Gezangen voor Liturgie
Gezangen voor Liturgie
Uitgever: Gooi & Sticht Baarn
1e druk: 1996
Afkorting: GvL
GvL - Psalm 1
Psalm 1
♪ Gelukkig de man die niet treedt
GvL - Psalm 2-I
Psalm 2
♪ Psalm 2
GvL - Psalm 2-II
Psalm 2
♪ Psalm 2
GvL - Psalm 4
Psalm 4 - gezang
♪ Als ik U aanroep
GvL - Psalm 8-I
Psalm 8 - gezang
♪ Psalm 8
GvL - Psalm 8-II
Psalm 8
♪ Psalm 8
GvL - Psalm 13
Psalm 13
♪ Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen
GvL - Psalm 15
Psalm 15
♪ Psalm 15
GvL - Psalm 16-I
Psalm 16
♪ God bewaar mij
GvL - Psalm 16-II
Psalm 16
♪ Psalm 16
GvL - Psalm 17
Psalm 17
♪ Psalm 17
GvL - Psalm 18
Psalm 18
♪ Psalm 18
GvL - Psalm 19-I
Psalm 19
♪ Psalm 19
GvL - Psalm 19-II
Psalm 19, tweede deel
♪ Het woord des Heren is volmaakt
GvL - Psalm 22-I
Psalm 22 - gezang (1)
♪ God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten
GvL - Psalm 22-II
Psalm 22 - gezang (2)
♪ Gij zijt mijn God van de moederschoot af
GvL - Psalm 23-I
Psalm 23
♪ Psalm 23
GvL - Psalm 23-II
Psalm 23
♪ Mijn herder is de Heer
GvL - Psalm 23-III
Psalm 23
♪ Le Seigneur est mon berger
GvL - Psalm 24-I
Psalm 24
♪ Psalm 24
GvL - Psalm 24-II
Psalm 24
♪ Wie mag bestijgen de berg van de Heer
GvL - Psalm 25-I
Psalm 25 - gezang (1)
♪ Naar U gaat mijn verlangen, Heer
GvL - Psalm 25-II
Psalm 25
♪ Naar U gaat mijn verlangen
GvL - Psalm 25-III
Psalm 25 - gezang (2)
♪ Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
GvL - Psalm 27
Psalm 27
♪ Psalm 27
GvL - Psalm 29
Psalm 29
♪ Psalm 29
GvL - Psalm 30-I
Psalm 30
♪ Psalm 30
GvL - Psalm 30-II
Psalm 30 - gezang
♪ Van U wil ik spreken, God
GvL - Psalm 31
Psalm 31
♪ Psalm 31
GvL - Psalm 32-I
Psalm 32
♪ Psalm 32
GvL - Psalm 32-II
Psalm 32
♪ Psalm 32
GvL - Psalm 33
Psalm 33
♪ Psalm 33
GvL - Psalm 34
Psalm 34
♪ Psalm 34
GvL - Psalm 36
Psalm 36
♪ Psalm 36
GvL - Psalm 40
Psalm 40
♪ Psalm 40
GvL - Psalm 41
Psalm 41
♪ Psalm 41
GvL - Psalm 42
Psalm 42 - gezang (2)
♪ Zoals een hert reikhalst naar levend water
GvL - Psalm 42-43
Psalm 42-43
♪ Psalm 42-43
GvL - Psalm 45
Psalm 45
♪ Boven mensen uit
GvL - Psalm 47
Psalm 47
♪ Psalm 47
GvL - Psalm 50
Psalm 50
♪ Psalm 50
GvL - Psalm 51-I
Psalm 51
♪ Psalm 51
GvL - Psalm 51-II
Psalm 51
♪ Psalm 51
GvL - Psalm 51-III
Psalm 51
♪ Pitié Seigneur
GvL - Psalm 54
Psalm 54
♪ Psalm 54
GvL - Psalm 55
Psalm 55
♪ Psalm 55
GvL - Psalm 62
Psalm 62
♪ Psalm 62
GvL - Psalm 63-I
Psalm 63
♪ God, mijn God, naar U blijf ik zoeken
GvL - Psalm 63-II
Psalm 63
♪ Psalm 63
GvL - Psalm 65
Psalm 65
♪ Psalm 65 / 72
GvL - Psalm 66
Psalm 66
♪ Psalm 66
GvL - Psalm 67-I
Psalm 67
♪ Terre entière chante ta gloire
GvL - Psalm 67-II
Psalm 67
♪ Psalm 67
GvL - Psalm 68
Psalm 68
♪ Psalm 68
GvL - Psalm 69
Psalm 69
♪ Psalm 69
GvL - Psalm 71
Psalm 71
♪ Psalm 71
GvL - Psalm 72-I
Psalm 72
♪ Psalm 65 / 72
GvL - Psalm 72-II
Psalm 72 - gezang
♪ Voor kleine mensen is Hij bereikbaar
GvL - Psalm 78
Psalm 78
♪ Psalm 78
GvL - Psalm 80-I
Psalm 80
♪ Psalm 80
GvL - Psalm 80-II
Psalm 80
♪ God van de heerscharen
GvL - Psalm 81
Psalm 81
♪ Psalm 81
GvL - Psalm 84
Psalm 84
♪ Het brood in de aarde
GvL - Psalm 85
Psalm 85
♪ Psalm 85
GvL - Psalm 86
Psalm 86
♪ Psalm 86
