Gezongen Liedboek
Gezongen Liedboek
Uitgever: Kok Kampen
1e druk: 1993
Afkorting: GLB
Huub Oosterhuis  ° 1933
Huub Oosterhuis ° 1933
GLB p. 9
Psalm 8
♪ Psalm 8
GLB p. 10
Psalm 25 - gezang (1)
♪ Naar U gaat mijn verlangen, Heer
GLB p. 11
Psalm 42 - gezang (Ik zal op U wachten)
♪ Zoals een hert reikhalst naar levend water, dorst
GLB p. 12a
Psalm 69 - gezang (Ik hoopte op iemand)
♪ Keer U niet af, ontferm U
GLB p. 12b
Psalm 69 - gezang (Ik hoopte op iemand)
♪ Keer U niet af, ontferm U
GLB p. 13
Psalm 103 - gezang (Duren zal de liefde)
♪ Duren zal de liefde van God
GLB p. 14
Psalm 104 - gezang (U wil ik noemen)
♪ U wil ik noemen, God, bij uw Naam
GLB p. 15
Psalm 124 (Terecht)
♪ Terecht kan Israël zeggen
GLB p. 16
Psalm 126
♪ Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
GLB p. 17
Psalm 130 (Israël, volhard in Hem)
♪ Uit de diepten roep ik jou, jij, Heer
GLB p. 18
Gij peilt mijn hart
♪ Gij, Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij
GLB p. 23
Gij zijt de lucht om mij heen
♪ Gij zijt de lucht om mij heen
GLB p. 24a
Zolang er mensen zijn
♪ Psalm 140
GLB p. 24b
Zolang er mensen zijn
♪ Zolang er mensen zijn
GLB p. 25
Lied van Gods aanwezigheid
♪ Bedroefde herteken
GLB p. 26a
Lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn
♪ Zomaar een dak boven wat hoofden
GLB p. 26b
Lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn
♪ Lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn
GLB p. 27a
Verheft uw hart
♪ O Heiland, reiß die Himmel auf
GLB p. 27b
Verheft uw hart
♪ Verheft uw hart
GLB p. 28a
De lofzang Magnificat
♪ Magnificat
GLB p. 28b
De lofzang Magnificat
♪ Magnificat
GLB p. 29
Omdat Hij niet ver wou zijn
♪ Omdat Hij niet ver wou zijn
GLB p. 30a
Lied in de vuuroven
♪ Nu dyn leven is gedreven
GLB p. 30b
Lied in de vuuroven
♪ Lied in de vuuroven
GLB p. 31a
Wie heeft zijn geld verloren
♪ Wie heeft zijn geld verloren
GLB p. 31b
Wie heeft zijn geld verloren
♪ Wie heeft zijn geld verloren
GLB p. 32
Vriendelijk licht
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
GLB p. 33
Ik sta voor U
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
GLB p. 34
De Heer heeft mij gezien
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
GLB p. 35
Het huis waarin wij wonen
♪ Het huis waarin wij wonen
GLB p. 36a
Lied van de stad
♪ Lied van de stad
GLB p. 36b
Lied van de stad
♪ Hier is een stad gebouwd
GLB p. 38a
Lied voor alle steden
♪ Lied voor alle steden
GLB p. 38b
Lied voor alle steden
♪ Roept het tot alle steden
GLB p. 39a
Overal zijt Gij (1)
♪ Overal zijt Gij
GLB p. 39b
Overal zijt Gij (1)
♪ Overal zijt Gij
GLB p. 40a
Wie oren om te horen heeft
♪ Wie was diegene die die loverkens brak
GLB p. 40b
Wie oren om te horen heeft
♪ Wie oren om te horen heeft
GLB p. 41a
God die ons heeft voorzien
♪ Gelukkig is het land
GLB p. 41b
God die ons heeft voorzien
♪ God die ons heeft voorzien
GLB p. 42
God die in het begin
♪ De Geest des Heren heeft
GLB p. 43a
Het lied van alle zaad
♪ Al van den droogen haring willen wij zingen
GLB p. 43b
Het lied van alle zaad
♪ Het lied van alle zaad
GLB p. 44
Niemand leeft voor zichzelf
♪ Niemand leeft voor zichzelf
GLB p. 45a
Mensen van God
♪ Niet als een storm, als een vloed
GLB p. 45b
Mensen van God
♪ Niet als een storm, als een vloed
GLB p. 46a
♪ Uit uw hemel zonder grenzen
GLB p. 46b
♪ Uit uw hemel zonder grenzen
GLB p. 47
Strek naar mij uit uw gedachten
♪ Strek naar mij uit uw gedachten
GLB p. 48a
In uw handen
♪ In uw handen beveel ik mijn geest
GLB p. 48b
In uw handen
♪ In uw handen beveel ik mijn geest
GLB p. 49
Psalm 25 - gezang (2)
♪ Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
GLB p. 50
Gij die alles weet van mij
♪ Gij die alles weet van mij, Liefde, Eerste Laatste
GLB p. 51
Grote litanie
♪ Wees hier aanwezig, licht in ons midden (Grote litanie)
GLB p. 54
Dan nog
♪ Dan nog, dan nog, klamp ik mij
GLB p. 55
Jij bent het antwoord niet
♪ Jij bent het antwoord niet
GLB p. 59
♪ Ik geloof in de levende God
GLB p. 61
De nacht loopt ten einde
♪ De nacht loopt ten einde
GLB p. 62a
Lied van de Doper
♪ Kwam van Godswege
GLB p. 62b
Lied van de Doper
♪ Kwam van Godswege
GLB p. 64a
Deze nacht zullen wij weten
♪ Deze nacht zullen wij weten
GLB p. 64b
Deze nacht zullen wij weten
♪ Deze nacht zullen wij weten
