Oud-Katholiek Gezangboek
Oud-Katholiek Gezangboek
Uitgever: Gooi & Sticht Kampen
1e druk: 1993
Afkorting: OKG
OKG 201
Psalm 1
♪ Psalm 1
OKG 202
Psalm 2
♪ Psalm 2
OKG 203
Psalm 4 - gezang
♪ Als ik U aanroep
OKG 204
Psalm 6
♪ Psalm 6
OKG 205
Psalm 8
♪ Psalm 8
OKG 206
Psalm 8
♪ Psalm 8
OKG 207
Psalm 15
♪ Psalm 15
OKG 208
Psalm 16
♪ Psalm 16
OKG 209
Psalm 17
♪ Psalm 17
OKG 210
Psalm 19
♪ Psalm 19
OKG 211
Psalm 19
♪ Psalm 19
OKG 212
Psalm 22 - gezang (1)
♪ God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten
OKG 213
Psalm 22
♪ Herzlich tut mich verlangen
OKG 214
Psalm 23
♪ Psalm 23
OKG 215
Psalm 23
♪ d' Almachtige-is mijn Herder en Geleide
OKG 216
Psalm 23
♪ De Heer is mijn Herder!
OKG 217
Psalm 24
♪ Psalm 24
OKG 218
Psalm 24
♪ Psalm 24
OKG 219
Psalm 25
♪ Naar U gaat mijn verlangen, Heer
OKG 220
Psalm 25 - gezang (1)
♪ Naar U gaat mijn verlangen, Heer
OKG 221
Psalm 25 - gezang (2)
♪ Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
OKG 222
Psalm 27
♪ Psalm 27
OKG 223
Psalm 30
♪ Psalm 30
OKG 224
Psalm 32
♪ Psalm 32
OKG 225
Psalm 34
♪ Psalm 34
OKG 226
Psalm 36
♪ Psalm 36
OKG 227
Psalm 40
♪ Psalm 40
OKG 228
Psalm 42 - gezang (2)
♪ Zoals een hert reikhalst naar levend water
OKG 229
Psalm 42
♪ Psalm 42
OKG 230
Psalm 43
♪ Psalm 43
OKG 231
Psalm 46
♪ Psalm 46
OKG 232
Psalm 47
♪ Psalm 47
OKG 233
Psalm 51
♪ Psalm 51
OKG 234
Psalm 51
♪ Psalm 51
OKG 235
Psalm 55
♪ Psalm 55
OKG 236
Psalm 63
♪ Psalm 63
OKG 237
Psalm 63
♪ Psalm 63
OKG 238
Psalm 65
♪ Psalm 65
OKG 239
Psalm 67
♪ Psalm 67
OKG 240
Psalm 67
♪ Terre entière chante ta gloire
OKG 241
Psalm 72 - gezang
♪ Voor kleine mensen is Hij bereikbaar
OKG 242
Psalm 72
♪ Psalm 65 / 72
OKG 243
Psalm 80
♪ Psalm 80
OKG 244
Psalm 81
♪ Psalm 81
OKG 245
Psalm 84
♪ Psalm 84
OKG 246
Psalm 85
♪ Psalm 85
OKG 247
Psalm 91
♪ Psalm 91
OKG 248
Psalm 92
♪ Psalm 92
OKG 249a
Psalm 95
♪ Psalm 95
OKG 249b
Psalm 95
OKG 249c
Psalm 95
OKG 250
Psalm 95
♪ Psalm 95
OKG 251
Psalm 96
♪ Psalm 96
OKG 252
Psalm 96
♪ Zing een nieuw lied, alle landen
OKG 253
Psalm 96
♪ Psalm 96
OKG 254
Psalm 98
♪ Sanctus
OKG 255
Psalm 100
♪ Psalm 100
OKG 256
Psalm 103
♪ Psalm 103
OKG 257
Psalm 103
♪ Barmhartige Heer, genadige God
OKG 258
Hoe is uw Naam
♪ Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden
OKG 259
Praise, my soul, the king of heaven
♪ Praise my soul, the King of heaven
OKG 260
Psalm 103
♪ Psalm 103
OKG 261
Psalm 110
♪ Psalm 110
OKG 262
Psalm 111
♪ Psalm 111
OKG 263
Psalm 112
♪ Psalm 112
OKG 264
Psalm 113
♪ Psalm 113
OKG 265
Psalm 116
♪ Psalm 74 / 116
OKG 266
Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all
♪ Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all
OKG 267
Psalm 118 - gezang
♪ Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
OKG 268
Psalm 118
♪ Psalm 66 / 98 / 118
OKG 269
Psalm 119
♪ Psalm 119
OKG 270
Psalm 121
♪ Psalm 121
OKG 271
Psalm 121
♪ Psalm 121
OKG 272
Psalm 122
♪ Psalm 122
OKG 273
Psalm 127
OKG 274
Psalm 126
♪ Psalm 126
OKG 275
Psalm 126
♪ Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
OKG 276
Psalm 130
♪ Psalm 130
OKG 277
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
♪ Aus tiefer Not schrei ich zu dir
OKG 278
Psalm 131
♪ Psalm 131
OKG 279
Psalm 131
♪ Psalm 131
