Jan Wit  1914-1980
Jan Wit 1914-1980
  • Dichter
  • Vertaler
 Om Sions wil zwijg ik niet stil (canon)
Om Sions wil zwijg ik niet stil (canon)
 O Vader, die uw woning sticht
O Vader, die uw woning sticht
 Grote God, Gij hebt het zwijgen
Grote God, Gij hebt het zwijgen
 Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag
Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag
 Het koninkrijk is voor een kind dat zorg'loos speelt
Het koninkrijk is voor een kind dat zorg'loos speelt
 Het zal zijn in het laatste der tijden
Het zal zijn in het laatste der tijden
 Wie mat de waatren in zijn holle hand
Wie mat de waatren in zijn holle hand
 Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden
Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden
 Om Sions wil zwijg ik niet stil
Om Sions wil zwijg ik niet stil
 De Heer spreekt: hoor mijn hartsgeheim
De Heer spreekt: hoor mijn hartsgeheim
 Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
 De mens, geboren uit een vrouw, heeft weinig dagen
De mens, geboren uit een vrouw, heeft weinig dagen
 Wij delen verdriet en zorgen
Wij delen verdriet en zorgen
 O Heer, blijf toch niet vragen
O Heer, blijf toch niet vragen
 Wij willen God de ere geven
Wij willen God de ere geven
 Gij hebt, o Vader van het leven
Gij hebt, o Vader van het leven
 Al kon ik alle talen spreken
Al kon ik alle talen spreken
 O grote God die liefde zijt
O grote God die liefde zijt
 Bij 't steken der bazuinen
Bij 't steken der bazuinen
 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
 Laat, Heer, uw knecht in vrede gaan
Laat, Heer, uw knecht in vrede gaan
 Er is een roos ontloken (canon, Grünke)
Er is een roos ontloken (canon, Grünke)
 Er is een roos ontloken (canon, Vulpius)
Er is een roos ontloken (canon, Vulpius)
 Door de wereld gaat een woord
Door de wereld gaat een woord
 O visioen van 't heiligdom omhoog
O visioen van 't heiligdom omhoog
 Een engel heeft het zelf gezegd
Een engel heeft het zelf gezegd
 Het woord dat u ten leven riep
Het woord dat u ten leven riep
 De wijsheid van vóór alle tijden
De wijsheid van vóór alle tijden
 O alle gij dorstigen, komt tot de stromen
O alle gij dorstigen, komt tot de stromen
 Niet enkel door het water
Niet enkel door het water
 God heeft vanouds gesproken
God heeft vanouds gesproken
 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
 De waarheid is het huis waarin wij wonen
De waarheid is het huis waarin wij wonen
Aan U behoort, o Heer der heren Aan U behoort, o Heer der heren
Aan U behoort, o Heer der heren
Aan U behoort, o Heer der heren
Bij de Hemelvaart des Heren Heer, komt in deze tijd
Bij de Hemelvaart des Heren
Heer, komt in deze tijd
De morgen der herschepping gloort De morgen der herschepping gloort
De morgen der herschepping gloort
De morgen der herschepping gloort
Gloire, gloire à léternel Prijst des Heren machtig woord
Gloire, gloire à léternel
Prijst des Heren machtig woord
God heeft het eerste woord God heeft het eerste woord
God heeft het eerste woord
God heeft het eerste woord
Hervormingslied Waar God de Heer zijn schreden zet
Hervormingslied
Waar God de Heer zijn schreden zet
Ich steh an deiner Krippen hier Ik mag hier aan uw kribbe staan
Ich steh an deiner Krippen hier
Ik mag hier aan uw kribbe staan
Jakobs bedrog Wat moet je met die zilveren schaal
Jakobs bedrog
Wat moet je met die zilveren schaal
Kinderlied bij de eerste steenlegging van een kerk Zing een nieuw lied voor God de Here