GLB p. 65a
Uit het duister hier gekomen
♪ Irby
GLB p. 65b
Uit het duister hier gekomen
♪ Uit het duister hier gekomen
GLB p. 66
Klein kerstoratorium
♪ In die dagen
GLB p. 69a
Komt ons in diepe nacht ter ore
♪ Psalm 66 / 98 / 118
GLB p. 69b
Komt ons in diepe nacht ter ore
♪ Komt ons in diepe nacht ter ore
GLB p. 70
♪ Heden zult gij
GLB p. 71
Wat werd verhoopt
♪ Wat werd verhoopt
GLB p. 72
Vanwaar zijt Gij gekomen
♪ Es ist ein Ros entsprungen
GLB p. 73a
Gij zijt een mensenzoon
♪ Gij zijt een mensenzoon, Gij komt van ver
GLB p. 73b
Gij zijt een mensenzoon
♪ Gij zijt een mensenzoon, Gij komt van ver
GLB p. 74
De sterren zijn verzwonden
♪ De sterren zijn verzwonden
GLB p. 76
Wek uw kracht en kom
♪ Wek uw kracht en kom. Gedenk uw woord van trouw
GLB p. 77
Psalm 72 - gezang
♪ Psalm 72 - gezang
GLB p. 78
Ballade over Jezus
♪ Ballade over Jezus
GLB p. 80
Lied van de geroepenen
♪ Gods woord, vrij, komt en roept
GLB p. 81
Zo spreekt de Heer
♪ Zo spreekt de Heer
GLB p. 82
♪ Hij ging van stad tot stad, Hij sprak
GLB p. 83
Neemt Gods Woord
♪ Neemt Gods Woord
GLB p. 84
Lied van de wijnstok
♪ Lied van de wijnstok
GLB p. 85a
♪ Wie zijn leven niet wil geven
GLB p. 85b
♪ Wie zijn leven niet wil geven
GLB p. 86
De heilige Geest
♪ De heilige Geest
GLB p. 87
Zingenderwijze
♪ In Jesu name
GLB p. 88
♪ Toen Jezus in zijn uur gekomen was
GLB p. 89
Goede Vrijdag
♪ Daar dreef vannacht van over zee
GLB p. 90
Wij hebben geen eer
♪ Wij hebben geen eer
GLB p. 91
Lied van de deemoed
♪ Die rechtens God gelijk
GLB p. 92
Het lied van de mensenzoon
♪ Dominus Jesus
GLB p. 93
Ontwaak gij die slaapt
♪ Ontwaakt gij die slaapt
GLB p. 94
Het verhaal van een levende
♪ Hij wierp zich op de aarde neer en bad
GLB p. 98
Soms breekt uw licht
♪ Soms breekt uw licht in mensen door
GLB p. 99a
Dit is de dag
♪ Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
GLB p. 99b
Dit is de dag
♪ Dit is de dag
GLB p. 100
Christus is opgestaan
♪ Christ ist erstanden
GLB p. 101a
Kyrie eleison
♪ Kyrie eleison
GLB p. 101b
Kyrie eleison
♪ Kyrie eleison
GLB p. 102a
♪ Christus, der ist mein Leben
GLB p. 102b
♪ Roept God een mens tot leven
GLB p. 104a
De Heer die leeft
♪ Heft op mijn cruys, wel soete bruyt!
GLB p. 104b
De Heer die leeft
♪ De Heer die leeft
GLB p. 105
Hoort en ziet het levend woord
♪ Hoort en ziet het levend woord
GLB p. 106a
♪ Belle, qui tiens ma vie
GLB p. 106b
♪ Gij zijt voorbij gegaan
GLB p. 107a
De Geest des Heren
♪ De Geest des Heren heeft
GLB p. 107b
De Geest des Heren
♪ Gelukkig is het land
GLB p. 108
Dat wij volstromen
♪ Dat wij volstromen
GLB p. 109
Sint Maartenslied
♪ Sint Maartenslied
GLB p. 110a
Toekomstlied
♪ Dat blinde ogen worden geopend
GLB p. 110b
Toekomstlied
♪ Toekomstlied
GLB p. 111
Hij die onze God en Vader is
♪ Hij die onze God en Vader is
GLB p. 112
Hij was een mens
♪ Hij was een mens
GLB p. 113
Negenentwintig namen voor Jezus van Nazaret
♪ Naaste. Vreemde
GLB p. 114
Duisternis troonde
♪ Duisternis troonde hoogverheven
GLB p. 115
Ik geloof in Een
♪ Ik geloof in Een, die naar het woord van Jezus
GLB p. 119
GLB p. 120
Tien liederen over de geboorte van Jezus 1 - Hoog te paard
♪ Hoog te paard rijdt onrecht langs de wegen
GLB p. 121
Tien liederen over de geboorte van Jezus 2
♪ Eerste en laatste zegen, enige
GLB p. 122
Tien liederen over de geboorte van Jezus 3
♪ Meisje van zestien, voor zij wilde
GLB p. 125
Tien liederen over de geboorte van Jezus 4
♪ Die niet zilver en goud zijt
GLB p. 126
Tien liederen over de geboorte van Jezus 5 - Niemand dan jij
♪ Niemand dan jij. Geen van de goden werd mijn bevrijder
GLB p. 128
Tien liederen over de geboorte van Jezus 6
♪ Opdat het volk met nog meer resultaat
GLB p. 130
Tien liederen over de geboorte van Jezus 7 - Ander, ouder [Jij nog naamloze]
♪ Ander, ouder, iemand in ons verborgen
GLB p. 131
Tien liederen over de geboorte van Jezus 8 - Wij waren kinderen
♪ Wij waren kinderen toen het gebeurde
GLB p. 132
Tien liederen over de geboorte van Jezus 9
♪ Beeldschone steekvlam van tussen sterren
GLB p. 134
Tien liederen over de geboorte van Jezus 10
♪ Naamloos schooiert liefde langs de wegen
GLB p. 139
Wees hier aanwezig
♪ Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
GLB p. 140
Dit huis vol mensen
♪ Dit huis vol mensen weet Jij wie het zijn?
