zijn dood gedenken wij
DB 109
♪ In uw dood hebt Gij onze dood vernietigd
DB 110
♪ Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
DB 111
♪ Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
DB 112
Acclamatie bij de instellingswoorden (Vogel, 'U alle eer' / 'Glorie de Eeuwige')
♪ Als wij dan eten van dit brood
DB 113
Acclamatie bij de instellingswoorden (Vogel, 'U alle eer' / 'Glorie de Eeuwige')
♪ Als wij dan eten van dit brood
DB 114
♪ Christus is gekomen
DB 115
Onze Vader
♪ Pater noster 2
DB 116
DB 117
♪ Onze Vader
DB 118
♪ Pater Noster
DB 119
♪ Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld
DB 120
♪ Lam Gods, dat draagt de zonden van de wereld
DB 121
♪ Siehe, das ist Gottes Lamm
DB 122
♪ Zegene u de almachtige God
DB 123
♪ Amen
DB 124
♪ Amen
DB 125
DB 126
DB 127
♪ Wij roemen in 't kruis van de Heer Jezus Christus
DB 128
♪ Ubi caritas
DB 129
Ubi caritas
♪ Ubi caritas
DB 130
♪ Ubi caritas
DB 131
Het Beklag Gods
♪ Mijn volk, wat heb Ik u gedaan?
DB 132
Het Beklag Gods
♪ Het Beklag Gods
DB 133
♪ Mitten wir im Leben sind
DB 134
Exsultet
♪ Exsultet
DB 135
litanie met alle heiligen
♪ Kyrie eleison 1
DB 136
♪ Kyrie eleison 2
DB 137
♪ Christ ist erstanden
DB 138
DB 139
Psalm 150
♪ Psalm 150
DB 140
Phoos hilaron, 1
♪ O licht, vrolijk licht van de hemel
DB 141
Benedictus
♪ Benedictus
DB 142
Magnificat
♪ Magnificat
DB 143
Onze Vader
DB 144
DB 145
♪ Laat mijn gebed mogen stijgen
DB 146
Luthers avondgebed
♪ Luthers avondgebed
DB 147
Luthers avondgebed
♪ Luthers avondgebed
DB 148
Te Deum
DB 149
Tui amoris ignem (Veni Sancte Spiritus)
♪ Tui amoris ignem (Veni Sancte Spiritus)
DB 150
♪ O viens, Esprit Créateur
DB 151
Confitemini Domino
♪ Confitemini Domino
DB 152
♪ Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel
DB 153
♪ Ik zal verhogen U, mijn Koning
DB -a 1
DB -a 2
DB -a 3
DB -a 4
DB -a 5
DB -a 6
DB -a 7
DB -a 8
DB -a 9
DB -a 10
DB -a 11
DB -a 12
DB -a 13
DB -a 14
DB -a 15
DB -a 16
DB -a 17
DB -a 18
DB -a 19
DB -a 20
DB -a 21
DB -a 22
DB -a 23
DB -a 24
DB -a 25
DB -a 26
DB -a 27
DB -a 28
DB -a 29
DB -a 30
DB -a 31
DB -a 32
DB -a 33
DB -a 34
DB -a 35
DB -a 36
DB -a 37
DB -a 38
DB -a 39
DB -a 40
DB -a 41
DB -a 42
DB -a 43
DB -a 44
DB -a 45
DB -a 46
DB -a 47
DB -a 48
DB -a 49
DB -a 50
DB -a 51
DB -a 52
DB -a 53
DB -a 54
DB -a 55
DB -a 56
DB -a 57
DB -a 58
DB -a 59
DB -a 60
DB -a 61
DB -a 62
DB -a 63
DB -a 64
DB -a 65
DB -a 66
DB -a 67
DB -a 68
DB -a 69
DB -a 70
DB -a 71
DB -a 72
DB -a 73
DB -a 74
DB -a 75
DB -a 76
DB -a 77
DB -a 78
DB -a 79
DB -a 80
DB -a 81
DB -a 82
DB -a 83
DB -a 84
DB -a 85
DB -a 86
DB -a 87
DB -a 88
DB -a 89
DB -a 90
DB -a 91
DB -a 92
DB -a 93
DB -a 94
DB -a 95
DB -a 96
DB -a 97
DB -a 98
DB -a 99
DB -a 100
DB -a 101
DB -a 102
DB -a 103
DB -a 104
DB -a 105
DB -a 106
DB -a 107
DB -a 108
DB -a 109
DB -a 110
DB -a 111
DB -a 112
DB -a 113
DB -a 114
DB -a 115
DB -a 116
DB -a 117
