Eva’s lied 1
Eva’s lied 1
Uitgever: Kok Kampen
1e druk: 1984
Afkorting: Eva
Eva 1
Lied van Eva
♪ Eva, jouw naam betekent ‘leven’
Eva 2
Lied van Sara
♪ Lied van Sara
Eva 3
Lied van Hagar
♪ Lied van Hagar
Eva 4
Lied van Rebekka
♪ Wat stond je toch voor ogen, Rebekka
Eva 5
Lied van Tamar
♪ Lied van Tamar
Eva 6
Lied van Ruth
♪ Gaan twee vrouwen in de rouw
Eva 7
Lied van twee zusters: Martha en Maria
♪ Lied van twee zusters: Martha en Maria
Eva 8
Lied van de vrouw die Jezus’ voeten zalfde
♪ Lied van de vrouw die Jezus’ voeten zalfde
Eva 9
Lied van de ketting van vrouwen
Eva 10
Intochtslied: Vol van verwachting zijn wij gekomen
♪ Intochtslied: Vol van verwachting zijn wij gekomen
Eva 11
Lied om mee te beginnen: Hoor eens aan, hoe wij zijn ontstaan
♪ Hoor eens aan, hoe wij zijn ontstaan
Eva 12a
Dooplied: In je moeders schoot geweven
♪ In je moeders schoot geweven
Eva 12b
Dooplied: In je moeders schoot geweven
♪ In babilone
Eva 13
Dooplied: Lied voor een nieuw mensenkind
♪ Dooplied: Lied voor een nieuw mensenkind
Eva 14
Kyrië Eleison
♪ Wij, die zo vaak de belofte vergeten
Eva 15
Agapèlied
♪ Maaltijd van vreugde, licht overgoten
Eva 16
♪ De mens die ons beminde
Eva 17
Slotlied: Lied om mee te gaan
♪ Slotlied: Lied om mee te gaan
Eva 18
Slotlied: Aan onszelf teruggegeven
♪ Slotlied: Aan onszelf teruggegeven
Eva 19
Adventslied: Lied van gegroeide verwachting
♪ Adventslied: Lied van gegroeide verwachting
Eva 20
Lied om in de kersttijd te zingen
♪ In de harten van de mensen
Eva 21
Klein Kerstlied
♪ Huilend kwam je hier tot leven
Eva 22
Lied over Hoe het na de opstanding verder gaat
♪ Lied over Hoe het na de opstanding verder gaat
Eva 23
Klein Paaslied: Tussen waken, tussen dromen
♪ Tussen waken, tussen dromen
Eva 24
Paaslied: Het pure witte licht van Gods aanwezigheid
♪ Het pure witte licht
Eva 25
Lied van de hof op de paasmorgen
♪ De hof ligt tussen waken, tussen dromen
Eva 26
Geest van voor het menselijk leven
♪ Geest van voor het menselijk leven
Eva 27
De Geest die op de wateren broedde
♪ Die eenmaal op de wateren broedde
Eva 28
Gods Geest als levensadem
♪ Onzichtbaar zoals adem is
Eva 29
De Geest van God waait als een wind
♪ De Geest van God waait als een wind
Eva 30
Pinksterlied: Als alle hoop vervlogen is
♪ Als alle hoop vervlogen is
Eva 31
Het lied van de feesten: kerstmis, pasen en pinksteren
♪ Het lied van de feesten: kerstmis, pasen en pinksteren
Eva 32
Lied van de vrouw bij de bron
♪ Wanneer de oorsprong blijft verborgen
Eva 33
Lied van de roos van Jericho
♪ Lied van de roos van Jericho
Eva 34
Lied van de boom aan stromend water
♪ Wie door God zelf is aangeraakt
Eva 35
Zomaar een lied - over de Naam
♪ Zomaar een lied, een Naam die wij kennen
Eva 36
Lied van de lijdende Gods
♪ Lied van de lijdende Gods
Eva 37
Lied van het zaad
♪ Zoals het zaad eerst sterven moet
Eva 38
Lied over Geest en adem
♪ Lied over Geest en adem
Eva 39
Lied over de verhalen van God met de mensen
♪ Verborgen in oude verhalen
Eva 40
Lied van dromen en vergezichten
♪ Wij mensen blijven dromen dromen
Eva 41
Vredeslied
♪ Vredeslied
Eva 42
Lied over de vrijheid
♪ Vogelvluchten doen vermoeden