GLB p. 141
Onze hulp in de naam
♪ Onze hulp in de naam van de Heer
GLB p. 142
Onstilbare tonen
♪ Onstilbare tonen, zwijgende woorden
GLB p. 143
Dag en welkom
♪ Dag en welkom lieve die en die
GLB p. 144-I
Het woord dat Ik u heden geef
♪ Het woord dat Ik je heden geef
GLB p. 144-II
Gij wacht op ons
♪ Gij wacht op ons todat wij opengaan voor U
GLB p. 145a
Het brood in de aarde
♪ Het brood in de aarde
GLB p. 145b
Het brood in de aarde
♪ Ballade over Jezus
GLB p. 146
Dat wij niet slapen
♪ Dat wij niet slapen, daglichtbewoners
GLB p. 147
Moge ons verschijnen
♪ Moge ons voor waar verschijnen
GLB p. 148
Ik zal er zijn
♪ Ik zal er zijn
GLB p. 150
Waar vriendschap is
♪ Waar vriendschap is en liefde
GLB p. 151a
Lied van zonde en genade
♪ Dat duren zal, zolang er leven is
GLB p. 151b
Lied van zonde en genade
♪ Lied van zonde en genade
GLB p. 152a
Hij die gesproken heeft
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
GLB p. 152b
Hij die gesproken heeft
♪ Hij die gesproken heeft
GLB p. 153
Als Gij bestaat
♪ Mochten wij weten: Gij
GLB p. 154
Gij in licht
♪ Gij in uw grenzeloos licht
GLB p. 155a
♪ Nu nog met halve woorden, hier en daar
GLB p. 155b
♪ Nu nog met halve woorden, hier en daar
GLB p. 156
Geschreven staan
♪ Geschreven staan de woorden van Sappho van Lesbos
GLB p. 157a
Dit huis van steen en woord
♪ Belle, qui tiens ma vie
GLB p. 157b
Dit huis van steen en woord
♪ Dit huis van steen en woord
GLB p. 158a
Avondmaal ter heiliging (tafelgebed)
♪ Avondmaal ter heiliging
GLB p. 158b
Avondmaal ter heiliging (tafelgebed)
♪ Avondmaal ter heiliging
GLB p. 159
Dominus vobiscum
GLB p. 162
Hier nu in ons midden (tafelgebed)
♪ Wij bidden U, genadige God
GLB p. 166
Vrede zij u van God onze Vader (tafelgebed)
♪ Vrede zij u van God onze Vader
GLB p. 169
Vrede voor jou (tafelgebed voor een huwelijksviering)
♪ Vrede voor jou en vrede voor jou
GLB p. 172a
Gezegend zijt Gij, levende God (tafelgebed)
♪ Gezegend zijt Gij, levende God (tafelgebed)
GLB p. 172b
Gezegend zijt Gij, levende God (tafelgebed)
♪ Gezegend zijt Gij, levende God (tafelgebed)
GLB p. 173a
Open uw hart (tafelgebed)
♪ Open uw hart en bid met mij
GLB p. 173b
Open uw hart (tafelgebed)
♪ Open uw hart (tafelgebed)
GLB p. 176
Gij die weet (tafelgebed)
♪ Gij die weet wat in mensen omgaat
GLB p. 178
Toen hebt Gij
♪ Toen hebt Gij, God die leeft
GLB p. 180
Die naar menselijke gewoonte (tafelgebed)
♪ Die naar menselijke gewoonte
GLB p. 182
Wie zullen wij aanbidden en geloven (tafelgebed)
♪ Wie zullen wij aanbidden en geloven
GLB p. 184a
Gezegend de onzienlijke (tafelgebed)
♪ Gezegend de onzienlijke (tafelgebed)
GLB p. 184b
Gezegend de onzienlijke (tafelgebed)
♪ Gezegend de onzienlijke (tafelgebed)
GLB p. 186
Jouw naam
♪ Klok stilgezet. Deur van gedachten
GLB p. 189
Gij die de stomgeslagen mond verstaat (tafelgebed)
♪ Gij die de stomgeslagen mond verstaat
GLB p. 190
Gezegend Gij in uw verborgenheid
♪ Gezegend Gij, in uw verborgenheid
GLB p. 191
Brood des levens (tafelgebed)
♪ Niemand heeft U ooit gezien
GLB p. 192
Kom over ons (tafelgebed)
♪ Hier begint de dienst van de tafel
GLB p. 194a
Zend uw geest (tafelgebed)
♪ Wees hier aanwezig in uw woord
GLB p. 194b
Zend uw geest (tafelgebed)
♪ Zend uw geest (tafelgebed)
GLB p. 196
Is hier de plaats (tafelgebed)
♪ Is hier de plaats waar hij met zijn leerlingen bijeen kan zijn
GLB p. 197
Stilte nu
♪ Stilte nu -
GLB p. 198a
Open de woorden die geschreven staan
♪ Strek uw handen naar mij
GLB p. 198b
Open de woorden die geschreven staan
♪ Open de woorden die geschreven staan (viering)
GLB p. 209
Missa solemnis
♪ Hoor mij, wees niet doodse stilte
GLB p. 223
Lied van Prediker [Een levensliedje]
♪ Het ene geslacht gaat en het andere komt
GLB p. 224a
In den beginne was
♪ In den beginne was
GLB p. 224b
In den beginne was
♪ In den beginne was het woord