DB -a 118
DB -a 119
DB -a 120
DB -a 121
DB -a 122
DB -a 123
DB -a 124
DB -a 125
DB -a 126
DB -a 127
DB -a 128
DB -a 129
DB -a 130
DB -a 131
DB -a 132
DB -a 133
DB -a 134
DB -a 135
DB -a 136
DB -a 137
DB -a 138
DB -a 139
DB -a 140
DB -a 141
DB -a 142
DB -a 143
DB -a 144
DB -a 145
DB -a 146
DB -a 147
DB -a 148
DB -a 149
DB -a 150
DB -a 151
DB -a 152
DB -a 153
DB -a 154
DB -a 155
DB -a 156
DB -a 157
DB -a 158
DB -a 159
DB -a 160
DB -a 161
DB -a 162
DB -a 163
DB -a 164
DB -a 165
DB -a 166
DB -a 167
DB -a 168
DB -a 169
DB -b 1
DB -b 2
DB -b 3
DB -b 4
DB -b 5
DB -b 6
DB -b 7
DB -b 8
DB -b 9
DB -b 10
DB -b 11
DB -b 12
DB -b 13
DB -b 14
DB -b 15
DB -b 16
DB -b 17
DB -b 18
DB -b 19
DB -b 20
DB -b 21
DB -b 22
DB -b 23
DB -b 24
DB -b 25
DB -b 26
DB -b 27
DB -b 28
DB -b 29
DB -b 30
DB -b 31
DB -b 32
DB -b 33
DB -b 34
DB -b 35
DB -b 36
DB -b 37
DB -b 38
DB -b 39
DB -b 40
DB -b 41
DB -b 42
DB -b 43
DB -b 44
DB -b 45
DB -b 46
DB -b 47
DB -b 48
DB -b 49
DB -b 50
DB -b 51
Morgenlied
♪ O lieve Heer, ik ben zo blij
DB -b 52
DB -b 53
DB -b 54
DB -b 55
DB -b 56
DB -b 57
DB -b 58
DB -b 59
DB -b 60
DB -b 61
DB -b 62
DB -b 63
DB -b 64
DB -b 65
DB -b 66
DB -b 67
DB -b 68
DB -b 69
DB -b 70
DB -b 71
DB -b 72
DB -b 73
DB -b 74
♪ De dag gaat nu bij ons vandaan
DB -b 75
DB -b 76
DB -b 77
DB -b 78
DB -b 79
DB -b 80
DB -b 81
DB -b 82
DB -b 83
DB -b 84
DB -b 85
DB -b 86
DB -b 87
DB -b 88
DB -b 89
DB -b 90
DB -b 91
DB -b 92
DB -b 93
DB -b 94
DB -b 95
DB -b 96
DB -b 97
DB -b 98
DB -b 99
DB -b 100
♪ God, die leven hebt gegeven
DB -b 101
DB -b 102
DB -b 103
DB -b 104
DB -b 105
DB -pr 1
DB -pr 2
DB -pr 3
DB -pr 4
DB -pr 5
DB -pr 6
DB -pr 7
DB -pr 8
DB -pr 9
DB -pr 10
DB -pr 11
DB -pr 12
DB -pr 13
DB -pr 14
DB -pr 15
DB -pr 16
DB -pr 17
DB -pr 18
DB -pr 19
DB -pr 20
DB -pr 21
DB -pr 22
DB -pr 23
DB -pr 24
DB -pr 25
DB -pr 26
DB -pr 27
DB -pr 28
DB -pr 29
DB -pr 30
DB -pr 31
DB -pr 32
DB -pr 33
DB -pr 34
DB -pr 35
DB -pr 36
DB -pr 37
DB -pr 38
DB -pr 39
DB -pr 40
DB -pr 41
DB -pr 42
DB -pr 43
DB -pr 44
DB -pr 45
DB -pr 46
DB -pr 47
DB -pr 48
DB -pr 49
DB -pr 50
DB -pr 51
DB -pr 52
DB -pr 53
DB -pr 54
DB -pr 55
DB -pr 56
DB -pr 57
DB -pr 58
DB -pr 59
DB -pr 60
DB -pr 61
DB -pr 62
DB -pr 63
DB -pr 64
DB -pr 65
DB -pr 66
DB -pr 67
DB -pr 68
DB -pr 69
DB -pr 70
DB -pr 71
DB -pr 72
DB -pr 73
DB -pr 74
DB -pr 75
DB -pr 76
DB -pr 77
DB -pr 78
DB -pr 79
DB -pr 80
DB -pr 81
DB -pr 82
DB -pr 83
DB -pr 84
DB -pr 85
DB -pr 86
DB -pr 87
DB -pr 88
DB -pr 89
DB -pr 90
DB -pr 91
DB -pr 92
DB -pr 93
DB -pr 94
DB -pr 95
DB -pr 96
DB -pr 97
DB -pr 98
DB -pr 99
DB -pr 100
DB -pr 101
DB -pr 102
DB -pr 103
DB -pr 104
DB -pr 105
DB -pr 106
DB -pr 107
DB -pr 108
DB -pr 109
DB -pr 110
DB -pr 111
DB -pr 112
DB -pr 113
DB -pr 114
DB -pr 115
DB -pr 116
DB -pr 117
DB -pr 118
DB -pr 119
DB -pr 120
DB -pr 121
DB -pr 122
DB -pr 123
DB -pr 124
DB -pr 125
DB -pr 126
DB -pr 127
