Alles wordt nieuw 4
Alles wordt nieuw 4
Uitgever: Callenbach Nijkerk
1e druk: 1983
Afkorting: AWN
Hanna Lam  1928-1988
Hanna Lam 1928-1988
Wim ter Burg  1914-1995
Wim ter Burg 1914-1995
AWN 1
♪ Izaäk, bejaard en blind
AWN 2
♪ Niet verder gaan, niet verder gaan
AWN 3
♪ Waarom staan die stenen daar?
AWN 4
♪ De bomen zijn op weg gegaan
AWN 5
♪ Ruth, die eens uit Moab kwam
AWN 6
♪ De zoon van Kis uit Benjamin
AWN 7
♪ David, David, speel nog eens voor mij
AWN 8
♪ De koningin van Scheba
AWN 9
Esther
♪ De koning richt een feestmaal aan
AWN 10
♪ Job, zoals ‘t verhaal vertelt
AWN 11
♪ De Heer zal als een herder voor mij zorgen
AWN 12
♪ Eens zal er vrede zijn
AWN 13
Advent is dromen
♪ Advent is dromen dat Jezus zal komen
AWN 14
♪ Als Bethlehem geen plaats meer heeft
AWN 15
♪ In Jeruzalem staat een huis
AWN 16
♪ Vier mannen en een zieke vriend
AWN 17
♪ Kijk eens naar de vogels
AWN 18
♪ Waar lijkt het op?
AWN 19
♪ Luister goed, luister goed, luister goed
AWN 20
De blinde bedelaar
♪ Daar zit een man, hij kan niet zien
AWN 21
De rijke jongen
♪ Er was er eens een jonge man
AWN 22
♪ Een vader vroeg zijn oudste zoon
AWN 23
♪ Als een wijngaard is de aarde
AWN 24
♪ De machtigen op aarde
AWN 25
♪ Kijk naar de mussen, ze worden niet groot
AWN 26
Liefde is blij zijn
♪ Liefde is blij zijn
AWN 27
Petrus
♪ Er kraait geen haan
AWN 28
Wanneer komt de tijd
♪ Bomen groeien in de hof
AWN 29
♪ Saul van Tarsus gaat op reis
AWN 30
Johannes op Patmos
♪ Dromen op een eiland