GLB p. 225
Toen
♪ Toen wel de aarde gemaakt was
GLB p. 226a
Word wakker
♪ Word wakker
GLB p. 226b
Word wakker
♪ Word wakker
GLB p. 227a
Een engel met een lied
♪ Een engel met een lied
GLB p. 227b
Een engel met een lied
♪ Een engel met een lied
GLB p. 228a
Lied voor bijna iedereen
♪ Ergens komt een kind vandaan
GLB p. 228b
Lied voor bijna iedereen
♪ Lied voor bijna iedereen
GLB p. 230a
Een mens te zijn op aarde (1)
♪ Een mens te zijn op aarde
GLB p. 230b
Een mens te zijn op aarde (1)
♪ Een mens te zijn op aarde
GLB p. 231
Ik zie de mensen
♪ Ik zie de mensen - als bomen zie ik ze gaan
GLB p. 232a
Mensenlied
♪ Zoals de mensen leven
GLB p. 232b
Mensenlied
♪ Mensenlied
GLB p. 233a
Honderd bloemen
♪ Honderd bloemen
GLB p. 233b
Honderd bloemen
♪ Honderd bloemen
GLB p. 234a
Dat ik aarde zou bewonen (2)
♪ Dat ik aarde zou bewonen
GLB p. 234b
Dat ik aarde zou bewonen (2)
♪ Dat ik aarde zou bewonen
GLB p. 235
Zwemmen en varen
♪ Hij is een zwarte vlek in het donker
GLB p. 238a
Vier muren
♪ Heer Halewijn zong een liedekijn
GLB p. 238b
Vier muren
♪ Vier muren
GLB p. 240
Groot is de wereld
♪ Groot is de wereld
GLB p. 241
Winterlied
♪ Geen zilveren sleeën
GLB p. 244
Lied van de grote reis
♪ Lied van de grote reis
GLB p. 245a
Lied van de geliefde
♪ Puer nobis nascinatur
GLB p. 245b
Lied van de geliefde
♪ Lied van de geliefde
GLB p. 246
Van twee woorden wil ik eten
♪ Van twee woorden wil ik eten
GLB p. 248a
Delf mijn gezicht op (2)
♪ Delf mijn gezicht op
GLB p. 248b
Delf mijn gezicht op (2)
♪ Delf mijn gezicht op
GLB p. 249
Voordat ik bomen zag
♪ Voordat ik bomen zag
GLB p. 250
Staan in licht
♪ Waarom, wanneer, uit welke luchtlaag
GLB p. 252a
Behoed de liefde
♪ Behoed de liefde
GLB p. 252b
Behoed de liefde
♪ Behoed de liefde
GLB p. 253
Lied bij psalm 22
♪ Liefde wanhoop droeve woede
GLB p. 254a
♪ Tijd van vloek en tijd van zegen
GLB p. 254b
♪ Tijd van vloek en tijd van zegen
GLB p. 255
Staan in winterlicht
♪ Staan in winterlicht twee bomen
GLB p. 256
Jij bent van jou
♪ Ik zeg adieu
GLB p. 257
Lied om zegen
♪ Dichtstbijzijnde onbekende
GLB p. 258a
Kom in mij
♪ Kom in mij, win, ontwapen mij
GLB p. 258b
Kom in mij
GLB p. 259
Op mijn levenslange reizen
♪ Op mijn levenslange reizen
GLB p. 260a
Een nieuw bruiloftslied
♪ Uit vuur en ijzer, zuur en zout
GLB p. 260b
Een nieuw bruiloftslied
♪ Een nieuw bruiloftslied
GLB p. 261a
Om liefde
♪ Om liefde gaan wij een leven
GLB p. 261b
Om liefde
♪ Om liefde gaan wij een leven
GLB p. 262
Een hooglied
♪ Ik zag je ik woog je
GLB p. 266a
Als een lichaam
♪ Verte landschap licht op water
GLB p. 266b
Als een lichaam
♪ Verte landschap licht op water
GLB p. 267
Om water
♪ Moge mij schoonwassen
GLB p. 268a
Voor de zevende dag
♪ Voor de zevende dag
GLB p. 268b
Voor de zevende dag
♪ Voor de zevende dag
GLB p. 269
Van de stormzee
♪ Van de stormzee, de holle golven
GLB p. 270a
Wonen overal
♪ Suze Naanje
GLB p. 270b
Wonen overal
♪ Wonen overal
GLB p. 271a
Zeven maal
♪ Zeven maal
GLB p. 271b
Zeven maal
♪ Zevenmaal opnieuw geboren
GLB p. 272a
Uit staat en stand
♪ Uit staat en stand
GLB p. 272b
Uit staat en stand
♪ Uit staat en stand
GLB p. 273
Lied om vrijheid
♪ Als vrijheid was wat vrijheid lijkt
GLB p. 274a
Afscheidslied [Lied van David]
♪ Nu staan in dun gewaad van groen
GLB p. 274b
Afscheidslied [Lied van David]
♪ Nu staan in dun gewaad van groen
GLB p. 276
Lied van alle dagen
♪ Nooit hoorden wij andere stemmen
GLB p. 277a
Lied van nacht en dag
♪ Leegte, schaduw, damp
GLB p. 277b
Lied van nacht en dag
♪ Leegte, schaduw, damp
GLB p. 283a
Lieve boetseerder
♪ Célébrons sans cesse
GLB p. 283b
Lieve boetseerder
♪ Lieve boetseerder
GLB p. 284
Aan de goden
♪ Gij zijt gij onvergankelijk in
GLB p. 286a
Die zegt god te zijn (2)
♪ Die zegt god te zijn
GLB p. 286b
Die zegt god te zijn (2)
♪ Die zegt god te zijn
GLB p. 287
Schriftlied
