Liedboek voor de Kerken - Gezang
Liedboek voor de Kerken - Gezang
Copyright: ISK
Uitgever: Boekencentrum Zoetermeer
1e druk: 1973
Afkorting: LB-Gz
LB-Gz 1
God heeft het eerste woord
♪ God heeft het eerste woord
LB-Gz 2
♪ Wat sprak God op de eerste dag?
LB-Gz 3
♪ Valet will ich dir geben
LB-Gz 4
♪ Wij eten weer het bitter brood
LB-Gz 5
♪ Wij trekken nu het diensthuis uit
LB-Gz 6
♪ Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag
LB-Gz 7
♪ Psalm 113
LB-Gz 8
♪ Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag
LB-Gz 9
Lofzang van Hanna
♪ Lofzang van Maria
LB-Gz 10
Een klein lied tegen de reuzen
♪ Gelijk als de witte zwanen
LB-Gz 11
♪ Elia was tot de dood beducht
LB-Gz 12
Horeb
♪ Niet in 't geweldige geluid
LB-Gz 13a
Psalm 23
♪ d' Almachtige-is mijn Herder en Geleide
LB-Gz 13b
Psalm 23
♪ d' Almachtige-is mijn Herder en Geleide
LB-Gz 14
Psalm 23
♪ De Heer is mijn Herder!
LB-Gz 15
♪ Nun lob, mein Seel, den Herren
LB-Gz 16
Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all
♪ Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all
LB-Gz 17
♪ 'k Hef, vol verlangst, van dag tot dag mijn ogen
LB-Gz 18
♪ Zalige ure! vruchtbaar van verblijden
LB-Gz 19
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
♪ Aus tiefer Not schrei ich zu dir
LB-Gz 20
Du meine Seele, singe
♪ Du meine Seele, singe
LB-Gz 21
Lobe den Herren, o meine Seele
♪ Lobe den Herren, o meine Seele
LB-Gz 22
♪ De wijsheid van vóór alle tijden
LB-Gz 23
♪ Het zal zijn in het laatste der tijden
LB-Gz 24
♪ Jesaja dem Propheten das geschah
LB-Gz 25
♪ Het volk dat wandelt in het duister
LB-Gz 26
♪ Daar is uit 's werelds duistre wolken
LB-Gz 27
Van de messiaanse maaltijd
♪ De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan
LB-Gz 28
♪ Wij hebben een sterke stad
LB-Gz 29
♪ Gij die 't menselijke leven
LB-Gz 30
♪ Psalm 40
LB-Gz 31
♪ Zij zullen de wereld bewonen
LB-Gz 32
♪ Psalm 52
LB-Gz 33
♪ O alle gij dorstigen, komt tot de stromen
LB-Gz 34
♪ Such, wer da will, ein ander Ziel
LB-Gz 35
♪ Verzage nicht, o frommer Christ
LB-Gz 36
♪ Ik zal, zo spreekt de Here
LB-Gz 37
♪ Psalm 65 / 72
LB-Gz 38
♪ Psalm 17 / 63 / 70
LB-Gz 39
♪ Psalm 101
LB-Gz 40
♪ Zijt Gij mijn God
LB-Gz 41
♪ De Here, de heerser der aarde
LB-Gz 42
♪ Verheug u, gij dochter van Sion
LB-Gz 43
♪ Psalm 110
LB-Gz 44
Nun danket alle Gott
♪ Nun danket alle Gott
LB-Gz 45
♪ Psalm 91
LB-Gz 46
Lied van de Doper
♪ Kwam van Godswege
LB-Gz 47
♪ Jezus die langs het water liep
LB-Gz 48
Vater unser im Himmelreich
♪ Vater unser im Himmelreich
LB-Gz 49
♪ De vogels van de bomen
LB-Gz 50
♪ Vater unser im Himmelreich
LB-Gz 51
♪ Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom
LB-Gz 52
♪ Jaïrus had een dochtertje
LB-Gz 53
♪ Zijt Gij waarop de wereld wacht
LB-Gz 54
♪ Een zaaier ging uit om te zaaien
LB-Gz 55
♪ Weet gij waarmee het koninkrijk
LB-Gz 56
♪ Ga in het schip, zegt Gij
LB-Gz 57a
Zeven was voldoende
♪ Zeven was voldoende
LB-Gz 57b
Zeven was voldoende
♪ Zeven was voldoende
LB-Gz 58
♪ De schapen alle honderd
LB-Gz 59
♪ De rijke kwam tot Jezus
LB-Gz 60
♪ Pluk nu het groen van de velden
LB-Gz 61
Een landheer had met eigen hand
♪ Een landheer had met eigen hand
LB-Gz 62
♪ Wie was diegene die die loverkens brak
LB-Gz 63
Der Herr bricht ein zu Mitternacht
♪ Nun danket all und bringet Ehr
LB-Gz 64
Van het zaad in de akker
♪ Zij zullen de wereld bewonen
LB-Gz 65
♪ Nun laube Lindlein laube
LB-Gz 66
Lofzang van Maria
♪ Lofzang van Maria
LB-Gz 67
Lofzang van Zacharias
♪ An Wasserflüssen Babylon
LB-Gz 68
Lofzang van Simeon
♪ Lofzang van Simeon
LB-Gz 69
♪ Johannes wat moeten wij doen?
