Alles wordt nieuw 3
Alles wordt nieuw 3
Uitgever: Callenbach Nijkerk
1e druk: 1983
Afkorting: AWN
Hanna Lam  1928-1988
Hanna Lam 1928-1988
Wim ter Burg  1914-1995
Wim ter Burg 1914-1995
AWN 1
♪ Mijn knecht, ga er op uit
AWN 2
♪ Jakob gaat terug naar huis
AWN 3
♪ Dit is het lied van de man die overwon
AWN 4
♪ David werd gekozen
AWN 5
♪ Uit onze stad zijn wij verdreven
AWN 6
♪ Mijn volk, mijn volk, ik klaag je aan
AWN 7
♪ Jezus, diep in de woestijn
AWN 8
♪ Johannes weet het ook niet meer
AWN 9
Wil je wel geloven
♪ Wil je wel geloven dat het groeien gaat
AWN 10
♪ Nicodemus, Nicodemus
AWN 11
♪ Wij wijzen met een vinger aan
AWN 12
♪ De schapen luist'ren naar een stem
AWN 13
♪ Een ding is nodig, de rest is overbodig
AWN 14
♪ Er was er eens een rijke man
AWN 15
♪ De bomen in de vijgenhof
AWN 16
♪ De laatsten zullen de eersten zijn
AWN 17
♪ Lazarus ligt op de stoep
AWN 18
♪ De vossen hebben holen, de vogel heeft een nest
AWN 19
Als je geen liefde hebt voor elkaar
♪ Als je geen liefde hebt voor elkaar
AWN 20
♪ Het eerste woord zal vrede zijn
AWN 21
♪ Ik ben een ezel die wat staat te dromen
AWN 22
♪ Judas heeft het niet begrepen
AWN 23
♪ Petrus viste op het meer
AWN 24
Op weg naar Emmaüs
♪ Twee mannen zijn op weg gegaan
AWN 25
♪ Thomas heeft Jezus niet gezien
AWN 26
♪ Er is een woord waarvan ik zing
AWN 27
♪ De Heer is opgetogen
AWN 28
♪ Wanneer U komt. O lieve Heer
AWN 29
♪ Jouw leven staat aan het begin
AWN 30
Waar zou de stad van vrede zijn
♪ Waar zou de stad van vrede zijn?