Zingend Geloven 6
Zingend Geloven 6
Copyright: ISK
Uitgever: Boekencentrum Zoetermeer
1e druk: 1998
Afkorting: ZG
ZG 1
♪ Eeuwenoude woorden
ZG 2
Hymne naar Filippenzen
♪ Hymne naar Filippenzen
ZG 3
♪ Een ster gaat op te middernacht
ZG 4
♪ Werd jij ooit bij ons geboren
ZG 5
♪ Zij lazen de loop van de sterren
ZG 6
Der Morgenstern ist aufgedrungen
♪ Der Morgenstern ist aufgedrungen
ZG 7
♪ Der Eselreiter
ZG 8
♪ Zie, wij gaan op naar Jeruzalem
ZG 9
♪ Toen Jezus wist: nu is gekomen
ZG 10
♪ Niets droeg Hem meer
ZG 11
♪ Wie gezaaid wordt in de aarde
ZG 12
♪ De zee trekt zich terug
ZG 13
♪ De lichtvorst, de ontluisterde
ZG 14
♪ Een duif van alzo hoge
ZG 15
♪ Dit is de dag, dit is het uur
ZG 16
♪ Heilige Geest, Gij zijt als de wind
ZG 17
♪ Wij wachten op het uur dat Gij
ZG 18
♪ Geschenk uit de hemel, wolken en vuur
ZG 19
♪ Slechts uit de verte zagen zij
ZG 20
♪ Licht, verlaat ons niet
ZG 21
♪ De avondwind draagt deze dag
ZG 22
♪ Weer is een dag voorbij, nu ben ik moe
ZG 23
♪ Deus creator omnium
ZG 24
♪ Wie gaf de haan besef
ZG 25
Geest van leven
♪ Geest van leven
ZG 26
♪ Stabat mater
ZG 27
♪ Roept God een mens tot leven
ZG 28
♪ Ik zoek U in den blinde
ZG 29
♪ Ja, ook ik zou het liefst
ZG 30
♪ Ja, ook ik zou het liefst
ZG 31
♪ Mensen lopen af en aan
ZG 32
♪ U komt mij, lieve God
ZG 33
♪ Wat woest en leeg is, ongericht
ZG 34
♪ Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven
ZG 35
♪ Breng ons weer thuis
ZG 36
♪ Dass ich atme, leben, bin
ZG 37
♪ Intercessor
ZG 38
♪ Als een schip op het water
ZG 39
♪ U die mij ooit de sterren wees
ZG 40
♪ Zoals de regen onverwacht
ZG 41
♪ Aan U, Heer, brengen wij de dank
ZG 42
♪ De vis, getrokken door mijn hand
ZG 43
♪ Diep in de stilte
ZG 44
♪ Ons lied put uit de bronnen
ZG 45
♪ Alle eer en alle glorie
ZG 46
♪ Rust mijn ziel, uw God is Koning
ZG 47
♪ Wij lezen in het lieve licht
ZG 48
♪ Melcombe
ZG 49
♪ Er heeft een stem gesproken
ZG 50
♪ Wij komen zingend in de kring
ZG 51
♪ Het brood dat wij hier eten
ZG 52
♪ Op het woeste water zweeft de Geest van God
ZG 53
In huis bij God
♪ Er heeft een stem gesproken
ZG 54
♪ Jozef gaat de vreemde wegen
ZG 55
♪ Jou heb ik lief
ZG 56
♪ Wij zijn hier vreemdelingen
ZG 57
♪ Wij trekken door de zee
ZG 58
♪ Uit het slavenhuis getogen
ZG 59
♪ Jouw vreemde land
ZG 60
♪ Stabat mater
ZG 61
♪ Geen nood als de reus zich driest vertoont
ZG 62
♪ Kom mee, zei David
ZG 63
♪ Wie weet van uw geschonken land
ZG 64
♪ Vrolijk schaap
ZG 65
♪ Wie in Gods schaduw wonen wil
ZG 66
♪ Hé, jij, god met oren
ZG 67
♪ De regen daalt neer uit de hemel
ZG 68
♪ Zie de aarde woest en leeg
ZG 69
♪ Over de heuvels dwalen de schapen
ZG 70
♪ Wij leven niet van brood alleen
ZG 71
♪ Verborgen in de akker
ZG 72
♪ Staat op en weest niet bang
ZG 73
♪ Een onverhoedse valwind
ZG 74
♪ De visser ging uit vissen
ZG 75
Ballade van de verloren zoon
♪ Een vader had twee zonen
ZG 76
In stiller Nacht
♪ Bey stiller Nacht
ZG 77
♪ Blind dool ik rond, nog ongeboren
ZG 78
♪ Waarom houdt Gij U verborgen?
ZG 79
Lofzang van Maria
♪ Met hart en ziel maak ik Hem groot
ZG 80
Lofzang van Zacharias
♪ Gezegend de Heer, gezegend Isrels God
ZG 81
♪ Laat onder u de gezindheid zijn
ZG 82
Te Deum
♪ U, God, loven wij
ZG 83
♪ Die de morgen ontbood
ZG 84
Introïtus voor de Paasnacht
♪ Wachters op de morgen
ZG 85
♪ Licht, ontloken aan het donker
ZG 86
♪ Eeuwige, onze God
ZG 87
♪ Onze hulp in de naam van de Heer
ZG 88
♪ Hoor mijn stem, Heer
ZG 89
♪ Die ons geroepen hebt
ZG 90
♪ Gij die de wolken scheurt
ZG 91
♪ God van ons leven
ZG 92
♪ Omwille van de harde verdrukkingen
ZG 93
♪ De hoge God zij alle eer
ZG 94
♪ Glorie, Glorie aan God
ZG 95
♪ Kom, Geest van God
ZG 96
♪ Dat uw woorden in ons branden
ZG 97
♪ Levende liefde
ZG 98
♪ Wij Geloven in God
ZG 99
♪ Wij Geloven in God
ZG 100
♪ Heilig, Heilig
ZG 101
♪ Onze Vader in de hemel
ZG 102
♪ Koester de namen, die wij hier gedenken
ZG 103
Beklag Gods
♪ Beklag Gods
ZG 104
♪ Wij danken U, Vader
ZG 105
♪ Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige
ZG 106
In Paradisum
♪ In paradisum
ZG 107
♪ Mogen de engelen, boden van licht
ZG 108
♪ Gott des Himmels und der Erden
ZG 109
Lichthymne
♪ Lichthymne
ZG 110
Luthers avondgebed
♪ Luthers avondgebed