LB-Gz 70
♪ De eersten zijn de laatsen
LB-Gz 71
♪ Jezus, wandlend langs de wegen
LB-Gz 72
♪ Christe der du bist Tag und Licht
LB-Gz 73
♪ De Heer is onze reisgenoot
LB-Gz 74
♪ Wij willen de bruiloftsgasten zijn
LB-Gz 75
♪ Wer nur den lieben Gott lässt walten
LB-Gz 76
♪ Zie hoe de mensen heengaan
LB-Gz 77
♪ Es ist genug
LB-Gz 78
♪ Wer nur den lieben Gott lässt walten
LB-Gz 79
♪ Die in benauwdheid zuchten
LB-Gz 80
♪ Wij delen verdriet en zorgen
LB-Gz 81
♪ Ik zoek de Heer, het graf is leeg
LB-Gz 82
♪ Terwijl wij Hem bewenen
LB-Gz 83
♪ O Heer, blijf toch niet vragen
LB-Gz 84
♪ O God, die op het Pinksterfeest
LB-Gz 85
♪ De hemel is opengesprongen
LB-Gz 86
♪ Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ
LB-Gz 87
♪ Psalm 5 / 64
LB-Gz 88
Mon Dieu, quelle guerre cruelle
♪ Mon Dieu, quelle guerre cruelle
LB-Gz 89
♪ O Christus, Heer der heerlijkheid
LB-Gz 90
Ist Gott für mich, so trete
♪ Ist Gott für mich, so trete
LB-Gz 91
♪ Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen
LB-Gz 92
♪ Al kon ik alle talen spreken
LB-Gz 93
♪ Psalm 107
LB-Gz 94
♪ Psalm 12
LB-Gz 95
♪ Psalm 56
LB-Gz 96
♪ Wordt krachtig in de Heer
LB-Gz 97
♪ Naam van Jezus die ten dode
LB-Gz 98
♪ Verblijdt u in de Heer te allen tijd!
LB-Gz 99
♪ Christus naar wie wij heten
LB-Gz 100
♪ Er heeft een stem gesproken
LB-Gz 101
♪ Nun jauchzt dem Herren, alle Welt
LB-Gz 102
♪ God heeft vanouds gesproken
LB-Gz 103
♪ De heiligen, ons voorgegaan
LB-Gz 104
♪ Al wie het woord zal horen
LB-Gz 105
♪ Christus heeft voor ons geleden
LB-Gz 106
♪ Het einde aller dingen is nabij
LB-Gz 107
♪ Von Gott will ich nicht lassen
LB-Gz 108
♪ Weest niet verbaasd als u de wereld haat
LB-Gz 109
Hark the sound of holy voices
♪ In babilone
LB-Gz 110
♪ Ich dank dir schon durch deinen Sohn
LB-Gz 111
♪ Een stem, die niemand stuit
LB-Gz 112
♪ Als Koning opgetreden
LB-Gz 113
♪ Ik zag een troon
LB-Gz 114
♪ d' Almachtige-is mijn Herder en Geleide
LB-Gz 115
♪ Herzlich tut mich erfreuen
LB-Gz 116
Es komt ein Schiff geladen
♪ Es kommt ein Schiff, geladen
LB-Gz 117
Wie soll ich dich empfangen
♪ Wie soll ich dich empfangen
LB-Gz 118
O du mein Trost und süsses Hoffen
♪ Wo hälst du dich, o Held, so lange
LB-Gz 119
Excita
♪ Psalm 110
LB-Gz 120
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit
♪ Macht hoch die Tür, die Tor macht weit
LB-Gz 121
Nun jauchzet, all ihr frommen
♪ Von Gott will ich nicht lassen
LB-Gz 122
Nun komm der Heiden Heiland
♪ Nun komm der Heiden Heiland
LB-Gz 123
Jeruzalem
♪ Psalm 110
LB-Gz 124
♪ Christus, der ist mein Leben
LB-Gz 125
♪ Veni, veni Emmanuel
LB-Gz 126
Mit Ernst, o Menschenkinder
♪ Von Gott will ich nicht lassen
LB-Gz 127
Auf, auf, ihr Reichsgenossen
♪ Aus meines Herzens Grunde
LB-Gz 128
O Heiland, reiß die Himmel auf
♪ O Heiland, reiß die Himmel auf
LB-Gz 129
♪ Zeuch ein zu deinen Toren
LB-Gz 130
Die Nacht ist vorgedrungen
♪ Die Nacht ist vorgedrungen
LB-Gz 131
♪ Jeruzalem, gij schone stad
LB-Gz 132
Es ist ein Ros entsprungen
♪ Es ist ein Ros entsprungen
LB-Gz 133
Vom Himmel hoch da komm ich her
♪ Vom Himmel hoch da komm ich her
LB-Gz 134
Gloria in excelsis
♪ Les anges dans nos campagnes
LB-Gz 135
Hark! the herald angels sing
♪ Hark! the herald angels sing
LB-Gz 136
Wenn heut die Engel bringen
♪ Wenn heut die Engel bringen
LB-Gz 137
Quem pastores laudavere
♪ Quem pastores laudavere