GvL - Psalm 89
Psalm 89
♪ Psalm 89
GvL - Psalm 90-I
Psalm 90 - gezang (2)
♪ Gij doet de mensen tot stof vergaan
GvL - Psalm 90-II
Psalm 90
♪ Toon dat Gij met ons bezig zijt
GvL - Psalm 91
Psalm 91
♪ Psalm 91
GvL - Psalm 92
Psalm 92
♪ Psalm 92
GvL - Psalm 93
Psalm 93
♪ Psalm 93
GvL - Psalm 95
Psalm 95
♪ Psalm 95
GvL - Psalm 96-I
Psalm 96
♪ Psalm 96
GvL - Psalm 96-II
Psalm 96
♪ Psalm 96
GvL - Psalm 97-I
Psalm 97
♪ Psalm 97
GvL - Psalm 97-II
Psalm 97 - gezang
♪ Responsorium breve
GvL - Psalm 98
Psalm 98
♪ Psalm 98
GvL - Psalm 99
Psalm 99
♪ Psalm 99
GvL - Psalm 100-I
Psalm 100
♪ Psalm 100
GvL - Psalm 100-II
Psalm 100
♪ Allez vers le Seigneur
GvL - Psalm 103-I
Psalm 103
♪ Psalm 103
GvL - Psalm 103-II
Psalm 103
♪ Barmhartige Heer, genadige God
GvL - Psalm 103-III
Hoe is uw Naam
♪ Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden
GvL - Psalm 104
Psalm 104
♪ Psalm 104
GvL - Psalm 107
Psalm 107
♪ Psalm 107
GvL - Psalm 110
Psalm 110
♪ Psalm 110
GvL - Psalm 112
Psalm 112
♪ Psalm 112
GvL - Psalm 113
Psalm 113
♪ Psalm 113
GvL - Psalm 116
Psalm 116
♪ Psalm 116
GvL - Psalm 117-I
Psalm 117
♪ Psalm 117
GvL - Psalm 117-II
Psalm 117
♪ Psalm 117 / 127
GvL - Psalm 118-I
Psalm 118
♪ Psalm 118
GvL - Psalm 118-II
Psalm 118
♪ Psalm 66 / 98 / 118
GvL - Psalm 118-III
Psalm 118 - gezang
♪ Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
GvL - Psalm 119-I
Psalm 119
♪ Psalm 119
GvL - Psalm 119-II
Psalm 119
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
GvL - Psalm 119-III
Psalm 119
♪ Psalm 119
GvL - Psalm 121-I
Psalm 121
♪ Psalm 121
GvL - Psalm 121-II
Psalm 121
♪ Ik sla mijn ogen op naar de bergen
GvL - Psalm 122-I
Psalm 122
♪ Psalm 122
GvL - Psalm 122-II
Psalm 122
♪ Stad van mijn hart, Jeroesjalajiem
GvL - Psalm 123
Psalm 123
♪ Psalm 123
GvL - Psalm 126-I
Psalm 126
♪ Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
GvL - Psalm 126-II
Psalm 126
♪ Psalm 126
GvL - Psalm 128-I
Psalm 128
GvL - Psalm 128-II
Psalm 128
♪ Gelukkig alwie de Heer vreest
GvL - Psalm 130-I
Psalm 130
♪ Psalm 130
GvL - Psalm 130-II
Psalm 130
♪ Je mets mon espoir dans le Seigneur
GvL - Psalm 131
Psalm 131
♪ Psalm 131
GvL - Psalm 134
Psalm 134
♪ Psalm 134
GvL - Psalm 137
Psalm 137
♪ Psalm 137
GvL - Psalm 138
Psalm 138
♪ Psalm 138
GvL - Psalm 139
Psalm 139 - gezang (2)
♪ Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij
GvL - Psalm 142
Psalm 142
♪ Psalm 142
GvL - Psalm 145-I
Psalm 145
♪ Psalm 145
GvL - Psalm 145-II
Psalm 145
♪ Psalm 145
GvL - Psalm 146
Psalm 146
♪ Psalm 146
GvL - Psalm 147
Psalm 147
♪ Psalm 147
GvL - Psalm 150-I
Psalm 150
♪ Psalm 150
GvL - Psalm 150-II
Psalm 150
♪ Alles wat adem heeft love de Heer
GvL - Psalm 150-III
Psalm 150
♪ Psalm 150
GvL - uit Psalm 15
Uit Psalm 15
♪ Uit Psalm 15
GvL - uit Psalm 23
Uit Psalm 23
♪ Uit Psalm 23
GvL - uit Psalm 51
Uit Psalm 51
♪ Uit Psalm 51
GvL - uit Psalm 71
Uit Psalm 71
♪ Uit Psalm 71
GvL - uit Psalm 84
Uit Psalm 84
♪ Uit Psalm 84
GvL - uit Psalm 92
Uit Psalm 92
♪ Uit Psalm 92
GvL - uit Psalm 98
Uit Psalm 98
♪ Uit Psalm 98
GvL - uit Psalm 102
Uit Psalm 102
♪ Uit Psalm 102
GvL - uit Psalm 111
Uit Psalm 111
♪ Uit Psalm 111
