Zingend Geloven 5
Zingend Geloven 5
Copyright: ISK
Uitgever: Boekencentrum Zoetermeer
1e druk: 1995
Afkorting: ZG
ZG 1
♪ De vreugde voert ons naar dit huis
ZG 2
ZG 3
♪ Becker-Psalter 138
ZG 4
♪ Dat uw ogen dag en nacht
ZG 5
♪ Het eerste licht raakt Jakob aan
ZG 6
♪ De man die uit den vreemde kwam
ZG 7
♪ Spelbreker, die beslag legt op mijn leven
ZG 8
♪ Een kind wordt gered uit de vloed
ZG 9
♪ De mens met een geopend oog
ZG 10
♪ Veel hoger dan Abraham klom
ZG 11
Ballade om Elia
♪ Ballade om Elia
ZG 12
♪ Tallis' canon
ZG 13
♪ Uw woord omvat mijn leven
ZG 14
♪ An Wasserflüssen Babylon
ZG 15
♪ Wat brengt een mens het zwoegen op?
ZG 16
♪ O Heiland, reiß die Himmel auf
ZG 17
♪ Mijn dienstknecht, mijn geliefde
ZG 18
♪ De Geest des Heren is op hem
ZG 19
♪ Gestuurd op wegen ongedacht
ZG 20
♪ Voortaan zal ik zelf omzien naar mijn schapen
ZG 21
♪ O Traurigkeit, o Herzeleid
ZG 22
♪ Een volk eet weer het bitterbrood
ZG 23
♪ Het is Gods eigen hand
ZG 24
♪ Zij boog het hoofd en stemde in
ZG 25
♪ Jij, dochter van Jeruzalem
ZG 26
♪ Loof God! Mijn ziel en zinnen
ZG 27
Van de visvangst
♪ Van de visvangst
ZG 28
♪ Hij kwam ons tegemoet
ZG 29
♪ Op de derde scheppingsdag
ZG 30
Steenlichaam
♪ Steenlichaam
ZG 31
♪ Ster van David
ZG 32
Een kettinglied van zeven schakels
♪ Glorie zij gegeven
ZG 33
♪ Gij die aangeroepen wordt
ZG 34
♪ In de duisternis verwachten wij
ZG 35
♪ Als groen dat in de wintertijd
ZG 36
♪ Het zal geschieden in de laatste dagen
ZG 37
O Heer, hoe zijt ge daar
♪ O Heer, hoe zijt ge daar
ZG 38
Lied van het verloren land
♪ Gij die voor mij de ruimte schiep
ZG 39
♪ Dit is de nacht dat God ons vindt
ZG 40
♪ Als een ster in lichte luister
ZG 41
♪ Het Woord dat op Gods lippen lag
ZG 42
Narodil se Kristus Pan
♪ Narodil se Kristus Pan
ZG 43
♪ O mensenzoon, geboren uit het licht
ZG 44
♪ Wees voor mij een beschuttende rots
ZG 45
♪ Driewerf een gloria
ZG 46
♪ Vanavond zullen wij weten wie onze bevrijder is
ZG 47
♪ Stabat mater
ZG 48
♪ Eén is tot ons gezonden
ZG 49
Korn das in die Erde
♪ Noël nouvelet
ZG 50
♪ Dat uur tussen nacht en morgen
ZG 51
♪ Christus in het graf geborgen
ZG 52
Maria, hoe zo welgemoed
♪ Maria, hoe zo welgemoed
ZG 53
Jesu nostra redemptio
♪ Jesu nostra redemptio
ZG 54
♪ Wanneer de Trooster komt
ZG 55
♪ Ik weet van een vogel
ZG 56
♪ St. Cecilia
ZG 57
♪ Gelukkig en geheiligd zijn zij allen
ZG 58
♪ Het jaar neigt zich tot stille groet
ZG 59
♪ Stabat mater
ZG 60
♪ Vrienden die zijn overleden
ZG 61
♪ Gij kent bij hoog en laag in uw domein
ZG 62
♪ Vreemden zijn wij
ZG 63
♪ De hemel reikt ons leeftocht aan
ZG 64
♪ Wij geloven met hart en mond
ZG 65
♪ Wij krijgen elkander lief
ZG 66
♪ Der Mond ist aufgegangen
ZG 67
♪ De avond vult de uren met het weten
ZG 68
♪ De nacht valt. Onze wereld is
ZG 69
♪ Bijna is de dag ten einde
ZG 70
♪ De dag, geboren uit het duister
ZG 71
♪ Wees bij ons, wees ons een geleide
ZG 72
♪ De dag raakt in de nacht vergeten
ZG 73
♪ Die ons schiep
ZG 74
♪ Op de dag, toen de wereld nog woestijn was
ZG 75
♪ Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon
ZG 76
♪ Stabat mater
ZG 77
♪ In de schoot van mijn moeder geweven
ZG 78
♪ Hebt Gij ons niet gedacht
ZG 79
Hij die gesproken heeft
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
ZG 80
♪ Wat vraagt de Heer nog meer van ons
ZG 81
♪ Te doen gerechtigheid
ZG 82
♪ Wij roepen U, God
ZG 83
♪ Psalm 79
ZG 84
♪ Jij die je boog in de wolken spant
ZG 85
Liefde eenmaal uitgesproken
♪ Love divine
ZG 86
'En het geschiedde'
♪ God heeft gesproken in de tijd
ZG 87
♪ De krachten die mij naar het leven stonden
ZG 88
♪ Wij zullen leven, God zij dank