LB-Gz 138
Adestes fideles
♪ Adeste fideles
LB-Gz 139
♪ Komt, verwondert u hier, mensen
LB-Gz 140
Quem pastores laudavere
♪ Quem pastores laudavere
LB-Gz 141
Ich stehe an deiner Krippen hier
♪ Ich steh an deiner Krippen hier
LB-Gz 142
Gelobet seist du Jesus Christ
♪ Gelobet seist du Jesus Christ
LB-Gz 143
Stille Nacht, heilige Nacht
♪ Stille Nacht, heilige Nacht
LB-Gz 144
Frölich soll mein Herze springen
♪ Frölich soll mein Herze springen
LB-Gz 145
♪ Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer
LB-Gz 146
Dies ist der Tag, den Gott gemacht
♪ Vom Himmel hoch da komm ich her
LB-Gz 147
Lobt Gott, ihr Christen alle gleich
♪ Lobt Gott, ihr Christen alle gleich
LB-Gz 148
♪ Wie schön leuchtet der Morgenstern
LB-Gz 149
♪ O God, die met ons zijt
LB-Gz 150
In den beginne
♪ Psalm 134
LB-Gz 151
♪ O Christus, woord der eeuwigheid
LB-Gz 152
Puer natus in Bethlehem
♪ Puer natus in Bethlehem
LB-Gz 153
♪ Wij edelingen, blij van geest
LB-Gz 154
♪ O Kerstnacht, schoner dan de dagen
LB-Gz 155
Du Kind, zu dieser heiligen Zeit
♪ Du Kind, zu dieser heilgen Zeit
LB-Gz 156
A solis ortus cardine
♪ Christum wir sollen loben schon
LB-Gz 157
Wie schön leuchtet der Morgenstern
♪ Wie schön leuchtet der Morgenstern
LB-Gz 158
Herr Christ, der eining Gotts Sohn
♪ Herr Christ, der einig Gotts Sohn
LB-Gz 159
O süsser Herre Jesu Christ
♪ O süsser Herre Jesu Christ
LB-Gz 160
Komt ons in diepe nacht ter ore
♪ Psalm 66 / 98 / 118
LB-Gz 161
♪ Uit uw hemel zonder grenzen
LB-Gz 162
Omdat Hij niet ver wou zijn
♪ Omdat Hij niet ver wou zijn
LB-Gz 163
Gij zijt een mensenzoon
♪ Gij zijt een mensenzoon, Gij komt van ver
LB-Gz 164
♪ Gij die de ster van David zijt
LB-Gz 165
Christ unser Herr zum Jordan kam
♪ Christ, unser Herr, zum Jordan kam
LB-Gz 166
Epifanie
♪ Psalm 66 / 98 / 118
LB-Gz 167
Herr Jesu, Licht der Heiden
♪ Herr Jesu, Licht der Heiden
LB-Gz 168
O Jesu Christe, wahres Licht
♪ Herr Jesu Christ, mein Lebens Licht
LB-Gz 169
♪ Nun freut euch, lieben Christen g'mein
LB-Gz 170
Mästare, alle söka dig
♪ Kirken den er et gammelt Hus
LB-Gz 171
Christus wandelt langs de straten
♪ Christus wandelt langs de straten
LB-Gz 172
♪ Psalm 128
LB-Gz 173
♪ Alles wat over ons geschreven is
LB-Gz 174
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
LB-Gz 175
O wir armen Sünder
♪ O wir armen Sünder
LB-Gz 176
♪ O Liefde die verborgen zijt
LB-Gz 177
Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken
♪ Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
LB-Gz 178
Jésus, au nom saint et doux
♪ Jésus, au nom saint et doux
LB-Gz 179
♪ Wie heeft op aard de prediking gehoord
LB-Gz 180
Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen
♪ Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
LB-Gz 181
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
♪ Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
LB-Gz 182
Jesu, meines Lebens Leben
♪ Jesu, meines Lebens Leben
LB-Gz 183
O Haupt voll Blut und Wunden
♪ Herzlich tut mich verlangen
LB-Gz 184
♪ Met de boom des levens
LB-Gz 185
Vexilla regis prodeunt
♪ Vexilla regis prodeunt
LB-Gz 186
Pange lingua gloriosi
♪ Pange lingua gloriosi
LB-Gz 187
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld
♪ An Wasserflüssen Babylon
LB-Gz 188
♪ O Lamm Gottes, unschuldig
LB-Gz 189
Meine Liebe hängt am Kreuz
♪ Meine Liebe hängt am Kreuz