DB -pr 128
DB -pr 129
DB -pr 130
DB -pr 131
DB -pr 132
DB -pr 133
DB -pr 134
DB -pr 135
DB -pr 136
DB -pr 137
DB -pr 138
DB -pr 139
DB -pr 140
DB -pr 141
DB -pr 142
DB -pr 143
DB -pr 144
DB -pr 145
DB -pr 146
DB -pr 147
DB -pr 148
DB -pr 149
DB -pr 150
DB -pr 151
DB -pr 152
DB -pr 153
DB -pr 154
DB -pr 155
DB -pr 156
DB -pr 157
DB -pr 158
DB -pr 159
DB -pr 160
DB -pr 161
DB -pr 162
DB -pr 163
DB -pr 164
DB -pr 165
DB -pr 166
DB -pr 167
DB -pr 168
DB -pr 169
DB -pr 170
DB -pr 171
DB -pr 172
DB -pr 173
DB -pr 174
DB -pr 175
DB -pr 176
DB -pr 177
DB -pr 178
DB -pr 179
DB -pr 180
DB -pr 181
DB -pr 182
DB -pr 183
DB -pr 184
DB -pr 185
DB -pr 186
DB -pr 187
DB -pr 188
DB -pr 189
DB -pr 190
DB -pr 191
DB -pr 192
DB -pr 193
DB -pr 194
DB -pr 195
DB -pr 196
DB -pr 197
DB -pr 198
DB -pr 199
DB -pr 200
DB -pr 201
DB -pr 202
DB -pr 203
DB -pr 204
DB -pr 205
DB -pr 206
DB -pr 207
DB -pr 208
DB -pr 209
DB -pr 210
DB -pr 211
DB -pr 212
DB -pr 213
DB -pr 214
DB -pr 215
DB -pr 216
DB -pr 217
DB -pr 218
DB -pr 219
DB -pr 220
DB -pr 221
DB -pr 222
DB -pr 223
DB -pr 224
DB -pr 225
DB -pr 226
DB -pr 227
DB -pr 228
DB -pr 229
DB -pr 230
DB -pr 231
DB -pr 232
DB -pr 233
DB -pr 234
DB -pr 235
DB -pr 236
DB -pr 237
DB -pr 238
DB -pr 239
DB -pr 240
DB -pr 241
DB -pr 242
DB -pr 243
DB -pr 244
DB -pr 245
DB -pr 246
DB -pr 247
DB -pr 248
DB -pr 249
DB -pr 250
DB -pr 251
DB -pr 252
DB -pr 253
DB -pr 254
DB -pr 255
DB -pr 256
DB -pr 257
DB -pr 258
DB -pr 259
DB -pr 260
DB -pr 261
DB -pr 262
DB -pr 263
DB -pr 264
DB -pr 265
DB -pr 266
DB -pr 267
DB -pr 268
DB -pr 269
DB -pr 270
DB -pr 271
DB -pr 272
DB -pr 273
DB -pr 274
DB -pr 275
DB -pr 276
DB -pr 277
DB -pr 278
DB -pr 279
DB -pr 280
DB -pr 281
DB -pr 282
DB -pr 283
DB -pr 284
DB -pr 285
DB -pr 286
DB -pr 287
DB -pr 288
DB -pr 289
DB -pr 290
DB -pr 291
DB -pr 292
DB -pr 293
DB -pr 294
DB -pr 295
DB -pr 296
DB -pr 297
DB -pr 298
DB -pr 299
DB -pr 300
DB -pr 301
DB -pr 302
DB -pr 303
DB -pr 304
DB -pr 305
DB -pr 306
DB -pr 307
DB -pr 308
DB -pr 309
DB -pr 310
DB -pr 311
DB -pr 312
DB -pr 313
DB -pr 314
DB -pr 315
DB -pr 316
DB -pr 317
DB -pr 318
DB -pr 319
DB -pr 320
DB -pr 321
DB -pr 322
DB -pr 323
DB -pr 324
DB -pr 325
DB -pr 326
DB -pr 327
DB -pr 328
DB -pr 329
DB -pr 330
DB -pr 331
DB -pr 332
DB -pr 333
DB -pr 334
DB -pr 335
DB -pr 336
DB -pr 337
DB -pr 338
DB -pr 339
DB -pr 340
DB -pr 341
DB -pr 342
DB -pr 343
DB -pr 344
DB -pr 345
DB -pr 346
DB -pr 347
DB -pr 348
DB -pr 349
DB -pr 350
DB -pr 351
DB -pr 352
DB -pr 353
DB -pr 354
DB -pr 355
DB -pr 356
DB -pr 357
DB -pr 358
DB -pr 359
DB -pr 360
DB -pr 361
DB -pr 362
DB -pr 363
DB -pr 364
DB -pr 365
DB -pr 366
DB -pr 367
DB -pr 368
DB -pr 369
DB -pr 370
DB -pr 371
DB -pr 372
DB -pr 373
DB -pr 374
DB -pr 375
DB -pr 376
DB -pr 377
DB -pr 378
DB -pr 379
DB -pr 380
DB -pr 381
DB -pr 382
DB -pr 383
DB -pr 384
DB -pr 385
DB -pr 386
DB -pr 387