♪ Schriftlied
GLB p. 288a
Lied aan het licht
♪ Licht dat ons aanstoot in de morgen
GLB p. 288b
Lied aan het licht
♪ Lied aan het licht
GLB p. 289a
Lied van de stem
♪ Lied van de stem
GLB p. 289b
Lied van de stem
♪ Lied van de stem
GLB p. 290a
♪ Psalm 36 / 68
GLB p. 290b
♪ Jij die voor alle namen wijkt
GLB p. 291a
Klein woord
♪ Klein woord vluchtig leeg gevloekt
GLB p. 291b
Klein woord
♪ Klein woord vluchtig leeg gevloekt
GLB p. 292a
Psalm 97 - gezang
♪ Responsorium breve
GLB p. 292b
Psalm 97 - gezang
♪ God is Hij alleen
GLB p. 293
Gij die hoort
♪ Gij die hoort weet
GLB p. 294a
Hoor mensenkind
♪ Hoor mensenkind
GLB p. 294b
Hoor mensenkind
♪ Hoor mensenkind
GLB p. 295
♪ Hoor. Maar ik kan niet horen
GLB p. 296
Psalm 24, vrij
♪ Van God is de aarde en die haar bewonen
GLB p. 297a
Psalm 53, vrij [De dwaas zegt in zijn hart]
♪ De nietsontziende, niemand erkennende
GLB p. 297b
Psalm 53, vrij [De dwaas zegt in zijn hart]
♪ De nietsontziende, niemand erkennende
GLB p. 298a
♪ Gelukkig is het land
GLB p. 298b
♪ Te doen gerechtigheid
GLB p. 299a
Woord dat ruimte schept
♪ Woord dat ruimte schept, toekomst
GLB p. 299b
Woord dat ruimte schept
♪ Woord dat ruimte schept, toekomst
GLB p. 300
♪ Ik zeg adieu
GLB p. 301a
Deze wereld omgekeerd
♪ Zo spreekt de Heer
GLB p. 301b
Deze wereld omgekeerd
♪ Deze wereld omgekeerd
GLB p. 302a
♪ Lied van vandaag en morgen / Geen taal die hem vertaalt
GLB p. 302b
♪ Geen taal die hem vertaalt
GLB p. 303
Onze Vader
GLB p. 304
Onze Vader verborgen
♪ Onze Vader verborgen
GLB p. 305a
Lied van woord en weg
♪ Lied van woord en weg
GLB p. 305b
Lied van woord en weg
♪ Zoals een moeder zorgt
GLB p. 306a
Vriend
♪ Alles ontgrenzende alles doordringende ruimte
GLB p. 306b
Vriend
♪ Vriend
GLB p. 307
Vreemde
♪ Alles doorschijnende alles herscheppende woorden
GLB p. 308
Het Zonnelied, vrij
♪ U eeuwige die ver weg zijt en ongezien
GLB p. 310
Groter dan ons hart
♪ Groter dan ons hart
GLB p. 312a
Gij die niemand naar de ogen ziet (2)
♪ Gij die niemand naar de ogen ziet
GLB p. 312b
Gij die niemand naar de ogen ziet (2)
♪ Gij die niemand naar de ogen ziet
GLB p. 313a
Niemand anders
♪ Scheur de wolken uiteen en kom
GLB p. 313b
Niemand anders
♪ Scheur de wolken uiteen en kom
GLB p. 314
Gezien
♪ Gezien van ooit af, en nog steeds
GLB p. 315
Wij zullen kennen
♪ Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn
GLB p. 316a
Waarom bezoekt Gij mij
♪ Waarom bezoekt Gij mij
GLB p. 316b
Waarom bezoekt Gij mij
♪ Waarom bezoekt Gij mij
GLB p. 317a
Ere wie ere toekomt
♪ Ere wie ere toekomt
GLB p. 317b
Ere wie ere toekomt
♪ Ere wie ere toekomt
GLB p. 318a
Verdoofd en schamper (2)
♪ Verdoofd en schamper van gemis
GLB p. 318b
Verdoofd en schamper (2)
♪ Verdoofd en schamper van gemis
GLB p. 319a
♪ Psalm 65 / 72
GLB p. 319b
♪ Zijn alsof niet
GLB p. 320a
Nachtlied
♪ Nacht omkerkert mij
GLB p. 320b
Nachtlied
♪ Nachtlied
GLB p. 321
Ik zal
♪ Ik zal mijn mond niet houden tegen U
GLB p. 322a
Verdeeld, verstroefd (2)
♪ Verdeeld, verstroefd, niet met mijzelf verzoend
GLB p. 322b
Verdeeld, verstroefd (2)
♪ Verdeeld, verstroefd
GLB p. 323
U moet ik
♪ U moet ik spreken, U wil ik alleen
GLB p. 324
Lied van Job
♪ Ga ik slapen, dan denk ik
GLB p. 325a
Uit de diepte
♪ Uit de diepte, jou vergeten
GLB p. 325b
Uit de diepte
♪ Uit de diepte, jou vergeten
GLB p. 328a
Lied van weg en omweg [Ongezien]
♪ Die mij getrokken uit de schoot
GLB p. 328b
Lied van weg en omweg [Ongezien]
♪ Die mij getrokken uit de schoot
GLB p. 329
Die om mij smeekt
♪ Die om mij smeekt, die ik heb afgeweerd
GLB p. 330
Gij die ons nooit geknecht hebt
♪ Gij die ons nooit geknecht hebt, met geen woord
GLB p. 332a
Die mij droeg
♪ Die mij droeg
GLB p. 332b
Die mij droeg
♪ Die mij droeg
GLB p. 333a
Gij die het sprakeloze bidden hoort
♪ Gij die het sprakeloze bidden hoort
GLB p. 333b