LB-Gz 190
Christus' lijden
♪ Ik hoorde dees dagen een magetje klagen
LB-Gz 191
♪ Gij wordt voor mij gekruisigd, Heer
LB-Gz 192
When I survey the wondrous cross
♪ Caton
LB-Gz 193
O Welt, sieh hier dein Leben
♪ O Welt, sieh hier dein Leben
LB-Gz 194
♪ Dag zo bitter en zo goed
LB-Gz 195
♪ O Traurigkeit, o Herzeleid
LB-Gz 196
♪ Ich sehe mit Wonne
LB-Gz 197
Aurora lucis rutilat
♪ Splendor paternae gloriae
LB-Gz 198
♪ De mond der aarde spreekt
LB-Gz 199
♪ Coleshill
LB-Gz 200
Erschienen ist der herlich Tag
♪ Erschienen ist der herrlich Tag
LB-Gz 201
Anasteoos hèmera
♪ O dag van de verrijzenis
LB-Gz 202
Mundi renovatio
♪ Mundi renovatio
LB-Gz 203
Christ lag im Todesbanden
♪ Christ lag in Todesbanden
LB-Gz 204
Jesus Christus, unser Heiland
♪ Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand
LB-Gz 205
Heut triumphieret Gottes Sohn
♪ Heut triumphieret Gottes Sohn
LB-Gz 206
♪ Komt drinken wij tot lafenis
LB-Gz 207
O Filii et Filiae
♪ O Filii et Filiae
LB-Gz 208
Erstanden is der heilig Christ
♪ Erstanden ist der heilig Christ
LB-Gz 209
Het ledige graf
♪ Erschienen ist der herrlich Tag
LB-Gz 210
♪ Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all
LB-Gz 211
♪ Christ ist erstanden
LB-Gz 212
♪ Halleluja, de blijde toon
LB-Gz 213
Gelobt sei Gott im höchsten Thron
♪ Gelobt sei Gott im höchsten Thron
LB-Gz 214
Auf, auf, mein Herz, mit Freuden
♪ Auf, auf, mein Herz, mit Freuden
LB-Gz 215
♪ Easter hymn
LB-Gz 216
Mit Freuden zart
♪ Mit Freuden zart zu dieser Fahrt
LB-Gz 217
Jesus lebt, mit ihm auch ich
♪ Jesus, meine Zuversicht
LB-Gz 218
Ich sag es jedem, dasz er lebt
♪ Nun danket all und bringet Ehr
LB-Gz 219
♪ Psalm 81
LB-Gz 220
Herren han har besøgt sit folk
♪ Herren han har besøgt sit folk
LB-Gz 221
♪ Herr und Ältster deiner Kreuzgemeinde
LB-Gz 222
Jesus, unser Trost und Leben
♪ Jesus, unser Trost und Leben
LB-Gz 223
♪ De aarde is vervuld
LB-Gz 224
Vocem jucunditatis
♪ Kondig het jubelend aan
LB-Gz 225
Lied voor zondag Cantate
♪ Lied voor zondag Cantate
LB-Gz 226
Creator alme siderum
♪ Creator alme siderum
LB-Gz 227
Jesu, nostra redemptio
♪ Jesu nostra redemptio
LB-Gz 228
Gen Himmel aufgefahren ist
♪ Gen Himmel aufgefahren ist
LB-Gz 229
♪ Psalm 21
LB-Gz 230
Siegensfürste, Ehrenkönig
♪ Alle Menschen müssen sterben
LB-Gz 231
♪ Die Wanderschaft in dieser Zeit
LB-Gz 232
♪ Gij, Jezus Christus, opgestegen
LB-Gz 233
Bij de Hemelvaart des Heren
♪ Heer, komt in deze tijd
LB-Gz 234
Hemelvaartslied
♪ Wie soll ich dich empfangen
LB-Gz 235
Mit Beten und mit Flehen
♪ Valet will ich dir geben
LB-Gz 236
Beata nobis gaudia
♪ Beata nobis gaudia
LB-Gz 237
Veni Creator Spiritus
♪ Veni Creator Spiritus
LB-Gz 238
Veni, sancte spiritus
♪ Veni, sancte spiritus
LB-Gz 239
Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist
♪ Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist
LB-Gz 240
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
♪ Komm, Heiliger Geist, Herre Gott
LB-Gz 241
Nun bitten wir den Heiligen Geist
♪ Nun bitten wir den Heiligen Geist
LB-Gz 242
Kommt, Seelen, dieser Tag musz heilig sein besungen
♪ Kommt, Seelen, dieser Tag musz heilig sein besungen
LB-Gz 243
When God of old came down from heaven
♪ Winchester old
LB-Gz 244
♪ Wachet auf ruft uns die Stimme
LB-Gz 245
♪ Geest, uit de hemel neergedaald
LB-Gz 246
Der Heilig Geist vom Himmel kam