OKG 280
Psalm 134
♪ Psalm 130
OKG 281
Psalm 136
♪ Psalm 136
OKG 282
Psalm 139 - gezang (2)
♪ Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij
OKG 283
Psalm 145
♪ Psalm 145
OKG 284
Psalm 146
♪ Psalm 146
OKG 285
Du meine Seele, singe
♪ Du meine Seele, singe
OKG 286
Psalm 147
♪ Psalm 147
OKG 287
Psalm 148
♪ Psalm 148
OKG 288
Psalm 149
♪ Psalm 149
OKG 289
Psalm 150
♪ Alles wat adem heeft love de Heer
OKG 290
Psalm 150
♪ Psalm 150
OKG 291
Psalm 150
♪ Psalm 150
OKG 292
Magnificat
♪ Magnificat
OKG 293
Magnificat
♪ Iedere tijd opnieuw gaat zijn genade naar allen
OKG 294
Lofzang van Maria
♪ Lofzang van Maria
OKG 295
Lofzang van Zacharias
OKG 296
Lofzang van Zacharias
♪ Benedictus
OKG 297
Lofzang van Simeon
OKG 298
Lofzang van Simeon
♪ Lofzang van Simeon
OKG 299
De Zaligsprekingen
OKG 300
Het lied van de Heer die een knecht werd
OKG 301
Vredeslitanie
♪ Vredeslitanie
OKG 302
Kyrie-litanie
♪ Heer Jezus, koning en gezalfde Gods
OKG 303
Kyrie-litanie
OKG 304
Acclamatie
♪ U komt de lof toe, U het gezang
OKG 305
Acclamatie
♪ U komt de lof toe, U het gezang
OKG 306
Acclamatie
♪ Te decet laus
OKG 307
OKG 308
Nicea
OKG 309
Nicea
OKG 310
Nicea
♪ Nicea
OKG 311
Nicea
♪ Nicea
OKG 312
Nicea
♪ Nicea
OKG 313
Apostolicum
♪ Apostolicum
OKG 314
Apostolicum
♪ Ik geloof in God
OKG 315
Groter dan ons hart
♪ Groter dan ons hart
OKG 316
Over de mensen, over de wereld
♪ Over de mensen, over de wereld
OKG 317
Acclamatie bij de voorbeden
♪ Acclamatie bij de voorbeden
OKG 318
Acclamatie bij de voorbeden
♪ Acclamatie bij de voorbeden
OKG 319
Acclamatie bij de voorbeden
♪ Acclamatie bij de voorbeden
OKG 320
Acclamatie bij de voorbeden
OKG 321
OKG 322
Acclamatie bij de voorbeden
OKG 323
Acclamatie bij de voorbeden
OKG 324
Acclamatie bij de voorbeden
OKG 325
Acclamatie bij de instellingswoorden (Vogel, 'U alle eer' / 'Glorie de Eeuwige')
OKG 326
Acclamaties bij het Eucharistisch Gebed
OKG 327
Acclamaties bij het Eucharistisch Gebed
OKG 328
Acclamaties bij het Eucharistisch Gebed
OKG 329
OKG 330
OKG 331
OKG 332
OKG 333
Psalm 147
OKG 334
OKG 335
OKG 336
OKG 337
OKG 338
OKG 339
OKG 340
OKG 341
OKG 342
OKG 343
voorbeden in een getijdendienst
♪ Kyrie eleison 1
OKG 344
voorbeden
OKG 345
Splendor paternae gloriae
OKG 346
Nunc sancte nobis Spiritus
OKG 347
O lux, beata Trinitatis
OKG 348
OKG 349
Te lucis ante terminum
OKG 350
OKG 351
OKG 352
OKG 353
Hostis Herodes impie, 2
OKG 354
Audi benigne conditor
OKG 355
Vexilla regis prodeunt
OKG 356
Gloria, laus et honor
OKG 357
OKG 358
OKG 359
OKG 360
Aurora lucis rutilat
OKG 361
Ad cenam agni providi
OKG 362
OKG 363
OKG 364
Verbum supernum prodiens
OKG 365
OKG 366
Jesu salvator saeculi
OKG 367
o vos qui Batavus
OKG 368
OKG 369
OKG 370
Jesu corona celsior
OKG 371
OKG 372
OKG 373
Urbs beata Jerusalem
OKG 374
OKG 375
OKG 376
OKG 377
OKG 378
Zo heeft gesproken, zo spreekt
OKG 379
OKG 380
OKG 381
OKG 382
OKG 383
OKG 384
OKG 385
OKG 386
OKG 387
OKG 388
OKG 389
OKG 390
OKG 391
OKG 392
OKG 393
OKG 394
OKG 395
OKG 396
OKG 397
OKG 398
OKG 399
OKG 400
OKG 401
OKG 402
OKG 403
OKG 404
OKG 405
OKG 406
OKG 407
OKG 408
Psalm 54
OKG 409
OKG 410
OKG 411
OKG 412
OKG 413
OKG 414
OKG 415
OKG 416
OKG 417
OKG 418
OKG 419
OKG 420
OKG 421
OKG 422
