Zingende Gezegend
Zingende Gezegend
Uitgever: Boekencentrum Zoetermeer
1e druk: 1995
Afkorting: Tr
André Troost  ° 1948
André Troost ° 1948
Tr 1
♪ Zingende gezegend
Tr 2
♪ Truro
Tr 3
♪ Wat moet ik moederziel alleen
Tr 4
♪ Uw heil verwacht ik, Here
Tr 5
♪ Wij gaan met heel Gods volk
Tr 6
♪ Psalm 81
Tr 7
♪ Psalm 66 / 98 / 118
Tr 8
♪ St. Cecilia
Tr 9
♪ Hoor Israël, de Here
Tr 10
♪ Kom, bedroefde vrouw
Tr 11
♪ Ik zing u van een herderszoon
Tr 12
♪ O Traurigkeit, o Herzeleid
Tr 13
♪ Psalm 132
Tr 14
♪ Generaal Naäman, helemaal melaats
Tr 15
♪ Psalm 66 / 98 / 118
Tr 16
♪ Dit is een dag van goede boodschap
Tr 17
♪ Die Wanderschaft in dieser Zeit
Tr 18
♪ Psalm 128
Tr 19
♪ Auf Dich mein Vater will ich hoffen
Tr 20
♪ Psalm 40
Tr 21
♪ Psalm 36 / 68
Tr 22
♪ Jesu, meine Freude
Tr 23
♪ Entlaubet ist der Walde
Tr 24
♪ Laat ons de loopbaan lopen
Tr 25
♪ Psalm 91
Tr 26
♪ Psalm 107
Tr 27
♪ Psalm 145
Tr 28
♪ Al wie dorst heeft, kom tot Mij
Tr 29
♪ Sta, mensenkind, recht op uw voeten
Tr 30
♪ Ik sta op de oever
Tr 31
♪ Psalm 19
Tr 32
♪ Psalm 97
Tr 33
♪ Psalm 119
Tr 34
♪ Wachet auf ruft uns die Stimme
Tr 35
♪ Als een duif, hoog opgevlogen
Tr 36
♪ Al zit ik in het duister
Tr 37
♪ Als rechter zult Gij reddend komen
Tr 38
♪ Psalm 122
Tr 39
♪ De Heer openbaarde
Tr 40
♪ Von Gott will ich nicht lassen
Tr 41
♪ Heer, nu Gij hoort
Tr 42
♪ Ballingen in Babel
Tr 43
♪ Er is geen vis die Hem ontkwam
Tr 44
♪ Gods liefde is te groot
Tr 45
♪ Mensen, allemaal aan boord
Tr 46
♪ Heer, het is goed
Tr 47
♪ Von Gott will ich nicht lassen
Tr 48
♪ Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
Tr 49
♪ Met lampen voor het feest gereed
Tr 50
♪ Gij zult gezegend zijn
Tr 51
♪ Rhuddlan
Tr 52
♪ Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
Tr 53
♪ Melcombe
Tr 54
♪ Twee vissen en vijf broden
Tr 55
♪ Ik ben een blinde bedelaar
Tr 56
♪ Door de poort van Naïn gaat
Tr 57
♪ Psalm 132
Tr 58
♪ Psalm 73
Tr 59
♪ Er is niet ver van Jericho
Tr 60
♪ Martha. Jezus heeft je lief
Tr 61
♪ Psalm 128
Tr 62
♪ Here Jezus, heel mijn leven
Tr 63
♪ In Kana is het feest vandaag
Tr 64
♪ St. Peter
Tr 65
♪ Johannes bij het water
Tr 66
♪ Meester, kom, ga met mij mee
Tr 67
♪ Daar ligt een man op een matras
Tr 68
♪ De deur staat wijd open
Tr 69
♪ Ik ben, o Heer, ten einde raad
Tr 70
♪ Psalm 84
Tr 71
♪ De volgelingen van de Heer
Tr 72
♪ Innsbruck, ich muss dich lassen
Tr 73
♪ Psalm 6
Tr 74
♪ Er zit bij de tempelpoort een man
Tr 75
♪ Nun freut euch, lieben Christen g'mein
Tr 76
♪ Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
Tr 77
♪ Ik zoek naar God, zo goed ik kan
Tr 78
♪ Heer, wat wilt Gij dat ik doe
Tr 79
♪ Psalm 38
Tr 80
♪ Ook al zitten wij gevangen
Tr 81
♪ Psalm 24
Tr 82
