Adem van het jaar
Adem van het jaar
Uitgever: Van der Leeuw Stichting Amsterdam
1e druk: 1975
Afkorting: Adem
Adem p. 18
Nun rüste dich, o Christenheit
♪ Nun rüste dich, o Christenheit
Adem p. 19
Conditor alme siderum
♪ Conditor alme siderum
Adem p. 23
♪ De nare schaduw is aan 't breken
Adem p. 26
♪ Psalm 22
Adem p. 30-I
♪ Psalm 149
Adem p. 30-II
Maranatha
♪ Wachters van de tijd
Adem p. 31
♪ De dorre vlakte der woestijnen
Adem p. 33-I
Verbum supernum prodiens
♪ Het hoge woord der eeuwen
Adem p. 33-II
Lofzang in de Advent
♪ Lofzang in de Advent
Adem p. 35
♪ Gods genade is verschenen
Adem p. 36-I
Ermuntre dich, mein schwacher Geist
♪ Ermuntre dich, mein schwacher Geist
Adem p. 36-II
Van de Zoon Gods
♪ Van de Zoon Gods
Adem p. 38-I
Adem p. 38-II
Christe redemptor omnium
♪ Christe redemptor omnium
Adem p. 40
In nativitate Domini
♪ In nativitate Domini
Adem p. 41
Het woord van God
♪ Psalm 134
Adem p. 43
Van de tranen over Jeruzalem
♪ Psalm 122
Adem p. 46
♪ Herr und Ältster deiner Kreuzgemeinde
Adem p. 48
De vreemdelingen in Jeruzalem
♪ Jeruzalem, lees uw profeten
Adem p. 49-I
Splendor paternae gloriae
♪ Splendor paternae gloriae
Adem p. 49-II
Quicumque Christum quaeritis
♪ Te lucis ante terminum
Adem p. 50
♪ Uffingham
Adem p. 52
Kom følg i Aanden med
♪ Kom følg i Aanden med
Adem p. 54-I
♪ Een spruitje heeft de Heer geplant
Adem p. 54-II
Christus' geboorte
♪ Christus' geboorte
Adem p. 56-I
Lofzang van Maria
♪ Lofzang van Maria
Adem p. 56-II
Jesu dulcis memoria
♪ Jesu dulcis memoria
Adem p. 57-I
Lofzang van Simeon
♪ Lofzang van Simeon
Adem p. 57-II
Lofzang van Simeon
♪ Laat, HEER, uw knecht in vrede gaan
Adem p. 61
♪ Cecilia
Adem p. 62
♪ De engelen van het kwaad
Adem p. 65
Lied van het gezaaide
♪ Vater unser im Himmelreich
Adem p. 71-I
Een lied van de Uittocht
♪ Een lied van de Uittocht
Adem p. 71-II
♪ Gott sei Dank
Adem p. 72
Te elfder ure
♪ Jesu corona
Adem p. 75
♪ Alles wat over ons geschreven is
Adem p. 77-I
♪ Waar zal uw schat zijn?
Adem p. 77-II
'Wij gaan op naar Jeruzalem'
♪ Vater unser im Himmelreich
Adem p. 79
Audi benigne conditor
♪ Audi benigne conditor
Adem p. 80
Van de verheerlijking
♪ Entlaubet ist der Walde
Adem p. 81
Van de verheerlijking
♪ Die in de hoogte woont
Adem p. 82-I
♪ Psalm 130
Adem p. 82-II
Van een huis voor God
♪ Er zal geen huis bestaan
Adem p. 83
♪ Van hemels dauwe
Adem p. 85
Klein-Pasen
♪ Psalm 12
Adem p. 87-I
♪ Psalm 128
Adem p. 87-II
♪ Christus heeft voor ons geleden
Adem p. 88
Vexilla regis prodeunt
♪ Voorop door alle tijden
Adem p. 89
♪ Come faithfull people
Adem p. 90
Psalm 24
♪ Psalm 24
Adem p. 91
Adem p. 92
Van de tranen over Jeruzalem
♪ Psalm 8
Adem p. 94
Jesu Kreuz, Leiden und Pein
♪ Jesu Kreuz, Leiden und Pein
Adem p. 98
Lied van de deemoed
♪ Lied van de deemoed
Adem p. 99
♪ Roept God een mens tot leven
Adem p. 101
Het gebed van Habakuk
♪ Psalm 102
Adem p. 108
♪ Gott ist mein Lied
Adem p. 109
♪ O lichaam van het Woord
Adem p. 110-I
Straf mich nicht in deinem Zorn
♪ Straf mich nicht in deinem Zorn
Adem p. 110-II
♪ De hemel trekt te velde
Adem p. 112-I
♪ Evang. Kirchengesangbuch 241
Adem p. 112-II
Exsultet
♪ Psalm 100 / 131 / 142
Adem p. 116
♪ Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag
Adem p. 122
Een Paashymne
♪ O Filii et Filiae
Adem p. 125-I
♪ Auf, auf, mein Herz, mit Freuden
Adem p. 125-II
De morgen der herschepping gloort
♪ Psalm 100 / 131 / 142
Adem p. 125-III
Maria, hoe zo welgemoed
♪ Maria, hoe zo welgemoed
Adem p. 126
De heerlijkheid des Heren
♪ Psalm 65 / 72
Adem p. 129
Quasimodo geniti
♪ Quasimodo geniti
Adem p. 130
Lied van de tafelgenoten
♪ Vanwaar leidt het voetspoor der tafelgenoten?