Kinderlied bij de eerste steenlegging van een kerk
Zing een nieuw lied voor God de Here
Lofzang van Hanna Mijn hart verheugt zich zeer
Lofzang van Hanna
Mijn hart verheugt zich zeer
Psalm 118 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
Psalm 118
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
Psalm 119 Een lamp voor mijn voet
Psalm 119
Een lamp voor mijn voet
Psalm 119 Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
Psalm 119
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon
Psalm 149 Halleluja! laat opgetogen
Psalm 149
Halleluja! laat opgetogen
Van Horeb tot Nebo God heeft zijn wet gegeven
Van Horeb tot Nebo
God heeft zijn wet gegeven
Zou je met Jezus mee willen gaan Zou je met Jezus mee willen gaan
Zou je met Jezus mee willen gaan
Zou je met Jezus mee willen gaan
Vom Himmel hoch da komm ich her 'Ik ben een engel van de Heer
Vom Himmel hoch da komm ich her
'Ik ben een engel van de Heer
Hora novissima 't Uur van het scheiden is 't bitterst der tijden
Hora novissima
't Uur van het scheiden is 't bitterst der tijden
Nun danket alle Gott Dank, dank nu allen God
Nun danket alle Gott
Dank, dank nu allen God
Es ist ein Ros entsprungen Er is een roos ontloken
Es ist ein Ros entsprungen
Er is een roos ontloken
Allein Gott in der Höh sei Ehr God in den hoog' alleen zij eer
Allein Gott in der Höh sei Ehr
God in den hoog' alleen zij eer
 Halleluja, prijst de Onbegonnen
Halleluja, prijst de Onbegonnen
 Heer Jezus, denk aan mij
Heer Jezus, denk aan mij
Herr, nun heb den Wagen selb! Heer, stuur zelf het schip der kerk
Herr, nun heb den Wagen selb!
Heer, stuur zelf het schip der kerk
Ich stehe an deiner Krippen hier Ik kniel aan uwe kribbe neer
Ich stehe an deiner Krippen hier
Ik kniel aan uwe kribbe neer
Ich weiss ein lieblich Engelspiel Ik weet een lieflijk lustprieel
Ich weiss ein lieblich Engelspiel
Ik weet een lieflijk lustprieel
Jésus, au nom saint et doux Jezus, om uw lijden groot
Jésus, au nom saint et doux
Jezus, om uw lijden groot
Kommt, Seelen, dieser Tag musz heilig sein besungen Komt, laat ons deze dag
Kommt, Seelen, dieser Tag musz heilig sein besungen
Komt, laat ons deze dag
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Mon Dieu, quelle guerre cruelle Mijn God, gewapend tot de tanden
Mon Dieu, quelle guerre cruelle
Mijn God, gewapend tot de tanden
Christe, der du bist Tag und Licht O Christus, die de zonne zijt
Christe, der du bist Tag und Licht
O Christus, die de zonne zijt
Vater unser im Himmelreich O onze Vader, trouwe Heer
Vater unser im Himmelreich
O onze Vader, trouwe Heer
Aus tiefer Not schrei ich zu dir Uit angst en nood stijgt mijn gebed
Aus tiefer Not schrei ich zu dir
Uit angst en nood stijgt mijn gebed
Nun freut euch lieben Christen gmein Verheugt u, christenen, tesaam
Nun freut euch lieben Christen gmein
Verheugt u, christenen, tesaam
Was Gott tut, das ist wohlgetan Wat God doet, dat is welgedaan
Was Gott tut, das ist wohlgetan
Wat God doet, dat is welgedaan
Was wär ich ohne Dich gewesen Wat zou ik zonder U geweest zijn
Was wär ich ohne Dich gewesen
Wat zou ik zonder U geweest zijn
 Wij ploegen en wij zaaien
Wij ploegen en wij zaaien
Nous adorons, Seigneur, prosternés dans ton temple Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here
Nous adorons, Seigneur, prosternés dans ton temple
Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here