GvL - uit Psalm 113
Uit Psalm 113
♪ Uit Psalm 113
GvL - uit Psalm 117
Uit Psalm 117
♪ Uit Psalm 117
GvL - uit Psalm 138
Uit Psalm 138
♪ Loven wil ik U met heel mijn hart
GvL - uit Psalm 145
Uit Psalm 145
♪ Uit Psalm 145
GvL - uit Psalm 146
Uit Psalm 146
♪ Uit Psalm 146
GvL 151
♪ Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag
GvL 152
♪ De mens, geboren uit een vrouw, heeft weinig dagen
GvL 153
♪ Geprezen zijt Gij, Heer, de God van onze vaderen
GvL 154
Magnificat
♪ Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade naar allen
GvL 155
♪ Mijn vreugde zing ik uit
GvL 156
Lofzang van Zacharias
♪ An Wasserflüssen Babylon
GvL 157
Lofzang van Simeon
♪ Lofzang van Simeon
GvL 158
♪ Christus, de gestalte van God
GvL 159
Lied van de deemoed
♪ Die rechtens God gelijk
GvL 160
♪ Halleluja! Heil, eer en macht
GvL 161
Kantiek van Mozes
♪ Kantiek van Mozes
GvL 162
Lofzang van Simeon
♪ Lofzang van Simeon
GvL 163
De lofzang Magnificat
♪ Magnificat
GvL 164
Lofzang van Maria
♪ Lofzang van Maria
GvL 201
♪ Opening van de dienst
GvL 211
♪ Bidden wij met geloof in ons hart
GvL 212
♪ Laten wij roepen tot God onze Heer
GvL 213
♪ God, keer U tot ons en richt ons weer op
GvL 214
♪ God, wij roepen uit de diepte
GvL 215
Kyrie-litanie
♪ Kyrie-litanie
GvL 216
♪ Bidden wij tot de levende God
GvL 217
Kyrie-litanie
♪ Heer Jezus, koning en gezalfde Gods
GvL 218
Kyrie-litanie
♪ Kyrie-litanie
GvL 221
♪ Heer, ontferm U
GvL 222
♪ Heer, ontferm U (Markusmis)
GvL 223
♪ Heer, ontferm U (Markusmis)
GvL 224
♪ Heer, ontferm U (Paus Joannesmis)
GvL 225
♪ Heer, ontferm U
GvL 226
♪ Broeders en zusters belijden wij onze zonden
GvL 227
♪ Broeders en zusters belijden wij onze zonden
GvL 228
♪ Broeders en zusters (Overledenen)
GvL 229
♪ Kyrie (Thomasmis)
GvL 231
♪ Eer aan God in den hoge
GvL 232
♪ Eer aan God in den hoge (Mis van de vrede)
GvL 233
♪ Eer aan God in den hoge (Mis van de vrede)
GvL 234
♪ Eer aan God in den hoge (Paus Joannesmis)
GvL 235
♪ Eer aan God in den hoge
GvL 239
♪ Gloria (Thomasmis)
GvL 241
♪ Als iemand mij liefheeft
GvL 242
♪ Bereid de weg van de Heer
GvL 243
♪ Brandde ons hart niet in ons
GvL 244
♪ Geprezen zijt Gij, Vader van hemel en aarde
GvL 245
♪ Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften
GvL 246
♪ Heer Jezus, ontsluit
GvL 247
♪ Ik ben de goede herder
GvL 248
♪ Ik ben de Verrijzenis
GvL 249
♪ Ik ben de weg
GvL 250
♪ Ik ben het levend Brood
GvL 251
♪ Ik verkondig u
GvL 252
♪ Kom o Geest
GvL 253
♪ Met Christus is zij verheerlijkt
GvL 254
♪ Niet van brood alleen leeft de mens
GvL 255
♪ Uw woorden, Heer
GvL 256
GvL 257
♪ Uw woorden, Heer
GvL 258
♪ Als de graankorrel niet in de aarde valt
GvL 259
♪ Doe ons, Heer, uw genade aanschouwen
GvL 260
♪ Maak ons hart ontvankelijk
GvL 261
♪ Aan onze God en Vader zij de eer
GvL 262
♪ God heeft Hem hoog verheven
GvL 263
GvL 264
GvL 265
Acclamatie
♪ U komt de lof toe, U het gezang
GvL 266
Acclamatie
♪ U komt de lof toe, U het gezang
GvL 267
Acclamatie
♪ Acclamatie
GvL 268
Acclamatie
♪ U komt de lof toe, U het gezang
GvL 269
GvL 270
♪ Evangelie-acclamaties
GvL 271
♪ Ik geloof in God
GvL 272
Apostolicum
♪ Apostolicum
