Randstadbundel
Randstadbundel
Uitgever: Gooi & Sticht Hilversum
1e druk: 1971
Afkorting: RB
RB 1
Asperges me
RB 2
Vidi aquam
RB 3
Kyrie
RB 4
Gloria
RB 5
Credo
RB 6
Sanctus
RB 7
Pater noster
RB 8
Agnus Dei
RB 9
Christus vincit
RB 10
Adoro te
RB 11
Magnificat
RB 12
Salve Regina
RB 13
Tantum ergo
RB 14
Te Deum laudamus
RB 15
Veni Creator Spiritus
RB 16
Rorate caeli
RB 17
Attende Domine
RB 18
Parce Domine
RB 19
Ubi caritas et amor
RB 20
Victimae paschali laudes
RB 21
Veni, Sancte Spiritus
RB 22
♪ Heer, ontferm U
RB 23
♪ Eer aan God in den hoge
RB 24
♪ Ik geloof in God
RB 25
♪ De Heer zal bij u zijn (Prefatie-Markusmis)
RB 26
♪ Heilig, heilig, heilig
RB 27
Lam Gods
♪ Lam Gods
RB 28
♪ Lam Gods
RB 29
♪ Heer, ontferm U (Mis van de vrede)
RB 30
♪ Eer aan God in den hoge (Mis van de vrede)
RB 31
♪ Heilig, heilig, heilig (Mis van de vrede)
RB 32
♪ Lam Gods (Mis van de vrede)
RB 33
♪ Heer, ontferm U (Markusmis)
RB 34
♪ Eer aan God in den hoge (Mis van de vrede)
RB 35
♪ Ik geloof in God (Christus, het eeuwig Woord)
RB 36
♪ Heer, onze Heer wij bidden U (Markusmis)
RB 37
♪ Heer, onze Heer wij bidden U (Markusmis)
RB 38
Lam Gods
♪ Lam Gods
RB 39
♪ De Heer zal bij u zijn (Christus, het eeuwig Woord)
RB 40
♪ Heer, die de rouwmoedigen troost (Willibrordusmis)
RB 41
♪ Heer, ontferm U (Markusmis)
RB 42
♪ Eer aan God in den hoge (Mis van de vrede)
RB 43
♪ Heer, die de rouwmoedigen troost (Willibrordusmis)
RB 44
♪ Dit is het sacrament van het geloof (Willibrordus-mis)
RB 45
♪ Redder van de wereld, bevrijd ons (Willibrordusmis
RB 46
Acclamatie bij de instellingswoorden (Vogel, 'U alle eer' / 'Glorie de Eeuwige')
♪ Acclamatie bij de instellingswoorden
RB 47
Lam Gods
♪ Lam Gods
RB 48
♪ Heer, ontferm U (Paus Joannesmis)
RB 49
♪ Eer aan God in den hoge (Paus Joannesmis)
RB 50
♪ Eer aan God in den hoge (Paus Joannesmis)
RB 51
Lam Gods
♪ Lam Gods
RB 52
♪ Heer, ontferm U
RB 53
♪ Eer aan God in den hoge
RB 54
♪ Heilig, heilig, heilig
RB 55
Lam Gods
♪ Lam Gods
RB 56
♪ Heer, ontferm U (Lage Landen)
RB 57
♪ Eer aan God in den hoge (Mis van de vrede)
RB 58
♪ Heilig, heilig, heilig (Lage Landen)
RB 59
Lam Gods
♪ Lam Gods
RB 60
Kyrie-litanie
♪ Heer Jezus, koning en gezalfde Gods
RB 61
Kyrie-litanie
♪ Kyrie-litanie
RB 62
♪ Eert God die onze Vader is
RB 63
♪ Ik geloof in de levende God
RB 64
Acclamatie
♪ U komt de lof toe, U het gezang
RB 65
♪ Heilig, heilig, heilig is de Heer
RB 66
RB 67
♪ O Heer, die overwint
RB 68
♪ Eert God die onze Vader is
RB 69
♪ Naam van Jezus die ten dode
RB 70
Zeven was voldoende
♪ Zeven was voldoende
RB 71
♪ Joshua fight the battle of Jericho
RB 72
♪ Swing low, sweet chariot
RB 73
♪ Go, tell it on the mountian
RB 74
♪ My Lord, what a morning
RB 75
♪ Oh, when the saints
RB 101
Psalm 25 - gezang (1)
♪ Naar U gaat mijn verlangen, Heer
RB 102
Psalm 25
♪ Naar U gaat mijn verlangen
RB 103
Psalm 25 - gezang (2)
♪ Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
RB 104
De nacht loopt ten einde
♪ De nacht loopt ten einde
RB 105
♪ Heel ons leven is een bidden
RB 106
♪ Puer nobis nascinatur
RB 107
♪ Christus, der ist mein Leben
RB 108
♪ Creator alme siderum
RB 109
Verheft uw hart
♪ O Heiland, reiß die Himmel auf
RB 110
Omdat Hij niet ver wou zijn
♪ Omdat Hij niet ver wou zijn
RB 111
♪ O Christus, woord der eeuwigheid
RB 151
Het woord van God
♪ Psalm 134
RB 152
♪ Verschenen is de mildheid en de trouw van onze God
RB 153
Psalm 8 - gezang
♪ Psalm 8
RB 154
Gij zijt een mensenzoon
♪ Gij zijt een mensenzoon, Gij komt van ver
RB 155
Vanwaar zijt Gij gekomen
♪ Es ist ein Ros entsprungen
RB 156
♪ De herdertjes lagen bij nachte
RB 157
♪ Er is een kindeke geboren
RB 158
Gloria in excelsis
♪ Les anges dans nos campagnes
RB 159
Es ist ein Ros entsprungen
♪ Es ist ein Ros entsprungen
RB 160
Komt ons in diepe nacht ter ore
♪ Psalm 66 / 98 / 118
RB 161
♪ Psalm 66 / 98 / 118
RB 162
♪ Heden zult gij
RB 163
♪ Midden in de winternacht
RB 164
♪ Adeste fideles
RB 165
♪ Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer
RB 166
♪ Zu Bethlehem geboren
RB 167
♪ Waer is die dochter van Syon
RB 168
Stille Nacht, heilige Nacht
♪ Stille Nacht, heilige Nacht
RB 201
Psalm 104
♪ Psalm 104
RB 202
Psalm 91
♪ Psalm 91
RB 203
Psalm 93
♪ Psalm 93
RB 204
Psalm 23
♪ Mijn herder is de Heer
RB 205
♪ Drie koningen zagen een sterre
RB 206
Epifanie
♪ Psalm 66 / 98 / 118
RB 251
Psalm 103
♪ Psalm 103
RB 252
Psalm 103
♪ Barmhartige Heer, genadige God
RB 253
Hoe is uw Naam
♪ Hoe is uw Naam, waar zijt Gij te vinden
RB 254
♪ Het waren tien geboden
RB 255
Lied in de vuuroven
♪ Nu dyn leven is gedreven
RB 256
♪ Christus heeft voor ons geleden
RB 257
♪ De eerste uit de doden
RB 258
♪ Psalm 134
RB 259
♪ Door de wereld gaat een woord
RB 260
♪ Herzlich tut mich verlangen
RB 261
♪ Psalm 128
RB 262
Psalm 130
♪ Je mets mon espoir dans le Seigneur
RB 263
♪ Wilder dan wild, wie zal mij temmen
RB 264
♪ Wilder dan wild, wie zal mij temmen
RB 265
Van de verheerlijking
♪ In eigen kracht verrezen
RB 266
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
RB 267
Zo spreekt de Heer
♪ Zo spreekt de Heer
RB 268
♪ Het mensenvolk dat in het duister leeft
RB 269
♪ Allen die willen naar Island
RB 270
♪ Allen die willen naar Island
RB 271
♪ Allen die willen naar Island
RB 272
♪ Christus, der ist mein Leben
RB 273
♪ Mijn God, roep ik overdag en Gij zwijgt
RB 274
Het lied van alle zaad
♪ Al van den droogen haring willen wij zingen
RB 275
♪ Toen Jezus in zijn uur gekomen was
RB 276
♪ Veertig dagen, veertig nachten
RB 277
♪ Innsbruck, ich muss dich lassen
RB 278
Spiritual op de uittocht
♪ Go down Moses
RB 279
♪ Toen Jezus naar zijn stede ging
RB 280
Psalm 51
♪ Pitié Seigneur
RB 281
♪ Van al die vele volken
RB 282
Media morte
♪ Midden in de dood
RB 301
RB 302
Psalm 118 - gezang
♪ Mijn God zijt Gij, U wil ik danken
RB 303
Psalm 139 - gezang (2)
♪ Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij
RB 304
Psalm 121
♪ Ik sla mijn ogen op naar de bergen
RB 305
Psalm 19, tweede deel
♪ Het woord des Heren is volmaakt
RB 306
♪ Christus die verrezen is
RB 307
Psalm 150
♪ Psalm 150
RB 308
♪ Das ist der Tag
RB 309
Christus is opgestaan
♪ Christ ist erstanden
RB 310
♪ Cantico de le creature
RB 311
Dit is de dag
♪ Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
RB 312
♪ Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
RB 313
Psalm 118
♪ Psalm 66 / 98 / 118
RB 314
Een Paashymne
♪ O Filii et Filiae
RB 315
A Toi la gloire
♪ Judas Maccabaeus
RB 316
♪ Cantico de le creature
RB 351
De Geest des Heren
♪ De Geest des Heren heeft
RB 352
God die ons heeft voorzien
♪ Gelukkig is het land
RB 353
♪ Festum diem hodie
RB 354
Veni Creator Spiritus
♪ Veni Creator Spiritus
RB 355
♪ Gelukkig is het land
RB 356
♪ Ellacombe
RB 357
Psalm 42 - gezang (2)
♪ Zoals een hert reikhalst naar levend water
RB 358
Psalm 8
♪ Psalm 8
RB 359
Psalm 127
♪ Als de Heer het huis niet bouwt
RB 360
Psalm 126
♪ Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap
RB 361
Abide with me; fast falls the eventide
♪ Eventide
RB 362
♪ Psalm 140
RB 363
RB 364
♪ All night, all day
RB 365
Lied van de deemoed
♪ Die rechtens God gelijk
RB 366
Ballade over Jezus
♪ Ballade over Jezus
RB 367
♪ Danke für diesen guten Morgen
RB 368
God die in het begin
♪ De Geest des Heren heeft
RB 369
De Heer heeft mij gezien
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
RB 370
Vriendelijk licht
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
RB 371
Psalm 119
♪ Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
RB 372
Psalm 65
♪ Psalm 65 / 72
RB 373
Psalm 134
♪ Psalm 134
RB 374
Erneure mich, o ewigs Licht
♪ Herr Jesu Christ, mein Lebens Licht
RB 375
Lied van Gods aanwezigheid
♪ Bedroefde herteken
RB 376
♪ Looft uwen God
RB 377
♪ Judas Maccabaeus
RB 378
♪ Hij ging van stad tot stad, Hij sprak
RB 379
Lied van de stad
♪ Hier is een stad gebouwd
RB 380
♪ Auld lang syne
RB 381
Lied van de wijnstok
♪ Lied van de wijnstok
RB 382
Neemt Gods Woord
♪ Neemt Gods Woord
RB 383
♪ Looft uwen God
RB 384
Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
♪ Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
RB 385
♪ Creator alme siderum
RB 386
♪ Land of hope and glory
RB 387
♪ Land of hope and glory
RB 388
Psalm 100
♪ Allez vers le Seigneur
RB 389
Niemand leeft voor zichzelf
♪ Niemand leeft voor zichzelf
RB 390
♪ Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
RB 391
RB 392
♪ Uit uw hemel zonder grenzen
RB 393
♪ Wat was mijn vreugde groot
RB 394
♪ Wilhelmus van Nassouwe
RB 395
Psalm 23
♪ Le Seigneur est mon berger
RB 396
Psalm 96
♪ Zing een nieuw lied, alle landen
RB 397
Psalm 67
♪ Terre entière chante ta gloire
RB 398
♪ Zingt God de Heer de almachtige koning
RB 399
♪ Zingt voor de Heer van liefde en trouw
RB 400
Mensenlied
♪ Mensenlied
RB 401
Zolang er mensen zijn
♪ Psalm 140
RB 402
Het andere leven
♪ Rhuddlan
RB 403
♪ De vrijheid is voor de mensen
RB 404
Lied over de plaats waar wij bijeengekomen zijn
♪ Komt nu met zang van zoete tonen
RB 405
♪ Ik heb mijn hart tot U geheven
RB 406
Van de messiaanse maaltijd
♪ De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan
RB 407
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
♪ Aus tiefer Not schrei ich zu dir
RB 408
♪ Een zaaier ging uit om te zaaien
RB 409
♪ Belle, qui tiens ma vie
RB 410
Lied van de Doper
♪ Kwam van Godswege
RB 411
Lied van vandaag en morgen
♪ Lied van vandaag en morgen / Geen taal die hem vertaalt
RB 412
Kinderlied bij de eerste steenlegging van een kerk
♪ Komt nu met zang van zoete tonen
RB 413
♪ O Heer, die daer des hemels tente spreidt
RB 414
Een nieuw bruiloftslied
♪ Uit vuur en ijzer, zuur en zout
RB 415
♪ Onze Vader
RB 416
Lied voor bijna iedereen
♪ Lied voor bijna iedereen
RB 417
♪ Psalm 66 / 98 / 118
RB 418
♪ Waar blijft u met uw wonderen
RB 419
♪ Door droog gewaaide zeeën
RB 420
♪ Gods woord ligt niet in de hemel
RB 421
Lied van de geliefde
♪ Puer nobis nascinatur
RB 422
♪ Psalm 36 / 68
RB 423
♪ Broeders die op uittocht gaat
RB 424
♪ Lied van vandaag en morgen / Geen taal die hem vertaalt
RB 425
Lied tegen de Derde Wereldoorlog
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
RB 426
♪ Dit is het verbond
RB 427
Over de mensen, over de wereld
♪ Over de mensen, over de wereld
RB 428
Lied van de stem
♪ Lied van de stem
RB 429
Het brood in de aarde
♪ Het brood in de aarde
RB 430
Mensen van God
♪ Niet als een storm, als een vloed
RB 431
♪ Hatikva / Jerusalaïm
RB 432
Overal zijt Gij (1)
♪ Overal zijt Gij
RB 433
Psalm 24
♪ Psalm 24
RB 434
Hemelvaartslied
♪ Wie soll ich dich empfangen
RB 435
♪ De heilige Geest
RB 436
RB 437
Psalm 128
♪ Gelukkig is de man die leven mag met God
RB 438
Psalm 19, eerste deel
♪ Psalm 19, eerste deel
RB 439
Dodenlied
♪ Schoon lief, hoe ligt gij hier
RB 440
Psalm 85
♪ Psalm 85
RB 451
♪ Daar bloeid' ene lelie
RB 452
♪ De winter is vergangen
RB 453
♪ Wees gegroet, o sterre
RB 454
Met hart en ziel
♪ Met hart en ziel
RB 455
♪ Ik wil mij gaan vertroosten
RB 456
De lofzang Magnificat
♪ Magnificat
RB 457
♪ Salve regina coelitum
RB 458
♪ Ick heb die groene straete