♪ Ons paaslam is geslacht
Tr 83
♪ Love divine
Tr 84
♪ Al sprak ik in tongentaal
Tr 85
♪ Weest in de Heer standvastig
Tr 86
♪ Ik hoor trompetten klinken
Tr 87
♪ So nimm denn meine Hände
Tr 88
♪ Wil onze kindren, Heer, bewaren
Tr 89
♪ Nun freut euch, lieben Christen g'mein
Tr 90
♪ Psalm 81
Tr 91
♪ Gen Himmel aufgefahren ist
Tr 92
♪ Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn
Tr 93
♪ Psalm 136
Tr 94
♪ Psalm 138
Tr 95
♪ Psalm 92
Tr 96
♪ Door het geloof is Abraham
Tr 97
♪ O daß ich tausend Zungen hätte
Tr 98
♪ Rhuddlan
Tr 99
♪ Wie zijn het die daar komen
Tr 100
♪ O gesegnetes Regieren
Tr 101
♪ Mendip
Tr 102
♪ De nacht is voorbij
Tr 103
♪ Psalm 66 / 98 / 118
Tr 104
♪ Dromen in het donker
Tr 105
♪ Aus meines Herzens Grunde
Tr 106
Tr 107
♪ Midden in de winternacht
Tr 108
♪ De toekomst staat geschreven
Tr 109
♪ De wereld is opnieuw begonnen
Tr 110
♪ Ich steh an deiner Krippen hier
Tr 111
♪ Es ist ein Ros entsprungen
Tr 112
♪ Psalm 132
Tr 113
♪ Schoonste Heer Jezus
Tr 114
♪ Lofzang van Maria
Tr 115
♪ Halleluja! Laat het horen
Tr 116
♪ Psalm 66 / 98 / 118
Tr 117
Tr 118
♪ Noel
Tr 119
♪ Lofzang van Maria
Tr 120
Tr 121
♪ Cranham
Tr 122
♪ Nun komm der Heiden Heiland
Tr 123
♪ Komt herders, laat uw schapen
Tr 124
♪ Go, tell it on the mountian
Tr 125
♪ O stad van David, Bethlehem
Tr 126
♪ O ster die alle sterren
Tr 127
♪ O ster van David, morgenster
Tr 128
♪ O Zoon van God, o zuiver lam
Tr 129
♪ Es ist ein Ros entsprungen
Tr 130
♪ Uit het duister komen wij
Tr 131
♪ Verhef uw stem, Jeruzalem
Tr 132
Tr 133
♪ Wees stil en kom wat dichterbij
Tr 134
♪ Wees voor de schaduw niet zo bang
Tr 135
♪ Ich steh an deiner Krippen hier
Tr 136
♪ God rest you merry, gentlemen
Tr 137
♪ Psalm 81
Tr 138
♪ Een vogel komt gevlogen
Tr 139
♪ Kom voor de dag en wandel in het licht
Tr 140
♪ Alles ist an Gottes Segen
Tr 141
♪ Psalm 128
Tr 142
♪ Psalm 26
Tr 143
♪ Ist Gott für mich, so trete
Tr 144
♪ Herzlich tut mich verlangen
Tr 145
♪ Lam Gods dat alle zonden
Tr 146
♪ Rockingham
Tr 147
♪ Ontferm U, Heer - het einde van ons leven
Tr 148
♪ Psalm 110
Tr 149
♪ Mein junges Leben hat ein End
Tr 150
♪ Aan de nacht zijn wij ontkomen
Tr 151
♪ Brandend van verlangen
Tr 152
♪ Ich will dich lieben, meine Stärke
Tr 153
♪ Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt
Tr 154
♪ Psalm 66 / 98 / 118
Tr 155
♪ Psalm 66 / 98 / 118
Tr 156
♪ Ermuntre dich, mein schwacher Geist
Tr 157
♪ Regent square
Tr 158
♪ Er wird es tun, der fromme, treue Gott
Tr 159
♪ Halleluja, de blijde toon
Tr 160
♪ Richmond
Tr 161
♪ Daar juicht een toon
Tr 162
♪ Psalm 81
Tr 163
♪ Weest blij, weest opgewekt
Tr 164
♪ Wij roepen U, koning
Tr 165
♪ Erstanden ist der heilig Christ
Tr 166
♪ Maria, waarom huil je?