OKG 423
OKG 424
OKG 425
OKG 426
OKG 427
OKG 428
OKG 429
OKG 430
OKG 431
OKG 432
OKG 433
OKG 434
OKG 435
OKG 436
OKG 437
OKG 438
OKG 439
OKG 440
OKG 441
OKG 442
OKG 443
OKG 444
OKG 445
OKG 446
OKG 447
OKG 448
OKG 449
OKG 450
OKG 451
OKG 452
OKG 453
OKG 454
OKG 455
OKG 456
OKG 457
OKG 458
OKG 459
OKG 460
OKG 461
OKG 462
OKG 463
OKG 464
OKG 465
OKG 466
OKG 467
OKG 468
OKG 469
Give thanks
OKG 470
O Filii et Filiae
OKG 471
Veni, sancte spiritus
OKG 472
OKG 473
OKG 474
OKG 475
OKG 476
OKG 477
OKG 478
OKG 479
♪ Wij roemen in 't kruis van de Heer Jezus Christus
OKG 480
OKG 481
OKG 482
OKG 483
OKG 484
OKG 485
OKG 486
OKG 487
OKG 488
OKG 489
Niemand leeft voor zichzelf
OKG 490
OKG 491
OKG 492
OKG 493
OKG 494
OKG 495
OKG 496
Ik zal er zijn
OKG 497
OKG 498
OKG 499
OKG 500
OKG 501
OKG 502
OKG 503
Van Noach, de vader van de volkeren
♪ Van Noach, de vader van de volkeren
OKG 504
Van Abraham als broodbidder aan het grote huis
♪ Van Abraham als broodbidder aan het grote huis
OKG 505
Van Abram en de priester-koning uit vredestad
OKG 506
Lied van Sara
♪ Lied van Sara
OKG 507
OKG 508
OKG 509
OKG 510
OKG 511
OKG 512
OKG 513
OKG 514
Horeb
OKG 515
OKG 516
OKG 517
Lied van de geliefde
OKG 518
OKG 519
OKG 520
Blijf niet staren
OKG 521
OKG 522
OKG 523
Lied van de lijdende Gods
OKG 524
OKG 525
Lied in de vuuroven
OKG 526
♪ Plaistow
OKG 527
Autem in Domino gaudebo
♪ Yorkshire
OKG 528
Nun danket alle Gott
OKG 529
OKG 530
OKG 531
Lied van de Broederschap
OKG 532
OKG 533
Van het zaad in de akker
OKG 534
Wie oren om te horen heeft
OKG 535
Der Herr bricht ein zu Mitternacht
OKG 536
Lied van de Doper
♪ Kwam van Godswege
OKG 537
OKG 538
OKG 539
OKG 540
In den beginne
OKG 541
Zeven was voldoende
OKG 542
OKG 543
Van de Oude Wet
OKG 544
OKG 545
OKG 546
OKG 547
OKG 548
OKG 549
Gerechtigheid
OKG 550
OKG 551
Lied van de deemoed
OKG 552
OKG 553
OKG 554
OKG 555
OKG 556
OKG 557
De paradijselijke stad
OKG 558
OKG 559
Veni, veni Emmanuel
OKG 560
OKG 561
OKG 562
O du mein Trost und süsses Hoffen
OKG 563
OKG 564
Excita
OKG 565
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit
OKG 566
Nun komm der Heiden Heiland
OKG 567
OKG 568
OKG 569
Auf, auf, ihr Reichsgenossen
OKG 570
De nacht loopt ten einde
OKG 571
Verheft uw hart
OKG 572
Navstiv nás, Kriste zádoucí
OKG 573
Maranatha
OKG 574
OKG 575
OKG 576
OKG 577
OKG 578
Es ist ein Ros entsprungen
OKG 579
Gloria in excelsis
OKG 580
Hark! the herald angels sing
OKG 581
OKG 582
OKG 583
OKG 584
Adestes fideles
OKG 585
OKG 586
Quem pastores laudavere
OKG 587
OKG 588
OKG 589
OKG 590
OKG 591
OKG 592
Vanwaar zijt Gij gekomen
OKG 593
De Heer gekomen
OKG 594
OKG 595
Krisztus urunknak áldott születêsén
OKG 596
OKG 597
OKG 598
OKG 599
Komt ons in diepe nacht ter ore
OKG 600
OKG 601
Omdat Hij niet ver wou zijn
OKG 602
Gij zijt een mensenzoon
♪ Gij zijt een mensenzoon, Gij komt van ver
OKG 603
OKG 604
Epifanie
OKG 605
OKG 606
OKG 607
OKG 608
OKG 609
OKG 610
OKG 611
Zo spreekt de Heer
OKG 612
OKG 613
OKG 614
OKG 615
Van de verheerlijking
OKG 616
Klein-Pasen
♪ Klein-Pasen
OKG 617
OKG 618
OKG 619
OKG 620
OKG 621
OKG 622
OKG 623
OKG 624
OKG 625
OKG 626
OKG 627
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
OKG 628
OKG 629
OKG 630
