Alles wordt nieuw 2
Alles wordt nieuw 2
Uitgever: Callenbach Nijkerk
1e druk: 1983
Afkorting: AWN
Hanna Lam  1928-1988
Hanna Lam 1928-1988
Wim ter Burg  1914-1995
Wim ter Burg 1914-1995
AWN 1
♪ Wanneer ik naar Uw hemel kijk
AWN 2
♪ Zet nu de deur maar open
AWN 3
Abraham
♪ Abraham, Abraham
AWN 4
♪ Een ladder naar de sterren
AWN 5
Mozes' moeder zingt
♪ Klein, klein kindje
AWN 6
Zomaar te gaan
♪ Zomaar te gaan met een stok in je hand
AWN 7
♪ Simson, Simson alle Filistijnen
AWN 8
♪ Samuel hoort ‘s nachts een stem
AWN 9
♪ In Israël, dat God vergeet
AWN 10
♪ De mensen die gaan in het duister
AWN 11
♪ Daar komt de man uit Anatot
AWN 12
♪ Toen Jona in de walvis zat
AWN 13
Gloria in excelsis
♪ Les anges dans nos campagnes
AWN 14
♪ Er roept een man in de woestijn
AWN 15
♪ Wij hebben op de fluit gespeeld
AWN 16
♪ De gasten wachten binnen
AWN 17
♪ De golven wild en groot
AWN 18
Kleine dochter van Jaïrus
♪ Kleine dochter van Jaïrus
AWN 19
♪ Ik moet de eerste wezen
AWN 20
♪ Een vader had twee zonen
AWN 21
Barmhartige Samaritaan
♪ Jezus die ons is voorgegaan
AWN 22
♪ Zoon van David, kijk naar mij
AWN 23
♪ Nu moet gij allen vrolijk zijn
AWN 24
♪ De vissers op het meer
AWN 25
Der Heilig Geist vom Himmel kam
♪ Gods adem die van boven kwam
AWN 26
♪ Een schare die niemand kan tellen
AWN 27
Morgenlied
♪ O lieve Heer, ik ben zo blij
AWN 28
Samen spelen
♪ Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen
AWN 29
Cantate
♪ De vogels in de bomen
AWN 30
♪ De dag gaat nu bij ons vandaan