Tr 167
♪ Cantico de le creature
Tr 168
♪ Traag waren onze harten
Tr 169
♪ Aurelia
Tr 170
♪ Wie zegt ons dat de dood heeft afgedaan
Tr 171
♪ Dit is de nieuwe dag
Tr 172
♪ Psalm 107
Tr 173
♪ Wij leven opgewekt
Tr 174
♪ Psalm 36 / 68
Tr 175
♪ Warum sollt ich mich denn grämen
Tr 176
♪ Psalm 107
Tr 177
♪ Regent square
Tr 178
♪ Christe der du bist Tag und Licht
Tr 179
♪ O Christus, hoogverheven
Tr 180
♪ Ten hemel opgevaren
Tr 181
Tr 182
♪ Als heimwee is de Geest, zo sterk
Tr 183
♪ De adem Gods beroert de aarde
Tr 184
♪ Truro
Tr 185
♪ Winchester old
Tr 186
♪ Truro
Tr 187
♪ Dat eens de Heer zal komen
Tr 188
♪ St. Cecilia
Tr 189
♪ Daar is uit 's werelds duistre wolken
Tr 190
♪ Psalm 97
Tr 191
♪ Geld maakt geen mens ooit rijk
Tr 192
♪ Die Wanderschaft in dieser Zeit
Tr 193
♪ Psalm 61
Tr 194
Heer, hoort Gij niet de wereld
♪ Nous adorons, Seigneur, prosternés dans ton temple
Tr 195
♪ Herr Christ, der einig Gotts Sohn
Tr 196
♪ Herr Jesu, Licht der Heiden
Tr 197
♪ Op bergen en in dalen
Tr 198
♪ Mendip
Tr 199
♪ St. Peter
Tr 200
♪ In de nacht is Hij gekomen
Tr 201
♪ Becker-Psalter 120
Tr 202
♪ Psalm 87
Tr 203
♪ Ad perennis vitae fontem
Tr 204
♪ Laat ons de Heer aanbidden
Tr 205
♪ Kom, laat ons opgaan
Tr 206
♪ O God, de aarde vergaat
Tr 207
♪ Op bergen en in dalen
Tr 208
♪ Sta op, beklim de muren
Tr 209
♪ Zwart heet wit en goed heet slecht
Tr 210
♪ Wij moeten Gode zingen
Tr 211
♪ Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
Tr 212
♪ Op bergen en in dalen
Tr 213
♪ Psalm 84
Tr 214
♪ Er was een lam dat kwam en riep
Tr 215
♪ Psalm 84
Tr 216
♪ Mendip
Tr 217
♪ Psalm 74 / 116
Tr 218
♪ Praise my soul, the King of heaven
Tr 219
♪ Jesu, meine Freude
Tr 220
♪ O Heiland, reiß die Himmel auf
Tr 221
♪ Kom uit de hemel tot ons neer
Tr 222
♪ Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist
Tr 223
♪ Von Gott will ich nicht lassen
Tr 224
♪ Wij komen voor uw aangezicht
Tr 225
♪ Dit kind, zopas geboren
Tr 226
♪ Doop ons diep in levend water
Tr 227
♪ Geloof, mijn kind
Tr 228
♪ Psalm 100 / 131 / 142
Tr 229
♪ Liebster Jesu, wir sind hier
Tr 230
♪ Hier is ons kind, uw kind, o Heer
Tr 231
♪ Psalm 136
Tr 232
♪ Kind van God gegeven
Tr 233
♪ Auf Dich mein Vater will ich hoffen
Tr 234
♪ Psalm 21
Tr 235
♪ Water, water van de doop
Tr 236
♪ Love divine
Tr 237
♪ Psalm 134
Tr 238
♪ Psalm 107
Tr 239
♪ Alléluja! louange à Dieu
Tr 240
♪ In dir ist Freude
Tr 241
♪ Psalm 66 / 98 / 118
Tr 242
♪ Psalm 66 / 98 / 118
Tr 243
♪ Komt nu met zang van zoete tonen
Tr 244
♪ Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
Tr 245
♪ Psalm 136
Tr 246
♪ St. Peter
Tr 247
♪ Lobet den Herren alle, die ihn ehren
Tr 248