Recordare sanctae crucis
OKG 631
Praise to the holiest in the height
OKG 632
When I survey the wondrous cross
OKG 633
OKG 634
OKG 635
OKG 636
OKG 637
OKG 638
OKG 639
OKG 640
OKG 641
OKG 642
OKG 643
OKG 644
OKG 645
OKG 646
OKG 647
OKG 648
OKG 649
OKG 650
OKG 651
♪ Halleluja, de blijde toon
OKG 652
OKG 653
Gelobt sei Gott im höchsten Thron
OKG 654
♪ Easter hymn
OKG 655
Ich sag es jedem, dasz er lebt
OKG 656
Herren han har besøgt sit folk
OKG 657
OKG 658
A Toi la gloire
OKG 659
♪ Zingt jubilate voor de Heer
OKG 660
OKG 661
Lied voor zondag Cantate
OKG 662
Vocem jucunditatis
OKG 663
Gen Himmel aufgefahren ist
OKG 664
OKG 665
OKG 666
OKG 667
Hemelvaartslied
OKG 668
De heilige Geest
OKG 669
OKG 670
Mit Beten und mit Flehen
OKG 671
OKG 672
OKG 673
OKG 674
Kommt, Seelen, dieser Tag musz heilig sein besungen
OKG 675
OKG 676
OKG 677
De Geest des Heren
OKG 678
OKG 679
OKG 680
Lied van vandaag en morgen
OKG 681
De Geest van God waait als een wind
OKG 682
OKG 683
OKG 684
OKG 685
Glory be to God the Father
OKG 686
OKG 687
Alléluja! louange à Dieu
OKG 688
OKG 689
OKG 690
OKG 691
OKG 692
OKG 693
OKG 694
OKG 695
OKG 696
OKG 697
Voor Sint-Maarten
OKG 698
OKG 699
Ad perennis vitae fontem
OKG 700
OKG 701
For all the saints
OKG 702
Give me the wings of faith to rise
OKG 703
OKG 704
OKG 705
Ik sta voor U
OKG 706
Christus, der ist mein Leben
OKG 707
OKG 708
OKG 709
OKG 710
Judge eternal, throned in splendor
♪ Picardy
OKG 711
Jesus shall reign wherer the sun
OKG 712
O Quanta Qualia
OKG 713
De heerlijkheid des Heren
OKG 714
OKG 715
OKG 716
Herzlich tut mich erfreuen
♪ Herzlich tut mich erfreuen
OKG 717
There is a land of pure delight
OKG 718
Om Kanaan
OKG 719
Thy kingdom come, o God
OKG 720
OKG 721
Het andere leven
♪ Rhuddlan
OKG 722
OKG 723
The church's one foundation
OKG 724
Radujme se vždy spoleccne
OKG 725
OKG 726
OKG 727
OKG 728
OKG 729
OKG 730
Lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn
OKG 731
Mensen van God
OKG 732
OKG 733
OKG 734
OKG 735
OKG 736
OKG 737
OKG 738
OKG 739
♪ Christus, der ist mein Leben
OKG 740
OKG 741
OKG 742
OKG 743
OKG 744
OKG 745
OKG 746
OKG 747
Jesu dulcis memoria
OKG 748
OKG 749
OKG 750
OKG 751
OKG 752
Tot Jezus die het land verspiedde
OKG 753
Neemt Gods Woord
OKG 754
Intochtslied: Vol van verwachting zijn wij gekomen
OKG 755
Het brood in de aarde
OKG 756
Een tafellied
OKG 757
OKG 758
OKG 759
OKG 760
OKG 761
God die in het begin
OKG 762
OKG 763
OKG 764
OKG 765
OKG 766
OKG 767
OKG 768
Lied aan het licht
OKG 769
Awake my soul and with the sun
OKG 770
OKG 771
Vriendelijk licht
OKG 772
The labourers noonday
OKG 773
Glory to Thee, my God, this night
OKG 774
OKG 775
Da nun der Tag uns geht zu End
OKG 776
Ach bleib mit deiner Gnade
OKG 777
Abide with me; fast falls the eventide
OKG 778
The day Thou gavest Lord is ended
OKG 779
Phoos hilaron, 2
OKG 780
Phoos hilaron, 1
OKG 781
OKG 782
Wie lieblich ist der Maien
OKG 783
Unser Vater droben
OKG 784
Aan U behoort, o Heer der heren
OKG 785
OKG 786
OKG 787
♪ Golden Sheaves
OKG 788
OKG 789
OKG 790
Zolang er mensen zijn
OKG 791
OKG 792
OKG 793
Schriftlied
OKG 794
OKG 795
De Heer die leeft
OKG 796
'Er staat geschreven'
OKG 797
Danklied na de lering
OKG 798
Ballade over Jezus