GvL 273
Apostolicum
♪ Ik geloof in God
GvL 281
♪ De Heer zal bij u zijn (Prefatie-Markusmis)
GvL 291
♪ Heilig, heilig, heilig
GvL 292
♪ Heer, onze Heer wij bidden U (Markusmis)
GvL 293
♪ Heer, die de rouwmoedigen troost (Willibrordusmis)
GvL 294
♪ Eer aan God in den hoge (Paus Joannesmis)
GvL 295
♪ Heilig, heilig, heilig
GvL 296
♪ Heilig, heilig, heilig
GvL 297
♪ Heilig, heilig, heilig
GvL 298
♪ Heilig, o God, groter dan allen
GvL 299
♪ Sanctus (Thomasmis)
GvL 301
♪ Acclamaties bij het eucharistisch gebed
GvL 302
♪ Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
GvL 303
Acclamatie bij de instellingswoorden (Vogel, 'U alle eer' / 'Glorie de Eeuwige')
♪ Acclamatie bij de instellingswoorden
GvL 304
Acclamatie bij de instellingswoorden (Vogel, 'U alle eer' / 'Glorie de Eeuwige')
♪ Als wij dan eten van dit brood
GvL 305
♪ Dit is het sacrament van het geloof (Willibrordus-mis)
GvL 306
♪ Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
GvL 307
♪ Redder van de wereld, bevrijd ons (Willibrordusmis
GvL 308
♪ Van U wil ik spreken, God
GvL 309
Acclamatie bij de instellingswoorden (Vogel, 'U alle eer' / 'Glorie de Eeuwige')
♪ Acclamatie bij de instellingswoorden
GvL 310
♪ Acclamaties bij het eucharistisch gebed
GvL 311
Doxologie
♪ Doxologie (Thomasmis)
GvL 312
Doxologie
♪ Doxologie
GvL 313
Doxologie
♪ Doxologie
GvL 321
Onze Vader
♪ Onze Vader
GvL 322
Onze Vader
♪ Pater noster 2
GvL 323
Onze Vader
♪ Onze Vader
GvL 324
Onze Vader
♪ Onze Vader
GvL 329
♪ Onze Vader (Thomasmis)
GvL 331
Lam Gods
♪ Lam Gods
GvL 332
Lam Gods
♪ Lam Gods
GvL 333
Lam Gods
♪ Lam Gods
GvL 334
Lam Gods
♪ Lam Gods
GvL 335
Lam Gods
♪ Lam Gods
GvL 336
Lam Gods
♪ Lam Gods (naar Taizé)
GvL 337
Lam Gods
♪ Lam Gods
GvL 339
Lam Gods
♪ Lam Gods (Thomasmis)
GvL 341
♪ De Heer zij met u (Zending)
GvL 342
♪ De Heer zij met u (Zending)
GvL 343
♪ De Heer zij met u (Zending)
GvL 344
♪ De Levende zegene en behoede u
GvL 351
♪ God, kom mij te hulp
GvL 352
♪ Heerlijk is het te loven de Heer
GvL 353
GvL 354
♪ Ik wacht de Heer
GvL 355
Onze hulp in de naam
♪ Onze hulp in de naam van de Heer
GvL 361
Acclamatie bij de voorbeden
♪ Acclamatie bij de voorbeden
GvL 362
Acclamatie bij de voorbeden
♪ Acclamatie bij de voorbeden
GvL 363
Acclamatie bij de voorbeden
♪ Heer, ontferm U over ons
GvL 371
♪ Heer, ontferm U over ons
GvL 381
♪ Lobet den Herren alle, die ihn ehren
GvL 382
Allein Gott in der Höh sei Ehr
♪ Allein Gott in der Höh sei Ehr
GvL 383
Ere wie ere toekomt
♪ Ere wie ere toekomt
GvL 384
♪ Glorie de Eeuwige, Hem alle eer
GvL 391
♪ Gezegend zijt Gij omwille
GvL 392
♪ Heer, U schenkt ons leven
GvL 393
♪ Aan U zij alle eer en glorie
GvL 394
♪ Geprezen zijt Gij, God, om uw zorg en trouw
GvL 395
♪ Uw Geest, God, geeft onze aarde
GvL 396
♪ Gij zijt onze God
GvL 397
Lied aan Babels stromen [Het lied Rorate coeli]
♪ Lied aan Babels stromen [Het lied Rorate coeli]
GvL 398
De profundis
♪ De profundis
GvL 399
Lied van de naam (tafelgebed) [uit Dood en opstanding]
♪ Lied van de naam (tafelgebed) [uit Dood en opstanding]
GvL 400
♪ Spreid uw dragende vleugels onder ons uit
GvL 401
♪ Ellacombe
GvL 402
