Zingen van het licht
Zingen van het licht
Uitgever: Kok Kampen
1e druk: 1990
Afkorting: Zli
Zli 1
Ontwaak uit je slaap
♪ Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn
Zli 2
Advent vieren
♪ Advent vieren
Zli 3
Die in de hemel woont, lacht
♪ Die in de hemel woont, lacht
Zli 4
Van Horeb tot Nebo
♪ Van Horeb tot Nebo
Zli 5
Zoals de wilde bijen
♪ Zoals de wilde bijen
Zli 6
Ballade van Simson de zonneman
♪ Ballade van Simson de zonneman
Zli 7
Ballade om Ruth
♪ Mijn leven lang spreek ik van trouw
Zli 8
Hanna
♪ Hanna
Zli 9
♪ Mijn hart is vrolijk om jou
Zli 10
Dit is een lied van Saul
♪ Dit is een lied van Saul
Zli 11
Ballade van een dwaze man en een wijze vrouw
♪ Ballade van een dwaze man en een wijze vrouw
Zli 12
Lied van de vrede
♪ Lied van de vrede
Zli 13
Wanneer zal komen
♪ Wanneer zal komen
Zli 14
Zal er ooit een dag van vrede
♪ Goldschmidt (English Hymnal 382)
Zli 15
Het lied van de vredebode
♪ Het lied van de vredebode
Zli 16
Ook de dieren
♪ Ook de dieren
Zli 17
Jezus heeft het voorgedaan
♪ Jezus heeft het voorgedaan
Zli 18
Het is de Heer die oordeelt
♪ Het is de Heer die oordeelt
Zli 19
♪ Hoor iemand roept in de woestijn
Zli 20
Het lied van de vraag
♪ Puer nobis nascinatur
Zli 21
Intochtslied voor een zachtmoedige
♪ Intochtslied voor een zachtmoedige
Zli 22
Zacharias zwijgt
♪ Zacharias zwijgt
Zli 23
Hij is het weer
♪ Hij is het weer
Zli 24
En het geschiedde. Hoor!
♪ En het geschiedde. Hoor!
Zli 25
Wat Lucas vertelt
♪ Wat Lucas vertelt
Zli 26
Toen Jezus was geboren
♪ Toen Jezus was geboren
Zli 27
Het lied van de herders
♪ Psalm 101
Zli 28
Eens was ik herder
Zli 29
In excelsis gloria
♪ Une jeune pucelle
Zli 30
Niet de vorsten niet de heersers
♪ Niet de vorsten niet de heersers
Zli 31
Het is gebeurd op een winterdag
♪ Het is gebeurd op een winterdag
Zli 32
Een lied om vrede
♪ Een lied om vrede
Zli 33
Immanuël
♪ Immanuël
Zli 34
Hij die redt
♪ Hij die redt
Zli 35
Het lied van Maria
♪ Het lied van Maria
Zli 36
Wat heeft Maria ons bewaard
♪ Maria
Zli 37
Het woord van God
♪ In den beginne was het Woord
Zli 38
De hemel raakt de aarde aan
♪ De hemel raakt de aarde aan
Zli 39
O Heer, hoe zijt ge daar
♪ O Heer, hoe zijt ge daar
Zli 40
Het lied van de bondgenoot
♪ Christus, der ist mein Leben
Zli 41
Nu gaat de hemel open
♪ Nu gaat de hemel open
Zli 42
De wijzen uit het oosten
♪ De wijzen uit het oosten
Zli 43
Het lied van de nieuwe koning
♪ Psalm 81
Zli 44
Wat de wijzen droomden
♪ Wat de wijzen droomden
Zli 45
Het lied van de oude Simeon
♪ Het lied van de oude Simeon
Zli 46
Kerstliedje
♪ Kerstliedje
Zli 47
De Hebreeën wonen in Egypteland
♪ De Hebreeën wonen in Egypteland
Zli 48
Jezus' doop
♪ Jezus' doop
Zli 49
Geef Gij hun te drinken
♪ Geef Gij hun te drinken
Zli 50
Wie kan het wonder vatten
♪ Wie kan het wonder vatten
Zli 51
Licht in onze ogen
♪ Licht in onze ogen
Zli 52
Kyrie
♪ Kyrie