♪ Der Heilig' Geist vom Himmel kam
LB-Gz 247
De Geest des Heren
♪ De Geest des Heren heeft
LB-Gz 248
Aan de stormwind
♪ Geweldige, gedreven wind
LB-Gz 249
♪ Nun danket alle Gott
LB-Gz 250
Gebed om de Heilige Geest
♪ Psalm 134
LB-Gz 251
♪ De wereld is gewonnen
LB-Gz 252
♪ Wat zijn de goede vruchten
LB-Gz 253
O lux, beata Trinitatis
♪ O lux, beata Trinitatis
LB-Gz 254
Allein Gott in der Höh sei Ehr
♪ Allein Gott in der Höh sei Ehr
LB-Gz 255
Glory be to God the Father
♪ Regent square
LB-Gz 256
♪ Niet enkel door het water
LB-Gz 257
♪ Herr und Ältster deiner Kreuzgemeinde
LB-Gz 258
Alléluja! louange à Dieu
♪ Alléluja! louange à Dieu
LB-Gz 259
♪ Halleluja, lof zij den Heer
LB-Gz 260
Urbs beata Jerusalem
♪ Urbs beata Jerusalem
LB-Gz 261
♪ Guldene hemelstad
LB-Gz 262
Wachet auf ruft uns die Stimme
♪ Wachet auf ruft uns die Stimme
LB-Gz 263
♪ Jeruzalem, gij schone stad
LB-Gz 264
Jerusalem, du hochgebaute Stadt
♪ Jerusalem, du hochgebaute Stadt
LB-Gz 265
♪ Hierusalem my happy home
LB-Gz 266
Zalig zijn de doden die in den Heer sterven
♪ Gods kinderen op aarde
LB-Gz 267
Selig sind des Himmels Erben
♪ Wachet auf ruft uns die Stimme
LB-Gz 268
Herzlich lieb hab ich dich, o Herr
♪ Herzlich lieb hab ich dich, o Herr
LB-Gz 269
♪ Gelijk als de witte zwanen
LB-Gz 270
Wenn mein Stündlein vorhanden ist
♪ Wenn mein Stündlein vorhanden ist
LB-Gz 271
Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
♪ Ach wie flüchtig, ach wie nichtig
LB-Gz 272
Mitten wir im Leben sind
♪ Mitten wir im Leben sind
LB-Gz 273
♪ Heer, herinner U de namen
LB-Gz 274
♪ O Jezus wees ter plaatse!
LB-Gz 275
♪ Er was een kind, dat zwaar en diep
LB-Gz 276
Als Godes Zoon, de heerser overal
♪ Wanneer ik slaap voel ik mijns levens vreugd
LB-Gz 277
Ad perennis vitae fontem
♪ Ad perennis vitae fontem
LB-Gz 278
Dies irae, dies illa
♪ Dies irae, dies illa
LB-Gz 279
Es ist gewisslich an der Zeit
♪ Es ist gewisslich an der Zeit
LB-Gz 280
Judge eternal, throned in splendor
♪ Picardy
LB-Gz 281
Jesus shall reign wherer the sun
♪ Truro
LB-Gz 282
Oogstlied
♪ Heer Halewijn zong een liedekijn
LB-Gz 283
Gij zijt de zin van wat wij zijn
♪ Gij zijt de zin van wat wij zijn
LB-Gz 284
♪ Psalm 6
LB-Gz 285
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
LB-Gz 286
♪ Verleih uns Frieden gnädiglich
LB-Gz 287
Lied van de arbeid
♪ Gross ist, o grosser Gott
LB-Gz 288
Herzlich tut mich erfreuen
♪ Herzlich tut mich erfreuen
LB-Gz 289
Morgenglanz der Ewigkeit
♪ Morgenglanz der Ewigkeit
LB-Gz 290
There is a land of pure delight
♪ Mendip
LB-Gz 291
♪ Psalm 66 / 98 / 118
LB-Gz 292
♪ O gesegnetes Regieren
LB-Gz 293
♪ Beecher
LB-Gz 294
Thy kingdom come, o God
♪ St. Cecilia
LB-Gz 295
♪ Ach, was soll ich Sünder machen
LB-Gz 296
Ich komme bald, ruft Jesus Christ
♪ Was Gott tut, das ist wohlgetan
LB-Gz 297
Zuletzt wird doch die Gnade siegen
♪ O daß ich tausend Zungen hätte
LB-Gz 298
Wir stehn im letzten Kampf und Strauss
♪ Allein Gott in der Höh sei Ehr
LB-Gz 299
For all the saints
♪ Sine nomine
LB-Gz 300
Het andere leven
♪ Rhuddlan
LB-Gz 301
♪ Wij moeten Gode zingen
LB-Gz 302
Om Kanaan
♪ Heut singt die liebe Christenheit
LB-Gz 303
The church's one foundation
♪ Aurelia
LB-Gz 304
♪ Er wird es tun, der fromme, treue Gott
LB-Gz 305
Hervormingslied
♪ Psalm 36 / 68
LB-Gz 306
Herr, nun heb den Wagen selb!
♪ Herr, nun heb den Wagen selb!