OKG 799
OKG 800
Wie heeft zijn geld verloren
OKG 801
OKG 802
OKG 803
OKG 804
Igennem nat og traengsel
OKG 805
In Gottes Namen fahren wir
OKG 806
Mensenlied
OKG 807
OKG 808
OKG 809
Lob Gott getrost mit Singen
OKG 810
OKG 811
Guide me, o Thou great Jehovah
OKG 812
Fight the good f ight
OKG 813
OKG 814
♪ Wie biddend door dit leven gaat
OKG 815
How sweet the name of Jesus sounds
OKG 816
Lied van Gods aanwezigheid
OKG 817
OKG 818
♪ Bangor
OKG 819
OKG 820
OKG 821
Erneure mich, o ewigs Licht
OKG 822
Take my life and let it be
OKG 823
De Heer heeft mij gezien
OKG 824
Grosser Gott, wir loben dich
OKG 825
OKG 826
Uit Psalm 98
OKG 827
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
OKG 828
Dit is de dag
OKG 829
Holy, holy, holy! Lord God Almighty
OKG 830
OKG 831
Komen ooit voeten gevleugeld
OKG 832
Lied tegen de Derde Wereldoorlog
OKG 833
Verdoofd en schamper (2)
OKG 834
OKG 835
Een lied voor de vredesweek
OKG 836
Lied van de stad
OKG 837
OKG 838
Een mens te zijn op aarde (1)
OKG 839
OKG 840
OKG 841
God heeft het eerste woord
OKG 842
OKG 843
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 844
Gloria
♪ Gloria
OKG 845
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 846
Lam Gods
♪ Agnus Dei
OKG 847
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 848
Gloria
♪ Gloria
OKG 849
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 850
Lam Gods
♪ Agnus Dei
OKG 851
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 852
Gloria
♪ Gloria
OKG 853
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 854
Lam Gods
♪ Agnus Dei
OKG 855
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 856
Gloria
♪ Gloria
OKG 857
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 858
Lam Gods
♪ Agnus Dei
OKG 859
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 860
Gloria
♪ Gloria
OKG 861
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 862
Lam Gods
♪ Agnus Dei
OKG 863
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 864
Gloria
♪ Gloria
OKG 865
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 866
Lam Gods
♪ Agnus Dei
OKG 867
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 868
Gloria
♪ Gloria
OKG 869
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 870
Lam Gods
♪ Agnus Dei
OKG 871
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 872
Gloria
♪ Gloria
OKG 873
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 874
Lam Gods
♪ Lam Gods
OKG 875
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 876
Gloria
♪ Gloria
OKG 877
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 878
Lam Gods
♪ Lam Gods
OKG 879
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 880
Gloria
♪ Gloria
OKG 881
Sanctus
♪ Sanctus II
OKG 882
Lam Gods
♪ Agnus Dei
OKG 883
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 884
Gloria
♪ Gloria
OKG 885
Sanctus
♪ Sanctus I
OKG 886
Lam Gods
♪ Agnus Dei
OKG 887
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 888
Gloria
♪ Gloria
OKG 889
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 890
Lam Gods
♪ Lam Gods
OKG 891
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 892
Gloria
♪ Gloria
OKG 893
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 894
Lam Gods