Gij die het sprakeloze bidden hoort
♪ Gij die het sprakeloze bidden hoort
GLB p. 334a
Jij bent (2)
♪ Jij bent de god die mij gegeven is
GLB p. 334b
Jij bent (2)
♪ Jij bent de god die mij gegeven is
GLB p. 335
Terzake Gij die leeft
♪ Terzake Gij die leeft, geef hier aanwezig
GLB p. 336a
Kleinst denkbare bron (3)
♪ Kleinst denkbare bron
GLB p. 336b
Kleinst denkbare bron (3)
♪ Kleinst denkbare bron
GLB p. 337a
Wat vrolijk over U geschreven staat (1)
♪ Wat vrolijk over U geschreven staat
GLB p. 337b
Wat vrolijk over U geschreven staat (1)
♪ Wat vrolijk over U geschreven staat
GLB p. 338a
Veel te laat [Om vrede]
♪ Veel te laat heb ik jou liefgekregen
GLB p. 338b
Veel te laat [Om vrede]
♪ Veel te laat [Om vrede]
GLB p. 339a
Tijdloos lied
♪ Dieper dan de brandhaard in het vuur is
GLB p. 339b
Tijdloos lied
♪ Tijdloos lied
GLB p. 341a
Lied van de aarde
♪ Toen schiep God de mens naar zijn beeld
GLB p. 341b
Lied van de aarde
GLB p. 363
Tegen de dood
♪ Wind waait wat
GLB p. 364
♪ Er gaat een heer door onze stad
GLB p. 366
Zwart als git
♪ Zwart als git wordt het licht
GLB p. 367a
Dodenlied
♪ Schoon lief, hoe ligt gij hier
GLB p. 367b
Dodenlied
♪ Dodenlied
GLB p. 368
Ik droomde U
♪ Ik droomde U van jongs af aan
GLB p. 369
Jou gezocht [Breek de duisternis]
♪ Jou gezocht bij dag
GLB p. 370a
Ogen die mij zoeken
♪ Ogen die mij zoeken
GLB p. 370b
Ogen die mij zoeken
♪ Ogen die mij zoeken
GLB p. 371a
Deze wereld
♪ Wat geen oog heeft gezien, geen oor gewaagd te horen
GLB p. 371b
Deze wereld
♪ Deze wereld
GLB p. 372
Lied om schepping
♪ Vechtende schimmen mensen gelijkend
GLB p. 373a
Bomen schreeuwen niet
♪ Bomen schreeuwen niet
GLB p. 373b
Bomen schreeuwen niet
♪ Bomen schreeuwen niet
GLB p. 374a
Lied tegen de Derde Wereldoorlog
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
GLB p. 374b
Lied tegen de Derde Wereldoorlog
♪ Lied tegen de Derde Wereldoorlog
GLB p. 375a
Verberg U niet
♪ Toen hebt Gij ons gezien nog voor wij waren
GLB p. 375b
Verberg U niet
♪ Toen hebt Gij ons gezien nog voor wij waren
GLB p. 376a
Om wat misdaan wordt
♪ Christe, qui lux est et dies
GLB p. 376b
Om wat misdaan wordt
♪ Om wat misdaan wordt
GLB p. 377a
♪ Scheur toch de wolken weg en kom
GLB p. 377b
♪ Scheur toch de wolken weg en kom
GLB p. 378
Psalm op 11 september 1973
♪ Psalm op 11 september 1973
GLB p. 379
Psalm 12, vrij [Handschrift van licht]
♪ Onkreukbare woorden
GLB p. 380a
Lied voor de gevallenen
♪ Hoe zijn de helden gevallen
GLB p. 380b
Lied voor de gevallenen
♪ Hoe zijn de helden gevallen
GLB p. 381
De tuinman is gestorven
♪ De tuinman is gestorven, verdroogd is de tuin
GLB p. 382a
Lied tegen de nieuwe armoede
♪ Er schreeuwt een mens, onrecht
GLB p. 382b
Lied tegen de nieuwe armoede
♪ Er schreeuwt een mens, onrecht
GLB p. 383
Psalm 14, vrij
♪ Niksers, leeghoofden
GLB p. 386
Vergeet niet
♪ Vergeet niet dat woord van oudsher
GLB p. 387
Psalm van David [Ik zal niet rusten]
♪ Psalm van David [Ik zal niet rusten]
GLB p. 388a
Het was een nacht
♪ Het was een nacht
GLB p. 388b
Het was een nacht
♪ Het was een nacht door merg en been
GLB p. 390a
Ze zijn van vlees
♪ Ignaci dat de Heer u segen
GLB p. 390b
Ze zijn van vlees
♪ Ze zijn van vlees
GLB p. 391a
Ballade van de goden
♪ Op zeven tronen van zoden
GLB p. 391b
Ballade van de goden
♪ Op zeven tronen van zoden
GLB p. 392
Smeed je rechterhand
♪ Smeed je rechterhand
GLB p. 394a
Wat, rabbijntje, zal gebeuren
♪ Wat, rabbijntje, zal gebeuren
GLB p. 394b
Wat, rabbijntje, zal gebeuren
♪ Lied van het volk
GLB p. 395a
Gehoord in mensen
♪ Psalm 47
GLB p. 395b
Gehoord in mensen
♪ Zij die stom zijn, ver heen, koud, steen in steen
GLB p. 396a
Komen ooit voeten gevleugeld
♪ Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
GLB p. 396b
Komen ooit voeten gevleugeld
♪ Komen ooit voeten gevleugeld
GLB p. 397