LB-Gz 307
Forgive, o Lord, our severing ways
♪ Vergeef, o Heer, dat duizendvoud
LB-Gz 308
In Christ there is no East or West
♪ St. Peter
LB-Gz 309
♪ O Heer, wees met uw kerk
LB-Gz 310
Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
♪ Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
LB-Gz 311
♪ Hoe komt het dat het bos
LB-Gz 312
♪ Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen
LB-Gz 313
Sonne der Gerechtigkeit
♪ Mensch erheb dein Herz zu Gott
LB-Gz 314
♪ O daß ich tausend Zungen hätte
LB-Gz 315
♪ O Heer, die overwint
LB-Gz 316
Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ
♪ Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ
LB-Gz 317
♪ Sollt ich meinem Gott nicht singen
LB-Gz 318
♪ Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist
LB-Gz 319
♪ Nun danket all und bringet Ehr
LB-Gz 320
Kinderlied bij de eerste steenlegging van een kerk
♪ Komt nu met zang van zoete tonen
LB-Gz 321
♪ Vater unser im Himmelreich
LB-Gz 322
♪ Gott ist mein Lied
LB-Gz 323
Gott ist gegenwärtig
♪ Wunderbarer König
LB-Gz 324
Nous adorons, Seigneur, prosternés dans ton temple
♪ Nous adorons, Seigneur, prosternés dans ton temple
LB-Gz 325
Mensen van God
♪ Niet als een storm, als een vloed
LB-Gz 326
Ein edler Schatz der Weisheit
♪ Dich lobn wir Gott mit eine
LB-Gz 327
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
♪ Herr Jesu Christ, dich zu uns wend
LB-Gz 328
Liebster Jesu, wir sind hier
♪ Liebster Jesu, wir sind hier
LB-Gz 329
♪ Psalm 38
LB-Gz 330
♪ Straks groeten w'onze moederstranden
LB-Gz 331
Wir glauben all an einen Gott
♪ Wir glauben all an einen Gott
LB-Gz 332
Ach lieber Herre Jesu Christ, der du ein Kindlein worden bist
♪ O Jesu Christ, meins Lebens Licht
LB-Gz 333
♪ Wil onze kindren, Heer, bewaren
LB-Gz 334
Liebster Jesu, wir sind hier
♪ Liebster Jesu, wir sind hier
LB-Gz 335
♪ Gott ist mein Lied
LB-Gz 336
♪ Zie hier de kindren tot U komen
LB-Gz 337
♪ Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist
LB-Gz 338
♪ O God, die naar uw strenge wet
LB-Gz 339
♪ Wie ingaat tot dit water
LB-Gz 340
♪ Heer, zie ons aarzelend staan
LB-Gz 341
♪ Ist Gott für mich, so trete
LB-Gz 342
♪ Tot U o Heer, tot U die liefde zijt
LB-Gz 343
♪ Nu heeft het oude leven afgedaan!
LB-Gz 344
Es ist das Heil uns kommen her
♪ Es ist das Heil uns kommen her
LB-Gz 345
Jezus, Jona en het lot
♪ Jezus, Meester aller dingen
LB-Gz 346
Ad cenam agni providi
♪ Ad coenam agni providi
LB-Gz 347
♪ Roept God een mens tot leven
LB-Gz 348
♪ Wij dragen onze gaven
LB-Gz 349
♪ Hier lieg ich armes Würmelein
LB-Gz 350
♪ God, die leven hebt gegeven
LB-Gz 351
♪ Zie ons heden voor U treden
LB-Gz 352
Adoro te devote
♪ Adoro te devote
LB-Gz 353
Verbum supernum prodiens
♪ Verbum supernum prodiens
LB-Gz 354a
Gott sei gelobet und gebenedeiet
♪ Gott sei gelobet und gebenedeiet
LB-Gz 354b
Gott sei gelobet und gebenedeiet
♪ Gott sei gelobet und gebenedeiet
LB-Gz 355
Schmücke dich, o liebe Seele
♪ Schmücke dich, o liebe Seele
LB-Gz 356
O lead my blindness by the hand
♪ Leicester
LB-Gz 357
Brich uns, Herr, das Brot
♪ Brich uns, Herr, das Brot
LB-Gz 358
♪ Eventide
LB-Gz 359
Media morte
♪ Midden in de dood
LB-Gz 360
♪ Jesu, meines Lebens Leben
LB-Gz 361
♪ De Heer zegt woorden van leven
LB-Gz 362
♪ De eerste uit de doden
LB-Gz 363
Avondmaalslied
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
LB-Gz 364
♪ Lobet den Herren und danket ihm seine Gaben
LB-Gz 365
♪ Innsbruck, ich muss dich lassen
LB-Gz 366
Tot Jezus die het land verspiedde
♪ O Traurigkeit, o Herzeleid
LB-Gz 367
♪ Psalm 121
LB-Gz 368
Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst
♪ Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst
LB-Gz 369
God die in het begin
♪ De Geest des Heren heeft
LB-Gz 370
Aeterne rerum conditor
♪ Aeterne rerum conditor
LB-Gz 371
Ales Diei nuntius
♪ Aeterne rerum conditor
LB-Gz 372
Nox et tenebrae et nubila
♪ Aeterne rerum conditor
LB-Gz 373
Die helle Sonn leucht jetzt herfür
♪ Die helle Sonn leucht jetzt herfür
LB-Gz 374
Es geht daher des Tages Schein
♪ Der Tag bricht an und zeiget sich
LB-Gz 375
All Morgen ist ganz frisch und neu
♪ Vom Himmel hoch da komm ich her
LB-Gz 376
♪ Cruelle departie
LB-Gz 377
Die güldne Sonne voll Freud und Wonne
♪ Die güldne Sonne voll Freud und Wonne
LB-Gz 378
Awake my soul and with the sun
♪ Angel's song (Song 34)
LB-Gz 379
Morgenzang
♪ Psalm 25
LB-Gz 380
New every morning is the love
♪ Melcombe
LB-Gz 381
New every morning is the love
♪ Melcombe
LB-Gz 382
Deus creator omnium
♪ Deus creator omnium
LB-Gz 383
Christe, der du bist Tag und Licht
♪ Christe, qui lux est et dies
LB-Gz 384
Hinunter ist der Sonnen Schein
♪ Hinunter ist der Sonne Schein
LB-Gz 385
Mein schönste Zier und Kleinod bist
♪ Mein schönste Zier und Kleinod bist
LB-Gz 386
♪ Christe der du bist Tag und Licht
LB-Gz 387
Glory to Thee, my God, this night
♪ Tallis' canon
LB-Gz 388
Der Abend kommt, die Sonne sich verdecket
♪ Psalm 8
LB-Gz 389
Nun sich der Tag geendet
♪ Innsbruck, ich muss dich lassen
LB-Gz 390
♪ Die Tugend wird durchs Kreuz geübet
LB-Gz 391
Der Mond ist aufgegangen
♪ Der Mond ist aufgegangen
LB-Gz 392
Abide with me; fast falls the eventide
♪ Eventide
LB-Gz 393
The day Thou gavest Lord is ended
♪ St. Clement
LB-Gz 394
♪ Gij hebt het daglicht weggenomen
LB-Gz 395
Slaap
♪ Psalm 132
LB-Gz 396
Das alte Jahr vergangen ist
♪ Das alte Jahr vergangen ist
LB-Gz 397
O God, our help in ages past
♪ St. Anne
LB-Gz 398
♪ Von guten Mächten
LB-Gz 399
♪ Psalm 89
LB-Gz 400
Cantico de le creature
♪ Cantico de le creature
LB-Gz 401
Ein feste Burg ist unser Gott
♪ Ein feste Burg
LB-Gz 402
Nun freut euch lieben Christen gmein
♪ Nun freut euch, lieben Christen g'mein
LB-Gz 403
Was mein Gott will, das gscheh allzeit
♪ Il me suffit de tous mes maulx
LB-Gz 404
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ
♪ Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ
LB-Gz 405
♪ Mijn God, waar zal ik henengaan?
LB-Gz 406
O Deus ego amo te
♪ O Deus ego amo te
LB-Gz 407
Allein zu dir, Herr Jesu Christ
♪ Allein zu dir, Herr Jesu Christ
LB-Gz 408
Nun lasst uns Gott dem Herren
♪ Nun laßt uns Gott dem Herren
LB-Gz 409
Lob Gott getrost mit Singen
♪ Entlaubet ist der Walde
LB-Gz 410
Singen wir aus Herzensgrund
♪ Da Christus geboren war
LB-Gz 411
♪ Wilhelmus van Nassouwe
LB-Gz 412
♪ Wanneer ik slaap voel ik mijns levens vreugd
LB-Gz 413
♪ De mei die komt ons bij zeer blij (Franse courante)
LB-Gz 414
♪ Wilder dan wild, wie zal mij temmen
LB-Gz 415
♪ Komt nu met zang van zoete tonen
LB-Gz 416
♪ Gelukkig is het land
LB-Gz 417
♪ Zal ik nog lang met hete tranen (volte)
LB-Gz 418
♪ Now, o now I needs must past
LB-Gz 419
♪ Psalm 130
LB-Gz 420
♪ Ik hoor trompetten klinken
LB-Gz 421
Zolang als ik op aarde leven zal
♪ Tant que vivrai en âge florissant
LB-Gz 422
♪ Wie is het, die zo hoog gezeten
LB-Gz 423
Ach bleib mit deiner Gnade
♪ Christus, der ist mein Leben
LB-Gz 424
Let all the world in every corner sing
♪ High road
LB-Gz 425
Geh aus, mein Herz, und suche Freud
♪ Heut singt die liebe Christenheit
LB-Gz 426
Sollt ich meinem Gott nicht singen
♪ Sollt ich meinem Gott nicht singen
LB-Gz 427
Befiehl du deine Wege
♪ Beveel gerust uw wegen
LB-Gz 428
Jesu, meine Freude
♪ Jesu, meine Freude
LB-Gz 429
Wer nur den lieben Gott lässt walten
♪ Wer nur den lieben Gott lässt walten