♪ Aanschouwt dit kostbaar kruis
GvL 403
Hemelvaartslied
♪ Wie soll ich dich empfangen
GvL 404
♪ Bangor
GvL 405
Een Paashymne
♪ O Filii et Filiae
GvL 406
♪ Das ist der Tag
GvL 407
♪ Alles wat over ons geschreven is
GvL 408
Het lied van de mensenzoon
♪ Dominus Jesus
GvL 409
Blijf niet staren
♪ Blijf niet staren
GvL 410
♪ Exsurge
GvL 411
♪ Christus die verrezen is
GvL 412
♪ Psalm 140
GvL 413
♪ Christus heeft voor ons geleden
GvL 414
Christus is opgestaan
♪ Christ ist erstanden
GvL 415
Nun danket alle Gott
♪ Nun danket alle Gott
GvL 416
Dat wij volstromen
♪ Dat wij volstromen
GvL 417
♪ De aarde is vervuld
GvL 418
♪ De eersten zijn de laatsen
GvL 419
De Geest des Heren
♪ De Geest des Heren heeft
GvL 420
De Heer die leeft
♪ Heft op mijn cruys, wel soete bruyt!
GvL 421
De Heer heeft mij gezien
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
GvL 422
♪ De herdertjes lagen bij nachte
GvL 423
♪ Psalm 134
GvL 424
♪ Cantico de le creature
GvL 425
♪ In eigen kracht verrezen
GvL 426
Delf mijn gezicht op (2)
♪ Delf mijn gezicht op
GvL 427
De nacht loopt ten einde
♪ De nacht loopt ten einde
GvL 428
Deze wereld omgekeerd
♪ Zo spreekt de Heer
GvL 429
Dit is de dag
♪ Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
GvL 430
Ballade over Jezus
♪ Ballade over Jezus
GvL 431
♪ Door de wereld gaat een woord
GvL 432
♪ Psalm 128
GvL 433
Een mens te zijn op aarde (1)
♪ Een mens te zijn op aarde
GvL 434
Het andere leven
♪ Rhuddlan
GvL 435
♪ Een zaaier ging uit om te zaaien
GvL 436
Gloria in excelsis
♪ Les anges dans nos campagnes
GvL 437
♪ En zolang de hemel bestaat
GvL 438
Lied voor bijna iedereen
♪ Lied voor bijna iedereen
GvL 439
♪ Er is een kindeke geboren
GvL 440
Es ist ein Ros entsprungen
♪ Es ist ein Ros entsprungen
GvL 441
♪ Wilder dan wild, wie zal mij temmen
GvL 442
♪ Festum diem hodie
GvL 443
God die in het begin
♪ De Geest des Heren heeft
GvL 444
God die ons heeft voorzien
♪ Gelukkig is het land
GvL 445
♪ De winter is vergangen
GvL 446
God heeft het eerste woord
♪ God heeft het eerste woord
GvL 447
♪ Van hemels dauwe
GvL 448
Groter dan ons hart
♪ Groter dan ons hart
GvL 449
Gij zijt een mensenzoon
♪ Gij zijt een mensenzoon, Gij komt van ver
GvL 450
Van de verheerlijking
♪ In eigen kracht verrezen
GvL 451
♪ Belle, qui tiens ma vie
GvL 452
♪ Heden zult gij
GvL 453
♪ Heer, herinner U de namen
GvL 454
♪ Puer nobis nascinatur
GvL 455
Bij de Hemelvaart des Heren
♪ Heer, komt in deze tijd
GvL 456
Lied van Gods aanwezigheid
♪ Bedroefde herteken
GvL 457
Het brood in de aarde
♪ Het brood in de aarde
GvL 458
♪ Het was een maged uitverkoren
GvL 459
♪ Het volk dat wandelt in het duister
GvL 460
♪ Het woord dat Ik jou geef
GvL 461
Het woord dat Ik u heden geef
♪ Het woord dat Ik je heden geef
GvL 462
♪ Psalm 113
GvL 463
♪ Het zal zijn in het laatste der tijden
GvL 464
Hierheen adem
♪ Hierheen, Adem, steek mij aan
GvL 465
Lied van de stad
♪ Hier is een stad gebouwd
GvL 466
Hoe ver te gaan
♪ Hoe ver te gaan
GvL 467
Eerste en Laatste 8 - Hoever is de nacht
♪ Hoever is de nacht, hoever
GvL 468
♪ Hosanna, Zoon van David
GvL 469
♪ Hij ging van stad tot stad, Hij sprak
GvL 470
♪ Ik geloof in de levende God
GvL 471
♪ Ick heb die groene straete
GvL 472
♪ Ik heb mijn hart tot U geheven
GvL 473
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
GvL 474
Psalm van David [Ik zal niet rusten]
♪ Psalm van David [Ik zal niet rusten]
GvL 475
Het woord van God
♪ Psalm 134
GvL 476
Lied van de geliefde
♪ Puer nobis nascinatur
GvL 477
♪ In het begin was het woord
GvL 478
♪ Jezus die langs het water liep
GvL 479
Epifanie
♪ Psalm 66 / 98 / 118
GvL 480
Jij bent (2)
♪ Jij bent de god die mij gegeven is
GvL 481
♪ Psalm 36 / 68
GvL 482
Veni, sancte spiritus
♪ Veni, sancte spiritus
GvL 483
Veni Creator Spiritus
♪ Veni Creator Spiritus
GvL 484
Komen ooit voeten gevleugeld
♪ Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
GvL 485
Nun komm der Heiden Heiland
♪ Nun komm der Heiden Heiland
GvL 486
Komt ons in diepe nacht ter ore
♪ Psalm 66 / 98 / 118
GvL 487
Lied van de Doper
♪ Kwam van Godswege
GvL 488
♪ Laat juichen heel het koor van Gods gemeente
GvL 489
Lied aan het licht
♪ Licht dat ons aanstoot in de morgen
GvL 490
Lieve boetseerder
♪ Célébrons sans cesse
GvL 491
Lied in de vuuroven
♪ Nu dyn leven is gedreven
GvL 492
♪ Looft de Heer met koperen trompetten
GvL 493
♪ Waer is die dochter van Syon
GvL 494
♪ Psalm 12
GvL 495
♪ Met de boom des levens
GvL 496
Media morte
♪ Midden in de dood
GvL 497
♪ Midden in de winternacht
GvL 498
♪ Mogen allen één zijn
GvL 499
Het Beklag Gods
♪ Het Beklag Gods
GvL 500
Naam van Jezus
♪ Naam van Jezus, nu verheven
GvL 501
Niemand leeft voor zichzelf
♪ Niemand leeft voor zichzelf
GvL 502
Neemt Gods Woord
♪ Neemt Gods Woord
GvL 503
Mensen van God
♪ Niet als een storm, als een vloed
GvL 504
♪ Niet tot de dienst der wraak
GvL 505
♪ Christus, der ist mein Leben
GvL 506
Het ledige graf
♪ Erschienen ist der herrlich Tag
GvL 507
♪ O Heer, die daer des hemels tente spreidt
GvL 508
♪ Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer
GvL 509
♪ O Christus, woord der eeuwigheid
GvL 510
♪ O Heiland, reiß die Himmel auf
GvL 511
O Haupt voll Blut und Wunden
♪ Herzlich tut mich verlangen
GvL 512
♪ Veni, veni Emmanuel
GvL 513
Omdat Hij niet ver wou zijn
♪ Omdat Hij niet ver wou zijn
GvL 514
♪ Creator alme siderum
GvL 515
Overal zijt Gij (1)
♪ Overal zijt Gij
GvL 516
GvL 517
♪ Christus, der ist mein Leben
GvL 518
♪ Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all
GvL 519
Lied van de stem
♪ Lied van de stem
GvL 520
♪ Zu Bethlehem geboren
GvL 521
Gen Himmel aufgefahren ist
♪ Gen Himmel aufgefahren ist
GvL 522
In Paradisum
♪ In paradisum
GvL 523
Jesu dulcis memoria
♪ Jesu dulcis memoria
GvL 524
♪ Toen Jezus in zijn uur gekomen was
GvL 525
♪ Toen Jezus naar zijn stede ging
GvL 526
♪ Het waren tien geboden
GvL 527
♪ Psalm 77 / 86
GvL 528
♪ Ubi caritas
GvL 529
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
♪ Aus tiefer Not schrei ich zu dir
GvL 530
♪ Uit uw hemel zonder grenzen
GvL 531
Een nieuw bruiloftslied
♪ Uit vuur en ijzer, zuur en zout
GvL 532
A Toi la gloire
♪ Judas Maccabaeus
GvL 533
Vanwaar zijt Gij gekomen
♪ Es ist ein Ros entsprungen
GvL 534
♪ Verblijdt u in de Heer te allen tijd!
