Alles wordt nieuw 1
Alles wordt nieuw 1
Uitgever: Callenbach Nijkerk
1e druk: 1983
Afkorting: AWN
Hanna Lam  1928-1988
Hanna Lam 1928-1988
Wim ter Burg  1914-1995
Wim ter Burg 1914-1995
AWN 1
♪ In het begin lag de aarde verloren
AWN 2
♪ De aarde lag verloren
AWN 3
Noach
♪ Het water steeg wel hoog
AWN 4
♪ Weet je wat, weet je wat
AWN 5
♪ Jakob is gekomen
AWN 6
Jozef
♪ Jozef zoekt z’n grote broers
AWN 7
♪ Vannacht zal het wonder gebeuren
AWN 8
De doortocht
♪ Met Mozes zijn wij meegegaan
AWN 9
♪ De koning van Egypteland
AWN 10
♪ Jericho, Jericho, is een sterke stad
AWN 11
♪ De grote mensen durven niet
AWN 12
♪ Jona heeft God wel verstaan
AWN 13
♪ De koning der Perzen schreef een gebod
AWN 14
♪ De hemel heeft een lied doen horen
AWN 15
♪ Van alle mensen deze moeder
AWN 16
♪ Herders, heb je 't wel verstaan
AWN 17
♪ De wijzen, de wijzen
AWN 18
♪ Te Kana werd een feest gevierd
AWN 19
Samen delen
♪ Aan de oever van het meer
AWN 20
Laat de kinderen tot Mij komen
♪ Laat de kind'ren tot Mij komen
AWN 21
De herder
♪ De herder heeft zich niet vergist
AWN 22
♪ Er was eens een koning
AWN 23
♪ Meisjes dwaas, meisjes wijs
AWN 24
♪ Er is geen plaats, er is geen plaats
AWN 25
♪ Klim in de hoogste bomen
AWN 26
♪ Nu graf en steen getuigen
AWN 27
De Heer is waarlijk opgestaan
♪ De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!
AWN 28
't Is feest vandaag
♪ 't Is feest vandaag, ‘t is pinksterfeest
AWN 29
♪ Komt, laat ons vrolijk zingen
AWN 30
Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
♪ Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde