Zing het Woord
Zing het Woord
Uitgever: Ned. Zondagsschool Vereniging Amsterdam
1e druk: 1972
Afkorting: zhw
zhw 1
♪ Eerste kaars, ik steek je aan
zhw 2
Nu zal er vrede zijn
♪ Nu zal er vrede zijn
zhw 3
♪ Zeg, zullen we op weg gaan
zhw 4
♪ Ere zij God in de hoge
zhw 5
Na vele eeuwen wachten
♪ Na vele eeuwen wachten
zhw 6
En het geschiedde
♪ En het geschiedde
zhw 7
zhw 8
God met ons
♪ Irby
zhw 9
♪ Het is kerstmis overal
zhw 10
♪ Midden in de winternacht
zhw 11
♪ Hosanna, Hosanna
zhw 12
Goede Vrijdag
♪ Goede Vrijdag
zhw 13
♪ Jezus heeft het leed geleden
zhw 14
♪ Daar juicht een toon
zhw 15
♪ Heb je het gehoord
zhw 16
♪ Judas Maccabaeus
zhw 17
♪ Wat Abram heeft geloofd
zhw 18
♪ Wie lopen in het morgenlicht
zhw 19
♪ Maria, waarom huil je?
zhw 20
♪ Wil, Heer, nu met ons blijven
zhw 21
♪ Hebben wij plaats voor een vreemdeling?
zhw 22
♪ Zij bouwden aan een tempel
zhw 23
♪ De Heer die uit de dood verrees
zhw 24
♪ Veel mensen komen weer
zhw 25
♪ Het Pinksterfeest staat voor de deur
zhw 26
♪ Heb je wel gehoord van de zeven dagen?
zhw 27
♪ Noach dobbert met de ark
zhw 28
♪ Wij vrije bewoners der aarde
zhw 29
♪ Het was met name Abraham
zhw 30
♪ Weet jij ook waar Mozes is?
zhw 31
♪ Deze nacht is heel bijzonder
zhw 32
♪ Wij trekken door het water
zhw 33
♪ Eens zeiden alle bomen
zhw 34
♪ Wie sleept zich daar voort door de hete woestijn?
zhw 35
♪ David, de herder, is buiten in ‘t veld
zhw 36
♪ Wees blij als je jong bent
zhw 37
♪ Wie is er in Israël
zhw 38
♪ Daar was een profeet in het land Israël
zhw 39
♪ Zeg, heb je wel die man gezien
zhw 40
♪ Maria heeft een mooi geschenk
zhw 41
♪ Kinderen in Israël
zhw 42
♪ Onze Vader, die in de hemelen zijt
zhw 43
♪ Wij zijn de kinderen op het plein
zhw 44
♪ De Heer ging door de velden
zhw 45
♪ In het leven zijn twee wegen
zhw 46
♪ Zing nu de Heer, zing nu de Heer
zhw 47
♪ Mijn herder is God, de Heer
zhw 48
♪ Zing de Heer een nieuw lied
zhw 49
♪ Gij zult het licht der wereld zijn
zhw 50
♪ Horen en zien
zhw 51
♪ Zie, Hij komt om alle volken
zhw 52
♪ Voor uw ogen, goede Vader
zhw 53
♪ Wij zijn blij
zhw 54
♪ Wij hebben geld gekregen
zhw 55
♪ Wij leggen onze gaven
zhw 56
♪ Is wat je zegt wel echt?
zhw 57
♪ Zaaien, maaien, oogsten
zhw 58
♪ Dank U, Here, voor het eten
zhw 59
♪ O Vader, die al ‘t leven voedt
zhw 60
♪ De wereld is groot en de mens is maar klein
zhw 61
♪ Zing met ons de Heer
zhw 62
Zing alle dagen
♪ Zing alle dagen
zhw 63
♪ Een week heeft zeven dagen
zhw 64
♪ Hoog tegen de bergen van mooi Israël
zhw 65
♪ Aan het eind der dagen zal ik komen
zhw 66
♪ Het oude jaar is om
zhw 67
♪ God schept de wereldruimte
zhw 68
♪ Waarom, o waarom zingen wij niet?
zhw 69
Ik heb een droom
♪ Ik heb een droom
zhw 70
♪ O eens, o eens, o eens, zal er de morgen zijn