Zingend Geloven 1
Zingend Geloven 1
Copyright: ISK
Uitgever: Boekencentrum Zoetermeer
1e druk: 1981
Afkorting: ZG
ZG 1
Exodus
♪ O Jesu Christ, meins Lebens Licht
ZG 2
Een lied van de Uittocht
♪ Een lied van de Uittocht
ZG 3
♪ Wij gaan met heel Gods volk
ZG 4
♪ Alwie in de renbaan loopt
ZG 5
♪ In eigen kracht verrezen
ZG 6
♪ Waak op, verlaat ons niet, o Heer
ZG 7
Het lied van alle zaad
♪ Al van den droogen haring willen wij zingen
ZG 8
♪ Toen Jezus kwam van de Jordaan
ZG 9
♪ Alles wat over ons geschreven is
ZG 10
Audi benigne conditor
♪ Audi benigne conditor
ZG 11
De kinderen, uit de stenen verwekt
♪ De kinderen, uit de stenen verwekt
ZG 12
Het gouden kalf
♪ David heeft de reus verslagen
ZG 13
♪ Het waren tien geboden
ZG 14
Wie zeggen de mensen, dat Jezus is
♪ Wie zeggen de mensen dat Jezus is?
ZG 15
♪ Jezus, diep in de woestijn
ZG 16
♪ Christus, der ist mein Leben
ZG 17
♪ Op de berg van het verbond
ZG 18
Van de verheerlijking
♪ Die in de hoogte woont
ZG 19
♪ Psalm 130
ZG 20
♪ De leugenaar van den beginne
ZG 21
Klein-Pasen
♪ Klein-Pasen
ZG 22
♪ Vater unser im Himmelreich
ZG 23
Vanwege het vergezicht van Mozes
♪ Vanwege het vergezicht van Mozes
ZG 24
Een lied voor Zondag Laetare
♪ Lobet den Herren alle, die ihn ehren
ZG 25
♪ Wie soll ich dich empfangen
ZG 26
♪ O visioen van 't heiligdom omhoog
ZG 27
♪ Christus heeft voor ons geleden
ZG 28
♪ Klim in de hoogste bomen
ZG 29
♪ Come faithfull people
ZG 30
Wunderlich Ding hat sich ergangen
♪ Wunderlich Ding hat sich ergangen
ZG 31
Van de tranen over Jeruzalem
♪ Een droeve stem, met druk en pijn bevangen
ZG 32
Lied van de deemoed
♪ Lied van de deemoed
ZG 33
♪ Hij ging van stad tot stad, Hij sprak
ZG 34
♪ Gij hebt ons toegesproken
ZG 35
♪ Vannacht zal het wonder gebeuren
ZG 36
♪ Hoort, mensenbroeders, die hier nu zijt
ZG 37
♪ Toen Jezus in zijn uur gekomen was
ZG 38
♪ Toen Jezus met de zijnen at
ZG 39
♪ Met Hem in ons midden
ZG 40
Du som gick före oss
♪ Du som gick före oss
ZG 41
♪ Nadat zij zongen, God ten lof
ZG 42
De Alfa en de Omega
♪ Kent gij uw goede Herder?
ZG 43
Een lied voor de laatste lijdensweek
♪ O König Jesu Christe
ZG 44
♪ In de mantel van het duister
ZG 45
Pastorale
♪ Batty
ZG 46
Recordare sanctae crucis
♪ Alles ist an Gottes Segen
ZG 47
Jesu Kreuz, Leiden und Pein
♪ Jesu Kreuz, Leiden und Pein
ZG 48
Du groszer Schmerzensmann
♪ Du großer Schmerzensmann
ZG 49
Een lied van de vreemde vrijspraak
♪ Hier zwijgt het hoge denken
ZG 50
♪ Gij zijt op aarde neergedaald
ZG 51
Zingenderwijze
♪ In Jesu name
ZG 52
♪ Wir danken dir, Herr Jesu Christ
ZG 53
Straf mich nicht in deinem Zorn
♪ Straf mich nicht in deinem Zorn
ZG 54
♪ Geboren zijt Ge
ZG 55
♪ O lichaam van het Woord
ZG 56
Lied van het gezaaide
♪ Lied van het gezaaide
ZG 57
♪ Psalm 136
ZG 58
De doortocht
♪ Met Mozes zijn wij meegegaan
ZG 59
♪ De koning van Egypteland
ZG 60
♪ Ik zing van de wijngaard van Die ik bemin
ZG 61
Het huis van David
♪ Wie schön leuchtet der Morgenstern
ZG 62
♪ De hemel trekt te velde
ZG 63
♪ Verleih uns Frieden gnädiglich