GvL 535
Verdoofd en schamper (2)
♪ Verdoofd en schamper van gemis
GvL 536
Vergeet niet
♪ Vergeet niet dat woord van oudsher
GvL 537
Verheft uw hart
♪ O Heiland, reiß die Himmel auf
GvL 538
Erneure mich, o ewigs Licht
♪ Herr Jesu Christ, mein Lebens Licht
GvL 539
For all the saints
♪ Sine nomine
GvL 540
Maranatha
♪ Wachters van de tijd
GvL 541
Lied van vandaag en morgen
♪ Lied van vandaag en morgen / Geen taal die hem vertaalt
GvL 542
♪ Wat is de mens, wat zijn de dagen
GvL 543
♪ Gross ist, o grosser Gott
GvL 544
♪ Wees gegroet, o koninginne
GvL 545
♪ Weest niet verbaasd als u de wereld haat
GvL 546
Het lied van alle zaad
♪ Al van den droogen haring willen wij zingen
GvL 547
Wie heeft zijn geld verloren
♪ Wie heeft zijn geld verloren
GvL 548
♪ Wie zijn leven niet wil geven
GvL 549
♪ Wilhelmus van Nassouwe
GvL 550
♪ Wilder dan wild, wie zal mij temmen
GvL 551
Wonen overal
♪ Suze Naanje
GvL 552
♪ Psalm 121
GvL 553
Lied tegen de Derde Wereldoorlog
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
GvL 554
♪ Wij eten weer het bitter brood
GvL 555
♪ Salve regina coelitum
GvL 556
♪ Adeste fideles
GvL 557
♪ Wij roemen in 't kruis van de Heer Jezus Christus
GvL 558
♪ Creator alme siderum
GvL 559
Zeven maal
♪ Zeven maal
GvL 560
Zeven was voldoende
♪ Zeven was voldoende
GvL 561
Psalm 96
♪ Zing een nieuw lied, alle landen
GvL 562
♪ Zingt God de Heer de almachtige koning
GvL 563
♪ Zingt jubilate voor de Heer
GvL 564
Lied voor zondag Cantate
♪ Lied voor zondag Cantate
GvL 565
♪ Zingt voor de Heer van liefde en trouw
GvL 566
Mensenlied
♪ Mensenlied
GvL 567
Zolang er mensen zijn
♪ Psalm 140
GvL 568
Lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn
♪ Komt nu met zang van zoete tonen
GvL 569
Zo spreekt de Heer
♪ Zo spreekt de Heer
GvL 570
Vriendelijk licht
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
GvL 571
♪ Psalm 65 / 72
GvL 572
♪ Zij zullen de wereld bewonen
GvL 573
Gehoord in mensen
♪ Psalm 47
GvL 574
Aan U behoort, o Heer der heren
♪ Aan U behoort, o Heer der heren
GvL 575
♪ Gelukkig is het land
GvL 576
♪ Christus, der ist mein Leben
GvL 577
Ik zal er zijn
♪ Ik zal er zijn
GvL 578
Tussen licht en donker
♪ Von Gott will ich nicht lassen
GvL 579
Behoed de liefde
♪ Behoed de liefde
GvL 580
Gerechtigheid
♪ Gerechtigheid
GvL 581
Abide with me; fast falls the eventide
♪ Eventide
GvL 582
♪ Ik zeg adieu
GvL 583
The day Thou gavest Lord is ended
♪ St. Clement
GvL 584
♪ Ad sacros virgo
GvL 585
♪ De eerste uit de doden
GvL 586
De Geest van God waait als een wind
♪ De Geest van God waait als een wind
GvL 587
Van de messiaanse maaltijd
♪ De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan
GvL 588
♪ Herzlich tut mich verlangen
GvL 589
♪ De heilige Geest
GvL 590
♪ De heiligen, ons voorgegaan
GvL 591
♪ De steppe zal bloeien
GvL 592
♪ De wereld is gewonnen
GvL 593
Schriftlied
♪ Schriftlied
GvL 594
Die mij droeg
♪ Die mij droeg
GvL 595
♪ Dit is het kruis
GvL 596
♪ Dit is het verbond
GvL 597
♪ Drie koningen zagen een sterre
GvL 598
♪ Driewerf een gloria
GvL 599
Beurtzang voor apostelfeesten
♪ Beurtzang voor apostelfeesten
GvL 600
Een schoot van ontferming