♪ Lam Gods
OKG 895
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 896
Gloria
♪ Gloria
OKG 897
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 898
Lam Gods
♪ Agnus Dei
OKG 899
OKG 900
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 901
Gloria
♪ Gloria
OKG 902
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 903
Lam Gods
♪ Agnus Dei
OKG 904
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 905
Gloria
♪ Gloria
OKG 906
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 907
Lam Gods
♪ Agnus Dei
OKG 908
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 909
Gloria
♪ Gloria
OKG 910
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 911
Lam Gods
♪ Agnus Dei
OKG 912
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 913
Gloria
♪ Gloria
OKG 914
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 915
Lam Gods
♪ Agnus Dei
OKG 916
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 917
Gloria
♪ Gloria
OKG 918
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 919
Lam Gods
♪ Agnus Dei
OKG 920
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 921
Gloria
♪ Gloria
OKG 922
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 923
Lam Gods
♪ Agnus Dei
OKG 924
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 925
Gloria
♪ Gloria
OKG 926
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 927
Lam Gods
♪ Agnus Dei
OKG 928
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 929
Gloria
♪ Gloria
OKG 930
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 931
Lam Gods
♪ Agnus Dei
OKG 932
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 933
Gloria
♪ Gloria
OKG 934
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 935
Lam Gods
♪ Agnus Dei
OKG 936
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 937
Gloria
♪ Gloria
OKG 938
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 939
Lam Gods
♪ Agnus Dei
OKG 940
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 941
Gloria
♪ Gloria
OKG 942
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 943
Lam Gods
♪ Lam Gods
OKG 944
Kyrie
♪ Heer, ontferm U
OKG 945
Gloria
♪ Eer aan God in den hoge
OKG 946
Sanctus
♪ Heilig, heilig, heilig
OKG 947
Lam Gods
♪ Lam Gods
OKG 948
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 949
Gloria
♪ Gloria
OKG 950
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 951
Lam Gods
♪ Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld
OKG 952
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 953
Gloria
♪ Gloria
OKG 954
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 955
Lam Gods
♪ Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld
OKG 956
OKG 957
OKG 958
OKG 959
OKG 960
OKG 961
OKG 962
OKG 963
OKG 964
OKG 965
OKG 966
OKG 967
Voorbeden (Jacques Berthier)
OKG 968
Voorbeden (Jacques Berthier)
OKG 969
OKG 970
OKG 971
OKG 972
OKG 973
OKG 974
OKG 975
OKG 976
OKG 977
Sonne der Gerechtigkeit
OKG 978
OKG 979
Jezus, Jona en het lot
OKG 980
♪ God, die leven hebt gegeven
OKG 981
OKG 982
OKG 983
OKG 984
Supreme quales arbiter
OKG 985
OKG 986
♪ Talloos de liederen, talloos
OKG 987
Kyrie
♪ Kyrie
OKG 988
Gloria
♪ Gloria
OKG 989
♪ Geloofsbelijdenis
OKG 990
Sanctus
♪ Sanctus
OKG 991
Lam Gods
♪ Lam Gods