Zingend Geloven 4
Zingend Geloven 4
Copyright: ISK
Uitgever: Boekencentrum Zoetermeer
1e druk: 1991
Afkorting: ZG
ZG 1
♪ Glenfinlas
ZG 2
♪ Uit uw verborgenheid
ZG 3
♪ Wij zingen door de tranen heen
ZG 4
♪ Straks verkillen alle vuren
ZG 5
♪ Het feest gaat nu beginnen
ZG 6
♪ O stad van David, Bethlehem
ZG 7
♪ D’où viens-tu, bergère
ZG 8
In excelsis gloria
♪ Une jeune pucelle
ZG 9
ZG 10
♪ De koning van het sterrelicht
ZG 11
♪ Geboren in een stal
ZG 12
♪ O ster van David, morgenster
ZG 13
♪ Psalm 5 / 64
ZG 14
♪ Christus staat in majesteit
ZG 15
Uittocht
♪ Uittocht
ZG 16
Kinderliedje bij de maaltijdviering
♪ Kinderliedje bij de maaltijdviering
ZG 17
♪ Door wat voor grote eenzaamheden
ZG 18
♪ Nacht op de middag als de grote zon
ZG 19
Ad coenam agni providi
♪ Ad coenam agni providi
ZG 20
♪ Brandend van verlangen
ZG 21
♪ Christus is uit de dood verrezen
ZG 22
Quasimodo geniti
♪ Quasimodo geniti
ZG 23
♪ Gods adem waait zijn woorden uit de hoge
ZG 24
♪ Als heimwee is de Geest, zo sterk
ZG 25
♪ Boven de chaos van de watervloeden
ZG 26
♪ De liefde gaat ons voor
ZG 27
♪ In de ongerepte morgen
ZG 28
♪ Doop ons, Heer, in levend water
ZG 29
♪ Verheugt u allen samen
ZG 30
♪ Zoals Tobias met een engel mee
ZG 31
♪ Kom, God, en schrijf uw eigen Naam
ZG 32
♪ Vergeet niet hoe wij heten
ZG 33
♪ De dag gaat open voor het Woord des Heren
ZG 34
♪ Gods goedheid blijft zijn schepping wel besturen
ZG 35
♪ Kom uit de hemel tot ons neer
ZG 36
♪ Wie ons is voorgegaan
ZG 37
♪ Het vuur dat nu ontstoken wordt
ZG 38
♪ Wanneer ik zoek naar woorden
ZG 39
♪ Uit diepten ongemeten
ZG 40
♪ Lieve God, kom toch ter sprake
ZG 41
♪ Het licht heeft overwonnen
ZG 42
♪ Slechts het water dat wij te drinken geven
ZG 43
♪ Waar wegen kruisen in de tijd
ZG 44
♪ O God, die troont op de gezangen
ZG 45
♪ God die met naam en toenaam is
ZG 46
♪ Nun jauchzt dem Herren, alle Welt
ZG 47
Zij is mij lief: de ware kerk
♪ Zij is mij lief: de ware kerk
ZG 48
Vier seizoenen
♪ Vier seizoenen
ZG 49
♪ De profeten die je kent
ZG 50
♪ Dat wij als wachters op de muren zijn
ZG 51
♪ Bron van het zijnde
ZG 52
♪ Een boog van licht en leven
ZG 53
♪ Kom, laten wij opstaan
ZG 54
♪ Tien woorden zijn gegeven
ZG 55
♪ Zij hebben Mozes nagekeken
ZG 56
Bij het boek 'En Hij riep'
♪ Psalm 74 / 116
ZG 57
Jozuaballade
♪ Jozuaballade
ZG 58
♪ Wij reizen rusteloos naar waar de vrede woont
ZG 59
♪ Zegevierend komt hij schijnen
ZG 60
♪ De boeren werden nieuw geboren
ZG 61
♪ Mijn hart is vrolijk om jou
ZG 62
♪ Mijn God, uw volk, gevallen is het nu
ZG 63
♪ Van horen zeggen weten wij
ZG 64
♪ Hoe heerlijk, Heer, breidt overal op aarde
ZG 65
♪ Een zwaluw op de vlucht voor winterstormen
ZG 66
♪ De steppe zal bloeien
ZG 67
♪ Strooi uw brood op het water
ZG 68
♪ Wij zijn geroepen tot het feest
ZG 69
♪ Es ist ein Ros entsprungen
ZG 70
♪ De wakers zijn stomme honden
ZG 71
♪ Het recht is aan uw zijde
ZG 72
♪ O God, o God is mij de baas geworden
ZG 73
♪ Gij werken des Heren, zegent de Heer
ZG 74
Ballade van Jona, de weerbarstige profeet
♪ Ballade van Jona
ZG 75
♪ Gij ziet ons vechten met de macht
ZG 76
♪ Zoals het witte bliksemlicht
ZG 77
♪ Ik heb vannacht een mooie droom gehad
ZG 78
De paradijselijke stad
♪ De paradijselijke stad