♪ Een schoot van ontferming
GvL 601
♪ Forest green
GvL 602
♪ Diademata
GvL 603
♪ Gezegend die de wereld schept
GvL 604
Gezegend zijt Gij, levende God (tafelgebed)
♪ Gezegend zijt Gij, levende God (tafelgebed)
GvL 605
♪ Gij, die de mens geschapen hebt
GvL 606
♪ Gij die der wereld schepper zijt
GvL 607
♪ Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
GvL 608
♪ Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild
GvL 609
♪ Christe der du bist Tag und Licht
GvL 610
♪ Psalm 66 / 98 / 118
GvL 611
De Heer gekomen
♪ Heer, hoe zijt Gij gekomen
GvL 612
Liebster Jesu, wir sind hier
♪ Liebster Jesu, wir sind hier
GvL 613
Lied van de lijdende Gods
♪ Lied van de lijdende Gods
GvL 614
Verbum supernum prodiens
♪ Verbum supernum prodiens
GvL 615
♪ Het mensenvolk dat in het duister leeft
GvL 616
Hij die gesproken heeft
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
GvL 617
Hark! the herald angels sing
♪ Hark! the herald angels sing
GvL 618
♪ Hoor. Maar ik kan niet horen
GvL 619
♪ Sussex
GvL 620
♪ Hosanna, Zoon van David
GvL 621
Lied van de wijnstok
♪ Lied van de wijnstok
GvL 622
De Hovenier
♪ Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand
GvL 623
♪ Ik zag een troon
GvL 624
In den beginne
♪ In den beginne
GvL 625
♪ In de schoot van mijn moeder geweven
GvL 626
♪ Jouw leven staat aan het begin
GvL 627
Acclamatie voor Kerstmis
♪ Kind ons geboren
GvL 628
Kommt, Seelen, dieser Tag musz heilig sein besungen
♪ Kommt, Seelen, dieser Tag musz heilig sein besungen
GvL 629
Lob Gott getrost mit Singen
♪ Entlaubet ist der Walde
GvL 630
♪ Innsbruck, ich muss dich lassen
GvL 631
♪ Horsham
GvL 632
Ontwaak gij die slaapt
♪ Ontwaakt gij die slaapt
GvL 633
♪ O Heiland, reiß die Himmel auf
GvL 634
Standvastig lied
♪ Standvastig houden wij wacht
GvL 635
♪ Te doen gerechtigheid
GvL 636
♪ Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
GvL 637
Uit het duister hier gekomen
♪ Irby
GvL 638
♪ Van al die vele volken
GvL 639
Licht en stem
♪ Licht en stem
GvL 640
♪ Nun jauchzt dem Herren, alle Welt
GvL 641
♪ Vergeet niet hoe wij heten
GvL 642
♪ Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God
GvL 643
Intochtslied: Vol van verwachting zijn wij gekomen
♪ Intochtslied: Vol van verwachting zijn wij gekomen
GvL 644
♪ Voor mensen die naamloos
GvL 645
♪ Vriendelijk licht, dat heel de dag
GvL 646
Wat vrolijk over U geschreven staat (1)
♪ Wat vrolijk over U geschreven staat
GvL 647
Wees hier aanwezig
♪ Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
GvL 648
♪ Weest niet bezorgd voor uw leven
GvL 649
Werktuig van vrede
♪ Wees werktuig van vrede
GvL 650
Voor de zevende dag
♪ Voor de zevende dag
GvL 651
♪ Psalm 66 / 98 / 118
GvL 652
♪ Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
GvL 653
Wij hebben geen eer
♪ Wij hebben geen eer
GvL 654
♪ Wij hebben voor u gebeden
GvL 655
Slotlied: Lied om mee te gaan
♪ Slotlied: Lied om mee te gaan
GvL 656
♪ Wij moeten Gode zingen
GvL 657
Lied van de overtocht
♪ Wij wisten dat het moest bestaan
GvL 658
Paassequens
♪ Zing voor een gaaf en weerloos lam
GvL 659
Lied van woord en weg
♪ Lied van woord en weg