Mocht het waar zijn [Lied tegen de laatste oorlog]
♪ Mocht het waar zijn wat gegrift staat
GLB p. 398
Gij die gezegd hebt
♪ Gij die gezegd hebt dat Gij nooit
GLB p. 399a
Aardelied
♪ Aarde, werk van uw handen
GLB p. 399b
Aardelied
♪ Aarde, werk van uw handen
GLB p. 400
Blijf niet staren
♪ Blijf niet staren
GLB p. 401
De tafel der armen
♪ Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen
GLB p. 402
God weet komt het goed
♪ Godweet komt het goed
GLB p. 403
Dan zal ik leven (2)
♪ Het zal in alle vroegte zijn
GLB p. 407
Eerste en Laatste 1 - Doe mij binnengaan
♪ Doe mij binnengaan
GLB p. 408-I
Eerste en Laatste 2 - De doden, vergaan
♪ De doden, vergaan in de aarde
GLB p. 408-II
Eerste en Laatste 3 - Kyrie eleison
♪ Kyrie eleison Heer ontferm U
GLB p. 409
Eerste en Laatste 4 - Wat ik gewild heb
♪ Wat ik gewild heb wat ik gedaan heb
GLB p. 410
Eerste en Laatste 5 - Die van oertijd af
♪ Die van oertijd af onwankelbaar God is
GLB p. 411
Eerste en Laatste 6 - Gelezen heb ik
♪ Gelezen heb ik wat geschreven staat
GLB p. 412
Eerste en Laatste 7 - Het was middag
♪ Het was middag
GLB p. 413
Eerste en Laatste 8 - Hoever is de nacht
♪ Hoever is de nacht, hoever
GLB p. 414
Eerste en Laatste 9 - Die heeft gezegd
♪ Die heeft gezegd dat hij verrijzen zou
GLB p. 415
Eerste en Laatste 10 - Onze Vader
♪ Onze Vader in de hemel
GLB p. 416
Die mij droeg
♪ Die mij droeg
GLB p. 417
Eerste en Laatste 12 - Ogen die je zoeken
♪ Ogen die je zoeken
GLB p. 418
Eerste en Laatste 13 - Onnoembaar
♪ Onnoembaar
GLB p. 419
Eerste en Laatste 14 - Naar het paradijs
♪ Naar het paradijs mogen engelen jou begeleiden
GLB p. 423
Met niets van niets [Lied van de schepping] (1)
♪ Met niets van niets zijt Gij begonnen
GLB p. 424
Ballade van de mens [Lied van de mens]
♪ Ten dage dat Hij maakte hemel en aarde
GLB p. 426
Aan de slang
♪ Slang, je liep op je achterste benen
GLB p. 427a
Lied van Kaïn
♪ Waarom viel je gezicht
GLB p. 427b
Lied van Kaïn
♪ Lied van Kaïn
GLB p. 428
Lied van Set
♪ Gekomen in jouw plaats
GLB p. 429
Lied van de reuzen
♪ Reuzen zeggen: wij zijn zonen van God
GLB p. 430a
Lied van de vloed
♪ Lied van de vloed
GLB p. 430b
Lied van de vloed
♪ De vloed van vóór de tijd
GLB p. 431
Lied van Abraham
♪ Tempeltorens hoog oprijzend
GLB p. 432a
Lied van Ismaël
♪ Psalm 42
GLB p. 432b
Lied van Ismaël
♪ Van één vader vele zonen
GLB p. 434a
Lied van Izaäk
♪ 't Was op enen Driekoningenavond
GLB p. 434b
Lied van Izaäk
♪ Lied van Izaäk
GLB p. 436
Lied van Rebekka
♪ Ik was rondom de bron
GLB p. 437
Lied van Jakob
♪ Kwam op gevleugelde voeten
GLB p. 438
Hoor Israël
♪ Hoor Jakob, heeft Hij mij gezegd
GLB p. 440
Lied voor slaven en gevangenen
♪ Zo zong dat volk
GLB p. 442a
Toen en nu
♪ Wat geschreven staat, wordt in ons vervuld
GLB p. 442b
Toen en nu
♪ Toen en nu
GLB p. 443
Farao's lied
♪ Farao's lied
GLB p. 444a
Spiritual op de uittocht
♪ Go down Moses
GLB p. 444b
Spiritual op de uittocht
♪ Spiritual op de uittocht
GLB p. 446
Lied van de doortocht
♪ Over ons kwam zijn woord
GLB p. 447a
Uittocht-lied
♪ Alsof de richting ons werd ingeschapen
GLB p. 447b
Uittocht-lied
♪ Uittocht-lied
GLB p. 448
Lied van het bittere water
♪ Die wij niet kennen, die nieuwe
GLB p. 449
Hoe ver te gaan
♪ Hoe ver te gaan
GLB p. 450
Woestijn-lied
♪ Geen huis. Een tent nog niet eens
GLB p. 452
Lichaam van zon
♪ Liefde lichaam van zon
GLB p. 453
Lied van de naam (tafelgebed) [uit Dood en opstanding]
♪ Lied van de naam (tafelgebed) [uit Dood en opstanding]
GLB p. 454
Lied van sabbat en oase
♪ De slavende handen wenkten de slepende voeten
GLB p. 455a
Lied van het land
♪ Hoe verder onze ogen reiken
GLB p. 455b
Lied van het land
♪ Lied van het land
GLB p. 456
Levend Boek
♪ Levend Boek
GLB p. 457
Ballade van Bileam
♪ Ballade van Bileam
GLB p. 460
Lied van Mozes (1)
♪ De hemel mag horen
GLB p. 462a
Lied van de overtocht