Adem p. 131
Ad coenam agni providi
♪ Ad coenam agni providi
Adem p. 133-I
Van de Goede Herder
♪ Gij zijt de Goede Herder
Adem p. 133-II
Psalm 23
♪ Psalm 140
Adem p. 135-I
Welbeminden
♪ Christus heeft voor ons geleden
Adem p. 135-II
♪ Zingt jubilate voor de Heer
Adem p. 135-III
♪ Dat uur tussen nacht en morgen
Adem p. 137
Alle goede gave
♪ Bij God is geen schijn of schaduw
Adem p. 141
Psalm 24
♪ Psalm 110
Adem p. 142
♪ Psalm 33 / 67
Adem p. 143
Aeterne rex altissime
♪ Aeterne rex altissime
Adem p. 144
Judge eternal, throned in splendor
♪ Ad perennis vitae fontem
Adem p. 145
Naam van Jezus
♪ Naam van Jezus die ten dode
Adem p. 146
Iam Christus astra ascenderat
♪ Iam Christus astra ascenderat
Adem p. 147
♪ De Geest des Heren, die het leven
Adem p. 155
♪ Benedicite opera omnia
Adem p. 162
Van de visvangst
♪ Van de visvangst
Adem p. 163-I
♪ Christus heeft voor ons geleden
Adem p. 163-II
Lied van de Broederschap
♪ Lied van de Broederschap
Adem p. 165
♪ Von Gott will ich nicht lassen
Adem p. 167
Van boom en vrucht
♪ Lofzang van Maria
Adem p. 169
Van de Oude Wet
♪ Zo gij zoudt leven naar de oude wet
Adem p. 171
♪ Psalm 110
Adem p. 173
Lied van de Farizeeër
♪ Lied van de Farizeeër
Adem p. 174
Effatha
♪ Effatha
Adem p. 176
Het volk van Mozes
♪ St. Flavian
Adem p. 178
Van de tiende melaatse
♪ God heeft een kring getrokken
Adem p. 182
♪ Het pad van de rechtvaardigen is effen
Adem p. 184
Van de Zoon van David
♪ Van de Zoon van David
Adem p. 189
♪ Psalm 24
Adem p. 190
♪ Psalm 100 / 131 / 142
Adem p. 194-I
Gerechtigheid
♪ Gerechtigheid
Adem p. 194-II
Het harnas van de Heer
♪ Het harnas van de Heer
Adem p. 195
♪ Psalm 9
Adem p. 198-I
In ballingschap
♪ In ballingschap
Adem p. 198-II
Benedicite opera omnia / Lofzang van de drie mannen in de vurige oven
♪ Benedicite opera omnia
Adem p. 201
♪ Psalm 65 / 72
Adem p. 206
De doden zullen horen
♪ De doden zullen horen
Adem p. 207
Een lied van het sterven
♪ Een lied van het sterven
Adem p. 209
Hora novissima
♪ Hora novissima
Adem p. 212-I
♪ Die op de troon zat zeide
Adem p. 212-II
♪ Ik zag een grote witte troon
Adem p. 212-III
♪ Als Jezus in zijn majesteit
Adem p. 213-I
O Quanta Qualia
♪ O Quanta Qualia
Adem p. 213-II
♪ Eén van de zeven eng'len kwam
Adem -pr 1
Adem -pr 2
Adem -pr 3
Adem -pr 4
Adem -pr 5
Adem -pr 6
Adem -pr 7
Adem -pr 8
Adem -pr 9
Adem -pr 10
Adem -pr 11
Adem -pr 12
Adem -pr 13
Adem -pr 14
Adem -pr 15
Adem -pr 16
Adem -pr 17
Adem -pr 18
Adem -pr 19
Adem -pr 20
Adem -pr 21
Adem -pr 22
Adem -pr 23
Adem -pr 24
Adem -pr 25
Adem -pr 26
Adem -pr 27
Adem -pr 28
Adem -pr 29
Adem -pr 30
Adem -pr 31
Adem -pr 32
Adem -pr 33
Adem -pr 34
Adem -pr 35
Adem -pr 36
Adem -pr 37
Adem -pr 38
Adem -pr 39
Adem -pr 40
Adem -pr 41
Adem -pr 42
Adem -pr 43
Adem -pr 44
Adem -pr 45
Adem -pr 46
Adem -pr 47
Adem -pr 48
Adem -pr 49
Adem -pr 50
Adem -pr 51
Adem -pr 52
Adem -pr 53
Adem -pr 54
Adem -pr 55
Adem -pr 56
Adem -pr 57
Adem -pr 58
Adem -pr 59
Adem -pr 60
Adem -pr 61
Adem -pr 62
Adem -pr 63
Adem -pr 64
Adem -pr 65
Adem -pr 66
Adem -pr 67