LB-Gz 430
Ich will dich lieben, meine Stärke
♪ Ich will dich lieben, meine Stärke
LB-Gz 431
Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut
♪ Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut
LB-Gz 432
Was Gott tut, das ist wohlgetan
♪ Was Gott tut, das ist wohlgetan
LB-Gz 433
♪ Het daget in den oosten
LB-Gz 434
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
♪ Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
LB-Gz 435
O Durchbrecher aller Bande
♪ O Durchbrecher aller Bande
LB-Gz 436
Jesus nimmt die Sünder an
♪ Jesus, meine Zuversicht
LB-Gz 437
Erneure mich, o ewigs Licht
♪ Herr Jesu Christ, mein Lebens Licht
LB-Gz 438
Give me the wings of faith to rise
♪ Give me the wings of faith to rise (Song 67)
LB-Gz 439
Es glänzet der Christen inwendiges Leben
♪ Es glänzet der Christen inwendiges Leben
LB-Gz 440
Ich habe nun den Grund gefunden
♪ O daß ich tausend Zungen hätte
LB-Gz 441
Kommt Kinder, lasst uns gehen
♪ Komt, laat ons voortgaan, kind'ren
LB-Gz 442
Jesu, geh voran
♪ Seelenbräutigam
LB-Gz 443
Love divine, all loves excelling
♪ Moriah
LB-Gz 444
Grosser Gott, wir loben dich
♪ Großer Gott, wir loben dich
LB-Gz 445
Schweiget, bange Zweifel, schweiget
♪ Alle Menschen müssen sterben
LB-Gz 446
How sweet the name of Jesus sounds
♪ St. Peter
LB-Gz 447
God moves in a mysterious way
♪ London new
LB-Gz 448
Sometimes a light surprises
♪ Llangloffan
LB-Gz 449
Du reines Licht
♪ Jour du Seigneur
LB-Gz 450
♪ Mijn ziel, waartoe dit angstig vrezen
LB-Gz 451
♪ Sollt ich meinem Gott nicht singen
LB-Gz 452
♪ Verlosser, Vriend, o hoop, o lust
LB-Gz 453
Ich weisse woran ich glaube
♪ Becker-Psalter 138
LB-Gz 454
Was wär ich ohne Dich gewesen
♪ Die Tugend wird durchs Kreuz geübet
LB-Gz 455
Wenn ich ihn nur habe
♪ Wenn ich ihn nur habe
LB-Gz 456
Segne und behüte
♪ Jesu, ewge Sonne
LB-Gz 457
Holy, holy, holy! Lord God Almighty
♪ Nicea
LB-Gz 458
Vor Herre, til dig må jeg ty
♪ Vor Herre, til dig må jeg ty
LB-Gz 459
Igennem nat og traengsel
♪ Love divine
LB-Gz 460
Praise, my soul, the king of heaven
♪ Praise my soul, the King of heaven
LB-Gz 461
Praise to the Holiest of the height
♪ Richmond
LB-Gz 462
♪ Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn
LB-Gz 463
Dear Lord and Father of mankind
♪ Rest of Elton
LB-Gz 464
♪ O Durchbrecher aller Bande
LB-Gz 465
♪ Van U zijn alle dingen
LB-Gz 466
♪ Allein Gott in der Höh sei Ehr
LB-Gz 467
Eternal Father, strong to save
♪ Melita
LB-Gz 468
♪ Heer, mijn hert is boos en schuldig
LB-Gz 469
♪ Het leven is: een krijgsbanier
LB-Gz 470
♪ Hanover
LB-Gz 471
♪ Ik heb gejaagd, wel jaren lang
LB-Gz 472
♪ Psalm 134
LB-Gz 473
Take my life and let it be
♪ Ohne Rast und unverweilt
LB-Gz 474
♪ Ellacombe
LB-Gz 475
♪ Geef mij, Heer, mij los te zingen
LB-Gz 476
♪ Herr und Ältster deiner Kreuzgemeinde
LB-Gz 477
♪ In dir ist Freude
LB-Gz 478
Gloire, gloire à léternel
♪ Lieber Mensch, was zürnest du
LB-Gz 479
Aan U behoort, o Heer der heren
♪ Wer nur den lieben Gott lässt walten
LB-Gz 480
♪ Auf Dich mein Vater will ich hoffen
LB-Gz 481
♪ Ermuntre dich, mein schwacher Geist
LB-Gz 482
♪ De eersten zijn de laatsen
LB-Gz 483
♪ Straf mich nicht in deinem Zorn
LB-Gz 484
♪ In dich hab ich gehoffet, Herr
LB-Gz 485
♪ Jesu, nun sei gepreiset
LB-Gz 486
♪ Wij rijken, zeer door U bemind
LB-Gz 487
De Heer heeft mij gezien
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
LB-Gz 488a
Zolang er mensen zijn
♪ Psalm 140
LB-Gz 488b
Zolang er mensen zijn
♪ Zolang er mensen zijn
LB-Gz 489
Een mens te zijn op aarde (1)
♪ Een mens te zijn op aarde
LB-Gz 490
Lied van de stad
♪ Hier is een stad gebouwd
LB-Gz 491
♪ Gij zijt voorbij gegaan