♪ Wij wisten dat het moest bestaan
GLB p. 462b
Lied van de overtocht
♪ O Christus, woord der eeuwigheid
GLB p. 463a
Land in onweer
♪ Een land in onweer verward
GLB p. 463b
Land in onweer
♪ Land in onweer
GLB p. 464
Lied van Gideon
♪ Lied van Gideon
GLB p. 466a
Ballade van de bomen
♪ De bomen van het bos
GLB p. 466b
Ballade van de bomen
♪ De bomen van het bos
GLB p. 468a
Lied van Saul
♪ Als David op zijn citer speelde
GLB p. 468b
Lied van Saul
♪ Als David op zijn citer speelde
GLB p. 469
Aan de koning
♪ Vandaag doet de hand
GLB p. 470
David-lied
GLB p. 474a
Psalm van David [Lied om leven / Lied om nieuw begin]
♪ Oud het leven dat wij leiden
GLB p. 474b
Psalm van David [Lied om leven / Lied om nieuw begin]
♪ Oud het leven dat wij leiden
GLB p. 475
Lied van Rispa
♪ Jouw recht is slecht, koning
GLB p. 476
Geen koning
♪ Geen koning
GLB p. 477
Ballade van Elia
♪ Ballade van Elia
GLB p. 482
Lied van Amos
♪ Klaagzang en klacht over u
GLB p. 483a
Lied van Jesaja
♪ Hoor, een stem klinkt op
GLB p. 483b
Lied van Jesaja
♪ Lied van Jesaja
GLB p. 484
Lied van de wijngaard
♪ Ik zing mijn geliefde
GLB p. 486
Lied van de dienstknecht
♪ Het volk dat tast in het duister
GLB p. 488
Lied van het hervonden boek
♪ Lied van het hervonden boek
GLB p. 490a
Lied van het verloren land
♪ Gij die voor mij de ruimte schiep
GLB p. 490b
Lied van het verloren land
♪ Gij die voor mij de ruimte schiep
GLB p. 491
Klaaglied over Jeruzalem
♪ De bekers waaruit wij dronken
GLB p. 492
Lied van Jeremia
♪ Wat goed is heeft Hij jou gezegd
GLB p. 493
Lied van Ezechiël
♪ Toen ik daar zat, verweesd
GLB p. 494
Lied aan Babels stromen [Het lied Rorate coeli]
♪ Lied aan Babels stromen [Het lied Rorate coeli]
GLB p. 496a
♪ De steppe zal bloeien
GLB p. 496b
GLB p. 497a
Lied van nieuw begin
♪ Leliën draagt de woestijn
GLB p. 497b
Lied van nieuw begin
♪ Lied van nieuw begin
GLB p. 498
Licht en stem
♪ Licht en stem
GLB p. 499
Hoe ver
♪ Hoever is de nacht, hoever
GLB p. 500
Lied van de terugkeer
♪ Waren slaven ooit
GLB p. 502
Lied van de Makkabeeën
♪ Toen weer een koning die dacht god te zijn
GLB p. 504-Ia
Lied van Zacharias
♪ Gezegend Hij, de god van Israël
GLB p. 504-Ib
Lied van Zacharias
♪ Gezegend Hij, de god van Israël
GLB p. 504-IIa
Een schoot van ontferming
♪ Een schoot van ontferming
GLB p. 504-IIb
Een schoot van ontferming
♪ Een schoot van ontferming
GLB p. 505
Lied van Maria (2)
♪ Schoot die niemand draagt
GLB p. 506
De lofzang Magnificat
♪ Mijn ziel maakt groot de Heer
GLB p. 507
Lied van Simeon
♪ Nu meester, doe uw dienstknecht heengaan
GLB p. 508
Jezus zoon van de Tora
♪ Twaalf jaar oud was hij toen hij een stem vernam
GLB p. 512
Lied van Lazarus en de rijke vrek
♪ Een rijke ging in purper en kristal
GLB p. 514a
Lied van een messias
♪ Ik wou een tuin, ik moest in een woestijn
GLB p. 514b
Lied van een messias
♪ Ik wou een tuin, ik moest in een woestijn
GLB p. 515
Lied van de vijftigste dag
♪ Toen hij lag daar, verstomd
GLB p. 516
Hierheen adem
♪ Hierheen, Adem, steek mij aan
GLB p. 518
Naam uit het vuur
♪ Naam uit het vuur, één eeuwig
GLB p. 519a
Steenlichaam
♪ Steenlichaam
GLB p. 519b
Steenlichaam
♪ Steenlichaam
GLB p. 520
Lied van Paulus
♪ Ik zag ze zitten aan één tafel
GLB p. 522
Al spreek ik met tongen [Liefde]
♪ Al spreek ik met tongen van engelen en mensen
GLB p. 524
Vroeg in de morgen
♪ Vroeg in de morgen, donker was het nog
GLB p. 525
Klankresten
♪ Klankresten van onvoltooid verhaal
GLB p. 526
Litanie
♪ God van Abraham
GLB p. 530
Boek jij bent geleefd
♪ Boek jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven
GLB p. 535
Dank zij de woorden
♪ Dank zij de woorden
GLB p. 536
Ballade van de woorden
♪ Het was een nacht waarin ik sliep
GLB p. 538
Heidens lied
♪ Openbaar u aan mij
GLB p. 540
Gegaan
GLB p. 541
Lied van Gij en ik
♪ Mijn God, ik weet niet wie Gij zijt