Tot voorbij de nacht
Tot voorbij de nacht
Uitgever: Gooi & Sticht Hilversum
1e druk: 1995
Afkorting: TvdN
Jacques Verhees  ° 1930
Jacques Verhees ° 1930
TvdN p. 153
Mensen geboren om te leven
♪ Wer nur den lieben Gott lässt walten
TvdN p. 154
Gij die ons hebt geroepen
♪ In eigen kracht verrezen
TvdN p. 155
Gij die ons kent
♪ Overal zijt Gij
TvdN p. 156
Als eens de laatsten eersten zullen zijn
♪ Zo spreekt de Heer
TvdN p. 157
Die tot zijn licht ons heeft geroepen
♪ Hatikva / Jerusalaïm
TvdN p. 158
Waar zal ik gaan met al mijn dromen
♪ Psalm 66 / 98 / 118
TvdN p. 159
Hij heeft ons niet vergeten
♪ In eigen kracht verrezen
TvdN p. 160
Die ons voorging door de dood
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon