Zing alle dagen 2
Zing alle dagen 2
Uitgever: Callenbach Nijkerk
1e druk: 1991
Afkorting: ZAD
ZAD 1
♪ Heb je wel gehoord van de zeven dagen?
ZAD 2
♪ Het is op aarde leeg en donker
ZAD 3
♪ Adam en Eva, zij leven zo blij
ZAD 4
♪ Noach dobbert met de ark
ZAD 5
♪ Noach opent het venster
ZAD 6
♪ Wij vrije bewoners der aarde
ZAD 7
♪ Abraham moet reizen gaan
ZAD 8
♪ Het was met name Abraham
ZAD 9
♪ Vertel aan ieder die 't wil horen
ZAD 10
♪ Slaap nu maar kindje, je bent nog zo klein
ZAD 11
♪ Ook Hagar mag gaan wonen
ZAD 12
♪ Jakob heeft zijn huis verlaten
ZAD 13
♪ Nu staat Jakob aan de kant
ZAD 14
♪ Jozef draagt geen ruige kleren
ZAD 15
♪ Weet jij ook waar Mozes is?
ZAD 16
♪ Mozes, o Mozes, wijs ons de weg naar Kanaän
ZAD 17
♪ Deze nacht is heel bijzonder
ZAD 18
♪ De nacht van de uittocht
ZAD 19
♪ Sta op en maak je klaar
ZAD 20
♪ Op de berg in de woestijn
ZAD 21
♪ Wij willen een god
ZAD 22
♪ Wij trekken door het water
ZAD 23
♪ Wij zouden willen juichen
ZAD 24
♪ Gideon, Gideon
ZAD 25
♪ Geen mens redt ons van Midian
ZAD 26
♪ Eens zeiden alle bomen
ZAD 27
♪ Het licht is weg uit Israël
ZAD 28
♪ Moeder Naomi ik laat u niet gaan
ZAD 29
♪ Koning Salomo moet kiezen
ZAD 30
♪ Samuel! Samuel!
ZAD 31
♪ Waar is een koning voor Israëls troon?
ZAD 32
♪ Een twee drie vier vijf zes zeven
ZAD 33
♪ Hanna heeft een groot verdriet
ZAD 34
♪ Hoor je wat de mensen roepen
ZAD 35
♪ Naäman, wees niet boos
ZAD 36
♪ Esther is het sterretje
ZAD 37
♪ De Heer wil ik vereren
ZAD 38
♪ Wie is er in Israël
ZAD 39
♪ Daar was een profeet in het land Israël
ZAD 40
♪ Veertig dagen, tijd vervuld
ZAD 41
♪ Er was eens een koning