♪ Zoals een bruid haar bruidegom
Tr 249
♪ Psalm 12
Tr 250
♪ De avond valt - nu is een eind gekomen
Tr 251
♪ Gij die het licht der wereld zijt
Tr 252
♪ Heer, de dag is nu voorbij
Tr 253
♪ Psalm 134
Tr 254
♪ Wij willen U van harte danken
Tr 255
♪ Op bergen en in dalen
Tr 256
♪ De jaarkring wordt gesloten
Tr 257
♪ Psalm 134
Tr 258
♪ Wij moeten Gode zingen
Tr 259
♪ Psalm 136
Tr 260
♪ O daß ich tausend Zungen hätte
Tr 261
♪ Herr Jesu, Licht der Heiden
Tr 262
♪ Ballingen in Babel
Tr 263
♪ Nun komm der Heiden Heiland
Tr 264
♪ Bron van vreugde, levend water
Tr 265
♪ Psalm 150
Tr 266
♪ Dank. Vader, dank U wel
Tr 267
♪ Psalm 38
Tr 268
♪ De bomen willen horen
Tr 269
♪ Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
Tr 270
♪ St. Clement
Tr 271
♪ St. Peter
Tr 272
♪ Mendip
Tr 273
♪ Wer nur den lieben Gott lässt walten
Tr 274
♪ Geef, o Heer, dat onze namen
Tr 275
♪ Gij dak boven mijn hoofd
Tr 276
♪ Straf mich nicht in deinem Zorn
Tr 277
♪ Heel de stad
Tr 278
♪ Warum sollt ich mich denn grämen
Tr 279
♪ Straf mich nicht in deinem Zorn
Tr 280
♪ Liebster Jesu, wir sind hier
Tr 281
♪ Mendip
Tr 282
♪ Heer Jezus, duizend vragen
Tr 283
♪ Heer, laat mij heel mijn leven
Tr 284
♪ Psalm 132
Tr 285
♪ Heiland, als ik eens zal sterven
Tr 286
♪ Het einde van de oogst is daar
Tr 287
♪ Ist Gott für mich, so trete
Tr 288
♪ Ich will dich lieben, meine Stärke
Tr 289
♪ Psalm 119
Tr 290
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
Tr 291
♪ Ik leef vandaag als koningskind
Tr 292
♪ Llangloffan
Tr 293
♪ Rust mijn ziel, uw God is Koning
Tr 294
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
Tr 295
♪ Jozua, zie ons hier staan
Tr 296
♪ Kom, Here Jezus, kom met macht
Tr 297
♪ Laat U vinden
Tr 298
♪ Leven, dat is doden
Tr 299
♪ Liebster Jesu, wir sind hier
Tr 300
♪ Looft de Heer met vreugde
Tr 301
♪ Psalm 24
Tr 302
♪ Nooit mogen wij vergeten
Tr 303
♪ Nu laat Gij, Heer, mijn leven lente zijn
Tr 304
♪ Christus, der ist mein Leben
Tr 305
♪ Psalm 117 / 127
Tr 306
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
Tr 307
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
Tr 308
♪ Herr Christ, der einig Gotts Sohn
Tr 309
♪ O God, mijn leven en mijn dood
Tr 310
♪ Ich will dich lieben, meine Stärke
Tr 311
♪ Psalm 146
Tr 312
♪ St. Peter
Tr 313
♪ Vader, U begrijpen, zien wat Gij doorziet
Tr 314
♪ Wer nur den lieben Gott lässt walten
Tr 315
♪ Wanneer ik zoek naar woorden
Tr 316
♪ Vor Herre, til dig må jeg ty
Tr 317
♪ Wij maken de koning groot
Tr 318
♪ Wil onze dank aanvaarden
Tr 319
♪ O daß ich tausend Zungen hätte
Tr 320
♪ Zie ons mensen
Tr 321
♪ Zieke vogel, vleugellam
Tr 322
♪ Zoals een arm, vertroostend om mij heen