Zingend Geloven 3
Zingend Geloven 3
Copyright: ISK
Uitgever: Boekencentrum Zoetermeer
1e druk: 1988
Afkorting: ZG
ZG 1
Zal er ooit een dag van vrede
♪ Goldschmidt (English Hymnal 382)
ZG 2
Wat heeft Maria ons bewaard
♪ Maria
ZG 3
♪ Als die koning zal verschijnen
ZG 4
♪ Heden zult gij zijn glorie aanschouwen
ZG 5
Het woord van God
♪ In den beginne was het Woord
ZG 6
♪ Heer van leven en van dood
ZG 7
♪ Waren wij niet geboren
ZG 8
♪ God komt op aarde en jij bent het teken
ZG 9
♪ Een engel heeft het zelf gezegd
ZG 10
♪ De winter is vergangen
ZG 11
♪ Het lastdier van de vrede
ZG 12
♪ Die onze nood is ingegaan
ZG 13
♪ Stil ligt de tuin rondom het witte graf
ZG 14
De morgen der herschepping gloort
♪ De morgen der herschepping gloort
ZG 15
Benedicite opera omnia / Lofzang van de drie mannen in de vurige oven
♪ Benedicite opera omnia
ZG 16
♪ Hoe groot de vrugten zijn
ZG 17
Klein Paaslied: Tussen waken, tussen dromen
♪ Tussen waken, tussen dromen
ZG 18
Paaslied: Het pure witte licht van Gods aanwezigheid
♪ Het pure witte licht
ZG 19
♪ Nun danket all und bringet Ehr
ZG 20
♪ 't Zal Pasen zijn in de woestijn
ZG 21
♪ Wij loven U, o God, die door het duister
ZG 22
♪ De toekomst is al gaande
ZG 23
♪ Zingt jubilate voor de Heer
ZG 24
♪ Wie op de bodem van de stroom
ZG 25
Het lengen der dagen
♪ Zwoegend volk van zwervelingen
ZG 26
♪ O pinksterdag
ZG 27
Een lied voor Pinksteren
♪ O Vogel, Heil'ge Geest
ZG 28
♪ Taal op de tong
ZG 29
♪ Wir pflügen, und wir streuen
ZG 30
♪ Llangloffan
ZG 31
♪ Voortgedreven waait de Geest
ZG 32
♪ De nacht is voorbij
ZG 33
♪ God, die ons ooit bevrijdde
ZG 34
♪ Een kwetsbaar onderkomen
ZG 35
♪ De vreugde die het hart verwarmt
ZG 36
Boetelied naar aanleiding van Grote Verzoendag
♪ Boetelied naar aanleiding van Grote Verzoendag
ZG 37
♪ Hoor, herder, hoor
ZG 38
♪ Gij, eens een bevrijder
ZG 39
♪ Psalm 132
ZG 40
♪ Laat ons bidden uit gemis
ZG 41
♪ Psalm 110
ZG 42
♪ God die mij riep, nog voor ik in mijn moederschoot
ZG 43
♪ Christus ging als eerste
ZG 44
♪ Psalm 12
ZG 45
♪ Als enkeling noem ik de namen
ZG 46
♪ Het Woord brengt de waarheid teweeg
ZG 47
Een lied voor de bevrijdingsdag
♪ Een lied voor de bevrijdingsdag
ZG 48
♪ Het bloed van Abel roept
ZG 49
Wat vrolijk over U geschreven staat (1)
♪ Wat vrolijk over U geschreven staat
ZG 50
♪ Heer Jezus, denk aan mij
ZG 51
Geen plaats voor zijn hoofd
♪ Geen plaats voor zijn hoofd
ZG 52
♪ Geef, o Heer, dat onze namen
ZG 53
♪ Vroeg ik mijn denken
ZG 54
Vriendelijk licht
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
ZG 55
♪ Toen onze moeder Sara was gestorven
ZG 56
Lied van Sara
♪ Lied van Sara
ZG 57
♪ Ik droomde een droom
ZG 58
♪ Langs de luchten snelt een spoor
ZG 59
♪ De aangewezen weg
ZG 60
♪ De aangewezen weg
ZG 61
Voor Hem die goedertieren is
♪ Voor Hem die goedertieren is
ZG 62
Voor het huis van God en zijn volk
♪ Voor het huis van God en zijn volk
ZG 63
♪ De mei die komt ons bij zeer blij (Franse courante)
ZG 64
♪ Mijn lief plantte een wijngaard aan en deed
ZG 65
Troost, troost mijn volk! zo zegt uw God
♪ Becker-Psalter 20
ZG 66
♪ Zo zegt de Here u, der goden God
ZG 67
♪ Wie wil uit zijn hokje komen
ZG 68
♪ Meisje, sta op
ZG 69
♪ Talitha koem, je hebt het speelkwartier vergeten
ZG 70
♪ Wat zijt gij uitgegaan?
ZG 71
♪ Een man, alleen op reis gegaan
ZG 72
♪ De waarheid is het huis waarin wij wonen
ZG 73
♪ Demetrius smeedde zijn zilveren stier
ZG 74
♪ Hoor, God, ons roepen, of wij gaan verloren
ZG 75
♪ Warum sollt ich mich denn grämen
ZG 76
♪ Maak ons uw liefde, God
ZG 77
♪ Uit uw verborgenheid
ZG 78
♪ Die ons in 't hart geschreven staan
ZG 79
♪ Aan de voeten van het Woord
ZG 80
♪ Wij wensen onszelf vele jaren
ZG 81
♪ Van hemels dauwe
ZG 82
♪ Hoe leesbaar is ons onderlinge leven
ZG 83
♪ Als ik groot ben zal ik weten
ZG 84
Hoe lang mag een mens wel leven?
♪ Hoe lang mag een mens wel leven?
ZG 85
Noach, de ark en de dieren
♪ Noach, de ark en de dieren
ZG 86
♪ Paulus, apostel, ga op reis
ZG 87
♪ Wij zijn de bomen
ZG 88
♪ Wij delen ons hart met elkaar